Diakonai nelaikys Mišių ir neklausys išpažinčių, bet pagelbės kunigams

Agnė LEKAVIČIENĖ, 2011-12-19
Diakonai nelaikys Mišių ir neklausys išpažinčių, bet pagelbės kunigams

Vis mažiau jaunuolių renkantis kunigo kelią ir trūkstant parapijose kunigų, Kauno arkivyskupija ketina kai kuriuos bažnytinius patarnavimus leisti atlikti diakonams. Kokias bažnytines paslaugas jie teiks?

 

Diakonai gali turėti šeimas

Atidžiai studijavusieji katekizmą žino, kad vienas iš septynių Kristaus įsteigtų sakramentų yra Kunigystės sakramentas, kurį per šventinimo apeigas suteikia vyskupas. „Kunigystės sakramentas turi tris laipsnius: diakono šventinimai, kunigystės šventinimai ir vyskupo konsekracija. Diakonas – ne kunigas, o vyskupo ir kunigo bendradarbis“, – sako miesto Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Marius Venskus.

Bažnyčioje diakonai, anot klebono, būna laikinieji arba nuolatinai.

„Laikinieji diakonai – tai visi gavę diakono šventinimus, tačiau norintys tapti kunigais. Tam, kad gautų laikinojo diakono šventinimus vyras turi būti baigęs kunigų seminariją bei pripažintas tinkamu kunigystei ir sulaukęs 23 metų amžiaus. Taigi, kiekvienas kunigas ilgesnį ar trumpesnį laiką yra buvęs diakonu“, – paaiškina Palangos katalikų parapijos vadovas.

„Nuolatiniai diakonai – šeimas turintys dvasininkai, kurie gali teikti įvairius palaiminimus ir pašventinimus, krikštyti, laiminti santuoką, vadovauti laidotuvių apeigoms. Bažnyčia moko, kad vyskupai ir kunigai apeigas atlieka „in persona Christi capitis“ (lotyniškai – Kristaus asmeniu), tuo tarpu diakonai „in nomine Christi capitis“ (lotyniškai – Kristaus vardu). Tai reiškia, kad diakonai atlikdami apeigas Kristaus vardu, negali nei aukoti Šv. Mišių, nei klausytis išpažinčių (štai kodėl nuolatiniams diakonams leidžiama sudaryti šeimas, – aut.)“, – pasakojo M. Venskus.

 

Bus ruošiami ir Lietuvoje

Antrajam Vatikano susirinkimui leidus, mūsų šalyje jau nuo kitų mokslo metų bus pradėti rengti nuolatiniai diakonai.

Baigę trejų metų neakivaizdinę mokymosi programą, nuolatiniai diakonai savo pareigą galės atlikti neatsisakydami tiesioginio pasaulietinio darbo. M. Venskus prisiminė, jog Vokietijoje yra nuolatinis diakonas, kuris dirbo policijoje:

„Studijuodamas Venecijoje pažinojau nuolatinį diakoną, kuris buvo sporto klubo savininkas. Kuomet dirbau vienoje iš Sicilijos parapijų, ten nuolatinis diakonas buvo taip pat ir mokytojas mokykloje. Apibendrinant, nuolatinis diakonas galėtų būti bet kokios, krikščioniškoms vertybėms neprieštaraujančios profesijos atstovas“.

 

Parapijoje – šeimos centras

Pokalbiui pakrypus apie santuoką planuojančius asmenis, M. Venskus primena apie Palangos parapijoje įsteigtą šeimos centrą.

„Gerbiamo klebono kan. A. Genučio rūpesčiu ir iniciatyva šis centras buvo įsteigtas ir mūsų parapijoje. Dabar mūsų dekanate veikia du šeimos centrai (Kretingoje ir Palangoje), kuriuose įvairiausios pagalbos gali sulaukti besiruošiantys ar gyvenantys šeimos gyvenimą. Palangos šeimos centre veikia gausus būrys savanorių, kurie savo laiką skiria, norėdami padėti jauniems žmonėms krikščioniškos santuokos pasiruošimui“, – šeimos centro nauda neabejojo kunigas.

M. Venskus pasakojo, kad centre dirba ir dvi psichologės, kurios nemokamai teikia konsultacijas: „Užsiregistruoti galima telefonu, kurį rasite prie bažnyčios esančioje skelbimų lentoje. Džiaugiuosi, kad į šeimos centro veiklą aktyviai įsijungia ir keletas porų sutuoktinių. Tikimės, kad jų skaičius augs ir ateityje. Poros ateityje galės vesti kursus būsimiems jaunavedžiams bei gyvenimo patirtimi pasidalinti. Artimiausiu metu (gruodžio 30 dieną), kuomet švęsime Šv. Šeimos šventę, kviesime ir visus gyvenančius santuokoje. Šia proga laiminsime šių porų santuokinę priesaiką“.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Seimo narių grupė siūlo leisti visas alkoholinių gėrimų rūšis pardavinėti bei vartoti nestacionariuose įrenginiuose, paplūdimiuose, parodose, mugėse ir kituose masiniuose renginiuose.


Ne kartą esate girdėję, kad sportas yra sveikata, o nuolatinės treniruotės stiprina ne tik patį kūną, bet ir protinę veiklą. Sportuojantys žmonės jaučiasi žvalesni, labiau pasitiki savimi, turi daugiau energijos. Ruduo yra pats metas dailinti savo kūną ateinančiai vasarai, o tai galima daryti net keliais būdais. Vieni renkasi subalansuotą mitybą, kiti sportą, treti ir tą, ir tą. Vieni...


Jau beveik šimtadienį nuo miesto šilumos ūkio perėmimo mininti savivaldybės įmonė UAB „Palangos šilumos tinklai“ energingai ruošiasi didžiausiam išbandymui: naujajam šildymo sezonui. Jau kitą savaitę bus pradėta testuoti naujoji biokuro katilinė, įmonės specialistai baigia likviduoti lokalizuotus testuojant gedimus šilumos trasose...


Siekęs kunigo kelio tapo konfliktų sprendimų žinovu

Vaidilė GEDMINAITĖ, 2015 11 02 | Rubrika: Miestas

Jau beveik penkerius metus Palangoje gyvenantis Kęstutis Trakšelys galėtų pasigirti itin ryškia gyvenimo istorija: siekęs kunigo kelio Telšių kunigų seminarijoje, o vėliau Romoje, studijas metė, aiškindamas, kad „kiekvienas mūsų tam tikru laiku sulaukiame kažkokių pašaukimų“, kurie vėliau gali išblėsti. Teologijos studijas į filosofijos...


Žinote tą siaubingą jausmą, kai stipriai niežti, tačiau kasymasis nepadeda? Pasirodo, niežėjimas – rimta problema, kuri dar nėra iki galo ištirta. Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinikos docentė gydytoja dermatovenerologė Vesta Kučinskienė pasakojo, kad sunkiausiai būna naktį, kai nėra kitų dirgiklių ir visas dėmesys sutelktas į vienintelį, iš proto vedantį pojūtį....


Kovo 19-ąją Palangos miesto apylinkės teisme bus skelbiamas sprendimas, kurio su viltimi ir nerimu laukia visi, kam rūpi tolesnis atstatomo Kurhauzo likimas. Nors kultūros ministras sausio mėnesį savo įsakymu skyrė pastato restauravimo-pritaikymo darbams atlikti 257 tūkst. Lt, tačiau pradėti darbų Kurhauzo viduje nėra galimybės be bendraturčių sutikimo arba teismo sprendimo. Byla, dalyvaujant...


Vis mažiau jaunuolių renkantis kunigo kelią ir trūkstant parapijose kunigų, Kauno arkivyskupija ketina kai kuriuos bažnytinius patarnavimus leisti atlikti diakonams. Kokias bažnytines paslaugas jie teiks?


Palangos miesto savivaldybė bei UAB „Palangos vandenys“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės gyvenamuosiuose kvartaluose)“. Ją įgyvendinus gyventojams nebereikės sukti galvos dėl geriamo vandens kokybės bei buitinių...


83-ejų metų palangiškė Magdalena Ignotienė – guvi ir aristokratiškų, tarsi Anglijos karalienės, manierų moteris. Tačiau Palangos apylinkės prokurorei Nijolei Požarskienei ji – įkyruolė, kuri trukdo prokurorų darbą ir ramybę. „Prokuratūrai būtų geriausia, kad aš išleisčiau paskutinį kvapą – tuomet, nesant nukentėjusiems mano brolio kunigo žūties byloje, ji savaime būtų baigta“, - sako...


87-erių metų kunigo jubiliato Liudo Serapino mirtis ir jo palydos šiandien į paskutinę žemišką kelionę – pokalbių temos, kurios pastarosiomis dienomis buvo daugybės palangiškių lūpose. Kuklaus, bet didele tikėjimo ugnimi degusio žmogaus dvasia, pagerbiant velionį, kartu parklupdė net nesutaikomus politinius priešininkus. Net tuos, kurie iki šiol niekada ar labai retai praverdavo bažnyčios...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas