Antanas Vinkus Čikagoje dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės suvažiavime

"Palangos tilto" informacija, 2019-10-24
Peržiūrėta
1981
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Spalio 11-13 dienomis Čikagoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas, kuriame Antanas Vinkus, Palangai ir Kretingai Seime atstovaujantis gydytojas ir diplomatas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, skaitė pranešimą ir pristatė Seimo komisijos atliktus darbus, kartu su bendruomene gilinosi į gvildenamas problemas: kultūros, švietimo, jaunimo, visuomeninio bei socialinio gyvenimo baruose, dalyvavo aptariant bendruomenės poreikius bei ateities planus.

Tarp atliktų komisijos darbų – patvirtinta atskira užsienio lietuvių apygarda, organizuotas referendumas dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo. Pastarasis klausimas, mobilizavęs lietuvius visame pasaulyje, aktualus ir palangiškiams. Tarp gautų pasikreipimų ir prašymų, Seimo narys yra gavęs ir prašymą padėti išsaugoti iki ašarų brangią gimimu įgytą pilietybę.

Tarp sesijos posėdžių Seimo narys aplankė Čikagos lietuvių bendruomenei svarbias vietas: Marquette parko lietuvių katalikų bažnyčią, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolyną ir muziejų, Dariaus ir Girėno paminklą bei Jaunimo centrą su ten veikiančia Čikagos lituanistine mokykla, Čiurlionio galerija bei Lituanistikos studijų ir tyrimų centru.

Penktadienio vakarą, kartu su LR Ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu, Generaliniu konsulu Mantvydu Bekešiumi, kitais diplomatais bei garbingais lietuvių bendruomenės išeivijoje nariais, dalyvavo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Metų Žmogaus pokylyje, kurio metu buvo pagerbtas šio muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr. ir pažymėti jo gyvenimo nuopelnai puoselėjant lietuvių kultūrą, įteiktas aukščiausias LR Kultūros ministerijos apdovanojimas - garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Sekmadienį – paskutinę suvažiavimo dieną, Antanas Vinkus kartu su kolegomis dalyvavo rytinėse lietuviškose mišiose, vėliau vyko į Čikagos miesto centre įsikūrusį LR Generalinį konsulatą, kur vyko sutiktuvių šventė Čikagos maratono bėgikams. Antanas Vinkus linkėjo bėgikams naujų iššūkių ir dėkojo už Lietuvos vardo garsinimą pasaulio maratonuose.

Sekmadienio popietę, Antanas Vinkus, kartu su Generaliniu konsulu Mantvydu Bekešiumi bei kolega Seimo nariu Stasiu Tumėnu apsilankė Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, kur aplankė šių metų gegužę atidengtą paminklą partizanų vadui A. R. Vanagui, padėjo gėlių. Svečiai taip pat aplankė Pasaulio lietuvių centre įsikūrusią Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, lietuvių dailės muziejų bei galeriją „Siela“, Maironio lituanistinę mokyklą, taip pat susitiko su centre įsikūrusių kitų lietuvių organizacijų kolektyvais bei vadovais.

Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija sudaryta, siekiant spręsti užsienyje gyvenantiems lietuviams aktualius klausimus, padėti puoselėjant ryšius su Tėvyne, čia gyvenančiais artimaisiais, skatinti verslo, kultūros ir kitas abipusiai naudingo bendradarbiavimo iniciatyvas.

Šiais metais tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje „Palangos miestely“ Palangoje, dedikuotame pasaulio lietuvių metams minėti, kartu su Seimo nariu lankėsi, festivalio dalyvius, palangiškius ir miesto svečius pagerbė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir Latvijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.

Pasaulio lietuvių bendruomeninės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį, puoselėjant viso pasaulio lietuvių vienybę ir tarpvalstybinius ryšius. Šiais klausimais pasitarnauja ir A. Vinkaus ilgametė diplomatinės tarnystės patirtis. Penkti metai Seimo narys išrenkamas Ambasadorių klubo valdybos nariu.


Vaidota Aleksiūnienė

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Rugpjūčio 3-6 dienomis Palangoje susiburs Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderiai – didžiausiame šalies kurorte vyks PLB suvažiavimas „Už lietuvybę, pilietiškumą ir solidarumą“, skirtas PLB 65-mečiui paminėti.


Trečiadienį, gegužės 31 d., Vilniuje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių suvažiavime Lietuvos merai Palangos merą Šarūną Vaitkų perrinko antrajai LSA viceprezidento kadencijai. „Džiaugiuosi ir esu dėkingas už tokį įvertinimą ir pasitikėjimą,“ – Š. Vaitkus dėkoja Facebook įraše.


Pirmadienį, liepos 25 dieną, Savivaldybėje lankėsi JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius bei Valdybos nariai Raminta Urbonavičienė, Loreta Timukienė ir Juozas Kazlauzkas. 


Valstybinės žemės valdymas miestuose ir miesteliuose bei lankstesnės galimybės vykdyti investicinius projektus suteiktų šalies savivaldybėms daugiau galimybių mažinti regionų atskirtį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Tai akcentavo šalies vietos savivaldos atstovai balandžio 20 dieną Vilniuje vykusiame kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių suvažiavime.


Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas, liepos viduryje turėjęs vykti Palangoje, atšauktas – pranešė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.


Lapkričio 18–21 d. Seime vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai, kuriems pirmininkavo parlamentaras Antanas Vinkus, kuris yra komisijos pirmininkas Seime.


Spalio 11-13 dienomis Čikagoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas, kuriame Antanas Vinkus, Palangai ir Kretingai Seime atstovaujantis gydytojas ir diplomatas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, skaitė pranešimą ir pristatė Seimo komisijos atliktus darbus.


Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių....


Baigiantis 2017 metams vėl teko viešėti Čikagoje. Internete nuolat godžiai gaudydavome informaciją apie Lietuvos įvykius, o taip pat ir orus, kurie gyventojams, ir net mums, visą rudenį įkyriai stengėsi vis pateisinti mūsų lietingos šalies pavadinimą. Tuo tarpu Amerikoje mes mėgavomės nepaprastai švelnia šiluma, saulėtomis ir visiškai nevėjuotomis dienomis, o...


Tarptautinio dainų ir šokių festivalio „Mano tėviškės spalvos“ tradicijos Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje brandinamos nuo 2007 metų. Jo sumanytojas – renginių vedėjas, pedagogas, Rygos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Bijūnas“ vadovas Rolandas Žalnierius.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius