Lapkričio mėnesio horoskopai

Avinas (03.21 - 04.19)

Šiemet lapkritis jums ramesnis, skaidresnis nei įprastai. Laikotarpio fonas padės formuoti puikius, rimtus santykius su partneriais, surasti naujus pagalbininkus versle, darbe, neblogai seksis finansiniai reikalai. Vis dėlto įsiklausykite į partnerių patarimus: šiuo metu reikalingas gebėjimas keistis, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Lapkritis suteiks gerų galimybių per ryšius su užsieniu ar įtakingais žmonėmis, žiniasklaida. Paskutinę dekadą būkite atsargesni, nekirskite iš peties – šią dekadą veiks Saulės užtemimo įtaka: prireiks budrumo, saiko, kad nesugadintumėte jums iš esmės sėkmingą situaciją.


Jautis (04.20 - 05.20)

Lapkričio pirmos dvi dekados jums sėkmingos: seksis produktyviai dirbti, formuoti harmoningus santykius su kolegomis. Neblogos galimybės šiuo metu susijusios su užsieniu, tolimomis kelionėmis. Galite skirti rimtus susitikimus arba pasirašyti sutartis, pradėti darbą ar keisti jo pobūdį. Pirmos dvi dekados taip pat sėkmingos partnerystei, kūrybai. Galite puikiai pristatyti savo veiklą visuomenei – būsite pastebimi, žavūs. Paskutinę savaitę neskubėkite duoti pažadų ar užsikrauti sunkių darbų naštą. Jei taip darysite, tai nors pasiekite tinkamą savo darbo įvertinimą.


Dvyniai (05.21 - 06.21)

Lapkričio mėnuo jums – rimtų darbų, susitikimų, susitarimų metas. Jis bus sėkmingas tik iš tiesų darbštiems, neišsisukinėjantiems nuo pareigų Dvyniams, gebantiems susitelkti bei profesionaliai veikti. Būtent tai šiuo metu bus vertinama. Tokiu atveju ir uždarbį padidinsite. Šis mėnuo taip pat sėkmingas rimtai partnerystei – tiek asmeninei, tiek verslo. Pirmas dvi dekadas lydės gana kūrybinga nuotaika. Pakutinę dekadą formuosis ypač svarbūs įvykiai partnerystės srityje: prireiks visų jūsų geriausių savybių – tuomet galite padaryti karjerą, įgyti didelį svorį bendrų darbų dėka.


Vėžys (06.22 - 07.22)

Pirmas dvi dekadas lapkritis pradžiugins ramiomis, tačiau kūrybingomis nuotaikomis. Turėsite nemažai įdomaus, perspektyvaus darbo, tačiau, jei pasistengsite, liks laiko ir maloniam bendravimui šeimoje, kur šiuo metu vyraus santarvė. Seksis ne tik įprasti darbai, bet ir partnerystė. Moksluose, tarpininkavimo srityje, santykiuose su artimaisiais šiuo metu turėsite daugiau laisvės, galėsite skirti daugiau dėmesio asmeniniams pomėgiams. Paskutinę dekadą darbų gausa ims jus slėgti. Labai svarbu sugebėti atsirinkti, kas svarbiausia, neleisti savęs užkrauti svetima darbų ar atsakomybės našta.


Liūtas (07.23 - 08.22)

Nors jūsų tempai kiek sulėtės, kaip dažniausiai įvyksta lapkritį, vis dėlto šiemet jis jums darbingesnis nei įprastai. Seksis bendrauti, jei tik laikysitės saiko ir gero tono. Nemažai nuveiksite skambučių bei laiškų pagalba. Šiuo metu geros galimybės bus susijusios su tolimomis kelionėmis, užsienio ryšiais, pramogų, žaidimų bei kultūrinių renginių organizavimu. Tačiau šių galimybių reikėtų pasidairyti. Vertingiausias galimybes prišauksite aktyviai bei geranoriškai bendraudami. Šis metas taip pat palankus meilės reikalams. Trečiąją dekadą ketinimų bei norų bus tiek daug, jog versitės per galvą, besistengdami visur suspėti. Atsirinkite, kas svarbiausia.


Mergelė (08.23 - 09.22)

Lapkričio mėnuo iš esmės jums neblogas. Geriausia antroji dekada – galėsite sėkmingai veikti daugelyje sričių. Šiuo metu svarbu skirti dėmesio namams, šeimai: šioje srityje reikės sprendimų ir jūsų aktyvaus, nuoširdaus dalyvavimo. Svarbi ir bendravimo su išoriniu pasauliu sritis: daugiau nei įprastai padės nuveikti laiku gauta informacija, efektyviai tvarkomi dokumentai bei naudingi ryšiai. Paskutinė dekada sudėtingesnė: nekilnojamojo turto ir šeimos reikalai iš svarbių gali peraugti į slegiančius, jei leisite, kad tai įvyktų. Spręsdami neskubėkite – išlaikykite saiką, vidinę pusiausvyrą.


Svarstyklės (09.23 - 10.22)

Šiemet lapkritį galėsite nuveikti daugiau nei įprastai – tai produktyvus metas, palankus įvairioms veiklos sritims: kūrėjams tinkamas išreikšti originalias idėjas, užsiimantiems praktine veikla – pasirūpinti finansais, buitimi. Kita vertus, pirmos dvi dekados – puikus metas dirbantiems žiniasklaidoje, susijusiems su turizmu, reklama, visuomenine, politine, švietėjiška, kultūrine veikla. Daug nuveiksite per intensyvų bendravimą, apsikeitimą informacija bei idėjomis. Paskutinė dekada kiek sudėtingesnė: prireiks didesnio atsargumo bendraujant, kalbant, žadant.


Skorpionas (10.23 - 11.21)

Pirmas dvi lapkričio dekadas intensyviai spręsite finansinius, uždarbio išsaugojimo ar padidinimo klausimus. Šio meto pastangos duos rezultatų, jei susiderinsite su aplinkinio pasaulio reikalavimais, suvoksite realią situaciją. Tai geras metas sutartims pasirašyti, plėtoti veiklai, susijusiai su tarpininkavimu, prekyba, gamyba, transportu, žiniasklaida, finansais. Šiuo metu gana lengvai gausite kolektyvo palaikymą, supratimą. Perspektyvūs bus bendri darbai su artimaisiais. Paskutinę dekadą veikite atsargiai, be skubėjimo. Nepersistenkite, siekdami finansinės naudos.


Šaulys (11.22 - 12.21)

Nors mėnuo prieš gimimo dieną visuomet nelengvas, šiemet jis skaidresnis ir sėkmingesnis nei įprastai. Pirmos dvi lapkričio dekados bus gana sėkmingos, jei galėsite bent kiek apriboti darbus ir jų tempą. Nemažai naudos šiuo metu duos susitikimai, apsikeitimas informacija, jos paieška, kolektyvinis darbas, veikla, susijusi su turizmu, švietimu. Vaisingos bus pastangos padidinti uždarbį ir efektyviau paskirstyti tuos resursus, kuriuos jau turite. Paskutinė dekada gana rizikinga: šiuo metu bręs iš tiesų svarbūs sumanymai, tačiau labai svarbu suvokti, kiek ir kaip juose reikia dalyvauti. Neskubėkite žadėti.


Ožiaragis (12.22 - 01.19)

Pirmos dvi lapkričio dekados jums produktyvios. Sėkmė lydės visuomeninę, kolektyvinę, finansinę veiklą. Tai metas, kai galite pasirašyti sutartis, sutikti jums palankius įtakingus asmenis, daryti svarbius sprendimus. Šiuo metu svarbu pasitarti su patikimais žmonėmis, konsultantais, gebančiais pamatyti jūsų veiklos silpnus aspektus bei jų stiprinimo galimybes. Paskutinė dekada prastesnė: išryškės negatyvios nuotaikos, nuomonės, baimės. Reikėtų ypač atsargiai daryti sprendimus, bendrauti. Lengvai kils nesusipratimų, ypač trauksite slaptų priešų dėmesį.


Vandenis (01.20 - 02.18)

Pirmas dvi lapkričio dekadas veiksite sėkmingai, jei turėsite aiškiai suvoktus pagrindinius tikslus, susitelksite jiems. Tai puikus metas kilti profesijos srityje, jei esate geras specialistas. Šiuo metu daug naudos, malonumo teiks kolektyvinė, visuomeninė ar klubinė veikla, susitikimai su draugais, nauji bendri sumanymai. Puikios galimybės versis kūrėjams, turintiems talentą bei originalių sumanymų. Tai kūrybingas metas. Paskutinę dekadą ypač svarbu, kad suvoktumėte laikotarpio bei visuomenės tendencijas, neskubėtumėte priimti visų kolektyvo ar draugų pasiūlymų, kruopščiai juos atrinktumėte.


Žuvis (02.19 - 03.20)

Pirmos dvi lapkričio dekados savaime nukreips jūsų dėmesį svarbių profesinių bei dvasinių reikalų link. Tai metas, sėkmingas kilti visuomenėje, autoritetui įtvirtinti, savo veiklai pristatyti, svarbiems susitikimams, susitarimams, tolimoms kelionėms, pažintims užmegzti. Šiuo metu augs jūsų įtaka kolektyvams bei artimiesiems, būsite reikalingi, pastebimi. Paskutinę dekadą labai svarbu aiškiai suvokti svarbiausius tikslus, vertybes. Teks greitai ir ryžtingai rinktis, daryti svarbius sprendimus: kažkam pasakyti ne, o kitų dalykų imtis visu pajėgumu. Būkite savarankūs – tai dabar labai svarbu.

Renginių kalendorius