Palangos kredito unija: reorganizacija žada naujas galimybes

Linas JEGELEVIČIUS, 2015-12-21
Peržiūrėta
2160
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos kredito unija: reorganizacija žada naujas galimybes

Palangos kredito unija (PKU) šiais, jau praeinančiais metais toliau kuopėsi nuo buvusių vadovų palikimo. Akylai stebima finansinių institucijų prievaizdo- Lietuvos Banko- PKU 2015-aisiais Palangos KU daug dėmesio skyrė tolimesniam nuostolių mažinimui ir finansinių paslaugų plėtrai. Naujieji Metai šalies kredito unijoms žada naujovių - Palangos KU viliasi, kad unijos reorganizacija ne tik sustiprins jos pozicijas rinkoje, bet ir klientų pasitikėjimą, o unijos duris pravers daugiau klientų. „Palangos tiltas“ kalbėjosi su Palangos KU administracijos vadove Sandra Garjonyte.

- Kokie buvo Palangos KU 2015 metai?

- Palangos kredito unijai 2015 metai, kaip ir ankstesni metai buvo labai darbingi, teko priimti svarbių sprendimų, vienas iš jų, tai unijų reorganizacijos proceso pradžia. Tai būtų pirmas reorganizacijos kredito unijų atvejis Lietuvoje, todėl sunku prognozuoti kiek tiksliai gali užtrukti šis procesas, tačiau pavykus ją užbaigti, rezultatai tikrai būtų apčiuopiami. Daug dėmesio ir jėgų buvo skirta unijos nuostolių mažinimui, finansinių paslaugų plėtrai. Noriu pažymėti, kad mokėjimo pavedimus unijoje jau gali atlikti ne tik mūsų unijos nariai, bet ir asmenys nesantys unijos nariais. Unija dirba ne tik su 2015 metais tapusia nacionaline valiuta euru, bet ir su JAV doleriais. Unija valiutos keitimo paslaugą teikia visiems gyventojams.

Šiais metais kredito unija aktyviai įsiliejo į Vaikų finansinio švietimo savaitės renginius ir prisidėjo rengiant LKU kredito unijų grupės inicijuojamą renginį moksleiviams „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį“. Gausiame renginyje Palangos miestui atstovavo trys moksleivių komandos, kuriems noriu padėkoti už šaunų dalyvavimą.

- Kaip Lietuvos Banko sprendimas riboti kai kurias Palangos KU funkcijas pakoregavo unijos veiklą? Ar PKU veiklos rezultatai leidžia tikėtis, kad jie bus panaikinti artimiausiu metu?

- Kaip jau buvo ne kartą minėta, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2015 m. balandžio 14 d. apsvarstčiusi Palangos kredito unijos inspektavimo rezultatus ir, atsižvelgusi į nustatytus veiklos trūkumus, laikinai, kol pašalins teisės aktų pažeidimus, nustatė jai tam tikrus apribojimus priimant naujus terminuotuosius indėlius. Taigi, Lietuvos bankas yra apribojęs tik naujų indėlių sutarčių sudarymą. Nariai, kurie pageidauja pratęsti savo terminuotų indėlių sutartis, tai sėkmingai gali daryti ir toliau, taip pat pratęsiant terminuotas sutartis nariai gali didinti sumą priaugusių palūkanų suma. Taikyti apribojimai tik šiek tiek pakoregavo unijos veiklos rezultatus, tačiau neturėjo didelės įtakos unijos likvidumui. Tikimės, kad taikyti apribojimai 2016 metais unijai bus panaikinti, ir unija turės galimybę sudaryti ir naujas taupymo ir terminuotų indėlių sutartis.

- Kaip vyksta Palangos KU reorganizacija? Kada galima tikėtis Palangos KU ir Mėmelio taupomosios kasos susijungimo? Kaip tam ruošiamasi?

- 2015 m. sausio 5 d. Palangos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime buvo priimtas nutarimas, kuriuo pritarta Palangos kredito unijos, Pajūrio kredito unijos ir Mėmelio taupomosios kasos reorganizacijai susijungimo būdu. To paties susirinkimo metu susirinkusiems nariams buvo išdėstyti ir šio reorganizacijos proceso privalumai, t.y. kredito unijų jungimasis yra strateginis visos kredito unijų sistemos tikslas Lietuvoje, nes tai padės stiprinti kredito unijų kapitalą, optimizuoti kaštus ir gerinti finansinių paslaugų kokybę.

Sustiprinus kapitalą, kredito unija galės užtikrinti didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymą ir teikti didesnes paskolas, dėl to nauda bus visiems unijos nariams.

Visuotinio narių susirinkimui priėmus nutarimą pradėti reorganizacijos procesą, buvo paruošti dokumentai ir kreiptasi į Lietuvos banką dėl leidimo pradėti reorganizacijos procesą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi trijų kredito unijų – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomoji kasa“ – prašymus ir susijusią medžiagą, sutiko, kad Palangos ir Pajūrio kredito unijos būtų reorganizuojamos jas prijungiant prie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“. Gavus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sutikimą buvo paruoštos reorganizavimo sąlygos. Kaip jau buvo minėta anksčiau, reorganizacijos pabaigą planuojame 2016 m., žinoma, jei viskas vyks be kliūčių. Šiuo metu vyksta reorganizavimo sąlygų auditas. Reorganizavimo sąlygų tvirtinimo klausimas bus svarstomas visuotiniame narių susirinkime. Tikimės, kad susirinkime dalyvausiantys asmenys eis kryptingai, kad užbaigtų pradėtą reorganizacijos procesą.

- Kas daroma sumažinti nuostolius? Dėl ko jie susidarė?

- Jau trys metai, kaip siekiama sumažinti ankstesnio vadovo, vykdžiusio veiklą iki 2012 m., paliktus didžiulius nuostolius, kurie susidarė dėl buvusio vadovo neatsakingo skolinimo, paskolų išdavimo be pakankamų užtikrinimo priemonių, ar su laidavimu, kuris šiai dienai yra prilyginamas nuliui. Neatsakingą buvusio vadovo valdymą galima įžvelgti analizuojant paliktą paskolų portfelį, kuomet buvo kredituojama iš esmės nepalankiomis kredito unijai sąlygomis – paskolos teiktos labai žemomis palūkanų normomis, nustatomas nepagrįstai ilgas paskolų ir palūkanų mokėjimo atidėjimas. Likvidumo palaikymo ir laisvų lėšų valdymotvarkoje numatyta, jog paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikai turi būti sudaryti taip, kad užtikrintų pakankamą pinigų srautą įsipareigojimams vykdyti, buvusio vadovo buvo taikoma priešinga praktika mano minėtai nuostatai – buvo teikiamos ilgalaikės paskolos, numatant jų grąžinimą paskolos termino pabaigoje, o palūkanų mokėjimas atidedamas keleriems metams. Tokie paskolų teikimo standartai leidžia manyti, jog nebuvo tikimasi šių paskolų grįžimo. Taip pat nebuvo įvertintos skolininkų galimybės vykdyti įsipareigojimus. Be to, buvo taikyta netoleruotina praktika stambias paskolas išmokėti grynais pinigais. Tai yra tik keleta veiksnių lėmusių didelių unijos nuostolių susidarymą vadovaujant šiam vadovui. Todėl manau, kad tie trys metai nuostolių sumažinimui, yra labai trumpas laikotarpis. Tačiau kaip esu ir anksčiau minėjusi, kad sumažinti unijoje esančius nuostolius, unija daugiau dėmesioskyrė naujų paskolų išdavimui bei darbui su probleminėmis paskolomis, išieškojimui iš unijai įkeisto turto, bei perimto turto realizavimui. Taip pat didžiają dalį susidariusių finansinių problemų padėtų išspręsti ir reorganizacija.

- Kokias finansines tendencijas kaip Palangos KU valdybos pirmininkė pastebite Palangoje? Ar kurorto žmonės yra pasiturintys?

- Deja, šių duomenų mes neturime, o komentuoti mūsų klientų finansinius įsipareigojimus negalime.
Tačiau, remiantis Lietuvos centrinės kredito unijos sudarytu verslumo žemėlapiu, Palanga – vienas iš versliausių šalies miestų. Šią lyderystę daugiausiai nulėmė itin didelis ekonominę veiklą vykdančių gyventojų skaičius mieste, dėl to, galima daryti prielaidą, kad Palangos gyventojai išnaudoja kurorto visus teikiamus privalumus ir stengiasi uždirbti.

- Kalbama, kad dalis palangiškių verslauja neskaidriai, t.y. nedeklaruodami savo veiklos, ypač apgyvendinimo sektoriuje, pajamų. Ar tenka jums tokių atvejų pastebėti?

- Komentuoti, daryti prielaidas, ar Palangos gyventojų verslas skaidrus ar ne, negalėtume, nes neturime apie tai jokių duomenų.Tikimės, kad verslo skaidrumą tiriančios organizacijos pasidalins tokiais duomenimis.

Savo ruožtu, kredito unijai be galo svarbu, kad jos klientai ir nariai, kuriems yra poreikis gauti paskolą, ar yra gavę paskolas, galėtų pateikti pajamas pagrindžiančius dokumentus. Asmenys, kurie pateikia paraišką paskolai gauti, ar verslui finansuoti, pagal galiojančius teisės aktus, kad įvertinti jų finansinį pajėgumą, privalo pateikti ir pajamas pagrindžiančius dokumentus.

- Jau keturi metai tęsiasi byla prieš tuometinį faktinį Palangos KU vadovą Evaldą Petrauską. Ko gero, stringantis bylos nagrinėjimas neigiamai veikia ir viešą opiniją, nepateikia visų atsakymų. Kas dėl to kaltas?

- Taip, baudžiamosios bylos nagrinėjimasdėl svetimo didelės vertės turto įgijimo savo naudai apgaule, piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo, užsitęsė. 2014 m. perdavus baudžiamąją bylą teismui, vienas iš kaltinamųjų, t.y. E. Petrauskas vis šalino teisėją ir prokurorą. Šiuo metu baudžiamoji byla nagrinėjama Plungės rajono apylinkės teisme, kuriame byla šių metų lapkričio mėnesį pajudėjo šiek tiek į priekį ir tikimės, kad pradėtas procesas bent jau ilgam nebesustos. Kas kaltas dėl tokio užsitęsusio bylos nagrinėjimo? Vieną iš priežasčių galima būtų paminėti tai vis naujai teikiamųprašymų nagrinėjimas, kuris ne kartą pareikalavo bylos nagrinėjimo atidėjimo, taip pat bylos perskyrimas nagrinėti kitam teismui, kuriame procesas buvo pradėtas iš naujo. Tačiau manau, kad svarbiausia ne kiek bylos nagrinėjimas tęsis, o koks bus priimtas sprendimas, nes kiekvienas iš šios bylos dalyvių tikisi objektyvaus, teisėto ir teisingo sprendimo. Tol kol nėra įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, tol nėra ir kaltų.

Šiai dienai Palangos kredito unija yra gavusi 2015 m. gegužės 7 d. apeliacinės instancijos įsiteisėjusią nutartį, kurioje nutarta 2015 m. sausio 27 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Minėtu sprendimu teismas yra nusprendęs E. Petrausko ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų susijusių su darbo santykiais priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti.Taip pat minėtu teismo sprendimu iš E. Petrausko priteistos ir bylinėjimosi išlaidos Palangos kredito unijos naudai. Apeliacinės instancijos nutartyje numatyta, kad teisėjų kolegija neturi faktinio ir teisinio pagrindo abejoti tuo, jog E. Petrauskas objektyviai prarado unijos, kaip darbdavės pasitikėjimą, ir tai akivaizdžiai patvirtina tiek aplinkybės dėl ikiteisminio tyrimo, baudžiamosios bylos apeliantui inicijavimo ir nagrinėjimo faktai, tiek ir paties E. Petrausko pozicija byloje, jog jis iš esmės nemano praradęs unijos pasitikėjimą, nes dalis unijos narių juo vis dar pasitiki, renka susirinkimo pirmininku. Tačiau teismas atkreipia savo nutartyje E. Petrausko dėmesį į tai, kad jo išrinkimas susirinkimuose pirmininku ir pan. per senepaneigia pirmosios instancijos teismo teisingai nustatytų ir įvertintų aplinkybių išvadų dėl E. Petrausko vykdomo baudžiamojo persekiojimo už galimai padarytas nusikalstamas veikas.

- Priminkite, prašau, visuomenei, kokį ieškinį Palangos KU pateikė E. Petrauskui?

- Palangos kredito unija 2013 metais E. Petrauskui yra pateikusi 1,68 mln. Eur turtinės ir 144,8 tūkst. Eur neturtinės žalos ieškinius. Minėti ieškiniai yra pateikti Plungės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje dėl svetimo didelės vertės turto įgijimo savo naudai apgaule, piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo.

- Buvęs vadovas tvirtina, kad "jo metais" Palangos KU klestėjo ir viskas joje buvo gerai. Kaip iš tiesų?

- Dėl buvusio vadovo tvirtinimo apie Palangos kredito unijos „klestėjimo metus“ jo vadovavimo metu nebenorėčiau plėstis, nes nuomonė išsakyta klausime apie esamus unijos nuostolius. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad 2012 m. Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus Palangos kredito unijos inspektavimą už laikotarpį 2010 m. balandžio 1 – 2011 m. gruodžio 31 d. apie Palangos kredito unijos klestėjimą kažkaip neužsimenama. Manau su manimi sutiktų ne vienas bendruomenės narys, kad geras rezultatas atsispindi ne paskolų kiekybėje, o paskolų kokybėje.

- Jau kovą Palangos KU numačiusi perrinkti valdymo organus. Kaip tam ruošiamasi?
- Taip, šie metai Palangos kredito unijai yra „rinkiminiai“ ir ne tik. Visuotiniame narių susirinkime bus sprendžiami ne tik valdymo organų rinkimo klausimai, bet ir su reorganizacija susiję klausimai, kurie unijai ne ką mažiau svarbūs. Todėl, naudodamasi proga, noriu pakviesti visus unijos narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, ir dalyvauti labai svarbių unijos veiklai sprendimų priėmime.

- Ar neatsitiks taip, kad į juos sugrįš E. Petrauskas ir jo aplinkos žmonės?
- Dėl E. Petrausko sugrįžimo, tai drįsčiau abejoti, kadangi prieš tampant unijos valdymo ar priežiūros organo nariu reikalingas Lietuvos banko leidimas užimti minėtas pareigas. O dėl E. Petrausko šalininkų atėjimo į unijos valdymo organus, spręs visuotiniame susirinkime dalyvausiantys unijos nariai.

- 2016 žada daug naujovių kredito unijų veikloje. Kokios jos? Ką jos žada Palangos KU?
- 2016 metais bus sparčiai stiprinamas internetinės bankininkystės saugumas. Kredito unijoje jau galima naudotis ne tik kodų kortele, bet ir mobiliuoju elektroniniu parašu. Tai viena saugiausių elektroninių asmens identifikavimo priemonių, kuri leidžia prisijungti ir vykdyti operacijas internetinėje bankininkystėje. Pageidaujantiems apie šią naujovę sužinoti daugiau, prašome užsukti į kredito uniją.
Be to, nuo naujųjų metų prisijungsime prie SEPA mokėjimų, unijos nariams keisis mokėjimo pervedimų formos, formos informacijos pateikimas: sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pavadinimai, mokėjimo paskirties laukai ir t. t.Taip pat 2016 m. numatoma keisti ir Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymą,.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos kredito unija siūlo 5 procentus metinių palūkanų terminuotiems indėliams 12 arba 18 mėnesių Pasiteirauti skambinti tel. +370 460 53553 ; el. p: [email protected]


Tuo metu, kai Lietuvoje dirbantys komerciniai bankai traukiasi iš šalies regionų ir miestelių, lietuviškosios kredito unijos didina apsukas ir užsitarnauja vis daugiau pasitikėjimo. Gyventojai ir verslas vertina ne tik dažnai žemesnes ir palankesnes finansinių paslaugų bei finansinių produktų kainas, aptarnavimo kokybę, bet ir tai, kad kredito unijos bei jų skyriai – atviri savo klientams ir...


Palangos kredito unija (PKU) siūlo 2.5 procento metines palūkanas.


Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma...


Palangos kredito unijos nariai išrinko naujus unijos vadovus, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto narius ir antrai kadencijai perrinko unijos pirmininkę Sandrą Garjonytę. Pakartotinis kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyko kovo 21 d. Palangoje.


Palangos kredito unija 2016 metus pradėjo su pozityvia nuotaika ir geromis naujienomis – unija kviečia gyventojus šį pavasarį investuoti ir pasidėti indėlį geriausiomis sąlygomis į Palangos kredito uniją. Be to, unija toliau plečia paslaugų spektrą, gerina veiklos rezultatus su priskirtu laikinu atstovu ir š. m. kovo 14 d. 16.30 val. kviečia narius į visuotinį narių...


Palangos kredito unija (PKU) šiais, jau praeinančiais metais toliau kuopėsi nuo buvusių vadovų palikimo. Akylai stebima finansinių institucijų prievaizdo- Lietuvos Banko- PKU 2015-aisiais Palangos KU daug dėmesio skyrė tolimesniam nuostolių mažinimui ir finansinių paslaugų plėtrai. Naujieji Metai šalies kredito unijoms žada naujovių - Palangos KU viliasi, kad unijos...


Lietuvos centrinė kredito unija drauge su 13 kredito unijų, tarp jų ir Palangos kredito unija bei sporto komentatoriaus Roberto Petrausko komanda Vaikų finansinio švietimo savaitei suorganizavo edukacinį renginių ciklą. Daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susikovė protų mūšyje „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį!“....


Daugelis tų pačių  finansinių paslaugų komerciniuose bankuose yra apmokestinamos keletą kartų brangiau nei kredito unijose. Palangos kredito unija išlaiko prieinamus finansinių paslaugų mokesčius miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams.


Ar Palangos kredito unija (PKU) vis labiau patiria sunkumų, apie kuriuos jos naujieji vadovai linkę nutylėti? PKU administracijos vadovas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad pernai patyrusi nuostolių, unija ir šiais metais dar visiškai neatsigavo. „Taip, praradome nemenką pinigų sumą „Snore“, taip pat Graikijos vertybinių popierių obligacijos, į kurias unija yra...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius