Savivaldybės darbuotojų darbas taps operatyvesnis, veikla - optimali

Ugnė RAUDYTĖ, 2011-04-26
Peržiūrėta
915
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės darbuotojų darbas taps operatyvesnis, veikla - optimali

Pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą yra vykdomas ES projektas „Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas“, kurio tikslas yra tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą, naudotis IT teikiamomis galimybėmis.

 

Svari Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

„Dar žiemą, sausio 20 dieną, rangovai atliko analizę, kuria bus nustatytos pagrindinės savivaldybės valdymo problemos bei trūkumai. Gautus rezultatus rangovai UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ dabar analizuoja ir turbūt jau šią savaitę pateiks siūlymus bei rekomendacijas, kuriomis būtų gerinamas Palangos miesto savivaldybės darbuotojų darbas“,- pasakojo Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Maldarienė.

Bendra projekto vertė yra 821 922 litų,  finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinė parama. Projektui skirtas ES finansavimas yra 698 633 litų. Projektui jau yra išmokėta 152 319 litų.  

Šis projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos antrąjį prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“. Veiksmų programos prioriteto priemonė yra viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas.

Išanalizavus savivaldybėje egzistuojančią strateginio planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą bei atlikus tobulinimo veiksmus, bus įdiegta savivaldybės poreikius atitinkanti veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo programinė įranga. „Atlikus analizę, bus įdiegta programinė įranga, kurioje bus talpinama visa reikalinga informacija. Pavyzdžiui, dabar norint gauti kokią nors specialią informaciją, turi skambinti konkrečiam asmeniui ir prašyti suteikti informacijos. Tačiau nuo šiol bus įdiegta nauja programinė įranga, kur reikiamus projektus, riekiamą informaciją bus galima matyti visiems savivaldybės darbuotojams. Darbuotojai galės lengviau dirbti savo darbus“,- pasakojo O. Maldarienė.

 

Net darbuotojo atostogos sutrukdydavo

Įgyvendinat Europos Sąjungos projektą „Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas“,  darbuotojai bus apmokyti naudotis naujai įdiegtu IT įrankiu. Tai padidins savivaldybėje vykdomų procesų skaidrumą, darbuotojų darbo efektyvumą, leis stebėti bendrą savivaldybei priskirtų funkcijų, veiklų įgyvendinimo lygį, pamatuoti pasiektus rezultatus norimu reguliarumu, matyti tobulintinas sritis, išteklių (lėšų) poreikį, panaudojimą skirtingais pjūviais, nevykdomas ar nepakankamai sparčiai vykdomas veiklas ir projektus.

„Šiuo metu dažnai darbus trikdo operatyviai negaunama tam tikra informacija. Jei vienas žmogus disponuoja tam tikra informacija ir jeigu jis išeina atostogų, arba jo nėra savivaldybėje, tuomet darbai sustoja - turi laukti, kol šis žmogus sugrįš. Tik tuomet gausi informaciją. Po šio Europos sąjungos projekto tokių trikdžių nebebus ir darbas bus operatyvesnis ir efektingesnis“,- kalbėjo apie projekto privalumus Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja O. Maldarienė.

Tikslinės grupės, kurias paveiks projekto rezultatai – Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovai. O netiesioginė grupė bus miesto gyventojai ir svečiai.

„Žmonės taip pat pajus pagerėjimą, nes atsakymą į tam tikrą klausimą gaus greičiau ir operatyviau“,- komentavo Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja O. Maldarienė.

 

Projektas padidins darbuotojų našumą

Savivaldybės darbuotojai, apmokyti dirbti pagal naują veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą, galės kokybiškiau ir greičiau atlikti savo darbus, teikti paslaugas. Atsiradęs apibrėžtumas ir aiškumas padidins darbuotojų našumą, sumažins neefektyvių darbų skaičių.

„Ne kartą yra buvę atvejų, kuomet tam tikroje darbo vietoje žmogus pasikeičia, o senasis darbuotojas išeina su visa turima informacija, kurios galbūt kiti net nežino, o tai sukelia didesnių keblumų darbe. Todėl vienoje sistemoje galėsime matyti visą riekiamą informaciją ir nereikės jos klausinėti pas kitą žmogų“,- pasakojo Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Projekto įgyvendinimo metu darbuotojai įgaus žinių apie efektyvų, į rezultatus orientuotą Savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, padidins savo kasdieninio darbo produktyvumą.

„Kartais tas darbuotojas, iš kurio riekia gauti informaciją, būna blogos nuotaikos ar yra „apsivertęs“ kitais darbais, tuomet ne visada operatyviai galima buvo iki šiol gauti visą ir išsamią informaciją. Šis Europos Sąjungos projektas, tikrai pagerins visų darbuotojų darbo kokybę“,- įsitikinusi O. Maldarienė.

Savivaldybės vadovai galės nuolat naudotis operatyvine informacija, kas leis savalaikiai spręsti problemas ir rezultatyviai bei pagrįstai priimti sprendimus. Savivaldybės resursai bus efektyviau naudojami atsižvelgiant į piliečių viešuosius interesus.

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Iš Palangos miesto savivaldybės lėšų 2021 metais Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino du projektus: vaikų vasaros stovykla „Sveika mano vasara” ir suaugusiųjų mokymai „Širdis Tau padėkos”. Šios veiklos sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo. O gyventojų motyvacija po dalyvavimo veiklose rinktis sveikesnį gyvenimo būdą – labiausiai...


Paskelbti konkursai į karjeros valstybės tarnautojų Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto ir savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus (vyresniojo patarėjo) pareigas.


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės sprendimo perduoti baseino valdymą savivaldybės įmonei „Palangos investicijų valdymas“. Taryba nagrinės, ar savivaldybė galėjo privilegijuoti savo įmonę, diskriminuoti kitus rinkos žaidėjus ir taip sukurti skirtingas konkurencijos sąlygas, pranešė Konkurencijos taryba.


Trečiadienį, balandžio 24 d., vykusio Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu paskirta savivaldybės administracijos direktorė. Ja tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Akvilė Kilijonienė. Slapto balsavimo metu A. Kilijonienės kandidatūra palaikyta vienbalsiai.


  Trečiadienį kelininkų poilsio namai priešais miesto savivaldybę tapo miesto savivaldybės nuosavybe. Pastato perdavimo sutartį pasirašė Palangos savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius Petras Kaučikas. Tikimasi, kad savivaldybės jėgomis parengus pastato renovacijos projektą ir...


Pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą yra vykdomas ES projektas „Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas“, kurio tikslas yra tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą...


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius