Teismas: savivaldybės sprendimai dėl vietinės rinkliavos prieštarauja įstatymui

Linas JEGELEVIČIUS, 2010-12-14
Peržiūrėta
2291
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Kol Palangos miesto savivaldybės valdininkai laužo galvas ir ietis, kaip turėtų atrodyti paplūdimiai kitą sezoną, Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas gali gerokai pakeisti būsimą paplūdimio viešųjų vietų nustatymo ir rinkliavų už jas surinkimo tvarką. Minėtas teismas patenkino Seimo nario Prano Žeimio ieškinį ir pagal keturis iš penkių ieškinio punktų pripažino, kad savivaldybės  naujos redakcijos sprendimas dėl „Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti viešas paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimo nuostatų“, o taip pat kai kurie kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą paplūdimyje, prieštarauja Lietuvos Rinkliavų įstatymui.

 

Seimo narys P. Žeimys laimėjo prieš Palangos savivaldybę

P. Žeimys, be kita ko, nurodė, kad savivaldybė, nustačiusi vietinės rinkliavos tvarką paplūdimio prekybos vietoms, „sudarė nepateisinamai didelę korupcijos pasireiškimo riziką, nes, pavyzdžiui,  sąlyga „pateikus aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo projektą“ reiškia, kad nurodytas projektas bus įvertintas ir pagal šio projekto įvertinimą bus priimtas sprendimas dėl laimėtojo. „Tokiu būdu panaikinama viešojo konkurso esmė ir jo organizacijos užduotis, nes leidimų išdavimo konkursą gali laimėti ne tas asmuo, kuris pasiūlys geresnes sąlygas, o tas asmuo, kurio projektą sprendime nenurodytas asmuo įvertins pagal sprendime nenustatytus kriterijus ir pripažins šį projektą geresniu už kitus pagal sprendime nenustatytą procedūrą. Kiekvienoje aukščiau nurodytoje sprendimo dėl laimėtojo priėmimo stadijoje pagrindinę reikšmę turės valstybės tarnautojo (tarnautojų) subjektyvi nuomonė apie pateiktą projektą, todėl nurodytų sąlygų įtraukimas į paruoštus ir paskelbtus nuostatus, esant didelei korupcijos pasireiškimo rizikai, nepagrįstas ir nepateisinamas“, - ieškinyje nurodo Seimo narys.

 

Konkursai nepasieks savo tikslo

Be to, P. Žeimys teigia, kad minima sąlyga pažeidžia sąžiningų konkurso dalyvių bei jo organizatorės – Savivaldybės tarybos teises ir teisėtus interesus. „Sąžiningas konkurso dalyvis, pasiūlęs didesnį mokestį už vietą, gali nelaimėti konkurso, nes kažkas turės nuomonę, kad jo projektas yra blogesnis už kitą, kuriame pasiūlytas mažesnis mokestis už vietą. Savo ruožtu savivaldybė gaus mažesnę pinigų sumą už konkretų leidimą, negu galėtų gauti pagal nepakeistas  sąlygas. Tokiu būdu konkursas nepasieks savo tikslo – surinkti kuo daugiau piniginių lėšų į savivaldybės biudžetą“, - tvirtina Seimo narys.

Pareiškėjo atstovas advokatas Osvaldas Martinkus teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Jis papildomai paaiškino, kad savivaldybės taryba turi teisę nustatyti vietinės rinkliavos dydžius už leidimą prekiauti viešose vietose. Ginčijamo sprendimo pakeitimu buvo įvesta papildoma sąlyga – pateikus aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo projektą. Fiksuoto dydžio vietinė rinkliava imama už leidimą prekiauti, tačiau savivaldybė, norėdama, kad būtų teikiama kokia nors paslauga turėtų organizuoti ir skelbti viešą konkursą. Kai yra nustatoma rinkliava, būna aišku, už ką ji nustatoma, o konkursas yra skelbiamas konkrečiai paslaugai. Palangos miesto savivaldybė ims rinkliavą, nustatys minimalią kainą, tačiau papildomai reikalaus projekto, kas iš esmės reiškia, kad tai bus nebe rinkliava, o būsimas viešasis pirkimas.

 

Ginčijo, kad rinkliavų nustatymas – savarankiška savivaldybės funkcija

Atsakovas Palangos miesto savivaldybė, teisme atstovaujama savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos Daivos Zūbytės, nesutiko su pareiškėjo skunde ir jo patikslinime išdėstytais motyvais - mano, kad Tarybos sprendimas neprieštarauja pareiškėjo nurodytoms teisės normoms ir prašo skundo netenkinti. Vedėja teisme nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietinių rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad vietinių rinkliavų nustatymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, kurią įgyvendindama ji turi sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę.  Taip pat ji pabrėžė, kad remiantis Lietuvos Respublikos vietinių rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Taryba tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, o vietinės rinkliavos dydis nustatomas nuostatuose. Kitų reikalavimų rinkliavų nuostatams nekeliama, todėl Taryba turi laisvę nustatyti tokio leidimo išdavimo procedūras, tame tarpe ir apsispręsti kokiu būdu ji gali sužinoti tikrąjį rinkliavos dydį.

Teismas didžiąja dalimi patenkino Seimo nario P. Žeimio ieškinį – pripažino, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-ųjų metų vasario 19 dieną priimta nauja redakcijos „Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti viešas paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimo nuostatų“ trys punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymui. Taip pat teismas pripažino, kad Priedas „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimą dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“ ta apimtimi, kuria nustatomas konkurso dalyvio mokestis bei leidimo prekiauti išdavimas konkurso būdu taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymui.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Nutraukta Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose nagrinėta civilinė byla dėl keliolikos tūkstančių eurų išieškojimo iš buvusio Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario, tautodailininko Raimundo Puškoriaus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Metų pradžioje paskelbtos Palangos savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybos ataskaitos dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose, biudžeto vykdymo finansinio teisėtumo ir rinkliavos už išorinę reklamą rinkimo atskleidė daug įvairių pažeidimų. „Palangos tiltas“ paprašė juos pakomentuoti savivaldybės kontrolierę Eleną Kuznecovą.


Kol Palangos miesto savivaldybės valdininkai laužo galvas ir ietis, kaip turėtų atrodyti paplūdimiai kitą sezoną, Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas gali gerokai pakeisti būsimą paplūdimio viešųjų vietų nustatymo ir rinkliavų už jas surinkimo tvarką. Minėtas teismas patenkino Seimo nario Prano Žeimio ieškinį ir pagal keturis iš penkių ieškinio punktų pripažino, kad...


Vyriausybės atstovė  Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui reikalavimą, įpareigojantį sudaryti komisiją, kuri organizuotų seniūnaičių rinkimus - sudarytų seniūnaičių rinkimų grafiką ir nustatyta tvarka skelbtų seniūnaičio rinkimų datą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savivaldybės...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius