LSDP Palangos skyrių purto skandalai

Linas JEGELEVIČIUS, 2013 08 01
Viktorui Gecui (kairėje) Danas Paluckas pirmiausia nepasiūlė žadėtų pirmininko pavaduotojo pareigų, po to išmetė iš skyriaus tarybos, o dabar – ir iš partijos.

Viktorui Gecui (kairėje) Danas Paluckas pirmiausia nepasiūlė žadėtų pirmininko pavaduotojo pareigų, po to išmetė iš skyriaus tarybos, o dabar – ir iš partijos.

Už viešą kritiką pirmininkui Danui Paluckui iš partijos pašalinti Viktoras Gecas ir Justinas Masalskas, už galimą skyriaus dokumentų pasisavinimą pavaduotojas Alvydas Vadeika atsipirko papeikimu

 

Socialdemokratų partijos Palangos skyrių drebina skandalai: Viktorui Gecui ir Justinui Masalskui už viešą kritiką skyriaus pirmininkui Danui Paluckui, kad šis, siekdamas perimti vadovavimą valstybinėje kurorto įmonėje „Baltija“, mynė kelius pas jau atsistatydinusią ūkio ministrę Birutę Vėsaitę, buvo parodytos partijos durys. Tuo tarpu skyriaus pirmininko pavaduotojas Alvydas Vadeika, įtariamas partinių dokumentų pasisavinimu, atsipirko papeikimu. Kitaip nei kiti du partijos bičiuliai, jis dalyvavo posėdyje, kuriame gavo nuobaudą, ir balsavo už V. Geco ir J. Masalsko pašalinimą iš LSDP.

Reikalauja, kad svarstytų LSDP Etikos ir procedūrų komisija
V. Gecas ir J. Masalskas jau kreipėsi į D. Palucką reikalaudami, kad jų skundas dėl posėdžio procedūrinių pažeidimų būtų perduotas LSDP Etikos ir procedūrų komisijai.
Jie teigia, kad A. Vadeika pasinaudojo savo dalyvavimu LSDP Palangos skyriaus valdymo organuose ir būdamas LSDP Palangos skyriaus pirmininko D. Palucko pavaduotoju, anot jų, nesąžiningai išvengė griežtesnės nuobaudos už LSDP Palangos skyriaus svarbių dokumentų galimai neteisėtą pasisavinimą iš skyriaus būstinės patalpų.
Komisijos V. Gecas ir J. Masalskas prašo ištirti, ar A. Vadeika, būdamas D. Palucko pavaduotoju ir LSDP Palangos skyriaus Tarybos nariu, nepažeidė partijos statuto reikalavimų pats balsuodamas už sau skiriamos partinės nuobaudos parinkimą, ar etiška jam buvo dalyvauti tokiame posėdyje. Taip pat ar nepažeidė LSDP statuto balsuodamas už kitų dviejų bendrapartiečių pašalinimą, nors A. Vadeikai dalyvaujant Tarybos posėdyje, jam pačiam buvo pasiūlyta švelnesnė bausmė.
Kurorto socialdemokratai klausia, ar tokie skyriaus pirmininko D. Palucko ir jo pavaduotojo A. Vadeikos veiksmai yra suderinami su LSDP tikslais ir reikalauja, kad D. Paluckas jų skundą perduotų LSDP Etikos ir procedūrų komisijai.
Nustačius pažeidimus, prašoma A. Vadeikai skirti atitinkamą nuobaudą.

Žygiai dėl „Baltijos“
perėmimo

Priminsime, jog birželį rašėme, kad prie Vyriausybės vairo stojus socialdemokratams, D. Paluckas ėmė dažniau mindžikuoti ne tik prie partijos pirmininko ir premjero A. Butkevičiaus durų, bet ir ypač prie jau buvusios socialdemokratų ministrės B. Vėsaitės kabineto – žadėjo savo pavaduotojui A. Vadeikai ir kitiems skyriaus vadams juos įdarbinti poilsio namų „Baltija“ „vadovaujančioms pareigoms“.
Kad viskas atrodytų labai rimta, A. Vadeiką nuvežė D. Paluckas į Vilnių, į Ūkio ministeriją, kur pristatė savo pavaduotoją B. Vėsaitei.
To neneigia ir D. Paluckas.
Patikėjęs savo partinio boso pažadu, vasarį A. Vadeika net apsilankė „Baltijoje“ ir, susitikęs su poilsio namų inžinieriumi A. Valantinu, jam sakė „netrukus ateisiąs vadovauti“.
Bet išnuomojęs savo ūkius Šilutės rajone ir Endriejave, ir be darbo likęs D. Paluckas pats nusitaikė į „Baltijos“ direktoriaus kėdę, ir, vėl suko ratus apie B. Vėsaitę.
Netesėjęs pažadų, D. Paluckas supykdė ir A. Vadeiką, ir kai kuriuos kitus „pretendentus“ į „Baltijos“ direktoriaus kėdę, kurią mintyse matavosi ir buvęs LSDP skyriaus Tarybos narys, dabar skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Voldemaras Kesminas.
Jis anksčiau yra jau dirbęs poilsio namuose „Baltija“ direktoriaus pavaduotoju.
Tuomet rengiant straipsnį šių eilučių autoriui pats paskambinęs V. Kesminas sakė: „Parašykite, kad iš visų trijų žmonių aš būčiau tinkamiausias vadovauti „Baltijai“.
D. Palucko žygiai pas B. Vėsaitę nebuvo tušti – ji leido pakeisti „Baltijos“ valdymo struktūrą ir įsteigti pavaduotojo ūkio reikalams etatą, nors įmonė dirba nuostolingai.
Įgijęs D. Palucko pasitikėjimą, A. Vadeika, įtariama, pasisavino dalį svarbių skyriaus dokumentų.
Kad dingo dalis dokumentų, už kuriuos buvo atsakingas ir A. Vadeika, neneigia ir D. Paluckas.
„Taip, kai kurių dokumentų pasigedome“, – sakė jis, bet atsisakė paaiškinti kokių.

„Buvo ir svarbesnių
dalykų“

J. Masalskas neabejoja, kad iš partijos buvo išvarytas už tai, kad D. Paluckas jį įtaria „Palangos tiltui“ atskleidus, kaip D. Paluckas varstė ministrės B. Vėsaitės duris, kad kitiems skyriaus vadams, o vėliau ir be darbo likusiam D. Paluckui įtakinga ministrė pagelbėtų įsitaisyti „Baltijos“ vadovu.
Apie tai rašėme birželį straipsnyje „Ant raudonos socialdemokratų rožės jojančiam D. Paluckui partija – kaip savo ūkis“.
Bet LSDP Palangos skyriaus pirmininkas D. Paluckas dievagojasi, kad ne dėl straipsnio išgrūdo V. Gecą ir J. Masalską iš partijos: „Na, baikite juokauti: negi manote, kad po kažkokio straipsnelio taip reaguotumėme? Buvo ir kitų, svarbesnių dalykų“.
Kokių – socialdemokratų vedlys atsisakė paaiškinti: „Tai – partijos skyriaus vidaus dalykai“.
Visi 13 skyriaus Tarybos narių balsavo už J. Masalsko pašalinimą iš partijos. Balsuojant už V. Geco pašalinimą, 11 balsavo „už“, 2 – susilaikė.
Posėdyje už jų pašalinimą balsavo ir A. Vadeika.
D. Paluckas teigia, kad jis, kaip skyriaus pirmininko pavaduotojas, turėjo teisę dalyvauti posėdyje, nepaisant, kad buvo svarstoma nuobauda jam pačiam.

Pirmiausia –
A. Butkevičiaus
sveikinimas, po to –
pranešimas apie
išmetimą

Išmestas iš LSDP J. Masalskas nebuvo itin šnekus – sakė „šiek tiek sirguliuojąs“, nes išgyvenąs, anot jo, „labai neteisingą“ jo atžvilgiu sprendimą.
„Vos prieš mėnesį švenčiau savo septyniasdešimtmetį – mane pasveikino Klaipėdos socialdemokratai, atvežę partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus pasirašytą sveikinimą. O dabar man D. Paluckas atsiuntė skyriaus Tarybos „sveikinimą“ – posėdžio protokolo išrašą, kad esu šalinamas iš partijos, nes neva žeminu partijos garbę ir kitus bendrapartiečius. Baisu“, – sielojosi J. Masalskas.
Kai kurių LSDP Palangos skyriaus Tarybos narių elgesį J. Masalskas vadina „išdavyste“.
„Yra Taryboje tokia ponia Gražina. Šventėme mano jubiliejinį gimtadienį kartu pas mane. Kilnojo šampano taurę ir linkėjo gražiausių metų, o po kelių savaičių ji dalyvauja skyriaus Tarybos posėdyje ir balsuoja, kad būčiau pašalintas iš partijos“, – stebėjosi septyniasdešimtmetis.

Pasakys daugiau?..
Nei J. Masalskas, nei V. Gecas nebuvo iškviesti į skyriaus Tarybos posėdį, svarstant klausimą dėl jų pašalinimo.
„To ir nereikėjo. Pakako, kad būtų apsvarstyti Etikos ir procedūrų komisijoje“, – sakė D. Paluckas „Palangos tiltui“.
J. Masalskas sakė ruošiasi apskųsti Tarybos sprendimą aukštesniems LSDP organams.
„Socialdemokratų partija žinoma kaip demokratiška partija, kurioje gerbiamos įvairios nuomonės. Tikiu, kad teisingumas nugalės“, – vylėsi pašnekovas.
V. Gecui pašalinimas iš Socialdemokratų partijos – itin skaudus.
Jis jau ne kartą buvo „nusvilęs“ dėl D. Palucko kaltės.
Verčiant buvusį, jau į Anapilį išėjusį skyriaus pirmininką Viktorą Pivriką iš skyriaus pirmininko pareigų, tikėdamasis įtakingo V. Geco paramos rinkimuose, D. Paluckas žinomam miesto advokatui žadėjo savo pavaduotojo pareigas, jeigu būsiąs išrinktas partijos skyriaus pirmininku. Bet tapęs juo apgavo V. Gecą – pavaduotojo pareigos atiteko Artūrui Sabaliauskui.
Vėliau V. Gecas buvo išbrauktas ir iš LSDP Palangos skyriaus Tarybos narių.
Dabar teko atsisveikinti ir su naryste partijoje.
„Danas – darbštus, bet jo siekiais abejoju ne aš vienas. Akivaizdu, kad savo asmeninius interesus jis sprendžia naudodamasis partijos skyriaus pirmininko pareigomis. Jis partijoje atstovauja ne socialdemokratams, o savo interesams“, – taip apie D. Palucką birželį atsiliepė V. Gecas.
Pakalbintas „Palangos tilto“, V. Gecas buvo nešnekus: „Toks sprendimas (pašalinti iš partijos – aut.) – nesąmonė. Žinoma, kad sprendimą skųsiu“.
Jis neatmetė galimybės „pasakyti daugiau šiek tiek vėliau“.
Su A. Vadeika vakar „Palangos tiltui“ nepavyko susisiekti.

„Išmesti už partijos ir bendražygių žeminimą“
„Buvo abu pašalinti už Socialdemokratų partijos ir bendražygių žeminimą“, – buvo lakoniškas D. Paluckas.
Jis kategoriškai neigė, kad tai susiję su straipsniu „Palangos tilte“.
„Tai – partijos skyriaus vidaus reikalas“, – teigė pašnekovas.
D. Paluckas sakė, kad „tikrai nemano“, jog griežčiausios nuobaudos buvo pernelyg drastiškos.
„Patys nieko nesugalvojome – taikėme LSDP partijos statuto ir kitų dokumentų nuostatas“, – sakė jis.
Socialdemokratų vedlys mano, kad ir A. Vadeikai nuobauda yra tinkama.
D. Paluckas patvirtino, kad susitikus su Palangoje atostogaujančiu premjeru ir LSDP pirmininku A. Butkevičiumi, buvo „užsiminta“ ir partijos bičiulių nuobaudų tema.
„Na, kažkas jau spėjo informuoti partijos vadovus. Nesureikšminu to. Tokią teisę kiekvienas turi. Pirmininko (A. Butkevičiaus – aut.) reakcija buvo neutrali – jis tik išklausė mano poziciją“, – aiškino buvęs ūkininkas.
D. Paluckas neneigė, kad iki šiol ieško darbo.
„Bet kokio tikrai nesinori, nors pasiūlymų turėjau įvairių. Net dirbti Vilniuje. Bet aš atsisakiau. Turiu visas kvalifikacijas rasti sau tinkamą darbą čia ir padėti Palangai“, – sakė D. Paluckas.
Paprašytas patikslinti, kokios tai galėtų būti pareigybės, atsakė: „Tai galėtų būti ir administracijos direktoriaus, ir mero, ir vicemero pareigos. Tikrai daug kas Palangoje galėtų būti daroma geriau“.
Bet neatmetė galimybės dirbti ir ne valstybiniame sektoriuje.

„Baltija“ pertvarkoma į „uabą“
Ūkio ministerija praėjusią savaitę paskelbė, kad pertvarkant poilsio namus „Baltija“, ji bus reorganizuota į uždarą akcinę bendrovę. Ministerija tikisi, kad pakeitus juridinį statusą, nuostolingai dirbantys poilsio namai bus tvarkomi geriau.
Kaip sakė „Palangos tiltui“ „Baltijos“ direktorius Raimondas Karčiauskas, reorganizacija greičiausiai užtruks iki rudens.
„Uabą“ bus lengviau valdyti, bet aišku pasikeis valdyba. Ji, matyt, ir spręs, ar ieškos kito poilsio namų vadovo“, – sakė R. Karčiauskas.
Jis teigė, kad vasarą įmonės valdomas „Žilvinas“ ir „Vyturys“ „atidirbinėja“ už žiemą sukauptas skolas.

Jūsų komentaras:

CAPTCHANa 2013-08-06 12:42 (IP: 84.15.187.135)
Kokie dar čia skandalai ? . Apsivalė pati partija viduje ir viskas . Šaunuoliai . Ar nebūtų gerai ir kitoms partijoms panašiai laikas nuo laiko ,, apsišluoti ,, nes , patys žinote ,kiek visokių ,,nešvarumų susikaupia ,, jei nesitvarkai ?

Paveluota 2013-08-05 15:13 (paveluota@gecui.puspt / IP: 89.117.241.53)
Tokiu kaip Geca niekam nereik juolab Paluckui. Normaliu zmoniu niekas nemata lauk. O jis gyvas tik pries rinkimus ir taip jau 10metu. Senai reikejo taip padaryt, perdaug uzdelsta, bet geriau veliau nei niekad

Vytautas 2013-08-04 11:36 (IP: 78.58.209.97)
Tokiu kaip V.Gecas nedaug Lietuvoje. Tvirto charakterio ir zodzio zmogus. Gaila, kad kazkieno numintos "nuospaudos" yra svarbiau uz si zmogu!

Idomu 2013-08-04 10:44 (IP: 84.210.195.82)
Idomu ar daugiau pasidomejus D.Palucko veikla, jam neprireiktu to paties V.Geco, kaip advokato, paslaugu...

Laura 2013-08-04 09:25 (IP: 78.58.66.186)
Dieve, Dieve.. jeigu jau tokie žmonės kaip V.Gecas metami iš partijos,tai ko belaukti toliau !!! Tai nuoširdus žmogus, kuris niekada neatsisakys padėti.

Mindaugas 2013-08-04 09:05 (mindaugas@ebbygg.eu / IP: 84.210.195.82)
Keista, kad tokie zmones kaip V.Gecas salinami is partijos.Tai puikus zmogus,bei puikus savo srities specialistas.Matyt kam nors is Palangos LSDP "elito" neitiko,nes nemanau,kad budamas advokatas jis elgtusi taip, kad ji galima butu salinti is partijos.

Algis 2013-08-03 09:33 (IP: 78.61.51.119)
Ponui Masalskui reikėtų nurimti, juk jau pradėta 8 dešimtis, partijai idėjų reikia, ką toks diedukas gali duoti......

Rėkit dar garsiau, jog ne gėda? 2013-08-02 23:39 (. / IP: 86.100.60.112)
Reikia žmogų vertinti pagal jo asmenybę, ...ir visai nesvarbu kokioje jis partijoje!Partijose, bent Palangoj- baigia gerkles išplėšti viens kitam ( nuo pat rinkimų)... Jei draskomasi iš vidaus, tai ne tik partija suira (kaip liberastai), bet ir Valstybės susinaikina...

xxxx 2013-08-02 22:01 (IP: 78.61.241.233)
kur pesamasi,ten kas nors laimes....URA.........

aaaa 2013-08-02 13:21 (IP: 86.38.13.113)
Kiek teko girdeti dar socdemam vadovaujant A.A. V.Pivrikui Geco naryste buvo sustabdyta tik ismest nespejo, o Masalsko niekas net neprieme, kad ir kaip beldesi i duris. 70metu eit i pensija o ne i politika.

bosele 2013-08-02 13:03 (IP: 86.100.80.95)
Kokiu tikslu p.Gražiną į visą šitą nesąmonių karuselę įsukti?, o kad nebėra partijoje V Geco ir J.Masalskio, parodo komentarai ,jog jie ir nebuvo verti ten būti...

darbiete 2013-08-02 11:15 (IP: 78.61.104.50)
nuo kada jums, nepazistantiems Justino Masalskio, jis yra autoritetas.Ą?Ą Uz ka jis buvo paprasytas iseiti is Darbo partijos? Ir turejo iseiti ir gedingai isejo .Paskui gedingai kure Pilietininku partija, visokiom apgaulem viliojo narius.Zlugo .Vienuose prieslaikiniuose rinkimuose su drauge turejau laukti, kol jis susiras zirkles ir nusikirps nagus, nes taip tarskejo apie savo problema, kad mes negalejom pasakyti ko atejusios...Ir Darbo partijoje niekam neleisdavo net pradet susirinkimo, paskui vis vienas kalbedavo.Jis jokioje partijoje nepabus, jokiame kolektyve.Jam visur blogai ir visi pries ji kalti...

partietis 2013-08-02 10:07 (gedas@gmail.com / IP: 78.59.99.71)
ir kaip tokį žmogų kaip Justiną Masalską galima išmesti iš skyriaus, kaip jis tiek daug padarė dėl jo... Žmogus turintis tokią patirtį, buvęs regiono kuratorius...

Marija Magdalena Paukštytė 2013-08-02 09:59 (magdaliuuute@palanga.lt / IP: 82.135.209.252)
Svente jubilieju ir balsavo , kad ismestu J.Masalska, tai daug parodo , kad jis netinkamas buti toj partijoje. V.Geca pasalino is visur, tai irgi irodo , kad jis nevertas buti. Tai nera vieno asmens sprendimas o kolektyvo kur cia beda? Nuverte buvusi pirmininka : paeme ir nuverte nuo kalno ar kaip? Ne, zmones nubalsavo.Tai nesivadina straipsniu, tai tik penktoko lygio rasinys. Ar tikrai nėra ką rašyti, kad tokias nesamones rašinėjat? Apgailėtina. Gėda šiam laikraščiui, va tokie rašinėliai ir parodo laikraščio lygį.

Algirdas 2013-08-02 09:18 (IP: 85.206.11.176)
Audra stiklineje vandens.Matyt nebera apie ka rasyti redaktoriau?

Alvydas Vadeika 2013-08-02 07:52 (IP: 77.79.63.233)
Gerbiamasis Redaktoriau... Ar Jums neatrodo keista, kuomet toks solidus laikraštis nepatikrinęs gautos informacijos atitikimo tikrovei, J.Masalskio ir V.Geco šmeižtą ir prasimanymus mano adresu, pateikė kaip tikroviškus. Kadangi Jūs nesiteikėt man paskambinti ir pasiteirauti manęs, tai aš Jus informuoju, jog tas garsus dokumentas viso labo juodraštis, ir jį nuo stalo "nugvelbė" J. Masalskas svečiuodamasis skyriaus štabe. Dėl balsavimo skyriaus Taryboje, namatau jokių partijos statuto pažeidimų, nes etikos komisijos skyriaus Tarybai buvo pateiktas klausimas dėl V.Geco ir J.Masalskio pašalinimo iš LSDP gretų, ir aš kaip Tarybos narys, turėjau teisę balsuoti. Gerbiamas Redaktoriau, dėkui Jums, kad šį kartą pasidomėjote, kaip rašosi mano pavardė! Tik labai gaila, kad prasimanymus ir neatitikimus tikrovei, pateikiate kaip tikroviškus faktus. Tiesa, su Jūsų minėtu p.Valentinu, buvo šnekama tik apie problemas susijusias su poilsio namais "Baltija"...

Taip pat skaitykite

Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d., įvykusiame Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių. Salėje buvo karšta tarsi šią savaitę paplūdimyje – neveikė kondicionavimo sistema. Meras Šarūnas Vaitkus su šeima šią savaitę atostogauja, todėl posėdžiui vadovavo vicemeras Rimantas Antanas Mikalkėnas. Miesto politikams buvo pateikti...


Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį, spalio 14 dieną, pašalino iš partijos parlamentarą Antaną Vinkų, į Seimą išrinktą Kretingos ir Palangos rinkimų apygardoje. Jis buvo tarp parlamentarų, nusprendusių priešgyniauti partijos vadovybės ir skyrių valiai – pasirašė už socialdemokratų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų...


To niekas ir sapnuoti negalėjo: Socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkas Danas Paluckas šį šeštadienį įvyksiančiame partijos Tarybos (jai be jo priklauso ir palangiškis Aleksandras Jokūbauskas) posėdyje balsuos už dešimties partijos bičiulių – tarp jų ir Antano Vinkaus, Seimo nario Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje –...


Palangos socialdemokratų vadas Danas Paluckas iškrėtė dar vieną akibrokštą iš skyriaus  pašalintam Justinui Masalskui – atvežė ir prie partijos bičiulio namo vartų pastatė jo anksčiau LSDP Palangos skyriui dovanotą šaldytuvą.


Priešinęsis partijos nurodymams LSDP Palangos skyriaus pirmininkas Danas Paluckas kartojo burtažodį: „Pas mus – demokratija“, bet jos nesuprato partijos vadovybė: už tai, kad pašalino, o vėliau, Socialdemokratų prezidiumui nurodžius, nesugrąžino partijoje Justino Masalsko ir Viktoro Geco narystės, D. Paluckas praėjusią savaitę sulaukė partijos Etikos ir...


Socialdemokratų partijos Palangos skyrių drebina skandalai: Viktorui Gecui ir Justinui Masalskui už viešą kritiką skyriaus pirmininkui Danui Paluckui, kad šis, siekdamas perimti vadovavimą valstybinėje kurorto įmonėje „Baltija“, mynė kelius pas jau atsistatydinusią ūkio ministrę Birutę Vėsaitę, buvo parodytos partijos durys. Tuo tarpu skyriaus pirmininko pavaduotojas...


Praėjusį savaitgalį Vilniuje surengtame partijos Tvarka ir teisingumas (TT) Tarybos posėdyje dalyvavo ir TT Palangos skyriaus pirmininkė Aldona Stasiulaitienė bei skyriaus narė Nijolė Petkutė.


 Buvęs Darbo partijos Palangos skyriaus pirmininkas Vygantas Žylė, mėginęs pirkti buvusio lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatą, savivaldybės aukciono komisijai nutarus privatizuojamą objektą laikyti neparduotu, apskundė tokį sprendimą Klaipėdos apygardos teismui, kuris vyro ieškinį atmetė. V. Žylė tuomet šio teismo sprendimą apskundė Lietuvos Apeliaciniam Teismui. Bet V. Žylė liko...


Keturios partijos pasidalijo valdžią

Linas JEGELEVIČIUS, 2011 03 07 | Rubrika: Miestas

Savivaldos tarybų rinkimuose Palangoje  daugiausia mandatų gavusios partijos, regis, nusprendė dirbti visai Palangai, o ne savo siauriems interesams – vakar savivaldybės Tarybos posėdžių salėje koalicinę sutartį dirbti kartu Palangos savivaldybės Taryboje pasirašė keturių partijų – Lietuvos Tėvynės-Sąjungos- Lietuvos Krikščionių demokratų partijos (TS-LKD), Lietuvos Liberalcentristų...


Keturių partijų – Lietuvos Tėvynės Sąjungos – Krikščionių demokratų, Socialdemokratų, Liberalų Sąjūdžio ir Tvarka ir teisingumas – skyrių pirmininkai vakar savivaldybės Tarybos posėdžių salėje pasirašė sąžiningų rinkimų kampanijos deklaraciją. Ja partijų skyrių pirmininkai Šarūnas Vaitkus, Aldona Stasiulaitienė, Danas Paluckas ir Tomas Žulkus įsipareigojo rinkimų kampaniją vykdyti...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas