NAUJIENŲ PABIROS

NAUJIENŲ PABIROS

2014 05 19

Registravo dviračius: penktadienį Palangos centrinėje miesto aikštėje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pareigūnai registravo dviračius. Palangiškiai aktyviai dalyvavo akcijoje. Buvo užregistruoti ir pažymėti 45 dviračiai.

Primename, kad norintieji įregistruoti daiktą, turintį individualius numerius, pareigūnui turi pateikti daikto įsigijimo dokumentą bei savo asmens dokumentą. Daiktas pažymimas, o apie įregistravimo policijoje faktą byloja prie daikto priklijuotas lipdukas su užrašu „ĮREGISTRUOTAS POLICIJOJE“.

Policijoje žymint daiktą yra fiksuojami ir jį identifikuojantys numeriai. Todėl vagystės atveju, pamiršus daikto, kuris buvo registruotas policijoje, numerį, tereiktų nurodyti policijos komisariatą, kuriame žymėjote daiktą, ir numeris bus lengvai nustatytas ir įvestas į Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registrą. Be to, radus vogtą policijoje pažymėtą daiktą, lengvai bus surastas ir jo savininkas.

Daiktų žymėjimas – tai viena iš prevencinių priemonių, sauganti turtą nuo ilgapirščių. Juos galima pažymėti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariate (Vytauto g. 4, Palanga) kiekvieną darbo dieną, darbo laiku. Išsamesnė informacija apie žymėjimą teikiama telefonu Nr. (8 460) 415 24.

Gandras teroristas: Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu pa­ukš­čiu lai­ko­mas bal­ta­sis gand­ras jau ta­po Kre­tin­go­je esan­čių so­dų bend­ri­jos „Ak­me­na“ ap­kal­bų ir nuo­sta­bos ob­jek­tu – rašo „Lietuvos žinios“.

Jau­nas rau­dons­na­pis taip įsi­jau­tė į ko­lek­ty­vi­nių so­dų prie­igų cer­be­rio vaid­me­nį, kad vie­ti­niams gyven­to­jams ne­be­duo­da ra­my­bės ir juos te­ro­ri­zuo­ja sa­vo keis­tu, ne­paaiš­ki­na­mu el­ge­siu. Pa­ukš­tis be skru­pu­lų ap­žiū­ri­nė­ja prie vie­no sta­to­mo na­mo at­vyks­tan­čią ma­ši­ną, sna­pu stuk­se­na į jos stik­lus, užsi­ropš­čia ant sto­go, vaikš­ti­nė­ja ant jo lyg po pie­vą.

„Na, keis­tuo­lis, ir tiek. Kai­my­nai ne­be­ga­li net ma­ši­nos ra­miai pa­sis­ta­ty­ti: kai tik at­va­žiuo­ja, tas gand­ras – jau ir ant sto­go. Ir ne­bi­jo žmo­nių, tik prie pat pri­ėjus plas­te­lė­ja į šo­ną. Ta­čiau ma­ši­ną vis vien ten­ka plau­ti. O dar ir par­duo­tu­vės lan­gus ap­kū­lė. Ka­ria­vo pats su sa­vi­mi, dau­žė sna­pu sa­vo atvaiz­dą tol, kol krau­jais ap­si­taš­kė. Pa­vaikš­čio­jo die­ną kru­vi­nas ir vėl kvai­lio­ja“, – LŽ pa­sa­ko­jo viena so­dų gy­ven­to­ja.

Ven­tės ra­go or­ni­to­lo­gi­nės sto­ties va­do­vas Vy­tau­tas Ju­sys LŽ tei­gė ne­tu­rin­tis pa­aiš­ki­ni­mo, kas verčia bal­tuo­sius gand­rus taip elg­tis.

„Kas­met man dėl pa­na­šių „te­ro­ris­tų“ skam­bi­na žmo­nės ir klau­sia, ką da­ry­ti? Šį pa­va­sa­rį vie­nas toks chu­li­ga­nas Dre­ver­no­je siau­tė­jo, da­bar dar Kre­tin­go­je. Na, ma­tyt, kaip yra tarp žmo­nių to­kių, kuriems psi­chi­ka pa­kri­ku­si, taip ir pa­ukš­čių pa­sau­ly­je. Keis­ta, ta­čiau to­kie at­ve­jai mums dau­giau­sia ži­no­mi tik bal­tų­jų gand­rų pa­sau­ly­je“, – pa­sa­ko­jo pa­ukš­čių ste­bė­to­jas.

Anot jo, lo­giš­kai ag­re­sy­vų gand­ro el­ge­sį bū­tų ga­li­ma pa­aiš­kin­ti dėl hor­mo­nų, po­ra­vi­mo ins­tink­to ir te­ri­to­ri­jos gy­ni­mo. Jis pri­mi­nė, jog ag­re­sy­vu­mas bū­din­gas la­biau ne gand­rams, bet gul­bėms nebylėms.

„Jos itin ar­šiai gi­na sa­vo liz­do te­ri­to­ri­ją. Yra pa­si­tai­kę net at­ve­jų, kai gul­bė nu­skan­di­no besimaudantį žmo­gų, li­po jam ant gal­vos tol, kol plau­ki­kas pri­gė­rė. Su gul­bė­mis ge­riau ne­žais­ti. Na, o gand­ras taip pat tu­ri stip­rų sna­pą“, – tei­gė V.Ju­sys.

Bendruomenių tarybos: ateinantį penktadienį, gegužės 22 d., Palangoje ir Šventojoje kviečiami seniūnaičiai, savivaldybės ir valstybės bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai rinkti Palangos bei Šventosios seniūnaitijų Vietinės bendruomenės tarybas, kurios kasmet kuriamos pagal 2012 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtą vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria buvo siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų, skirtų  tenkinti vietos bendruomenių viešuosius poreikius, panaudojimo. 2014 metais tęsiamas Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas, Palangos miesto savivaldybei šiemet teks 46,0 tūkst. Lt.

 

„Palangos tilto“, Palangos PK, „Lietuvos žinių“ inf.

 


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, gripo epidemija Lietuvoje paskelbta beveikpusėje Lietuvos savivaldybių: 29iš 60. Sergantiems specialistai pataria kuo daugiau ilsėtis, o turintiems sergančių namiškių, skirti ypatingą dėmesį dezinfekcinėms priemonėms ir stiprinti savo imunitetą vitaminu C.Jau beveik tris mėnesius UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovaujantis Vidas Misikonis šiandien labiau panašus į diplomatą su tokioms pareigoms būdingomis savybėmis – pasveriantis kiekvieną žodį ir neskubantis su sprendimais. Naujasis direktorius iki šiol bando „perkąsti“ visas jam pavestas darbo sritis ir pripažįsta tam reikės, matyt, dar...


NBA – kiekvieno krepšininko svajonė. Kelią jos link pradeda naujas sporto projektas. Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA), Lietuvos krepšinio federacija (LKF) ir Lietuvos krepšinio lyga (LKL) pradėjo bendradarbiavimą ir pristatė „NBA Junior Lietuva“ krepšinio lygą, kurioje kartu varžysis berniukai iki 11 metų ir mergaitės iki 12 metų


Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Jau tradiciškai į šventę susirinkusi visa Palanga kartu su savo svečiais rytoj susės prie ilgiausio Lietuvoje „Palangos stalo“. Ir, besidalindama vaišėmis, aptars, kokia buvo vasara. „Palangos tiltas“, prisidėdamas prie šio rudeninio viščiukų skaičiavimo, nusprendė peržvelgti, kas per šią vasarą – ir ne tik sezono...


Liepos 6 dieną Palangoje startavo interaktyvus pažintinis turas „Tiškevičių bulvaras“, pristatantis miesto svečiams ir patiems palangiškiams 20 objektų, ne tik puošiančių kurortą nuo grafų Tiškevičių laikų ir pripažintų saugotinomis kultūros vertybėmis, bet ir tokių, kurie iki mūsų dienų neišliko. Šis projektas, buvęs savotiška...


Olandų atrakcionų parko karuselėje užstrigusi mergaitė dar ir šiandien sapnuoja košmarus, atsikelia verkdama bei maldaudama ją gelbėti. Trylikametei kaišiadoriškei bus reikalinga ir psichologo konsultacija. 


Mintys paraštėse (2011-08-23)

Linas JEGELEVIČIUS, 2011 08 22 | Rubrika: Savaitės komentaras

Subjuro orai, vydami būrius poilsiautojų į vilnius, kaunus, maskvas ar Balbieriškį. Matyt, neiškentęs rudenio dargana alsuojančios Palangos,    muzikologas, buvęs Seimo pirmininko patarėjas, o dabar „Delfi“ apžvalgininkas Anatolijus Lapinskas sukurpė straipsniuką „Palanga – tos pačios ir dar didesnės bėdos“, kurį mielai praėjusį...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius