Vitalius Bernardas LITVAITIS

Vitalius Bernardas LITVAITIS

Patriotizmas I

Vitalius Bernardas LITVAITIS, 2013 05 20


1963 metų pavasaris, paskambino Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Mačiūnas: „Litvaičiuk, užeik ir atsinešk šiais metais numatomų kloti vandentiekio linijų dokumentus“. Susirenku reikiamus projektus ir tiesiai pas pirmininką. Jis domisi ar nebūtų įmanoma pakloti vandentiekį Neringos gatve, vietoje anksčiau numatytos Smilčių gatvės.
Nespėjus pradėti pokalbio, atsiveria durys ir įeina vienas iš komunistų partijos apologetų –Feliksas Bieliauskas. Aš nežinojau kur pasidėti – išeiti lyg ir būtų demonstratyvu. Matau, kad į mane nekreipia jokio dėmesio, tad nutariau pasilikti. Juo labiau, kad įėjęs F. Bieliauskas pratarė, kad jis trumpam, užėjęs tik pasisveikinanti. Pirmininkas pristatė svečią – jie abu dalyvavo prieškario revoliucinėje veikloje, abu kalėjo „perauklėjimo“ stovykloje Dimitrave, abu karo metais tarnavo 16-os divizijos politinėje valdyboje.

Pakalbėjo apie šį bei tą – šeimas, sveikatą ir pan. Svečias pasakoja: „Petrai, prisimeni Michailą, mūsų politinės valdybos viršininko pavaduotoją“. „Žinoma, gerai prisimenu, buvo jaunas, bet labai principingas“, – atsako pirmininkas. „Taigi, visai nesenai buvau Rygoje savaitės trukmės seminare. Einu, ogi Rygos centre užšoku tiesiai ant Michailo. Pasirodo, jis Rygoje apsigyvenęs. Pakvietė mane vakare užeiti į svečius. Užėjau, gražiai gyvena, dar tebetarnauja. Išgėrėme buteliuką. Klausiu: „Michailai, kiek metų jau gyvenate Rygoje?“ Jis atsako, kad jau greitai bus dvylika metų. Aš nelabai taktiškai pastebėjau, kad tikriausiai per tiek laiko jau išmoko baltijiečių kalbą. „O kam man ji reikalinga, praeis metai, kiti, ir jūs visi kalbėsite tik rusų kalba“.
„Žinai, Petrai, toks kovų draugo požiūris mane užgavo. Aš jam tiesiai atrėžiau, jog aš kalbėsiu lietuviškai, mano vaikai dar kalbės lietuviškai, mano anūkai mokės lietuvių kalbą. Toliau –nežinau“.
„Michailas pripažino mano teisę kalbėti gimtąja kalba, juo labiau, kad jis esąs žydų tautybės. Pareiškė, kad tai pasakė juokais. Tolesnis mūsų pokalbis buvo kažkoks sukaustytas, nenuoširdus. Išsiskyrėme, pasižadėję toliau bendrauti“.
Aš tik ką buvau perskaitęs žymiausio to laikmečio disidento Milovano Džilo pogrindinio kūrinio „Naujoji klasė“ vertimą į lietuvių kalbą ir turėjau susidaręs nuomonę apie aukštosios partinės valdžios – naujosios klasės egoizmą bei dviveidiškumą. Mano tuometiniu požiūriu, Felikso Bieliausko gyvenimiškosios nuostatos į naujosios klasės atstovo charakteristiką nelabai įsirašė.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Galima abejoti vertinimo metodika, įtarti indekso rengėją, Vilniaus politikos analizės institutą (VPAI), šališkumu ir baksnoti į akivaizdžiai pagerėjusią Palangos infrastruktūrą bei teigiamus demografinius pokyčius, tačiau VPAI šią savaitę paskelbtame šių metų šalies savivaldybių gerovės indekse Palanga tarp 60 šalies savivaldybių užėme kuklią 19 vietą.


Populiarūs laikraščio „Palangos tiltas“ kavaryčiai-susitikimai šiais metais baigėsi šį antradienį, būriui palangiškių ir svečių atėjus į „Fotokava“ kavinę, mūsų kavaryčių partnerį. Siurbčiojant kavą ir vaišinantis meduoliais, kiekvienas pasidalino įsimintiniausiais šiais metais įvykiais – Lietuvai, Palangai, kiekvienam...


Aš nebijau išgirsti: „Nutilk, filosofe“. Ne. Ir kalbėsiu, ir rašysiu, nors buvo gyvenimo keliuos ir tokių „TSKP pareiškėjų“, dar 1964–1969 metais „raudonpelkės“ Kelmės rajone: „Mes tau uždrausim rašyti“. Kas taip geidė – jau numirę. Rašysiu bent iki Algio Čekuolio metų. Mintys, kojos...


Tomas Julius Žulkus – Palangos miesto savivaldybės Tarybos narys, Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas bei Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Palangos skyriaus narys įsitikinęs, jog šie metai bus labai darbingi. „Šiuos metus drąsiai galima vadinti iššūkių Palangai metais – pradėta įgyvendinti daug ambicingų projektų...


Tarybos narys Danas Paluckas, kuris yra ir Kontrolės komiteto pirmininkas, mėgsta viešai paverkšlenti, kad valdžia ignoruoja komitetą ir jo veiklą, bet, pasirodo, D. Paluckas pats jau trečius metus iš eilės grubiai pažeidžia Savivaldos įstatymą, kuris numato, kad Kontrolės komiteto pirmininkas kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės Tarybai.


 Vakar Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir savivaldybės Tarybos narys Nerijus Stasiulis lankėsi Vilniuje, kur susitiko su premjeru Algirdu Butkevičiumi. Susitikime dalyvavo ir Ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas, taip pat Lietuvos verslo paramos agentūros direktorė Diana Vilytė. Vėliau Palangos...


Palangos Kurhauzas visu grožiu nušvis dar šiais metais  1

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 07 08 | Rubrika: Miestas

Penktadienį Palangos miesto savivaldybės, valstybinės įmonės „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Pamario restauratorius“ atstovai pasirašė sutartį dėl Palangos Kurhauzo pastato mūrinės dalies pritaikymo visuomenės poreikiams darbų. Kurorto meras Šarūnas Vaitkus neabejoja, jog šiandieninės sutarties pasirašymas – didžiulis žingsnis link...


Patriotizmas I

Vitalius Bernardas LITVAITIS, 2013 05 20 | Rubrika: Miestas

1963 metų pavasaris, paskambino Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Mačiūnas: „Litvaičiuk, užeik ir atsinešk šiais metais numatomų kloti vandentiekio linijų dokumentus“. Susirenku reikiamus projektus ir tiesiai pas pirmininką. Jis domisi ar nebūtų įmanoma pakloti vandentiekį Neringos gatve, vietoje anksčiau numatytos Smilčių gatvės. Nespėjus pradėti pokalbio...


Aš, Danas Paluckas, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narys, noriu visuomenei pateikti glaustą savo darbo Taryboje ir jos Kontrolės komitete ataskaitą ir atkreipti dėmesį į pagrindinius mano, kaip Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko, veiklos momentus.


 Buvęs Darbo partijos Palangos skyriaus pirmininkas Vygantas Žylė, mėginęs pirkti buvusio lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatą, savivaldybės aukciono komisijai nutarus privatizuojamą objektą laikyti neparduotu, apskundė tokį sprendimą Klaipėdos apygardos teismui, kuris vyro ieškinį atmetė. V. Žylė tuomet šio teismo sprendimą apskundė Lietuvos Apeliaciniam Teismui. Bet V. Žylė liko...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas