Biudžeto katilas turėtų būti dešimtadaliu pilnesnis nei pernai

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2015-01-29
Peržiūrėta
1916
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Biudžeto katilas turėtų būti dešimtadaliu pilnesnis nei pernai

Vakar posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba pritarė šių metų biudžeto projektui. Pirmąkart politikams pateiktame Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės pristatytame projekte, dėl kurio dar galima teikti pastabas ir pasiūlymus, numatoma, jog 2015-aisiais į Palangos biudžeto katilą turėtų įkristi 19 mln. 322 tūkst. Eur pajamų. Tai – net 11 proc. arba 1 mln. 792 tūkst. Eur daugiau nei patvirtinta pernai.

11 proc. daugiau
Sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė priminė, jog
Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, pagal planuojamas Savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano socialines–ekonomines programas bei miesto biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus.
Palangos miesto savivaldybės šių metų biudžetą sudaro 19 mln. 322 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 20 mln. 485 tūkst. Eur biudžeto asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti.
Biudžeto asignavimai išlaidoms bei turtui įsigyti viršija planuojamas pajamas 1 mln. 163 tūkst. Eur, iš jų: 60 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšos bei 1 mln. 103 tūkst. Eur – nepanaudotų 2014 metų biudžeto lėšų likutis.
Pabrėžtina, jog 2015 metų Palangos miesto savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos didesnės 11 proc., arba 1 mln. 792 tūkst. Eur, palyginti su patvirtintomis 2014 metams.
„Savivaldybėms prognozuojamų biudžeto pajamų dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Palangos miesto savivaldybei šiems metams minėtu įstatymu nustatytos prognozuojamos biudžeto pajamos – 10 mln. 367 tūkst. Eur, kurias sudaro mokesčių bei kitos pajamos, kurios didesnės 11 proc., arba 923 tūkst. Eur, palyginti su nustatytomis 2014 metams“, – sakė A. Kilijonienė.

Pusė lėšų – mokesčių ir turto pajamos
Daugiau nei pusę – 53 proc. – visų biudžeto pajamų šiais metais sudarys mokesčių ir turto pajamos, kurių prognozuojama surinkti 10 mln. 263 tūkst. Eur.
Gyventojų pajamų mokesčio planas nustatytas 5 mln. 64 tūkst. Eur, arba 8 proc. didesnis palyginti su 2014 metais, nors dėl jo surinkimo pernai būta problemų, apie kurias kalbėta tiek Vyriausybėje, tiek Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Plano didinimas motyvuojamas tuo, kad didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 72,8 proc., kuri didesnė 5,02 proc. punkto, negu buvo 2014 metais (2014 m. – 67,78 proc.). Šio mokesčio plano didinimą sąlygojo tai, kad nuo šių metų savivaldybėms perduota nauja savarankiška funkcija: kompensacijų gyventojams už vandenį ir šildymą mokėjimas (pernai buvo perduotas socialinių pašalpų ir išmokų mokėjimas), todėl šioms išlaidoms numatytos lėšos iš gyventojų pajamų mokesčio.
Dar viena priežastis, sąlygojanti minėto plano didinimą – iki 300 Eur pakelta minimali alga, kultūros darbuotojų atlyginimų didinimas, biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atlyginimų koeficientų didinimas nuo kovo 1 d. bei bazinių algų dydžių eurais nustatymas.
Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti planuojama 2 mln. 677 tūkst. Eur, – tai 22 proc., arba 479 tūkst. Eur, daugiau palyginti su 2014 metais.
Turto pajamos prognozuojamos 2 mln. 522 tūkst. Eur. Planuojama surinkti 1 mln. 159 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 532 tūkst. Eur žemės mokesčio, 811 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio ir 20 tūkst. Eur paveldimo turto mokesčio.
Kitos pajamos sudaro 104 tūkst. Eur, iš jų: valstybės rinkliavos – 43 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 46 tūkst. Eur, pajamos iš baudų – 15 tūkst. Eur.

Savarankiškai surinks 15 proc. pajamų
Savivaldybės biudžeto savarankiškos kitos pajamos planuojamos 2 mln. 890 tūkst. Eur.
Šiemet planuojama surinkti 2 mln. 66 tūkst. Eur vietinės rinkliavos. Į šį skaičių įeina planuojami surinkti 724 tūkst. Eur rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 789 tūkst. Eur pajamų. Iš jų už prekes ir paslaugas – 307 tūkst. Eur, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 351 tūkst. Eur bei patalpų nuomą – 131 tūkst. Eur).
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos turėtų pasipildyti 35 tūkst. Eur, iš kurių 29 tūkst. Eur turėtų sudaryti mokestis už aplinkos teršimą, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 3 tūkst. Eur bei želdinių atkuriamosios vertės kompensavimo lėšos – 3 tūkst. Eur).
Visos šios pajamos sudaro 15 proc. visų biudžeto pajamų.

Trečdalis pajamų – dosnesnės valstybės dotacijos
Iš valstybės biudžeto Palangai 2015 metams skirta 6 mln. 64 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų. Mokinio krepšeliui finansuoti skiriama kiek daugiau pinigų, nei pernai – 3 mln. 128 tūkst. Lt (2014 m. – 3 mln. 85 tūkst. Eur). Beje, pilnesnis šiemet bus ir pats mokinio krepšelis: jo dydis – 980 Eur, o tai 10 Eur daugiau nei 2014 metais.
Valstybinėms bei valstybės perduotoms savivaldybės funkcijoms atlikti šiemet skiriama mažiau lėšų – 660 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 63 tūkst. Eur).
Valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms šiemet numatoma skirti 2 mln. 129 tūkst. Eur. „Liūto“ dalis šių lėšų – 2 mln. 27 tūkst. Eur tenka Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijai, miesto universalios sporto salės stadiono statybai numatoma 102 tūkst. Eur.
Dar 104 tūkst. Eur skiriama miesto sanatorinei mokyklai išlaikyti, „Baltijos“ pagrindinei mokyklai klasėms (grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, finansuoti numatyta 24 tūkst. Eur.
Išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas dėl euro įvedimo, kompensuoti skiriama 18 tūkst. Eur.
Iš viso valstybės tikslinių dotacijų lėšos sudaro 31 proc. visų biudžeto pajamų, kurios didesnės 13 proc., palyginti su 2014 metais, nes skiriama daugiau lėšų investiciniams projektams finansuoti.

Kiekvienam gyventojui – po 1 tūkst. 334 Eur
Šiais metais Palanga iš biudžeto numato išleisti 16 mln. 496 tūkst. Eur, iš kurių darbo užmokesčiui skiriama 6 mln. 473 tūkst. Eur, o turto įsigyti planuoja už 3 mln. 959 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro virš 42 proc. visų asignavimų sumos.
Statistikos mėgėjai gali patys palyginti, kurios iš vienuolikos veiklų programų katilas šiais metais bus pilnesnis, nei pernai. Šiemet biudžeto asignavimai pagal veiklos programas planuojami taip: Bendrajai programai numatoma 3 mln. 240 tūkst. Eur (2014 m. – 3 mln. 354 tūkst. Eur); Ūkio ir turto programai – 3 mln. 267 tūkst. Eur (2014 m. – 3 mln. 229 tūkst. Eur); Šventosios seniūnijos programai – 447 tūkst. Eur (2014 m. – 420 tūkst. Eur); Ekonominės plėtros programai – 2 mln. 559 tūkst. Eur (2014 m. – 2 mln. 89 tūkst. Eur); Aplinkos apsaugos programai – 39 tūkst. Eur (2014 m. – 37 tūkst. Eur); Statybos programai – 164 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 178 tūkst. Eur); Sveikatinimo programai – 217 tūkst. Eur (2014 m. – 154 tūkst. Eur); Kultūros programai – 1 mln. 24 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 43 tūkst. Eur); Švietimo programai – 7 mln. 368 tūkst. Eur (2014 m. – 7 mln. 118 tūkst. Eur); Socialinės apsaugos programai – 1 mln. 843 tūkst. Eur (2014 m. – 1 mln. 703 tūkst. Eur); Architektūros ir teritorijų planavimo programai – 317 tūkst. Eur (2014 m. – 293 tūkst. Eur).
Pažymėtina, jog kaip ir kiekvienais metais, daugiausia biudžeto asignavimų skiriama švietimui – 36 proc.
Dera paminėti, jog auga kiekvienam palangiškiui „atitenkanti“ asignavimų suma. Šiemet vienam miesto gyventojui ji sudaro 1 tūkst. 334 Eur biudžeto asignavimų, pernai gi siekė 1 tūkst. 253 Eur.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Šiemet dviračių nuomotojai Palangoje sukruto anksčiau, mat lepina orai. Kai kurie dirba jau kone du mėnesius, nors vasaros sezoną Palanga atidaro tik gegužės pabaigoje. Kokio sezono tikisi kurorto dviračių nuomos verslininkai? Apie tai buvo kalbama LNK žiniose.


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Ar jau išsirinkai mėgstamiausią ir tinkamiausią striukės tipą iš  Bolf  internetinės drabužių parduotuvės? Dabar gali rasti puikių pasiūlymų ir kolekcijų, todėl lieka tik nuspręsti, kokios spalvos striukė labiausiai tiktų į tavo spintą šią žiemą.


Palangos miesto savivaldybės gyventojai kviečiami būti aktyvūs ir dalyvauti Bendruomenės iniciatyvų konkurse. Iniciatyvos, kaip panaudoti miesto biudžeto lėšas kurorto infrastruktūros plėtros srityje, kuriant patogesnę bei patrauklesnę gyvenamąją aplinką, laukiamos iki gruodžio 10 d.


Dalyvaujamasis biudžetas nėra kažkas naujo ar išskirtinio. Pirmieji jį pasaulyje prieš tris dešimtmečius pradėjo taikyti brazilai, kai Porto Alegrės miesto gyventojams buvo pasiūlyta patiems nuspręsti, kam ir kaip leisti biudžeto lėšas. Palangos kaimynai, Kretinga, jį jau išbandė pernai ir pakartos šiemet, o Klaipėdos rajonas tai pasiryžo...


Išnagrinėję Palangos miesto Strateginį veiklos 2021-2023 m. planą bei jo pagrindu sudarytą biudžeto projektą Palangos socialdemokratai įžvelgė esminių jų spragų, todėl nusprendė biudžeto projektui nepritarti.


Nesunku pastebėti, kad kiekvieno iš mūsų namai susideda iš tūkstančių detalių, tačiau kartais tereikia tik atnaujinti labai nedidelę jų dalį, kad susidarytų vaizdas, jog nuo šiol gyvensite visiškai naujuose namuose. Nieko keistai ir tai, kad didelei daliai žmonių kyla klausimų, kaip dažnai turėtų būti keičiamas vienas ar kitas elementas, o taip pat – kam...


Šiandien dėl koronaviruso pandemijos, net ir jai atslūgstant, vis dar lieka daug nežinomųjų. Ar neatsiris jos antroji banga? Ar kelionių suvaržymai neatbaidys net ir drąsiausių užsienio turistų? Ko Palanga gali tikėtis iš šio sezono, kurį dar prieš pusantro mėnesio ne vienas buvo „palaidojęs“? Tačiau Palangos meras Šarūnas Vaitkus niūraus...


Vakar posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba pritarė šių metų biudžeto projektui. Pirmąkart politikams pateiktame Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės pristatytame projekte, dėl kurio dar galima teikti pastabas ir pasiūlymus, numatoma, jog 2015-aisiais į Palangos biudžeto katilą turėtų įkristi 19 mln. 322 tūkst. Eur pajamų. Tai – net 11 proc....


J au antrus metus Palanga vilioja ir nemokamu internetu viešose miesto erdvėse – Palangos centrinėje aikštėje, skvere prie paminklo generolui Jonui Žemaičiui, Jūratės ir Kastyčio skvere, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje ties parodų paviljonu „Kupeta“.  „Palangos tilto“ žurnalistė atliko žurnalistinį tyrimą: nešina kompiuteriu, pasileido...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius