Įvyko LSDP Palangos skyriaus visuotinis susirinkimas

2014 06 12

2014 metų birželio 7 dieną vyko LSDP Palangos skyriaus visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo svarstomi organizaciniai ir kiti klausimai.

Pirmu klausimu buvo svarstomas E.Kuznecovos prašymas priimti į LSDP narius. E.Kuznecova, Palangos savivaldybės tarybos narė, prie socialdemokratų frakcijos taryboje prisijungė jau gerokai anksčiau, tad  susirinkę partijos skyriaus nariai E.Kuznecovos prašymą patenkino vienbalsiai.

Antru klausimu visuotinis susirinkimas, kaip aukščiausias partijos skyriaus valdymo organas, pakartotinai svarstė (prieš tai šį klausimą svarstė ir partijos skyriaus taryba) klausimą dėl V.Geco ir J.Masalsko pašalinimo iš partijos narių už partijos statuto nesilaikymą. Tiek V.Gecas, tiek J.Masalskas į visuotinį susirinkimą buvo kviesti, bet nenurodę priežasčių neatvyko ir savo neetiško elgesio motyvų partijos ir atskirų partijos narių atžvilgiu neišsakė. Tuo tarpu partijos skyriaus nariai šiuo klausimu labai aktyviai išsakė savo nuomonę - ji buvo vienareikšmė ir vieninga- Viktoras Gecas ir Justinas Masalskas už savo elgesį nesuderinamą su partijos statutu turi būti pašalinti iš partijos gretų. Už šį siūlymą susirinkimas balsavo vienbalsiai.

Trečiu klausimu buvo išklausyta partijos skyriaus pirmininko ataskaita apie atliktą darbą per praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitai pritarta.

Susirinkimo metu buvo išklausytos ir nuolatinių komisijų pirmininkų ataskaitos bei spręsti einamieji klausimai.

Aptartas pasiruošimas LSDP sąskrydžiui, kuris vyks 2014 metų birželio 20-22 d.d.d tradiciškai Giruliuose.

 Voldemaras Kesminas

 


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

2016-ųjų kovo 21-ąją įvyko Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Į susirinkimą užsiregistravo 192 unijos nariai. Retai kada unijų susirinkimuose balsuoja tiek daug unijos narių. Trečią kartą iš eilės per paskutinius dvejus metus susirinkimo pirmininku išrinko šių eilučių autorių Evaldą Petrauską. Į pirmininkus buvo pasiūlytas ir Centrinės unijos...


Save įvardindamas „Sibiro tremtiniu“ „Palangos tilto“ skaitytojas rašo, kad kovo 20 dieną kviečiamas Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Palangos skyriaus ataskaitinis susirinkimas. „Neaišku, kodėl susirinkimas numatytas šventą Verbų sekmadienį ir dar šv. Mišių metu. Kiekvienas doras krikščionis šią dieną eina į...


Lapkričio 10-12 dienomis V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas.


Nuo spalio 21 dienos iš pareigų atleidžiama Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Palangos skyriaus vedėja Nijolė Jonikienė. Palangos skyriaus vedėjo funkcijas atliks vyriausiasis specialistas Martynas Mikelevičius. Palangos skyriaus vedėjai trauktis iš pareigų buvo pasiūlyta po to, kai paaiškėjo gausybė šio teritorinio NŽT padalinio veiklos pažeidimų. NŽT Palangos...


Partijos Tvarka ir teisingumas Palangos skyrius turi naująjį vedlį – juo tapo Raimondas Abromas, bet visuotiniame skyriaus susirinkime praėjusį penktadienį vyravo erzelis tarp įvairių skyriaus „flangų“ – rodės, ims ir visi netrukus išsivaikščios. Kurorto „tvarkiečiai“ suskubo rinkti naująjį pirmininką po to, kai buvusi pirmininkė Aldona...


2014 metų birželio 7 dieną vyko LSDP Palangos skyriaus visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo svarstomi organizaciniai ir kiti klausimai.


Praėjusį savaitgalį Vilniuje surengtame partijos Tvarka ir teisingumas (TT) Tarybos posėdyje dalyvavo ir TT Palangos skyriaus pirmininkė Aldona Stasiulaitienė bei skyriaus narė Nijolė Petkutė.


Įvyko konkursas-loterija dėl prekybos vietų Šventosios paplūdimyje

Linas JEGELEVIČIUS, Agnė LEKAVIČIENĖ , 2012 03 22 | Rubrika: Miestas

Trečiadienį, traukiant teniso kamuoliukus iš specialiai konkursui-loterijai pagamintos dėžės, buvo išsiaiškinti beveik 40 prekybos ir paslaugų teikimo vietų laimėtojai Šventosios ruože – nuo Monciškių iki Šventosios.   Iki  25  t ūkstančių litų Loteriją-konkursą savivaldybė turėjo paskelbti po teismo...


Įvyko susitikimas-diskusija „2011-Pasauliniai veterinarijos metai“

Palangos miesto VMVT Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Marija Valauskienė, 2011 05 06 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, pažymint 250-ąsias veterinarijos profesijos metines, vyko susitikimas-diskusija „2011-Pasauliniai veterinarijos metai“.


Praėjusį ketvirtadienį įvyko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Palangos skyriaus visuotinis susirinkimas. Jame skyriaus nariai vienbalsiai rinkimų į savivaldybės Tarybą, vyksiančių 2011 metais, sąrašo lyderiu patvirtino skyriaus pirmininką Šarūną Vaitkų. Taip pat patvirtinta kandidatų į rinkimų sąrašą sudarymo tvarka bei išklausyta informacija apie šalies Seimo ir Vyriausybės...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius