Palangos miesto savivaldybėje pradėta diegti veiklos valdymo sistema

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 09 06

Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo metu, kaip teigė Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Maldarienė, vyksta pirkimų procedūros.

 

Projekto tikslas – tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje, siekiama automatizuojant procesus efektyvinti Savivaldybės administracijos veiklą, strategiškai planuojant ekonomiškai naudoti turimus resursus, gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Detaliai išanalizavus Savivaldybėje egzistuojančią veiklos planavimo ir valdymo sistemą bei atlikus tobulinimo veiksmus, bus pritaikyta ir įdiegta Savivaldybės poreikius atitinkanti veiklos valdymo sistema (IT įrankis), darbuotojai bus apmokyti naudotis naujai įdiegtu IT veiklos planavimo ir valdymo įrankiu.

„Veiklos valdymo proceso ketinama imtis kitais metais, šiemet susitelkta ties analize, nes metų pabaigoje ir taip daug darbo darbuotojams, tad nesinori trikdyti“, - darbų eigą atskleidė O.Maldarienė. Pasak Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos, savivaldybės darbuotojai, apmokyti dirbti pagal naują veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą, galės kokybiškiau ir greičiau atlikti savo darbus, teikti paslaugas.

Palangos miesto savivaldybės veikla vykdoma remiantis patvirtintais strateginiais planais, o biudžetas rengiamas programiniu principu. Strateginiai planai rengiami siekiant efektyviau vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Strateginio planavimo proceso metu Savivaldybės administracija nuolat analizuoja aplinkos veiksnių įtaką institucijos veiklai, svarsto, kaip efektyviausiai panaudoti turimus finansinius, materialinius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams bei rezultatams pasiekti. Strateginių planų rengimo (planavimo), reguliarios strateginių planų įgyvendinimo eigos stebėsenos bei ataskaitų rengimo procesai užima daug laiko bei reikalauja daug techninio darbo sąnaudų, duomenys kaupiami skirtingose duomenų bazėse, apdorojami skirtingomis programomis, jų neįmanoma palyginti tarpusavyje.

„Šiuo metu darbuotojai norėdami surasti jiems reikalingą informaciją labai vargsta, kol išsiaiškina, kaip, kas, kada buvo padaryta, ši sistema labai palengvintų darbą, kuomet visa informacija būtų vienoje duomenų bazėje. Darbuotojai nebebūtų priklausomi vieni nuo kitų“, - projekto realia nauda pasidalino O.Maldarienė.

Vienas iš projekto uždavinių – Savivaldybės darbuotojai projekto metu įgaus žinių apie efektyvų, į rezultatus orientuotą Savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, padidins savo kasdieninio darbo produktyvumą, o ir Savivaldybės vadovai galės nuolat naudotis operatyvine informacija, leidžiančia savalaikiai spręsti problemas ir rezultatyviai bei pagrįstai priimti sprendimus.

 Ši įdiegta sistema pasitarnaus ir miestelėnams – Savivaldybės resursai bus efektyviau naudojami atsižvelgiant į piliečių viešuosius interesus.

„Mus buvo nuvežę į Suomiją, kur susipažinom su tokia pačia sistema, pamatėm, kaip dirbama ten ir tai padarė mums labai gerą įspūdį“, - pasakojo O.Maldarienė, prisidedanti prie netrukus atsirasiančios sistemos, padėsiančios efektyviau dirbti.

Projektui skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas – 698 tūkst. 633 litai.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Trečiadienį, balandžio 24 d., vykusio Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu paskirta savivaldybės administracijos direktorė. Ja tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Akvilė Kilijonienė. Slapto balsavimo metu A. Kilijonienės kandidatūra palaikyta vienbalsiai.


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Mes, Kunigiškių rinkėjai bei gyventojai, sausį apklausos būdu dalyvavome Kunigiškių seniūnaičio rinkimuose. Rinkimai buvo laikomi įvykę, teisėti, nusižengimų nenustatyta.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


2013 m. kovo 14 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje pasirašyta šios didžiausios Lietuvos koncertinės įstaigos ir Palangos miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarti


Pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą yra vykdomas ES projektas „Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas“, kurio tikslas yra tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą...


Didelių iečių laužymo dėl koalicijos sutartį pasirašiusių partijų programinių nuostatų derinimo nebuvo – vakar po centro-dešiniųjų partijų koalicijos 2011-2015 metų programa parašus baigė suraityti paskutiniai naujosios savivaldybės Tarybos kadencijos valdančiosios daugumos nariai, kurių, kaip žinia, yra 15. S. Kulikauskienė yra išvykusi, todėl ant partijų suderintos programos prie jau...


Metų pradžioje paskelbtos Palangos savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybos ataskaitos dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose, biudžeto vykdymo finansinio teisėtumo ir rinkliavos už išorinę reklamą rinkimo atskleidė daug įvairių pažeidimų. „Palangos tiltas“ paprašė juos pakomentuoti savivaldybės kontrolierę Eleną Kuznecovą.


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius