NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 10 06

P. Žeimys – tarp kukliausiai gyvenančių: Valstybinės mokesčių inspekcijos(VMI) pateiktos pajamų ir turto deklaracijos rodo, kad tarp devynių iš Vakarų Lietuvos kilusių ar čia išrinktų parlamentarų yra du milijonieriai – Eugenijus Gentvilas ir Raimundas Paliukas.

Skaičiuojant pagal bendrai su sutuoktiniais deklaruotą turtą tarp parlamentarų iš Vakarų Lietuvos pirmas yra Darbo partijos atstovas R. Paliukas (1,73 mln. litų). Po jo sekantis liberalsąjūdietis E. Gentvilas kartu su žmona valdė turto už 1,29 mln. litų. Beje, Gentvilų šeima pernai turėjo daugiausiai piniginių santaupų – 315 300 litų.

Turtingiausiųjų trejetuką užbaigė E. Gentvilo partijos kolega Eligijus Masiulis. Jam ir jo žmonai priklausė 942 tūkst. litų vertės turtas.

Toliau rikiavosi A. Bilotaitė (808 tūkst. litų turtas, bet ir 525 322 Lt skola), socialdemokratė Irena Šiaulienė (669 tūkst. litų), galinti pasigirti nemažomis santaupomis – 239 350 Lt. Už jos – Naglis Puteikis su žmona (548 tūkst. litų) ir Irina Rozova su vyru (253 tūkst. litų).

Tarp skurdžiausiai gyvenančių atsidūrė konservatorius Pranas Žeimys, kurio žmona pernai neturėjo jokio turto, o jis pats savąjį buvo įvertinęs 96 054 litais. Negana to, ši šeima pernai dar pasiskolino 36 tūkst. litų. Sąrašą užbaigė P. Gražulis su 75 800 litų vertės nekilnojamuoju turtu, 3 tūkst. litų vertės mašina ir 5 734 litus siekusiomis santaupomis.

 

Staigmenos: ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met nedi­din­ti va­di­na­mo­jo „pa­gal­vės“ mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­lan­go­je net svars­to­ma ga­li­my­bė vi­sai nai­kin­ti vie­nos nak­ties rink­lia­vą. Mat bū­si­mo­jo va­sa­ros sezo­no iš­va­ka­rė­se pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ap­link­ke­lį, o tuo­met – įves­ti mo­kes­tį už įva­žia­vi­mą į šią pajū­rio poil­sio oa­zę.

No­rin­tie­ji pa­tek­ti į Pa­lan­gą leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ti­kriau­siai tu­rės pa­klo­ti apie 10 li­tų, ar­ba 2-3 eurus. Ta­čiau dar ne­ap­sisp­ręs­ta, ar tai bus par­os, ar ki­to­kio lai­ko­tar­pio rink­lia­va. Už ją per me­tus Pa­lan­ga ti­ki­si gau­ti apie 5 mln. li­tų pa­ja­mų.

 

Biudžetas: Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pri­ta­rė 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ris dėl eu­ro įve­di­mo pir­mą kar­tą yra par­eng­tas eu­rais. Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, to­liau dėl jo dis­ku­si­jos vyks Sei­me, ku­riam pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas vė­liau­siai iki spa­lio 17-osios.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš­sis­ki­ria ir tuo, kad Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu iki 424,5 mln. eu­rų (1,466 mlrd. li­tų) ir su­da­rys 1,11 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ta­čiau tai ge­ro­kai ma­žiau nei NA­TO už­sib­rėž­tas 2 proc. ro­dik­lis.

Siū­lo­ma ki­tą­met di­din­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ak­ci­zus, at­si­sa­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, kar­tu įve­dant leng­va­ti­nį 9 proc. PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams.

Ša­lies fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas pla­nuo­ja­mas apie 1,2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o vals­ty­bės biu­dže­to – apie 342,4 mln. eu­rų – 23,2 proc. dau­giau nei šie­met.

Biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti, skai­čiuo­jant, kad 2015 me­tais BVP augs 3,4 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inflia­ci­ja sieks 1,2 proc., dar­bo už­mo­kes­tis augs vi­du­ti­niš­kai 5,8 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 10,4 pro­cen­to.

 

„Palangos tilto“, ve.lt, „Lietuvos žinių“ inf.


Jūsų komentaras:

CAPTCHAaiškiaregiams, 2014-10-11 21:04 (IP: 86.100.63.40)
-iš nuotraukos matyti kad mąsto apie savo Nekilnojamo turto agentūrą...

-koktu.... 2014-10-08 14:47 (. / IP: 86.100.63.40)
- daugiau tokių "ubagų", nes kam čia neaišku jo tikrieji turtai įgyti meraujant?...

Taip pat skaitykite


Po beveik 15 metų vėl miestą pradėjusios šildyti UAB „Palangos šilumos tinklai“ pirmoji savaitė, paleidus šilumą, praėjo be netikėtumų ir rimtesnių išbandymų. „Išties, pirmąją savaitę jokių netikėtumų ar trikdžių neužfiksavome. Visas procesas vyko sklandžiai, pagal planą. Galima sakyti: tiesiog įprastas šildymo sezonas, –...


Nesuklysime sakydami, kad apie sausų akių ligą teko girdėti kiekvienam. Taip pat daugelis žino, kad ligai įveikti rekomenduojami specialūs akių lašai. Tačiau ar visi akių lašai vienodi? Kaip kito sausų akių ligai gydyti skirtų lašų sudėtis? Ką šiandien mūsų akims siūlo pažangiosios technologijos?


„Palangos“ klube – daugiau gerų naujienų. Komandoje žais 22 metų, 1 metro 85 centimetrų įžaidėjas Deividas Anužis. Praėjusį sezoną jis jau atstovavo Palangos komandai, NKL čempionate įmesdavo vidutiniškai po 10,8 taško, atlikdavo po 3,5 rezultatyvius perdavimus, atkovodavo po 4 kamuolius.


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Antrus rinkimus Seimo mandato siekusi ir antrą kartą be jo likusi „darbietė“ Genoveita Krasauskienė dėl nesėkmės rinkimuose dabar, regis, kaltina Konstitucinį teismą.


Palangos šventės – tarp įdomiausių Lietuvoje  1

"Palangos tilto" informacija, 2012 11 15 | Rubrika: Miestas

Palanga pelnytai turi kuo didžiuotis – VšĮ „Terra Publica“ išleistoje pažintinėje knygoje „Lietuva. 100 renginių, kuriuos verta išvysti“, atsirado vietos ir dviem Palangos renginiams – „Palangos stalas“ ir „Palangos stinta“. Būtent šie renginiai paminėti tarp 100 įdomiausių ir aktualiausių renginių...


„Nykštuke“ – meninės kūrybos patirtis

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 05 05 | Rubrika: Miestas

Praėjusios savaitės antradienį lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyravo meniškų atradimų sukeltos emocijos, mat auklėtojos supažindino susirinkusias koleges su meninėmis idėjomis, išbandytomis meninę-estetinę kultūrą propaguojančiame darželyje, o ir pačios šeimininkės išgirdo puikių patarimų.


Palangoje atšvęstos Jurginės

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 04 28 | Rubrika: Miestas

Praėjusį šeštadienį Palangoje netrūko šurmulio, kurį sukėlė po atviru dangumi iš visos Lietuvos atvykusių ansamblių švenčiamos Jurginės. Tradicinė pavasario šventė šiemet suteikė galimybę išgirsti įvairiausių liaudies instrumentų muziką, skambėjusią gražiausiuose Botanikos parko kampeliuose. Susirinkusiems ansambliams pritarė pati gamta, pasiryžusi drauge „švęsti“ pavasarį.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius