Palangoje apsilankė Vokietijos ir Lietuvos prezidentai

„Palangos tilto” informacija, 2013-07-15
Peržiūrėta
2055
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Lie­tu­vo­je su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu lan­kęsis Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas, šeštadienį kartu su Lietuvos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te apsilankė Palangoje. Juos pasitiko Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus su žmona Vilma.
Lie­tu­vo­je su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu lan­kęsis Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas, šeštadienį kartu su Lietuvos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te apsilankė Palangoje. Juos pasitiko Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus su žmona Vilma.

Lie­tu­vo­je su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu lan­kęsis Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas, šeštadienį kartu su Lietuvos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te apsilankė Palangoje.
Vokietijos prezidentas J. Gauckas su delegacija nusileido šeštadienio rytą. Su juo kartu atvyko ir jo partnerė Daniela Schadt. Garbingus svečius Palangoje lydėjo šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Palangos meras Š. Vaitkus su žmona Vilma.
Po kurortą pasivaikščioję kurorto svečiai rinkosi prie Palangos tilto – dalis svečių buvo pavėžėti elektromobiliais. Vėliau ant Birutės kalno svečiams buvo surengta kultūrinė programa. Sveikinimo žodį svečiams tarė Palangos miesto savivaldybės meras Š. Vaitkus. Gintaro muziejaus lauko terasoje svečiams buvo surengti iškilmingi pietūs. Po jų svečiai apsilankė Gintaro muziejuje, o to skubėjo į Palangos oro uostą.
Prieš kelionę į Vilnių, Prezidentūroje, abiejų šalių prezidentai aptarė dvi­ša­lį po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį ir kul­tū­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą Ypa­tin­gas dė­me­sys buvo ski­ria­mas ak­tua­liems Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no, ener­ge­ti­kos ir san­ty­kių su Ry­tų kai­my­nais klau­si­mams.
Ša­lių va­do­vai taip pat ap­tarė pa­grin­di­nius Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai pri­ori­te­tus ir svar­biau­sius Eu­ro­pos Są­jun­gos dar­bus.
„Vo­kie­ti­ja yra ypa­tin­ga Lie­tu­vos par­tne­rė. Mus sie­ja tvir­ti po­li­ti­niai, eko­no­mi­niai ry­šiai ir vie­ni­ja at­sa­kin­gas po­žiū­ris į ES at­ei­tį. Vo­kie­ti­ja re­mia Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo pri­ori­te­tus. Kar­tu sie­kia­me, kad kuo grei­čiau bū­tų įgy­ven­din­ti ES žmo­nėms svar­būs spren­di­mai – ne­dar­bui įveik­ti, fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui už­ti­krin­ti ir eko­no­mi­kos au­gi­mui pa­ska­tin­ti“, – vi­zi­to iš­va­ka­rė­se sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.
Lie­tu­vo­je J. Gauc­ką ly­dėjo vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja. Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos va­do­vai Pre­zi­den­tū­ro­je ati­da­rė dvi­ša­lį vers­lo fo­ru­mą.

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Klaipėdos pareigūnai Palangoje, paskutinį vasaros savaitgalį vykdė priemonę alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimams užkardyti. Per ją nustatyta 20 pažeidimų.


Ambasadoriui pristatėme, kokią paramą palangiškiai suteikė Bučos miesto gyventojams ir Palangoje apsistojusiems Ukrainos karo pabėgėliams.


Angelų sargų dienos išvakarėse, penktadienį, spalio 1 dieną, profesinės šventės proga visų miesto gyventojų vardu, kurorto meras Šarūnas Vaitkus apsilankė Palangos policijos komisariate ir pasveikino policijos pareigūnus, kasdien sunkiai ir įtemptai dirbančius, kad mes, palangiškiai, šventojiškiai jaustumėmės saugiai.


Populiari miesto interneto svetainė www.palangoje.info ieško pirkėjo - parduodama už 2 500 eurų.


Praėjusį ketvirtadienį, kovo 2 dieną, Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkaus lankėsi Palangoje. Įvyko vizitas galanterijos gaminių įmonėje UAB „Noda“. Seimo narys susitiko su įmonės darbuotojais, domėjosi gaminama produkcija, įmonės ryšiais su kitomis Europos valstybėmis. Aptarė įmonės problemas ir jų sprendimo galimybes.


Atvykę krepšininkai surengė kūno kultūros pamoką jauniesiems „Baltijos“ mokyklos mokiniams. Moksleiviai buvo mokomi krepšinio elementų. Jie galėjo iš arčiau susipažinti ir užduoti klausimus reprezentacinės miesto krepšinio komandos žaidėjams. Patarimus noriai dalijo komandos žaidėjai Benas Vaitulionis, Domininkas Matutis, Aurimas Urbonas, Mindaugas...


Rugsėjo 13 d. Šventosios seniūnijos bendruomenė, Palangos kultūros centras ir ansamblio „Bočiai“ atstovai lankėsi „Baltų vienybės dienoje“ Rucavoje. Šių metų šventėje buvo pristatyti Latvijos ir Lietuvos programos 2007-2013 m., dalinai remiamos Europos sąjungos, nuveikti darbai bei 2014 - 2020 m. perspektyvos. Renginys vyko latvių ir lietuvių...


Palangoje apsilankė Vokietijos ir Lietuvos prezidentai

„Palangos tilto” informacija, 2013 07 15 | Rubrika: Miestas

Lie­tu­vo­je su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu lan­kęsis Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas, šeštadienį kartu su Lietuvos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te apsilankė Palangoje.


Rugpjūčio 12 -15 dienomis ketvirtą kartą Palangoje vykęs renginys „Žaliosios europiečių atostogos 2011“ kvietė miestiečius bei miesto svečius atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimo problemas bei neigiamą poveikį Baltijos jūros ekosistemai.


„Coca-Colos“ labdaros karavanas apsilankė ir Palangoje

Palangos kultūros centro direktorius Nerijus Stasiulis, 2010 12 19 | Rubrika: Miestas

Gruodžio 15 dieną Palangos Baltijos jūros šalių Kalėdų alėjoje svečiavosi A. Adamkienės labdaros fondo ir kompanijos „Coca – Cola“ jau vienuoliktą kartą organizuojamas Kalėdų karavanas. Šiais metais labdaros karavanas važiuodamas per Lietuvą rinko aukojamą sportinį inventorių, kurį vėliau padovanos 14 kaimo mokyklų. Džiugu, kad Kalėdų Senelį, atvykusį su vienu iš šviesos instaliacijomis...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius