Daugiabutis Žvejų g. 38: įstrigusi renovacija vis dėlto prasideda

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-07-25
Peržiūrėta
1215
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dvidešimties butų namo atnaujinimas kainuos 630 tūkst. 586 Lt – tokią kainą pateikė konkursą laimėjusi bendrovė „Pamario statyba“.
Dvidešimties butų namo atnaujinimas kainuos 630 tūkst. 586 Lt – tokią kainą pateikė konkursą laimėjusi bendrovė „Pamario statyba“.

Dar balandį planuota, kad vėliausiai gegužę prie daugiabučio Žvejų g. 38 pradės triūsti statybininkai – turėjo prasidėti šio namo renovacija, kurią baigti planuota iki šių metų rugsėjo – spalio mėnesių. Jau ir liepa eina į pabaigą, o darbų pradžios bent jau iš išorės dar nematyti. Tačiau daugiabutį administruojančios bendrovės „Palangos butų ūkis“ direktorius Artūras Kaktavičius tikina, jog darbai jau prasidėjo: liepos 12 d. pasirašyta sutartis su rangovais, ir šie jau triūsia prie namo šildymo sistemos.

Sutiko dvylikos butų
savininkai

20 butų gyvenamojo namo Žvejų g. 38 modernizavimo projektą daugiabutį administruojančios UAB „Palangos butų ūkis“ užsakymu 2012-ųjų vasarį parengė klaipėdiečiai – A. J. Naudžiūno inžinerinė konsultacinė firma.
Žinia, iki šio dokumento parengimo buvo atlikta daug darbų, ir, visų pirma, organizacinių: pirmiausiai gyventojai buvo įtikinti, kad renovacija jiems kainuos minimaliai, už šildymą jie mokės gerokai mažiau, o socialiai remtiniems mokėti neteksią. Pagal galiojančią teisinę bazę, atnaujinti daugiabutį galima tada, jeigu darbams sutikimą duoda 50+1 procentų būstų savininkų. Už renovaciją pasisakė 12 butų šeimininkai.
Tie, kurių parašų nėra, sakė ypač dėmesingai žiūrėsią ir kontroliuosią, kaip vyks pasirengimo renovacijai procesas, kad viskas būtų skaidru ir kad darbų kaina nesukeltų šoko.
Dar balandžio mėnesį „Palangos tilto“ redakcijoje prie tradicinio puodelio kavos šio namo gyventojų atstovas ponas Benediktas, beje, nepasirašęs (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) UAB „Palangos butų ūkis“ direktoriaus A. Kaktavičiaus teiravosi: iš kur parengtajame modernizavimo investicijų plane atsirado, jo teigimu, kosminė kaina? Negi išties 20 butų namo renovacijos darbai gali kainuoti net 852 tūkst. 500 Lt? Direktorius nuramino: galutinė kaina tikrai tokia nebūsianti.

20 butų –
852 tūkst. 500 Lt

Dera pastebėti, jog pagal parengtąjį projektą, daugiabučio modernizavimo darbai turėjo prasidėti dar pernai gegužę, nurodytas preliminarus darbų pabaigos laikas – spalio mėnuo.
Pagal planą numatyta šiltinti namo stogą bei fasadų sienas, keisti lauko duris, o taip pat ir langus, ir lodžijų duris butuose, langus laiptinėse bei rūsyje ir stiklinti aukščiau minėtąsias lodžijas pagal vieningą projektą. Be to, numatoma šiltinti cokolį ir įrengti nuogrindas, pertvarkyti šildymo ir karšto vandens sistemas bei ventiliacijos sistemą, atnaujinti buitinių nuotekų sistemą bei elektros instaliaciją.
Preliminariais lėšų paskirstymo daugiabučio namo butų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) paskaičiavimais, įskaičiuojant projekto parengimo, įgyvendinimo ir administravimo, statybos techninės priežiūros bei pačių rangos darbų kainas, vieno kambario 29,54 kv. m ploto buto savininkams renovacija kainuotų 21 tūkst. 76 Lt, 2 kambarių 45,37 kv. m ploto buto – 32 tūkst. 370 Lt, 3 kambarių 53,75 kv. m ploto buto – 38 tūkst. 349 Lt, o 4 kambarių 64,51 kv. m ploto buto – 46 tūkst. 26 Lt.
Preliminariai buvo paskaičiuota, kad bendroji investicijų suma siektų 852 tūkst. 500 Lt, o įvertinus valstybės paramą, kuri sudarytų 226 tūkst. 600 Lt, investicijų suma siekia 625 tūkst. 900 Lt.
Potencialūs šilumos energijos sutaupymai siektų 147 tūkst. 15 kWh per metus, o pavertus tai pinigais pagal to meto kainas, visas namas per metus sutapytų 44 tūkst. 104 Lt.
Suskaičiuota ir tai, kad investicijos atsipirktų greičiausiai per 14 metų.

Agentūra pritarė
Kaip ir buvo minėjęs UAB „Palangos butų ūkis“ direktorius A. Kaktavičius, galutinė projekto kaina yra mažesnė.
Šių metų vasarį Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pritarė daugiabučio namo Palangoje, Žvejų g. 38, daugiabučio namo atnaujinimo projekto energetinio naudingumo sertifikatų ir investicijų plano rengimo paslaugų pirkimo ataskaitai.
Agentūrai buvo pateiktas derinti parengtas investicijų planas, prie jo pridėjus ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų viešojo aptarimo, vykusio 2012 m. kovą, protokolo kopiją. Investicijų planas buvo Agentūros suderintas šių metų kovą. Plane numatomų įgyvendinti namo modernizavimo efektyvumą didinančių priemonių skaičiuojamoji kaina yra 618 tūkst. 800 Lt, o galutinė projekto įgyvendinimo kaina yra 680 tūkst. 800 Lt. Kainos skaičiuotos naudojantis patvirtintomis tuo metu galiojusiomis „sistema“ statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis. Agentūros suderintą investicijų planą Žvejų. G. 38 gyventojai patvirtino pernai balandžio 30 d. vykusiame susirinkime, kuriame dalyvavo 13 iš 20 butų savininkų. Šiame susirinkime taip pat vienbalsiai pritarta banko paskolos ėmimui ir jos dydžiui.

Konkursą skelbė
antrąkart

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus Algirdo Čepo pasirašytame šių metų gegužės 30-ąja datuotame rašte rašoma, jog vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu buvo įvykdyti statinio techninio projekto ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo konkursai, kurių ataskaitoms agentūra pritarė dar penai rugsėjį.
Šių metų kovo 18 d. vyko statybos rangos darbų konkursas, dalyvavo 7 rangovai, kurių pasiūlyta kaina buvo nuo 566 tūkst. 186 Lt iki 728 tūkst. 622 Lt. Žemiausią kainą pasiūlė bendrovė „Pamario statyba“, su kuria ir planuota pasirašyti rangos sutartį. Tačiau kilus ginčui dėl darbų kiekių apimčių, statybos rangos sutartis nebuvo pasirašyta, ir konkursas buvo skelbiamas pakartotinai.

Suklastojo rezultatus?
Būtent dėl šio konkurso, vykusio gegužės 13 d., ir vėl kilo klausimų daugiabučio Žvejų g. 38 gyventojams.
Aukščiau minėtasis ponas Benediktas, dalyvavęs vokų atplėšimo procedūroje kaip stebėtojas, tikina, kad konkurso rezultatai esą suklastoti, o į tą klastojimą įtraukti visi, padėję parašus ant galutinės ataskaitos, t.y., komisijos primininkas A. Kaktavičius, jos nariai – „Palangos butų ūkio“ atstovai Alma Drakšienė bei Irmantas Knieža bei daugiabučio Žvejų g. 38 gyventojai Janina Vambutienė ir Vidmantas Lukaitis.
Kur gi įžvelgiama klastotė?
Visų pirma teigiama, kad pažeidimas padarytas jau atplėšiant vokus, mat ši procedūra pradėta beveik valanda anksčiau nei buvo numatyta – ne 14 val., o 13.05 val.
Be to, oficialiame rašte dėl konkurso rezultatų, kurį pasirašė UAB „Palangos butų ūkis“ vadybininkė A. Drakšienė, informuojama, kad konkurse pasiūlymus pateikė UAB „Pamario statyba“, pasiūliusi renovuoti daugiabutį už 630 tūkst. 586 Lt, ir UAB „Ranga“, pateikusi 680 tūkst. 88 Lt kainą, beje, viršijančią projektinę vertę – 639 tūkst. 800 Lt. Nugalėtoja paskelbta „Pamario statyba“, kuri buvo laimėjusi ir anksčiau skelbtąjį konkursą.
Tuo tarpu konkursui savo pasiūlymus buvo pateikusios ir bendrovės „Mirigita“ (siūlyta darbų kaina – 612 tūkst. 666 Lt) bei „Lankstinys“ (611 tūkst. 52 Lt), kurios, nors siūlė mažesnes kainas, apskritai niekur neminimos.
Tad gyventojams ir kyla klausimai: kodėl nugalėtoja išrinkta toli gražu ne mažiausią kainą pasiūliusi įmonė? Ir kodėl antrajame konkurse kainos išaugo – ta pati „Pamario statyba“ planavo renovuoti namą iš pradžių už 566 tūkst. 186 Lt, dabar gi – jau už 630 tūkst. 586 Lt? Ar tik nebus prirašyta nereikalingų darbų, kurie nebus atlikti, tačiau pinigai „nusiplaus“?

Viskas teisinga ir teisėta
„Iš tikrųjų konkursui savo pasiūlymus buvo pateikusios keturios bendrovės. Tačiau dvi iš jų, pasiūliusios žemiausias kainas – „Lankstinys“ ir mūsų kaimynystėje įsikūrusi „Mirigita“ – apsiskaičiavo, ir pačios savo siūlymus atsiėmė, nes nebuvo į sąmatas įtraukusios kelių „brangių“ darbų“, – paaiškino „Palangos butų ūkio“ direktorius A. Kaktavičius.
Direktorius patikino, jog visa dokumentacija – iki pat susirašinėjimo su minėtomis bendrovėmis, – yra teisiškai tvarkinga.
„Kadangi dvi minėtosios bendrovės savo pasiūlymus atsiėmė, nugalėtoja paskelbta „Pamario statyba“. Beje, ši bendrovė buvo laimėjusi ir anksčiau skelbtą konkursą, tačiau taip pat apsižiūrėjo, jog ne visus darbus buvo įtraukusi į sąmatą, todėl antrąkart pasiūlyta kaina aukštesnė. Ji labai rimtai ir atsakingai paskaičiuota: bendrovės atstovai, ko nedarė kitos firmos, apžiūrėjo daugiabutį ir realiai įvertino visus darbus, kuriuos būtina atlikti – netgi atskirai žiūrėjo, kokiam butui kokius langus keisti reikės“, – pasakojo A. Kaktavičius.
O dėl išsakytų priekaištų, neva buvo klastojami dokumentai, direktorius sakė, kad turintys tokių kaltinimų gali kreiptis į atitinkamas instancijas – tegu tikrina.
„Sutartis su „Pamario statyba“ pasirašyta liepos 12 d., darbai jau prasidėjo, statybininkai šiuo metu triūsia prie šildymo sistemos. Be to, baigiami sutvarkyti visi reikalingi dokumentai su „Swedbank“. Pagal rangos sutartį, darbai turi būti atlikti per pusę metų. Tačiau statybininkai tikina, jog, jeigu nebus trukdžių iš gyventojų pusės, namas bus renovuotas greičiau nei sausio mėnesį. Tačiau tuo turi rūpintis ne vien statybininkai ir namą administruojanti bendrovė, bet, kaip sakoma, visa šeima – viliamės, kad gyventojai bus geranoriški“, – sakė UAB „Palangos butų ūkis“ direktorius A. Kaktavičius.

Jūsų komentaras:

Žmonės Palangos klerkams niekada nerūpėjo.. 2013-07-31 20:19 (/ / IP: 86.100.60.112)
To reikia paklausti miesto valdžios, tada P.Žeimio ir kt klerkų, kaip jie tyliai atidavė-pardavė gyventojus į privačios firmos "Vitės valdos "prieglobstį" kurie nupirko Palangos butų ūkį su visais žmonėmis,- ir iš kart pajutome milžiniškas kainas ir plėšikavimą ...be jokios kontrolės, ir tai tęsiasi...atsibado špygom ir teismais, kur žmonės palikti vienui vieni kovoti su lupikautojais..

palangiškė 2013-07-26 11:09 (IP: 78.61.56.200)
Renovacijos kaina KOSMINĖ ir vien dėl to,kad administruoja UAB Butų ūkis.Tokių kainų Lietuvoje nėra, nei Vilniuje,nei Kaune, nei kituose miestuose.

Taip pat skaitykite

Šventosios jūrų uosto atstatymo darbams uždegta žalia šviesa – šiandien, kovo 16 d., pasirašyta žvejybos infrastruktūros sukūrimo rangos darbų sutartis. Ją parašais patvirtino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir UAB „Plungės lagūna“ vykdomasis direktorius Povilas Batavičius. Planuojama, kad darbai...


Pastarosios dienos pajūryje tikras džiaugsmas meškeriotojams. Iš Atlanto vandenyno prie Lietuvos krantų neršti atkeliavo neįprastos žuvys – vėjažuvės,


Žvejų g. 38 daugiabutis – vienas iš pirmųjų renovuotų namų kurorte. Daugiabučio gyventojai neslepia, jog juos džiugina nauji pokyčiai, tačiau turi ir neramumų, kadangi lenda darbo ydos. Nukrito ant laiptų suklijuotos plytelės, o prisikviesti, kad kas sutvarkytų, neįmanoma. Aktyvus gyventojas Bronius Pipiras patikino, jog jau ne kartą kreipėsi į jų namą administruojančią UAB...


Galima pripažinti, jog dažniau girdime apie prastai atliktus darbus nei gerai, ypač kalbant apie renovaciją. Gyventojai ne kartą buvo išsakę nusiskundimus atliktais darbais, tačiau į redakciją užsukę Jonas Skoris ir Arūnas Zabitis pateikė visiškai kitokį pavyzdį, kaip gyventojai neturi jokių priekaištų renovaciją atlikusiems darbuotojams ir pagalbą įvairiais klausimais...


Nuo rugsėjo pabaigos prie V. Jurgučio pagrindinės mokyklos vėl verda darbai: UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbininkai pradėjo tvarkyti lietaus nuotekų tinklus, įrenginėja drenažą apie senąjį mokyklos pastatą bei įrengs jo sienų hidroizoliaciją, rengiasi atnaujinti mokyklos teritorijos dangas. Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjos Violetos...


Kol šešiolikos Palangos daugiabučių gyventojai renkasi į susirinkimus dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir namo atnaujinimo investicijų planų tvirtinimo, kuriuos rengia valstybės remiamą programą įgyvendinanti Savivaldybė, dviejų daugiabučių – J. Janonio g. 28 ir Žvejų g. 38 gyventojai, apsisprendę renovuoti savo namus pagal programą...


Dar balandį planuota, kad vėliausiai gegužę prie daugiabučio Žvejų g. 38 pradės triūsti statybininkai – turėjo prasidėti šio namo renovacija, kurią baigti planuota iki šių metų rugsėjo – spalio mėnesių. Jau ir liepa eina į pabaigą, o darbų pradžios bent jau iš išorės dar nematyti. Tačiau daugiabutį administruojančios bendrovės „Palangos butų...


Žvejų g. 38 namo gyventojai ir džiaugiasi, ir būgštauja: jau sutvarkyti visi jų daugiabučio renovacijos dokumentai, jau paaiškėjo, kas atliks visus darbus. Paaiškėjo ir tai, kad renovacija kainuosianti ne per 850 tūkst. Lt, o beveik 300 tūkst. Lt pigiau. Tačiau dalis gyventojų abejoja: ar ne per didelė darbų kaina? Kaip jie už renovaciją išsimokės ir ar...


Palangos kurhauzo restauracija – sparčiau nei planuota  1

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2012 06 21 | Rubrika: Miestas

Mažiau nei prieš mėnesį pradėta Palangos kurhauzo restauracija įsibėgėja. Pasak darbus atliekančio UAB „Pamario restauratorius“ direktoriaus Aldo Kliuko, darbai vyksta sparčiau nei planuota. „Dirbdami viršijame planą – naudojamės gerais orais“, – sakė A. Kliukas. Istoriniame  Palangos pastate kasdien darbuojasi maždaug 20 žmonių...


Pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Palangoje yra vykdomas ES projektas „Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50 rekonstravimas“, kurio pagrindinis tikslas yra didinti energijos vartojimo efektyvumą. „Džiaugiamės, kad už Europos Sąjungos lėšas galime apsišiltinti visą mokyklos pastatą iš išorės. Manau, kad apšiltinus pastatą šildymo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius