Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  tapo prieinamos ir kitiems gyventojams

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos ir kitiems gyventojams

Ugnė RAUDYTĖ, 2011 04 18

UAB „Palangos vandenys“ ir Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, šalies biudžeto ir UAB „Palangos vandenys“  lėšomis.

 

Europos Sąjunga davė liūto dalį

Kovo 21 dieną Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta komisija atliko inžinerinių tinklų statybos užbaigimo procedūras ir nusprendė, kad statyba priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Palangoje“ yra baigta. Komisijai pripažinus, kad Valteriškės, Ilgosios, Islandijos, Nemirsetos, Raudžio kalno, Šakšinio, Jūražolių, Matininkų, Trumposios, Aklinosios, Lenktosios, Molyno, Lydekų, Žiogupio gatvių vandentiekio ir buitinio nuotakyno tinklai tinkami eksploatuoti, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  tapo prieinamos visiems paminėtų gatvių  gyventojams. „Gyventojams nebereikės galvoti apie šachtinių šulinių kasimą, laikinų septikų įrengimą. Apsirūpinti geros kokybės geriamuoju vandeniu ir sutvarkyti buitines nuotekas galės pasijungę prie centralizuotų miesto tinklų“,- pasakojo apie Europos Sąjungos projekto pridedamąją vertę gyventojams UAB „Palangos vandenys“ direktorius Pranas Madzajus.

Šis projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“. Veiksmų programos prioriteto priemonė yra „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Europos Sąjungos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“ bendra vertė yra 5 325 552 litų. Projektui skirtas finansavimas- 4 373 224 litai, iš kurių Europos Sąjungos dalis 3 912 885 litų.

 

Vanduo bus kokybiškesnis

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ES nuotekų direktyvos reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Iki renovacijos darbų už ES lėšas daugelis gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartojo vandenį neatitinkantį higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negalėjo užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo.

„Palangos nuotekų valymo įrenginių specifinė problema buvo labai greitai kintantys nuotekų kiekiai, jų užterštumų koncentracijos dėl gyventojų padidėjimo sezono metu. Taip pat didžiulę įtaką darė infiltracinis vanduo - aukštas gruntinio vandens lygis, ilgas nuotekų atitekėjimo laikas nuotekų spaudiminėmis linijomis nuo miesto iki valymo įrenginių (18 kilometrų)“,- pasakojo apie buvusias problemas UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

Atskirais atvejais bendro fosforo kiekis valytose nuotekose sudaro 2,6 mg/l (norma-1,5 mg/l), azotas-25-67 mg/l (norma13,5 mg/l).

„Buvo tikrai būtina rekonstruoti biologinę nuotekų valymo grandį, taikant cheminį azoto ir fosforo šalinimą. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių)-aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu-vykdymą“,- kalbėjo P. Madzajus.

Nutiesti nauji tinklai padidins paslaugų prieinamumą Palangos gyventojams. Atlikus darbus už ES lėšas didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša.

Šis projektas  susidėjo iš dviejų dalių: tai Palangos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra. Įgyvendintas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

„Viena projekto dalis buvo pilnai įgyvendinta 2009 metais, kai buvo rekonstruota Palangos nuotekų valykla, įdiegtos azoto ir fosforo šalinimo technologijos. Atlikus nuotekų valyklos rekonstrukciją, tausojama aplinka, mažinamas masinis dumblių vystymasis vandens telkiniuose- Baltijos jūroje“,- pasakojo UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

 

Prie naujų tinklų prisijungs 450 gyventojų

P. Madzajus pasakojo , kad Vilimiškės ir Nemirsetos gyvenamuosiuose kvartaluose Palangoje vadovaujantis parengtu projektu pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Iš viso paklota apie 6,271 kilometrų vandentiekio bei  4,539 kilometrų nuotekų tinklų. „Yra numatyta, kad prie naujai nutiestų tinklų galės prisijungti 450 gyventojų“,- informavo P. Madzajus.

Projekte buvo numatoma renovuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas (Azoto ir fosforo šalinimas).

Jau dabar Palangos gyvenamųjų namų savininkai, kurie turi pasirengę vandentiekio ir nuotekų tvarkymo dalies projektą, gali pradėti jį įgyvendinti.

„Gyvenamųjų namų savininkai, kurie neturi vandentiekio ir nuotekų tvarkymo dalies projekto,  turi kreiptis į  UAB „Palangos vandenys“ ir gauti technines sąlygas. Prašymą sąlygoms gauti galima užpildyti inžineriniame – techniniame skyriuje, arba užpildytą prašymą atsiųsti paštu“,- informavo Palangos gyventojus UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

Pripažinus objektą tinkamu naudoti, bei surašius ribos aktą tinklų aptarnavimui bus pasirašoma šalto geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartis. Pasirašius vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartį. gyventojas taps UAB „Palangos vandenys“ vartotoju ir jam bus tiekiamas vanduo ir priimamos nuotekos.

UAB „Grundolita“ darbuotojai atliko visus numatytus darbus. „Rūpinamės, kad kiekvienas projektas būtų gerai atliktas. Visus darbus atlieka kvalifikuoti, profesionalūs darbuotojai, kurie užtikrina darbų saugumą ir kokybę. Su projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“ nekilo jokių problemų, visas darbas ėjosi pagal numatytus planus. Nebent šiek tiek trukdė gamtinės kliūtys, tačiau projektas įvykdytas sklandžiai. Gatvių vandentiekio ir buitinio nuotakyno tinklai buvo pripažinti tinkami eksploatuoti,“,- pasakojo projekto darbų vadovas Egidijus Buga.


Jūsų komentaras:

CAPTCHATaip pat skaitykite

Nors už lango – gan niūru, ir, regis, jokių didelių darbų savivaldybės įmonės nevykdo, tačiau miesto vandens įmonė – UAB „Palangos vandenys“ – pluša iš peties: Būtingėje vykdo valymo įrenginių rekonstrukciją. UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis savo kompiuterio ekrane rodė vykstančių darbų nuotraukas. Vykdomų darbų...


Informuojame, kad UAB „Palangos vandenys“ ne kurortinio sezono metu atlieka vandentiekio tinklų plovimą. Tai yra būtina norint palaikyti gerą jų būklę, kadangi didelė dalis Palangos miesto vandentiekio tinklų eksploatuojama jau daugiau kaip 30-40 metų. Tinklai plaunami visoje Lietuvoje taikomu vandentiekio tinklų plovimo metodu „vanduo-oras“. Atliekant darbus vandens...


Kad nuo 2009-ųjų, kuomet miesto savivaldybės Taryba paskutinįjį kartą patvirtino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, iki šiol neprireikė didinti šių viešųjų paslaugų kainų gyventojams ir įmonėms, UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis vadina „mažu stebuklu“. Bet įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo...


Vandens Palangoje – daug ir labai geros kokybės, bet šis natūralus gamtos turtas – anaiptol ne dovana kiekvienam vandens vartotojui. UAB „Palangos vandenys“ galvos skausmas – nesąžiningi ar neišgalintys už vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą susimokėti klientai. Nors bendrovė turi įstatymo galias atjungti vandenį ar kanalizaciją...


Palangos miesto savivaldybė bei UAB „Palangos vandenys“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės gyvenamuosiuose kvartaluose)“. Ją įgyvendinus gyventojams nebereikės sukti galvos dėl geriamo vandens kokybės bei buitinių...


UAB „Palangos vandenys“ ir Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, šalies biudžeto ir UAB „Palangos vandenys“  lėšomis.


UAB „Palangos vandenys“ vykdo antrąjį projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Palangos mieste“ etapą. Svarbiausias rezultatas – 6,2 kilometrų vandentiekio ir 4,7 km buitinių nuotekų tinklų paklojimas bei dviejų buitinių nuotekų siurblinių statyba. „Jau dabar keletas palangiškių gyvenamųjų namų yra prisijungę prie vandentiekio tinklų ir naudojasi...


Bendrovė „Palangos vandenys“ dėl prieš dešimtmetį pasirašytos sutarties su UAB „ „Palangos šilumos tinklai“ ir po kurio laiko tuomečio mero Raimundo Palaičio iniciatyva papildytos įmonei nenaudingu susitarimu, kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto 2 – asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, pakeitė sutarties tarp UAB „Palangos vandenys“ ir šiuo metu valdančios miesto šilumos ūkį UAB...


UAB „Palangos vandenys“, dalinai finansuojant Europos Sąjungos Sanglaudos fondui, 2009 metais pabaigė įgyvendinti investicinį vandentvarkos projektą „Nemuno žemupio baseino I paketas“. Šioje projektų grupėje sutelktos investicijos į geriamo vandens tinklų, vandenruošos, nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 10-yje gyvenviečių, kuriose yra daugiau nei 2000...


Nauji valymo įrenginiai

„Palangos tilto“ informacija, 2009 05 30 | Rubrika: Miestas

Būtingėje simboliškai atidaryti nauji Palangos nuotekų valymo įrenginiai. Pasak AB „Palangos vandenys“ direktoriaus Prano Madzajaus, apie 12 milijonų litų kainavę įrenginiai sėkmingai pakeis senuosius, kurie jau buvo beveik nebetinkami naudoti. Naujų valymo įrengimų statyba finansuota Europos Sąjungos bei mūsų šalies lėšomis.  


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius