Likus už Tarybos borto: pagyros, pyla ir abejonės dėl politinių priešininkų „meilės“

Linas JEGELEVIČIUS, 2011-03-30
Peržiūrėta
278
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Likus už Tarybos borto: pagyros, pyla ir abejonės dėl politinių priešininkų „meilės“

Jau balandžio 14-ąją į pirmą posėdį rinksis naujoji savivaldybės Taryba, o senoji, baigianti keturių metų kadenciją, paskutiniam posėdžiui rinksis rytoj. Daugiau kaip pusė darbą baigiančios kadencijos politikų – net 12 iš 21- rytoj paskutinį kartą brūžins savivaldybės posėdžių salės kėdes. „Palangos tilto“ kalbinami nuo kurorto politikos scenos, savo noru ar pagal rinkėjų valią, nužengiantys Tarybos nariai graudinosi, leidosi į melancholiją, pūtė krūtines didžiuodamiesi nuveiktais darbais, ir, beveik visi, linkėjo naujajai Tarybai darnos ir įsiklausymo į palangiškių bendruomenės balsą.

 

Administracijos nebuvo kam kontroliuoti

Vyriausias darbą baigiančios Tarybos narys, 76-erių metų Danius Puodžius  gali nulipti nuo kurorto politikos scenos aukštai pakelta galva – jis yra vienas iš nedaugelio dar gyvų Palangos savivaldos legendų. Jis, galbūt vienintelis, kuris, užuot kaip pudelis viauksėjęs prieš oponentus, sugebėjo jų klausytis. „Daug metų praleidęs savivaldoje, Taryboje padariau vieną išvadą – Tarybos narys mažai ką gali. Ypač, jeigu yra vienas, ne komandoje“, - sakė D. Puodžius. Jis įsitikinęs, kad nepaisant valdančiąją koaliciją suformavusių partijų požiūrių skirtumo, bendra kalba turi būti rasta. „Dėl Palangos ateities partijos turi susitarti žvilgčiodamos į miesto vystymo strateginį planą, kuris kurorto vystymo gaires numatė iki 2015-ųjų, o šiemet, jį patobulinus, iki 2020-ųjų“, - sako Palangos politikos veteranas. Jis prisipažįsta, kad Taryboje per keturis metus „buvo gadinama daug nervų ir daug kas nedaroma“. „Išties pasigedau aktyvesnio, labiau koordinuoto savivaldybės administracijos darbo. Šimtas žmonių kolektyve – didelė jėga, bet, gaila, kad ne visada buvo kam jos koordinuoti ir kontroliuoti“, - pažėrė priekaištų administracijos vadovams, jų neįvardindamas, D. Puodžius. Anot jo, dėl visko visi šunis korė ant Tarybos narių, nors neretai daugelis projektų buvo taisomi ne dėl komitetų kaltės, o dėl juos rengusių administracijos specialistų prasto reikalų išmanymo. „Dirbant Taryboje nuolat ne tik tai išaiškėdavo, bet ir daug biurokratijos išlįsdavo – dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų ar priimamų įstatyminių aktų, potvarkių“, - tęsė palangiškis. Jis tikina nepasigesiąs „visiškai“ darbo Taryboje. „Esu Palangos kraštovaizdžio bičiulių klubo pirmininkas, todėl, kol smegenys dirba, o kojos kruta, skirsiu jo veiklai – „kažką judinsiu“, su nauja valdžia kalbėsiuosi“, -kalbėjo šmaikščiai politikos veteranas. Jis prisipažino, kad jeigu kam nors reikėsią, jis mielai pasidalins ir savo didele darbo savivaldybėje ir Taryboje patirtimi. Vyras įžvelgia daug naudos kurortui, kad į koaliciją susijungė iki šiol vieni kitiems oponavę liberalai ir konservatoriai. „Tikiu, kad bus mažiau peštynių“, - sakė D. Puodžius. Dėl naujo miesto mero, kuriuo, koalicijos sutarimu, turėtų tapti konservatorių lyderis Šarūnas Vaitkus, sakė, kad „žmogus turės užkrėsti visus įdomiomis idėjomis ir dviems žingsniais būti priekyje numatant jų įgyvendinimo būdus“.

 

Linki nepamiršti bendruomenės interesų

Tarybą paliekanti „valstietė“ Marija Ulbienė teigė, kad jai liksią „kuo maloniausi“ prisiminimai apie darbą Taryboje. „Buvo joje daug produktyvaus darbo“, - sakė ji. Ji nesutiko su žurnalisto klausimo formuluote, kad ji „paliekanti aktyvią politiką“. „Užsiimti politika galima įvairiuose lygiuose. Aš ja užsiimsiu bendruomenės lygyje“, - kalbėjo M. Ulbienė. Naujos kadencijos Tarybai ji norėtų palinkėti visada „žiūrėti“ bendruomenės interesų, įsiklausyti į jos narių nuomones. Moteris nenorėjo išsakyti savo nuomonės apie naujos sudėties Tarybą. „Sunku ją vertinti, kol ji nepradėjo dirbti. Kai pradės dirbti, tada turėsiu ir nuomonę“, - sakė M. Ulbienė.

„Tvarkietei“ Nijolei Petkutei taip pat išliks geri atsiminimai apie darbą baigiančią Tarybą. „Kiekviena Taryba turi ir neigiamų, ir teigiamų savybių. Todėl ši – ne išimtis“, - sakė ji. Pozityviais darbą baigiančios Tarybos bruožais partijos Tvarka ir Teisingumas narė laiko daugelio Tarybos narių inteligenciją ir pozityvumą, dalykišką opozicijos ir pozicijos darbą. „Bet, kol vienas prie kito priprato, buvo ir nepasitikėjimo, ypač pradžioje“, - sakė politikė, pridūrusi, kad į Tarybą, pakeitusį mirusį „tvarkietį“ S. Jodką, atėjo vėliau. Moteris prisipažino, kad tikėjusis dirbti ir naujoje Taryboje. „Bet rinkimai yra rinkimai – sunku nuspėti jų baigtį“, - sakė moteris. Ji spėja, kad naujajai Tarybai bus sunkoka „įsibėgėti“, nes daugelis naujų Tarybos narių neturį reikalingos tokio darbo patirties. „Gerai, kad E. Kuznecova ateina dirbti į Tarybą – jos patirtis joje bus labai naudinga. Gaila, kad negalėsiu pasidalinti savo sukaupta patirtimi“,  - apgailestavo „tvarkietė“. Ji prisipažino, dirbdama Taryboje, nuolat jautusi apribojimus. „Jie ėjo iš visur – Seimo, Vyriausybės, ypač Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje K. Vintilaitės“, - teigė N. Petkutė, pridurdama, kad „nėra tikros savivaldos“. Jos nuomone, yra geras ženklas, kad į vieną koaliciją susijungė konservatoriai ir liberalai. „Tik nežinia, kiek tokia koalicija išsilaikys. Paprastai pirmieji Tarybos metai, kol visi „įsivažiuoja“, susipažįsta, yra lengviausi. Didžiausias pavojus laukia pradėjus trečius ar ketvirtus veiklos metus, kai partijos ima galvoti apie naujus rinkimus. Tada ir prasideda didžiosios intrigos“, - sakė N. Petkutė.

 

Meilė bus trumpalaikė

„Nebuvo paprasta darbą baigiančioje Taryboje dirbti – keitėsi meras, buvo „kieta“ opozicija“, - prisipažino dar vienas kurorto politikos veteranas, buvęs kurorto socialdemokratų partijos lyderis Viktoras Pivrikas. Bet jis pasidžiaugė, kad daugelį, jo nuomone, blogų dalykų Taryba sugebėjo „pristabdyti“. „Tai buvo nuspręsta nekirsti keturių hektarų miško ir neleisti įrengti žvyro karjerų“, - įvardijo socialdemokratas. Jam labiausiai Taryboje įsiminė „batalijos“ dėl „Litesko“. V. Pivrikui tai buvo ketvirtoji darbo Taryboje kadencija. „Mero keitimasis buvo vienas slogiausių dalykų“, - teigė Tarybos narys. Jo nuomone, darbą baigiančios ir pradėsiančios dirbti Tarybų net negalima lyginti. „Iš Tarybos išeina daug protingų žmonių – ir R. Garolis, ir A. Martinkėnas, ir R. Mikalkėnas. Ant jų stuburo visas Tarybos darbas laikėsi. Naujoje Taryboje galbūt tik septyni ar aštuoni nariai galės dirbti, visi kiti bus statistai. Nėra daug intelekto naujoje Taryboje. Pamatysite“, - V. Pivrikas įspėjo. Jis nealpsta ir dėl konservatorių bei abejų liberalų partijų koalicijos. „Trumpalaikė meilė tarp jų bus. Nereikės nė metų, kai ji ims irti“, -spėjo vienintelis darbą baigiančios Tarybos profesorius. Jis netiki, kad priešingas ideologijas skelbiančioms partijoms pavyks susivienyti ir vieningai dirbti kurorto gyventojų labui. „Visi tik iki koalicijų sudarymo tai žada, o po to vėl ima pjautis kaip šunys“, - sakė V. Pivrikas. Jį piktina, kad kai kurie Tarybos nariai teturės labai žemą išsilavinimą. „Pavyzdžiui, kaip socialdemokratas Artūras Sabaliauskas. Bet aš nenoriu teršti lizdo, todėl visiems linkiu sėkmės dirbant Taryboje“, - sakė gydytojas. Jis linki visiems – ir politikos naujokams, ir labiau jų patyrusiems kolegoms – dirbti darniai Palangos bendruomenei.

 

Bus mažiau intelektualų

Kolegų pagarbą Taryboje užsitarnavusi Salomėja Slaboševičienė sakė, kad palieka Tarybą apimta „dvejopų nuotaikų“. „Gerai, kad darbą pradėjo ir baigė ta pati kadencija, todėl ji galėjo imtis kai kurių projektų įgyvendinimo, perėmė kai kuriuos statinius – darbai, kuriais kai kurie Tarybos nariai itin didžiuojasi. Blogai, kad Taryba buvo labai politiškai susipriešinusi – tarp konservatorių ir liberacentristų buvo daug asmeniškos neapykantos. Jos neturėtų būti jokioje Taryboje“, - sakė S. Slaboševičienė, prisipažinusi, kad opozicija dirbo išties labai gerai. Pasak jos, kaip seksis naujajai Tarybai, yra sunku. „Tačiau man aišku viena: asmeninės nuoskaudos ir nuotaikos niekur nedingo. Pavyzdžiui, koks buvo S. Simė pasipūtęs, pakilęs į didybę ir nekultūringas, toks jis ir liko. Taip pat, pavyzdžiui, ir M. Skritulskas – kaip buvo labai gudrus, tikras šachmatininkas, toks ir šioje kadencijoje bus. Bet, man įdomu, kaip jis ir S. Simė ras bendrą kalbą? Kaip jie galės susidraugauti?“ - įžvelgė politikė. Jai akivaizdu, kad Taryboje bus mažiau intelektualų nei darbą baigiančioje Taryboje. „Pasižiūrėkite, kokia socialdemokratų smulkmė dirbs“, - sakė moteris. Ji prisipažino, kad savo ateityje nenumačiusi vietos jokiai politinei veiklai. „Ir į švietimą negrįšiu. O jei tai atsitiks, tai atsitiks Vilniuje, o ne Palangoje“, - prisipažino S. Slaboševičienė.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Penktadienį, lapkričio 13 d., 12 val. į pirmąjį posėdį rinksis 2020–2024 metų kadencijos Seimas. Parlamento darbas prasidės iškilminga dalimi istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje.


"Klausimas apie Tarybos sprendimų projektų skaičių man yra truputį keistas – skirtingų kadencijų Savivaldybės tarybos nerungtyniauja, kuri parengs daugiau sprendimų. Tarybos sprendimus diktuoja įstatymai, įstatymų pakeitimai, įvairios valstybės institucijų parengtos tvarkos," - "Palangos tiltui" pabrėžė meras Šarūnas Vaitkus.


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


Miestui pradėta kenkti stabdant tarybos darbą

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2014 03 20 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

Ar palangiškių išrinkti politikai dar benori būti miesto tarybos nariais? Ar tarybos posėdžiai jiems nevirto nepakeliama našta? Tokie klausimai iškilo praėjusį ketvirtadienį, kai į iš anksto paskelbtą tarybos posėdį iš 21 tarybos nario tesusirinko vos 10 politikų.


Savivaldybės komisija kovai su korupcija turi pirmininką Saulių Simę ir narius, bet jie į pirmą posėdį rinksis tik šią savaitę, ketvirtadienį. Ar gali komisija, kuriai vadovauja vicemeras, o dauguma narių yra tarybos nariai, pjauti šaką, ant kurios visi sėdi?


Dar nesulaukę Tarybos kadencijos pabaigtuvių fanfarų ar nors rikiuotės bendrai nuotraukai, priešpaskutiniame darbą baigiančios Tarybos posėdyje užvakar politikai elgėsi kaip nedrausmingi mokinukai – visi klegėjo, ypač  šurmuliavo konservatoriai, o net penki Tarybos nariai visai nesiteikė ateiti į posėdį.


Jau balandžio 14-ąją į pirmą posėdį rinksis naujoji savivaldybės Taryba, o senoji, baigianti keturių metų kadenciją, paskutiniam posėdžiui rinksis rytoj. Daugiau kaip pusė darbą baigiančios kadencijos politikų – net 12 iš 21- rytoj paskutinį kartą brūžins savivaldybės posėdžių salės kėdes. „Palangos tilto“ kalbinami nuo kurorto politikos scenos, savo noru ar pagal rinkėjų valią...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius