NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 03 31

Prieš patyčias: prie visoje šalyje vykstančios veiksmo savaitės „Be patyčių 2014“ aktyviai prisijungė ir Palangos miesto Prevencijos poskyrio pareigūnai. Pareigūnai dalyvavo Palangos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos organizuotame posėdyje, kurio metu su mokyklų atstovais aptarė situaciją mokyklose, kokios patyčių formos vyrauja, kaip atpažinti vaiką, kuris gali būti patyčių auka arba jų iniciatorius.

Policijos pareigūnai Pradinės mokyklos, Palangos reabilitacinės ligoninės „Gintaras“ ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniams pristatė patyčių sąvoką, galimas jos formas, vietas, kuriose vyksta patyčios. Siekiant, kad kuo dagiau vaikų ne tik išgirstų, bet ir pamatytų, kaip vyksta patyčios, kaip šį reiškinį atpažinti, pareigūnai vaikams parodė video filmus „Mitas: skųstis – kvaila“, „Nekentėk tyloje“, „Neskatink smurto, netoleruok patyčių“.

Po peržiūrų vyko diskusijos, aptarimai. Priemonės metu vaikai paraginti netylėti, jeigu jų aplinkoje vyksta patyčios, o apie tai kalbėti, informuoti suaugusius asmenis, padėti vieni kitiems.

 

 

Merų rinkimai: dau­giau nei trys ket­vir­ta­da­liai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad ša­ly­je tu­rė­tų bū­ti įteisin­ta ga­li­my­bė mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių me­rus rink­ti tie­sio­giai. To­kiai idė­jai ne­pri­ta­ria vos 8 proc. pi­lie­čių, ro­do kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ at­lik­tos gy­ven­to­jų nuo­mo­nių apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Li­ku­sie­ji 16 proc. šiuo klau­si­mu ne­tu­ri nuo­mo­nės.

Pa­pra­šy­ti įvar­dy­ti pa­grin­di­nius tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų pri­va­lu­mus, dau­gu­ma res­pon­den­tų (42 proc.) pa­žy­mė­jo, kad to­kie rin­ki­mai pa­di­dins mies­tų ir ra­jo­nų va­do­vų at­sa­ko­my­bę prieš rin­kė­jus. 23 proc. apk­laus­tų­jų nuo­mo­ne, me­rus pra­dė­jus rink­ti tie­sio­giai, su­ma­žės už­ku­li­si­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mų for­muo­jant vie­ti­nę val­džią. 16 proc. res­pon­den­tų pa­brė­žė, kad tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų at­ve­ju miestų ir ra­jo­nų va­do­vai tu­rė­tų dau­giau ga­lių, to­dėl sėk­min­giau spręs­tų gy­ven­to­jų prob­le­mas. 12 proc. ma­no, jog pa­ge­rė­tų mies­tų ir ra­jo­nų val­džios dar­bo ko­ky­bė, dar 6 proc. yra įsi­ti­ki­nę, kad vietos val­džios lyg­me­ny­je at­si­ras­tų dau­giau de­mo­kra­ti­jos.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba yra pri­ta­ru­si, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai bū­tų svars­to­mi Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

 

Partijos: Vyriausybė vėl svarstys pataisas, kurios leistų steigti partijas ir būti jų nariais ne tik Lietuvos piliečiams. Pagal Teisingumo ministerijos siūlymą, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, kurie nėra Lietuvos piliečiai, turėtų turėti lygias galimybes su Lietuvos piliečiais visapusiškai pasinaudoti savo teise dalyvauti politinėje veikloje ir per rinkimus būti išrinkti į Europos Parlamentą arba vietos savivaldos tarybas. Ministerija siūlo, kad pataisos įsigaliotų nuo gegužės.

Panašias pataisas Vyriausybė Seimui jau buvo pateikusi pernai, bet parlamentas joms nepritarė, nors Lietuva yra gavusi oficialų pranešimą dėl ES teisės pažeidimo procedūros.

Pasak Europos Komisijos, Lietuvos pilietybės neturintys asmenys, ketinantys tapti kandidatais vietos savivaldos ar EP rinkimuose, rinkimų procese atsiduria nepalankioje padėtyje, palyginti su kandidatais, kurie yra Lietuvos piliečiai.

Lietuvos EP nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis ar kitas nuolat gyvenantis Lietuvoje ES valstybės narės pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų ir kuris nėra kandidatu į EP kitoje ES valstybėje narėje.

Savivaldybės tarybos nariu Lietuvoje gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 metų. Rinkimuose dalyvauti gali ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

 

„Palangos tilto“, Palangos PK, ve.lt inf.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite


Palanga jau neįsivaizduojama be Jurginių, kurios tradiciškai švenčiamos paskutinįjį balandžio savaitgalį. Į jas, šiemet švenčiamas jau 29-ąjį kartą, kaskart susirenka būrys įvairių folkloro ansamblių, pasklindančių visoje Palangoje. O sekmadienį visus švęsti sukvies šeimų Velykėlės.


Gegužės 12 d. kartu su šalies Prezidento rinkimais visi pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai bus kviečiami referendume išsakyti savo nuomonę pilietybės išsaugojimo klausimu. Šio referendumo rezultatai lems mūsų visų (ne tik užsienyje gyvenančių, tačiau ryšių su Lietuva nenutraukusių mūsų tautiečių) rytdieną, todėl labai svarbu, kad gyventojai atsakingai...


Pasiekę finalinį ketvertą "Palangos kuršiai" liko be medalių

"Palangos tilto" informacija, 2019 04 14 | Rubrika: Krepšinis

Palangos reprezentacinė krepšinio komanda "Palangos kuršiai", patekę į 2018-2019 metų Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) finalinį ketvertą, jame liko be medalių - „Telšių“ krepšininkai Nacionalinės krepšinio lygos mažajame finale po dramatiškos kovos 73:66 (26:14, 15:20, 19:18, 13:14) įveikė „Palangos...


Palangos baseine jau mokosi plaukti vaikai

"Palangos tilto" informacija, 2019 04 12 | Rubrika: Jūros vaikai

Vienas iš pagrindinių ilgai laukto Palangos baseino tikslų visuomet buvo galimybė kurorto vaikams mokytis plaukti. Praėjusią savaitę pradėta siekti šio tikslo – vaikai buvo supažindinami su taisyklėmis, papasakota, ką reiks atsinešti į pamoką, vyksiančią kartą per savaitę baseine, o šią savaitę mokiniai jau išbandė baseiną ir plaukdami ar bent jau...


Kurorte daugiabučių namų statybos verslu užsiimančios bendrovės „Kauno būstai“ butus Malūno gatvėje pirkę žmonės atsidūrė kaip spąstuose: pastatyti namai valstybinei komisijai vertinti negali būti pateikti, o juose apsigyvenę žmonės tapo pažeidėjais. Pajūryje poilsio būstų pirkėjus maustant ne kartą nutverta Povilo Lodos vadovaujama bendrovė „Kauno būstai“ šį...Gegužės 1-ąją sueis metai, kai įsigaliojo naujos priešgaisrinės saugos taisyklės, pagal kurias dūmų detektorius privalu statyti visuose būstuose – butuose, gyvenamuosiuose namuose ir sodo nameliuose. Nors praėjo pakankamai laiko, Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorės Greta Narkienė ir Elvina Milkauskaitė pasakojo, kad vis dar kai kurie žmonės baiminasi...


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius