Švietimo darbuotojai patirties sėmėsi Vokietijoje

Švietimo darbuotojai patirties sėmėsi Vokietijoje

Danguolė PETRAUSKIENĖ Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ dalyvė, logopedė-metodininkė, 2013 01 14

Ugdymo plėtotės centras 2012 m. pradėjo vykdyti projektą „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS”. Šio projekto veikloje, laimėję atrankos konkursą, dalyvauja 50 pradinių klasių mokytojų ir 25 švietimo pagalbos specialistai iš visos Lietuvos. Rudenį pedagogai jau dalyvavo 2 dienų seminarų cikle, kuris buvo skirtas mokinių kūrybiškumo ugdymui.
Viena iš projekto veiklos sričių – dalyviams sudaryti galimybes vykti su edukaciniu pažintiniu vizitu į Europos šalių švietimo institucijas ir susipažinti su gerąja ugdymo praktika autentiškoje aplinkoje, kurti tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas.
Tad 2012 metų pabaigoje 38 pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir administracijos atstovai iš įvairiausių Lietuvos mokyklų dalyvavo 6 dienų edukacinėje kelionėje-stažuotėje Vokietijoje.
Stažuotės tikslas – plėtoti projekto tikslinių grupių – pradinių klasių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kompetencijas, reikalingas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus.
Stažuotės metu dalyvavome susitikime Vokietijos Federalinėje švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje. Ministerijos atstovas Benno Linne pristatė Berlyno žemės švietimo sistemą, maloniai atsakė į iškilusius klausimus. Vyko susitikimas su Mokyklų veiklos kokybės gerinimo instituto atstovu Dr. Gartner, kuriame kalbėta apie Mokyklų veiklos kokybės vertinimo rodiklius Vokietijoje. Pristatytos įvairios anketos, kurios skirtos įvertinti ir įsivertinti mokyklos, mokytojų darbą.
Kiekvieną dieną, tikslinėmis grupėmis, dalyviai lankė po keletą ugdymo įstaigų (Berlyno pradines mokyklas ir pradines mokyklas, dirbančias su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais). Mokyklų atstovai dalinosi patirtimi kaip sprendžiamos iškylančios problemos bei įvairiose veiklose ugdomas kūrybiškumas.
Kelionę-stažuotę užbaigė apsilankymas Lietuvos Respublikos Ambasadoje Berlyne, susitikimas su ambasadoriumi Deividu Matulioniu. Ambasados konsulinis darbuotojas supažindino su pastato istorija, trumpai apžvelgė ambasados darbą ir jos indėlį į lietuvių vaikų, gyvenančių Vokietijoje, švietimą, papasakojo apie Vasario 16-osios gimnazijos veiklą.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Balandžio 11-13 d. Palangos miesto ugdymo įstaigų vadovai vyko į Estiją dalyvauti tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.


Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorė, matematikos mokytoja Laimutė Benetienė jau ne pirmus metus vadovauja šiai švietimo įstaigai. Ilgą pedagoginį darbo stažą turinti mokyklos vadovė teigė visada norėjusi būti mokytoja, todėl niekada nesvarsčiusi apie kitokią galimybę. Nuo pedagoginės praktikos laikų pamilusi V. Jurgučio mokyklą, pedagogė džiaugėsi, jog...


Prieš „Protmūšio“ epidemiją neatsilaikė ir pedagogai

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, 2013 02 28 | Rubrika: Miestas

Paskutinį vasario ketvirtadienį pedagogai rinkosi išbandyti savo jėgas Proto mūšyje. Renginį vedė Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa Karalienė. „Protmūšį“ laimėjo logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis, tik keliais taškais nusileido biologai ir chemikai, garbingą trečią vietą iškovojo ikimokyklinio ugdymo...


Švietimo darbuotojai patirties sėmėsi Vokietijoje

Danguolė PETRAUSKIENĖ Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ dalyvė, logopedė-metodininkė, 2013 01 14 | Rubrika: Miestas

Ugdymo plėtotės centras 2012 m. pradėjo vykdyti projektą „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS”. Šio projekto veikloje, laimėję atrankos konkursą, dalyvauja 50 pradinių klasių mokytojų ir 25 švietimo pagalbos specialistai iš visos Lietuvos. Rudenį pedagogai jau dalyvavo 2 dienų seminarų cikle, kuris buvo skirtas mokinių kūrybiškumo ugdymui.


Praėjusią savaitę miesto Taryba pritarė miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui. Progimnazija norėjusiai tapti Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, vietos šiame plane neliko. „Nesijaučiame nei nusivylę, nei liūdni. Yra kaip yra. V. Jurgučio mokykla iki 2015 metų bus pagrindinė mokykla“, – laikraščiui sakė V....


Nors mokslo metai prasidėjo rugsėjį, tačiau miesto savivaldybės taryba buvo priversta tikslinti  klasių komplektų skaičių miesto švietimo įstaigose. Nepaisant to, jog rugpjūtį valdžia patvirtino mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, tačiau pastarąją tiek Švietimo skyriaus tarnautojai, tiek bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ignoruoja.


Dėl ugdymo įstaigų renovacijos – į FNTT

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 06 12 | Rubrika: Miestas

Kurorte ugdymo įstaigų renovacija tęsiasi ne vienerius metus. Didžioji dalis investicinių projektų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės bei Savivaldybės lėšomis. Kontrolės komitetas išanalizavęs savivaldybės kontrolierių pateiktą medžiagą apie  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vykdomus investicinius projektus, konstatavo...


Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengtame bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plane apibūdinta esama švietimo būklė bei pristatytos raidos prognozės 2010-2014 metams.


Planuojama ugdymo įstaigų pertvarka

„Palangos tilto“ informacija, 2010 02 10 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės meras Vytautas Stalmokas, vicemerė Marytė Vačerskienė, Administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas ir Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė aptarė numatomą kurorto ugdymo įstaigų pertvarką.


Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl miesto mokyklų pedagoginių pareigybių, dėl bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijos, mokyklos-darželio, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų etatų normatyvų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius