Gatvės apklausa

Klausimas: Kuo jums svarbi laisvė? Ką ryškiausiai prisimenate iš sovietmečio? O kas nepatinka nepriklausomoje Lietuvoje?

Viskas gyvenime keičiasi. Džiaugiuosi dabartimi, geriausiu Lietuvoje meru, Palangos pasiekimais. Atkūrus Nepriklausomybę atsidarė sienos. Įsivaizduokite, kiek metų buvome uždaryti, kaip narve. Visa Lietuvos inteligentija buvo išvežta į Sibirą, žmonės netekę namų, badavo. Viena buvo kalbama, antra daroma. Demokratijos nebuvo. Įsivaizduokit, jei po šeimos baliaus, nuėjęs ant Palangos tilto, dainelę sudainuodavai, kaip Stalinas meškeriojo, tai tave galėjo pasodinti – ir ilgam, kaip tautos priešą. Panašiai buvo nutikę mano tėvui, už tai jis kasė Volgos – Dono kanalą. Jis tapo politiniu kaliniu. Išgėręs papokštavo, o pasekmės – baisios. Laimei, auga naujos kartos. Vertinu gyvenimą laisvoje Lietuvoje, bet kartu ir stebiu didėjantį žmonių susvetimėjimą, susisluoksniavimą. Nebėra viduriniosios klasės. Turtingieji su vargšais nebebendrauja, žmonės bėga į užsienį. Viskas išprivatizuota, išvogta, nebėra kur grįžti. Jei mūsų valstybė atsižvelgs į žmogų, pakels atlygį, manau, kad visi emigravusieji grįš. Jie ilgisi namų, nori savo gyvenimą sieti su tėvyne.

- Adolfas Sendrauskas , Palanga. .Šaulių kuopos vadas

Aš esu laisvos Lietuvos vaikas. Gimiau jau beveik Nepriklausomoje Lietuvoje, 1988 metais. Tuomet jau intensyviai buvo reiškiamos Sąjūdžio mintys, keliamos Laisvos šalies idėjos. Anų laikų nepamenu, bet stengiuosi gyventi ir džiaugtis dabar, šiandien, kiekvieną dieną. Praeitis, tautos istorija stiprina žmones, bet, mano nuomone, reikia vertinti ir dabartį, mylėti savo šalį, savi kraštą kiekvieną dieną atrandant kažką gražaus. Dažnai vaikštau prie jūros, fotografuoju ją net ne pačiu gražiausiu oru – man tai labai smagu.

- Aurimas Dovsevičius , Palanga. .Interneto tinklapio redaktorius

Prieš 30 metų, aš buvau labai jaunas. Tuo metu atrodė, kad viskas, kas vyksta aplink, taip ir turi būti. Šiandien aš labai džiaugiuosi turėdamas žodžio, veiksmų, pasirinkimų ir galimybių laisvę. Tariu didelį ir nuoširdų ačiū visiems prisidėjusiems prie Nepriklausomybės atkūrimo. Jų dėka su pasididžiavimu galiu ištarti, kad esu Lietuvis.

- Paulius Viluckis , Palanga. .NT eskpertas, AB"Smeltė" vadybininkas

Man labai apmaudu, kad supirkinėjamos mūsų žmonių žemės, formuojasi stambūs žemvaldžiai. Nors turėjau didžiausią stažą, gaunu itin mažą pensiją, prokuratūra Lietuvoje iki šiol nebaudžiama. Už žmogžudystę skiriama bauda, mažesnė nei už nušautą stirną. Jaunimas „įsilindęs“ į telefonus, vadinamąsias „lentukes“, jie bijo dirbt. Jokio darbo nebenori, o štai pažiūrėkite, išvykę į užsienį – daro viską.

- Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Rasimas) , Palanga. .Nepriklausomybės akto signataras
Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius