Patvirtintas 2016 metų Palangos miesto savivaldybės biudžetas

Palangos tiltas, 2016-02-29
Peržiūrėta
1086
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Patvirtintas 2016 metų Palangos miesto savivaldybės biudžetas

Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.

Biudžeto pajamos
Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjos Reginos Garadauskienės, pagrindinės miesto biudžeto pajamos planuojamos iš mokesčių ir turto – tai sudaro 11 mln. 608 tūkst. eurų, arba 58 proc. visų biudžeto pajamų. Iš jų gyventojų pajamų mokestis – 8 mln. 588 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokestis – 1 mln. 500 tūkst. eurų, žemės mokestis – 700 tūkst. eurų, žemės nuomos mokestis – 800 tūkst. eurų, paveldimo turto mokestis – 20 tūkst. eurų.
Palyginti su nustatytu 2015 metams, gyventojų pajamų mokestis šiemet prognozuojamas 7 proc. didesnis. „Taip yra todėl, kad buvo padidinta gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams. Šį sprendimą lėmė tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo padidinta minimali mėnesinė alga iki 350 eurų bei darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams. Būtent šioms išlaidoms padengti numatyta didesnė pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams“, – aiškino Biudžeto skyriaus vedėja.
Kitos Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos 3 mln. 323 tūkst. eurų. Jas sudaro vietinės rinkliavos (2 mln. 273 tūkst. eurų), valstybės rinkliavos (48 tūkst. eurų), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (60 tūkst. eurų), biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos (888 tūkst. eurų), aplinkos apsaugos programos lėšos (34 tūkst. eurų) bei pajamos iš baudų ir konfiskacijos (20 tūkst. eurų).

Valstybės dotacijos
Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei šiais metais skirta 4 mln. 992 tūkst. eurų specialiųjų tikslinių dotacijų, ir tai sudaro 25 proc. visų biudžeto pajamų. Minėtos dotacijos skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (640 tūkst. eurų), mokinio krepšeliui finansuoti (3 mln. 193 tūkst. eurų), valstybės investicijų programoje numatytiems projektams (tai – miesto baseino statybai) finansuoti (350 tūkst. eurų), kitoms reikmėms (809 tūkst. eurų).
R. Garadauskienė atkreipė dėmesį, jog Mokinio krepšelio dydis šiais matais patvirtintas 1014 eurų, ir tai yra 34 eurais daugiau nei 2015 m. „Todėl, nepaisant to, kad miesto mokinių skaičius 2015 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo, Mokinio krepšeliui skirta daugiau lėšų“, – sakė R. Garadauskienė.
Miesto savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (2015 m. nepanaudotų biudžeto lėšų likutis) šiemet sudaro 2 mln. 43 tūkst. eurų. Šios lėšos bus panaudotos ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

Biudžeto asignavimai
Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia biudžeto asignavimų numatyta švietimui (38 proc.). Miesto aplinkai tvarkyti numatyta 26 proc. šiųmečio biudžeto asignavimų, ekonomikai ir investicijoms – 9 proc., sveikatai ir socialinei apsaugai – 10 proc., kultūrai – 7 proc.
Miesto projektams vykdyti planuojama panaudoti per 400 tūkst. eurų tik savivaldybės biudžeto lėšų.
Visų miesto biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui biudžeto išlaidose planuojama 4 mln. 333 tūkst. eurų, arba 31 proc. visų asignavimų. Tai yra 9 proc. daugiau nei buvo skirta 2015 m. Pasak R. Garadauskienės, tai lėmė pakeisti kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai ir jiems nustatyti didesni atlyginimai – dėl to biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms buvo apskaičiuota daugiau biudžeto asignavimų.

Palangos m. sav. inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos orų prognozes, pasirašytas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl šildymo sezono pabaigos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Nustatyta 2020–2021 metų šildymo sezono Palangos miesto savivaldybės teritorijoje pabaiga – 2021 m. gegužės 6 d.


Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro geriausia 2020 metų specialiste tapo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Agnė Leonavičiūtė, įvertinta už atsakingą, nuoseklų darbą stiprinant Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikatą nuo įstaigos įsikūrimo pradžios. Specialistę pasveikino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta...


Palangos miesto savivaldybės taryba vakar, ketvirtadienį, patvirtino 2021 metų kurorto biudžetą. Numatoma, kad miesto biudžeto pajamos sieks 31 mln. 385 tūkst. eurų.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Palangos miesto biudžetas 2018 m. įvykdytas 102,3 proc. – gauta 628,5 tūkst. eurų viršplaninių pajamų. Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjos Reginos Garadauskienės, palyginti su 2017 m., praėjusiųjų metų pajamos buvo penktadaliu, arba 4,8 mln. eurų, didesnės.


Kasmet prieš didžiąsias žiemos šventes susumuojami praeinančių metų sportiniai pasiekimai. Šventėje, vykusioje Kurhauze prieš pat Kalėdas, dalyvavo ir geriausius sportininkus apdovanojo Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, vicemeras Rimantas Antanas Mikalkėnas, Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė. Šventines krepšininko...


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Riugeno salos (Vokietija) sostinės Bergeno, su kuriuo Palanga palaiko glaudžius draugystės ir bendradarbiavimo ryšius, 400-ųjų metų miesto jubiliejaus šventėje dalyvavo ir Palangos miesto savivaldybės delegacija, kurioje buvo 13 žmonių. Palangiškių delegacijai vadovavo meras Šarūnas Vaitkus.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius