2017 METŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

Palangos tiltas, 2017-01-02
Peržiūrėta
494
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

2017 METŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 METŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKO

 

2016 m. gruodžio     d. Nr. A1-

Palanga

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-95, 26.6 punktu bei atsižvelgdama į UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2016 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. R-1114

d e r i n u 2017 m. komunalinių atliekų išvežimo grafiką Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (pridedama).

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                    Violeta Staskonienė

 

 

2017 METŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

1. Palangos miesto savivaldybės administruojamos teritorijos gyventojų ir kitų fizinių asmenų, turinčių nekilnojamojo turto, 2017 metų komunalinių atliekų išvežimo grafikas.

 

1.1. Pietinė pusė: nuo Kretingos gatvės iki Vytauto gatvės, nuo Vytauto gatvės palei Rąžės upelį iki jūros į pietus iki Palangos miesto administracinių ribų:

Mišrios komunalinės atliekos

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2, 16, 30

13,

27

13, 27

10, 24

1, 8,

15, 22, 29

2, 5, 9, 12, 16,

19, 23,

26, 30

3, 7,

10, 14,

17, 21,

24, 28,

31

4, 7,

11, 14,

18, 21,

25, 28

4, 11,

18, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Didžiosios atliekos (baldai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

7

4, 18

2

6

4

1

5

3

7

5

Žaliosios atliekos

10

14

14

11, 25

9

13

11

8

12

10, 24

14, 28

12

Pakuočių atliekos

2,16

30

13, 27

 

13, 27

10, 24

1, 8,

15, 22,

29

5, 12,

19, 26

3, 10,

17, 24,

31

7, 14,

21, 28

4, 11,

18, 25

9, 23

6, 20

4, 18

 

1.2. Šiaurinė pusė: nuo Kretingos gatvės iki Vytauto gatvės, nuo Vytauto gatvės palei Rąžės upelį iki jūros, į šiaurę iki Šventosios seniūnijos administracinių ribų (Ošupio upelio).

Mišrios komunalinės atliekos

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

3, 17

31

14, 28

14, 28

11, 25

2, 9,

16, 23,

30

3, 6,

10, 13,

17, 20,

24, 27

1, 4,

8, 11,

15, 18,

22, 25,

29

1, 5,

8, 12,

15, 19,

22, 26,

29

5, 12,

19, 26

10, 24

7, 21

5,19

Didžiosios atliekos (baldai)

3

7

7

4, 18

2

6

4

1

5

3

7

5

Žaliosios atliekos

10

14

14

11, 25

9

13

11

8

12

10, 24

14, 28

12

Pakuočių atliekos

3, 17

31

14, 28

14, 28

11, 25

2, 9,

16, 23

30

6, 13,

20, 27

4, 11,

18, 25

1, 8, 15,

22, 29

5, 12,

19, 26

10, 24

7, 21

5, 19

 


1.3. „Būtingės“ ir „Darbos“ sodų bendrijos:

Mišrios komunalinės atliekos

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

13, 27

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

7, 14,

21, 28

4, 11,

18, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Didžiosios atliekos (baldai)

4

1

1

5

3

7

5

2

6

4

8

6

Žaliosios atliekos

11

8

8

12, 26

10

14

12

9

13

11, 25

8, 22

13

Pakuočių atliekos

4

1

1

5

3

7, 21

5, 19

2, 16,

30

6

4

1

6

 

1.4. Šventosios seniūnija:

Mišrios komunalinės atliekos

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2, 16, 30

13, 27

13, 27

10, 24

8, 22

5, 12, 19, 26

3,7, 10, 14, 17,2124, 28, 31

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

 

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Didžiosios atliekos (baldai)

4

1

1

5

3

7

5

2

6

4

8

6

Žaliosios atliekos

11

8

8

12, 26

10

14

12

9

13

11, 25

8, 22

13

Pakuočių atliekos

4

1

1

5

3

7, 21

5, 19

2, 16,

30

6

4

1

6

 

2. Poilsio ir svečių namų, sanatorijų, viešbučių, maitinimo įmonių ir kitų juridinių asmenų, turinčių nekilnojamojo turto Palangos miesto savivaldybės administruojamojoje teritorijoje, 2017 metų komunalinių atliekų išvežimo grafikas:

2.1. Palangos miesto J. Basanavičiaus gatvė:

2.1.1. sausio, vasario, kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais – kiekvieną pirmadienį, penktadienį;

2.1.2. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais – kiekvieną kalendorinę mėnesio dieną.

2.2. Pietinė pusė nuo Kretingos gatvės iki Vytauto gatvės, nuo Vytauto gatvės palei Rąžės upelį iki jūros į pietus iki Palangos miesto administracinių ribų:

2.2.1. sausio, vasario, kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais – kiekvieną pirmadienį, penktadienį;

2.2.2. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais – kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, penktadienį.

2.3. Šiaurinė pusė nuo Kretingos gatvės iki Vytauto gatvės, nuo Vytauto gatvės palei Rąžės upelį iki jūros į šiaurę iki Šventosios seniūnijos administracinių ribų (Ošupio upelis):

2.3.1. sausio, vasario, kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais – kiekvieną antradienį ir šeštadienį;

2.3.2. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais – kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.

2.4. Šventosios seniūnija:

2.4.1. sausio, vasario, kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais – kiekvieną pirmadienį;

2.4.2. gegužės ir rugsėjo mėnesiais – kiekvieną pirmadienį ir penktadienį;

2.4.3. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais – kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.

Bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelėse konteineriai ištuštinami kiekvieną dieną, išskyrus sausio 1 ir gruodžio 25 dienomis.

Komunalinių atliekų konteineriai šiame grafike nurodytą vežimo dieną turi būti pastatyti už privačių namų valdų ribos iki 8.00 val. ryto į tokią vietą, prie kurios laisvai galėtų privažiuoti atliekų vežėjo spec. transporto priemonė.

Didžiosios atliekos surenkamos apvažiavimo būdu grafike nurodytą dieną. Siekiant išvengti nesklandumų atliekų turėtojai turi užsiregistruoti telefonu 8 (460) 49 008. Išvežamos atliekos turi būti sukrautos prie įvažiavimo į namų valdą. Taip pat šias atliekas galima nuvežti ir nemokamai perduoti atliekų tvarkytojui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui į Palangos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. Telefonas pasiteirauti 8 630 08 992.

Ši informacija skirta tik fiziniams asmenims.

Lapai ir kitos žaliosios atliekos surenkamos apvažiavimo būdu grafike nurodytą dieną. Kad nekiltų papildomų nesklandumų, prašome registruotis tel. 8 (460) 49 008. Lapai turi būti sukrauti į maišus ir išnešti prie įvažiavimo į namų valdą. Po medžių, krūmų kirtimo ar genėjimo susidariusias žaliąsias atliekas būtina susmulkinti ne ilgesnėmis nei vieno metro dalimis ir sukrauti prie įvažiavimo į namų valdą. Atliekų turėtojai žaliąsias atliekas nemokamai gali pristatyti į Palangos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. Telefonas pasiteirauti 8 630 08 992.

Palangos miesto gyventojai naudotas padangas – 5 vnt. vienam asmeniui nemokamai gali pristatyti į Palangos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. Telefonas pasiteirauti 8 630 08 992.

Juridiniai asmenys dėl minėtų padangų atliekų sutvarkymo turėtų kreiptis į UAB „Palangos komunalinis ūkis“, tel. 8 (460) 49 008,  ar tokias atliekas tvarkančias įmones.

Statybines atliekas, iki 250 kg vienam asmeniui Palangos miesto gyventojai nemokamai gali perduoti atliekų tvarkytojui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui į Palangos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. Telefonas pasiteirauti 8 630 08 992.

 Juridiniai asmenys dėl statybinių atliekų išvežimo turėtų kreiptis į tokias atliekas tvarkančias įmones, pvz., UAB „Ekonovus“, tel. 8 (46) 30 04 74, UAB „Specialusis autotransportas“, tel. 8 618 82 620.

 

Gyventojai ir kiti fiziniai asmenys, neturintys atliekų surinkimo konteinerių, gali juos užsisakyti UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Telefonas pasiteirauti  8 (460) 49 008.

 

Jūsų komentaras:

Palangos gyventoja 2017-09-17 14:20 ([email protected] / IP: 86.100.102.178)
Kodėl nėra konteinerių žaliosioms atliekoms? Šiaulių kraštas jais aprūpino privačių namų valdas. Kodėl lapkričio mėn žaliosios atliekos vežamos 2 kartus, kai jau visi darbai nudirbti. Pasiūlymas - 2 kartus, prašytume, geriau vežkite rugsėjo mėn. Dėkui, kad perskaitėte.

Taip pat skaitykite

Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius