Kontrolės komitetas nesitaikstys su aplaidumu

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-03-20
Peržiūrėta
1342
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Klaidos ištaisomos

Pasak Kontrolės komiteto pirmininko Dainiaus Želvio, išnagrinėjus pateiktas kontrolierių ataskaitas, buvo pripažinta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose „Nykštukas“ ir „Žilvinas“ didžiulių pažeidimų nenustatyta. Kontrolieriams „užkliuvo“ šiose ugdymo įstaigose  darbuotojų maitinimosi klausimas, nes nenustatytas antkainis. Pirmininko teigimu, pardavimo antkainis paruoštiems patiekalams miesto Tarybos  patvirtintas tik bendrojo lavinimo mokykloms, o darželiams liko neišspręstas. „Įstaigose dirbantys žmonės turi kažkur pavalgyti, tad manau, kad čia vadovų kaltės nėra. Jei mokyklose nustatytas patiekalams antkainis 20 proc., tad šią problemą darželiuose irgi reikia sutvarkyti“, - konstatavo D.Želvys.

Bendrovės „Klevas“ veikloje taip pat jokių grubių pažeidimų nenustatyta. Įmonė dirba pelningai. Darbuotojų atlygiai nedideli, bet stengiamasi dirbti ir užsidirbti.

 

Negaliojantys leidimai

Tačiau, anot komiteto pirmininko, susipažinus su kontrolierių patikrinimo ataskaita dėl vietinės rinkliavos surinkimo už kasinėjimo darbus, padėtis kelia susirūpinimą, nes nustatyta nemažai pažeidimų. Pasak D.Želvio, pagal nuostatus vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo išdavimą diferencijuojami pagal teritorijos plotą, kasinėjimo trukmę bei paskirtį. Už leidimų išdavimą atsakingas Savivaldybės komunalinio skyriaus vyresnysis specialistas Edmundas Kivyta. D.Želvio teigimu, nustatyta, kad išduodami leidimai vadovaujantis nebegaliojančiu norminiu teisės aktu, tad galima teigti, kad, esant šiam neatitikimui, visi išduoti po 2006 metų leidimai žemės darbams vykdyti yra negaliojantys.

 

Prielaidos korupcijai atsirasti

Komiteto pirmininko teigimu, pagal Komunalinio ūkio skyriaus nuostatus viena iš funkcijų yra kontroliuoti, ar kasinėjimo darbai, teritorijos atitvėrimai vykdomi pagal nurodytas sąlygas bei terminus. Pasak D.Želvio, išduodant leidimą, nurodoma, kada pareiškėjas turi užbaigti darbus, tačiau jokios kontrolės ir kokiais dokumentais įforminama, kad darbai užbaigti ir sutvarkyta teritorija, nėra. „Dažnai matome, jog prie įvairių objektų vyksta kasinėjimo darbai ar kurį laiką uždaromos gatvių atkarpos, tačiau, kad nėra kontrolės apie darbų baigtį, patvirtina tai, jog išduotuose leidimuose nurodomos įvairios datos. Pavyzdžiui, pernai, balandžio 8 dieną, išduotas leidimas, kuriame nurodoma užbaigti žemės darbus balandžio 12 dieną. Pagal šį leidimą rinkliava paskaičiuota iki balandžio 12 dienos, o kitų atitinkamų institucijų patikrinta nuo balandžio 18  iki gegužės 27 d.  Vyresniojo specialisto E.Kivytos pasirašyta gegužės 28 dieną. Galima daryti išvadą, kad nesant kontrolės bei nustatytos aiškios tvarkos, rinkliavos dydžio apskaičiavimas galimai sudaro prielaidas korupcijai atsirasti“, - apie nustatytus pažeidimus išduodant leidimus kalbėjo pirmininkas.

Nukenčia biudžetas

„Tad nieko nuostabaus, jog pagal pateiktus kontrolierių duomenis, pernai į Savivaldybės biudžetą nesurinkta 19,6 tūkst. litų, o kontrolierių rekomenduota  įstatymų nustatyta tvarka išieškoti į Savivaldybės biudžetą per 8 tūkst. 500 litų. Skyriaus specialisto aplaidus darbas Savivaldybės biudžetui kainuoja,“ - apibendrino pirmininkas.

 

Pasiūlyta susitvarkyti

Kontrolės komitete apsvarstytos kontrolierių audito išvados ir dėl rinkliavų surinkimo už medžių kirtimą bei želdinių atsodinimą. „Deja, to paties Komunalinio skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Vizgirdos, dirbančio jau beveik aštuoniolika metų, padaryti pažeidimai stulbina. Nėra leidimų išdavimo registracijos žurnalo bei kitų privalomų dokumentų. Auditorių nustatyta, kad nesurinkta į biudžetą apie 9 tūkst. litų.  Kalbėti apie priemonių įvykdymą, o juolab apie medžių atsodinimą bei jų atkuriamosios vertės kompensavimą  beprasmiška, nes iš dešimties išduotų leidimų penki nederinti. Peršasi išvada, kad daugelis medžių buvo iškirsta savavališkai,“ – apibūdino Komunalinio ūkio skyriaus specialisto darbą D.Želvys.

Kontrolės komiteto pirmininko teigimu, komitetas nusprendė kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių V.Kuznecovą, kad pažeidimai būtų ištaisyti per du mėnesius. Jei, anot D.Želvio, nebus susitvarkyta ir toliau bus dirbama aplaidžiai, specialistams bus siūloma skirti drausmines nuobaudas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 61 punktu, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos orų prognozes, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus...


Atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos orų prognozes, pasirašytas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl šildymo sezono pabaigos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Nustatyta 2020–2021 metų šildymo sezono Palangos miesto savivaldybės teritorijoje pabaiga – 2021 m. gegužės 6 d.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos miesto savivaldybės teritorijoje gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos epidemijos pradžia skelbiama nuo kovo 6 d.


Metų pradžioje paskelbtos Palangos savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybos ataskaitos dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose, biudžeto vykdymo finansinio teisėtumo ir rinkliavos už išorinę reklamą rinkimo atskleidė daug įvairių pažeidimų. „Palangos tiltas“ paprašė juos pakomentuoti savivaldybės kontrolierę Eleną Kuznecovą.


Kol Palangos miesto savivaldybės valdininkai laužo galvas ir ietis, kaip turėtų atrodyti paplūdimiai kitą sezoną, Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas gali gerokai pakeisti būsimą paplūdimio viešųjų vietų nustatymo ir rinkliavų už jas surinkimo tvarką. Minėtas teismas patenkino Seimo nario Prano Žeimio ieškinį ir pagal keturis iš penkių ieškinio punktų pripažino, kad...


Pirmadienį miesto savivaldybės Kontrolės komitetas, apsvarstęs kontrolierių tarnybos pateiktas  UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadas, joms pritarė.


Kontrolės komitetas nesitaikstys su aplaidumu

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 03 20 | Rubrika: Miestas

Posėdžiavęs Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas išanalizavo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų biudžetinių miesto įstaigų – lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Žilvinas“, bendrovės „Klevas“ auditų ataskaitas ir išvadas dėl vietinės rinkliavos surinkimo bei leidimų išdavimo atliekant kasinėjimo darbus miesto viešojo naudojimo teritorijoje.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas