„Kurhauzas buvo padegtas užpylus didelį kiekį degaus skysčio – benzino“

Palangos tiltas, 2011-11-24
Peržiūrėta
95
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Kurhauzas buvo padegtas užpylus didelį kiekį degaus skysčio – benzino“
Klaipėdos   apygardos   teismo   Baudžiamųjų   bylų   skyriaus   teisėjų   kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Rasos Valentinienės, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Sigitui Jasevičiui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui Gediminui Jackai, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo G. Jackos atstovei Svetlanai Baracevičienei, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo Alfredo Tiškevičiaus atstovui Feliksui Užpelkiui, civilinės ieškovės Palangos miesto savivaldybės atstovei Daivai Zūbytei, gynėjams Audronei Matiukienei, Alisai Kostiuk, Valentinui   Januškevičiui, Henrikui Mackevičiui, nuteistiesiems Algirdui Žilinskui, Rolandui Gavėnui, Aleksandrui Stepanovui, Mariui Joniškiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Jevgenijaus Michailovskio, nukentėjusiojo G.Jackos ir jo atstovės S.Baracevičienės, nuteistųjų A.Žilinsko, A.Stepanovo, M.Joniškio, R.Gavėno ir jo gynėjo H.Mackevičiaus apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 12 d. nuosprendžio, kuriuo A.Žilinskas, gim. 1979-07-04, pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 187 str. 2 d., 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. ir nuteistas: pagal BK 24 str. 4 d., 187 str. 2 d. – laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. – laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 str. 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir paskirta galutinė subendrinta dvejų metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Pagal BK 182 str. 1 d. A. Žilinskas išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, o pagal BK 300 str. 1 d. išteisintas, nes neįrodyta, kad A. Žilinskas dalyvavo padarant nusikalstamą veiką. R.Gavėnas, gim. 1971-10-31, pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 187 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Baudžiamoji byla dėl R. Gavėno pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d. nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. A.Stepanovas, gim. 1974-10-15, pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose ir nuteistas laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirta bausmė subendrinta iš dalies ją sudedant su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-05-04 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Nukentėjusiesiems G.Jackai, A.Tiškevičiui ir civiliniam ieškovui Palangos miesto savivaldybei pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą o ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Kolegija, išnagrinėjusi bylą                                    nustatė: A.Žilinskas nuteistas už tai, kad, veikdamas su bendrininkų grupe, suorganizavo didelės vertės, turinčio didelę istorinę ir kultūrinę reikšmę, svetimo turto sugadinimą visuotinai pavojingu būdu, R.Gavėnas nuteistas už tai, kad, veikdamas su bendrininkų grupe, sukurstė visuotinai pavojingu būdu tyčia sugadinti šį turtą, o A.Stepanovas ir M.Joniškis nuteisti už tai, kad, veikdami su bendrininkų grupe, visuotinai pavojingu būdu tyčia sugadino didelės vertės svetimą turtą, turintį didelę istorinę ir kultūrinę reikšmę. 2002 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje Klaipėdos mieste, tiksli data bei vieta nenustatyta, A. Žilinskas, parengęs kurhauzo pastato, esančio Palangos mieste, padegimą, organizavo šios nusikalstamos veikos padarymą bei vadovavo duodamas nurodymus R. Gavėnui surasti asmenis, kurie sutiktų už 2000 litų atlygį padegti kurhauzo pastatą. Vykdydamas jo nurodymus R. Gavėnas 2002 m. rugpjūčio 10 d., apie 19 val., netoli nakvynės namų, esančių Viršutinėje g. 21, Klaipėdos m., susitiko su A. Stepanovu ir pasiūlė jam padegti kurhauzą, pažadėjo už tai sumokėti 2000 litų, paaiškino, kad šio pastato viduje yra palikti indai su benzinu. Taigi, perduodamas iš A. Žilinsko gautus nurodymus, R. Gavėnas sukurstė A. Stepanovą padaryti nurodytą nusikalstamą veiką. A. Stepanovas padaryti šį nusikaltimą sutiko. Praėjus keletui dienų po susitikimo su R. Gavėnu, 2002 metų rugpjūčio mėnesio viduryje, A. Stepanovas dalyvauti kurhauzo padegime pasiūlė M. Joniškiui, pažadėjo už tai jam sumokėti 1000 litų. M. Joniškiui sutikus, A. Stepanovas, veikdamas su juo bendrininkų grupe, vykdydamas A. Žilinsko per R. Gavėną perduotus nurodymus, pagal išankstinį vaidmenų pasiskirstymą 2002-08-25, apie 11 val., atvyko prie Palangos miesto kultūros centro – kurhauzo, esančio J. Basanavičiaus g. 1/ Vytauto g. 45, Palangos mieste. M. Joniškis pro neužkaltas šio pastato duris įlindo į vidų ir A. Stepanovo nurodymu kurhauzo viduje, nenaudojamose šio pastato patalpose, išpilstė ten rastą A. Žilinsko ir R. Gavėno paliktą, į tris indus supiltą benziną – 60 litrų. M. Joniškiui išlindus į lauką, A. Stepanovas degtukais paminėtą pastatą tyčia visuotinai pavojingu būdu padegė. Kilusio gaisro metu buvo stipriai sugadintas turintis didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės svetimas turtas –Palangos miesto savivaldybei, grafui A. Tiškevičiui ir G. Jackai bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausantis kurhauzas. Šiems nukentėjusiesiems buvo padaryta didelė 1,487,766 litų turtinė žala. Po nusikaltimo padarymo A. Žilinskas R. Gavėnui už padegimą perdavė pažadėtus 2000 litų, o šis pinigus atidavė A. Stepanovui ir M. Joniškiui.   Sukurstė suklastoti dokumentą   A. Žilinskas nuteistas ir už tai, kad sukurstė kitą asmenį suklastoti dokumentą ir suklastotą dokumentą realizuoti: 2005 m. vasario 18-19 dienomis, tikslesnė data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, A. Žilinskas įkalbėjo UAB „Vaizdų pasaulis" Klaipėdos padalinio direktorių G. Baltrušaitį suklastoti dokumentą ir jį realizuoti. Įkalbėtas G. Baltrušaitis A. Žilinsko perduotame darbo pažymėjime padarė neatitinkančius tikrovės įrašus apie tai, kad A. Žilinskas dirba UAB „Vaizdų pasaulis", įsikūrusioje Tiltų g. 3, Klaipėdos mieste, vadybininku, į šį darbo pažymėjimą įrašė numerį 050201/01, įklijavo A. Žilinsko perduotą fotonuotrauką, uždėjo UAB „Vaizdų pasaulis" spaudo „SUTARTIMS" atspaudą ir šiame neatitinkančiame tikrovės darbo pažymėjime pasirašė, taip darbo pažymėjimą suklastojo. Po to Klaipėdos mieste, tikslesnė data ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, suklastotą darbo pažymėjimą A. Žilinsko prašymu perdavė, taip jį realizavo. Taip palenkęs G. Baltrušaitį suklastoti oficialų dokumentą bei jį realizuoti A. Žilinskas G. Baltrušaitį sukurstė padaryti nusikalstamą veiką. Apeliaciniame skunde nuteistasis A.Žilinskas nurodė, kad apylinkės teismo nuosprendžio dalis, kuria jis pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 187 str. 2 d., 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., yra neteisėta ir naikintina, nes nuosprendyje išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, o nuosprendžio dalis, kuria jis nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., keistina, nes neteisingai paskirta bausmė. Apylinkės teismas pažeidė BPK 20 str. 5 d. reikalavimus vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu vadovaujantis įstatymu. A.Žilinsko nuomone, teismo išvados dėl kurhauzo padegimo neatitinka faktinių bylos aplinkybių, teismas neteisingai įvertino aplinkybes, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl gaisro kilimo priežasčių, teismas neištyrė visų reikšmingų aplinkybių, nepašalino esminio neaiškumo, ar kurhauzas buvo padegtas tyčia, ar užsidegė dėl neatsargių veiksmų. 2002-10-25 ekspertizės akte Nr. 20/2-151 techninių gaisro kilimo priežasčių nustatyta nebuvo, ekspertas nurodė, kad nustatyti, koks buvo konkretus pašalinis atviras ugnies šaltinis, nėra galimybės. Šios ekspertizės išvados konstatuoja, jog objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kad kurhauzas buvo padegtas tyčia, nėra. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog teismas nuosprendyje rėmėsi tik 2002-09-05 ekspertizės akto Nr. 11-3019 išvadų dalimi, bet nepasisakė dėl išvados, kad „degėsių pavyzdžiuose nustatyti angliavandeniai gali būti susidarę gaisro metu, degant įvairioms medžiagoms, išspręsti klausimą, ar šie angliavandeniai yra benzino frakcijos naftos produkto likučiai, atlikti galimų naftos produktų šiuose degėsiuose lyginamąjį tyrimą negalima". Tos pačios ekspertizės aprašomojoje dalyje ekspertas detaliau nurodė, kad „degant įvairioms medžiagoms, taip pat gali susidaryti įvairūs angliavandeniai. Kadangi šiuose degėsių pavyzdžiuose gausu junginių, susidarančių gaisro metu, degant įvairioms medžiagoms, neatmetama galimybė, kad ir nustatyti angliavandeniai susidarė gaisro metu. Dėl to negalima šiuose degėsių pavyzdžiuose nustatytų angliavandenių vienareikšmiškai priskirti benzino frakcijos naftos produkto pėdsakams".   Padegtas užpylus degaus skysčio   Apelianto nuomone, teismas nepakankamai įsigilino į ekspertizės aktus, netinkamai įvertino įrodymus, reikšmingus gaisro kilimo priežasties nustatymui, todėl buvo padaryta neteisinga išvada dėl A. Žilinsko bei kitų nuteistųjų vaidmens ir dalyvavimo nusikaltimo padaryme, nes tokios teismo išvados paneigia pirminius M. Joniškio, A. Stepanovo ir vėliau duotus R. Gavėno parodymus, kad kurhauzas buvo padegtas, prieš tai užpylus didelį kiekį degaus skysčio – benzino. Apeliantas mano, kad jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių jų parodymų teisingumą, nėra, priešingai, ekspertizių išvadose bei aprašymuose teigiama, kad duomenų apie tokio padegimo būdą nėra. Teismas, atmesdamas ekspertizės išvadas, turėjo motyvuoti, kodėl nesiremia šiais įrodymais. Tokios analizės nuosprendyje nėra, todėl ši nuosprendžio dalis neteisėta.   Apeliantas mano, kad nuteistojo A. Stepanovo teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, jog jam numetus degtuką ant grindų, ant kurių buvo papiltas benzinas, įvyko sprogimas ir iškilo stogo čerpės (t. 5, b. 1. 182), prieštarauja ekspertizės išvadai, kurioje nurodyta, kad gaisro apytikslė trukmė buvo 4-5 valandos, o apytikslis laiko tarpas nuo uždegimo momento iki gaisro pastebėjimo buvo 15-30 min. Ekspertizės aktas patvirtina, jog gaisro židinio zona yra pastato pirmojo aukšto patalpose. Virš šių patalpų yra dar vieno aukšto perdengimas, kuris taip pat sudegė, tačiau byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad gaisro pradžioje įvyko sprogimas. Pirminės apklausos metu A. Stepanovas apie jokį sprogimą nekalbėjo. Tokių parodymų jis nedavė ir ikiteisminio tyrimo teisėjui 2004-08-18. Remtis nelogiškais, ekspertizės išvadai prieštaraujančiais A. Stepanovo parodymais (buvo apklaustas net septynis kartus), kurie duoda pagrindą manyti, kad A. Stepanovo įvykio vietoje nebuvo, negalima. Byloje yra duomenų, kad jis, būdamas teistas, galėjo apkalbėti ir save, ir kitus, byloje yra duomenų, kad ikiteisminio tyrimo metu prieš kaltinamuosius ir kitus asmenis buvo naudojamos neteisėtos poveikio priemonės.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gruodžio 2 – 16 dienomis Palangos miesto savivaldybės II aukšto fojė bus eksponuojama meno kūrėjos Valentinos Kaubrienės kalėdinių autorinių darbų paroda. Kviečiame apsilankyti.    


Buvusiam Palangos miesto turgaus buhalteriui ir faktiškam direktoriui Eimučiui Židanavičiui vėl neramios dienos – Klaipėdos apygardos teismas praėjusią savaitę panaikino pirmos teisminės instancijos, Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų (buvęs pavadinimas – Palangos miesto apylinkės teismas) jam palankų spendimą dėl Šventosios turgaus rekonstrukcijos ir pavedė...


Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Svajūno Bradūno, buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto, ir jo gynėjo advokato Aleksandro Jokūbausko kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 metų sausio 13 dienos nuosprendžio...


Apskundęs Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria buvo pripažinta, kad miesto savivaldybė jį teisėtai atleido iš UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų, Rimantas Gliožeris, buvęs direktorius, liko it musę kandęs ir Klaipėdos apygardos teisme.


Palanga – įspūdinga tautų, kultūrų,   jų istorijų kryžkelė. Dabar dalis Prūsijos , Nemirseta ir jos apylinkės įeina į Palangos miesto ribas....


Palangos miesto apylinkės teisme – vėl trys teisėjos

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2014 04 10 | Rubrika: Miestas

Nuo sausio 26 dienos, pasibaigus teisėjos Liucijos Paulauskaitės kadencijai, visas darbo krūvis teko dviem Palangos miesto apylinkės teismo teisėjoms – laikinai einančiai teismo pirmininkės pareigas Eglei Žakevičiūtei ir Dianai Vercinskei. Nuo šio mėnesio pradžios teisėjos gali kiek lengviau atsikvėpti: balandžio 3 d. Prezidentės dekretu „Dėl apylinkių teismų teisėjų...


Atrakcionai Palangoje vos ne kasmet kaitina aistras tarp verslininkų ir miesto valdžios. Šią vasarą niekaip neišsprendžiama, ką daryti su vaikų žaidimo teritorija Vytauto gatvėje, šalia kurhauzo. Teismų maratonai tęsiasi, tačiau taškas painioje istorijoje taip ir nepadedamas.   Pasiūlė skirti baudas Šiomis dienomis pas...


Klaipėdos   apygardos   teismo   Baudžiamųjų   bylų   skyriaus   teisėjų   kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Rasos Valentinienės, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Sigitui Jasevičiui, nukentėjusiajam ir civiliniam...


„Išmokime bent  vieną tarptautinę ir kaimyninių tautų kalbą!“ Tokia UNESCO paskelbta iniciatyva kiekvienais metais  kviečia visų respublikos miestų bei rajonų  4 – 12 klasių moksleivius dalyvauti vertimų  bei iliustracijų anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis  konkurse „Tavo žvilgsnis“.  Konkursas – labai paprastas: rankose – tušinukas, prieš akis –...


Vilniečių bendrovė „Pinus Proprius“ užsitęsusią bylą dėl detaliojo plano S.Neries g. 44 galiojimo teisėtumo pagaliau laimėjo. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nusprendė pareiškėjo - Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro - prašymą atmesti kaip nepagrįstą. „Esame patenkinti sprendimu, dabar lauksime, ar teismo sprendimas bus apskųstas. Jei ne – tuomet pagaliau prasidės...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius