Vasaros estrados rekonstrukcijos pradžiai Vyriausybė Palangai skyrė 2 milijonus litų

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012-10-22
Peržiūrėta
1869
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos Vasaros estrados rekonstrukcijos reikalai pradėti spręsti praėjusių metų liepos mėnesį Vyriausybei Palangoje surengus išvažiuojamąjį posėdį.
Palangos Vasaros estrados rekonstrukcijos reikalai pradėti spręsti praėjusių metų liepos mėnesį Vyriausybei Palangoje surengus išvažiuojamąjį posėdį.

 Praėjusios savaitės pabaigoje Palangą pasiekė džiugi žinia: ūkio ministras Rimantas Žylius pasirašė įsakymą, kuriuo pirmajam darbų etapui Vasaros koncertų salei Palangoje rekonstruoti ir daugiafunkciniam kultūros pastatui įrengti skiriami du milijonai litų.

Papildė sąrašą
Spalio 18-ąją ūkio ministras R.Žylius pasirašė įsakymą, kuriuo pakeitė Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ sąrašą, kuris buvo patvirtintas rugsėjo 13-ąją.
Naujuoju įsakymu į sąrašą įtraukiamas dar vienas punktas, kuriuo numatoma Palangos miesto savivaldybės administracijai Vasaros koncertų salės Palangoje rekonstravimo pirmajam etapui skirti 2 mln. Lt.
Projekto, kuriam skiriamas pirminis Ūkio ministerijos finansavimas, tikslas – rekonstruoti Palangos vasaros koncertų salę ir atnaujinti viešąją pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugų pasiūlą, didinti jų kokybę ir mažinti turizmo sezoniškumą Palangos kurorte.


Septyni iš šešiasdešimt dviejų

„Projektas į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašą buvo įtrauktas atsižvelgiant į projekto atitiktį vertinimo reikalavimams ir darbo grupės, vertinančios projektų aprašymus, rekomendacijas“, – į klausimą, kodėl buvo pakeistas rugsėjo 13-osios ūkio ministro įsakymas bei sąrašas papildytas Palangai aktualiu projektu, atsakė Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vedėja Laura Paulauskienė.
L.Paulauskienė informavo, jog projekto, kurio visa vertė – 10 mln. Lt, aprašymas buvo gautas pagal šių metų gegužės ketvirtąją paskelbtą kvietimą teikti projektų aprašymus. Kvietimas galiojo iki birželio pirmosios, o iš viso pagal VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ buvo gauti 62 projektų aprašymai.
„Atsiradus papildomoms lėšoms pagal aukščiau minėtąją priemonę bei siekiant spręsti sezoniškumo problemą Palangos kurorte, buvo priimtas sprendimas šias lėšas – 2 mln. Lt – skirti projekto I etapui įgyvendinti. Projekto I etapo metu turės būti įrengtos Palangos vasaros koncertų salės pagalbinės patalpos“, – informavo vedėja.


Rinks projektuotojus

„Praėjusią savaitę Vyriausybėje vyko posėdis, kurio metu buvo perskirstomos ES lėšos, ir po šio posėdžio ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuris tikrai mus pradžiugino. Džiugu, kad pernai liepą Palangoje vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo ir premjeras A.Kubilius, iškeltas klausimas dėl Vasaros estrados rekonstrukcijos nepamirštas net dabar, šios kadencijos Vyriausybei baigiant darbus. Dėkingas esu ir Seimo nariui P. Žeimiui, su kuriuo teko dažnai kartu varstyti Vyriausybės vadovo ir ministerijų vadovų kabinetus“, – sakė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Pasak mero, Vasaros estrada – itin svarbus kurortui objektas. O tai, kad skirtos lėšos jo pirmajam etapui, labai svarbu dar ir todėl, kad spalio 24-ąją bus plėšiami vokai su konkursiniais pasiūlymais rekonstrukcijos techniniam projektui parengti, ir bus pasirinkti architektai projektuotojai.


Moderni koncertų salė

„Vienas pagrindinių reikalavimų, kuriuos keliame konkurse dalyvaujantiems būsimiesiems techninio projekto rengėjams – kad jie suprojektuotų ne tik vasarą, bet ir visus metus galėsiančią funkcionuoti koncertų salę. Šiltąjį sezoną joje turėtų tilpti 2 400 žiūrovų – tokie yra reikalavimai į tarptautinių koncertų bei renginių vietą norinčiai pretenduoti salei – o šaltuoju metų laiku ji turėtų priimti nuo 500 iki 700 žiūrovų. Šiuolaikinių technologijų pagalba tokia transformacija yra įmanoma“, – aiškino meras.
Š.Vaitkus akcentavo, kad projektuotojams, o paskui ir statytojams keliamas dar vienas svarbus reikalavimas – akustika šioje salėje turėsianti būti nepriekaištinga, kad čia galėtų vykti ir populiariosios, ir klasikinės muzikos koncertai, kad į naująją salę su savo spektakliais galėtų atvykti teatrai.
„Dabar Lietuvoje pridygo daug žiūrovų galinčių talpinti universalių arenų. Bet, turint omenyje, kad jos visos statytos besirengiant Europos krepšinio čempionatui, dera pastebėti, kad akustika ten, švelniai tariant, galėtų būti geresnė. Mes norime, kad būsimojoje naujojoje Vasaros – nors gal pavadinimą derėtų keisti, nes jis nebeatitiks realijų – koncertų salėje akustika būtų nepriekaištinga, ir visi čia pasirodysiantys atlikėjai – nuo užsienio ir Lietuvos dainininkų ir teatrų iki Palangos kolektyvų bei solistų – nejaustų diskomforto“, – sakė Š.Vaitkus.


Suprojektuoti daugiafunkcinį kultūros pastatą

Konkurse dalyvausiantys projektuotojai turės įveikti gan sudėtingą užduotį: parengti Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant daugiafunkcinio kultūros pastato, kurį sudarys kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimą, techninį projektą.
Projektavimas vykdomas dviem etapais, o patį projektą sudaro trys etapai.
Pagrindinis Palangos noras – turėti daugiafunkcinį kultūros pastatą (koncertų salę), kuris užtikrintų galimybę organizuoti gyvo garso koncertus, demonstruoti teatro spektaklius, pramogų, šou renginius ir organizuoti tarptautines konferencijas.
Šalia koncertų salės turi būti suprojektuotos patalpos menų mokyklai bei kultūros centrui.
„Statytojai siekia užtikrinti maksimalų galimą projektuojamos ir planuojamos statyti daugiafunkcinės salės panaudojimą ištisus metus. Taip pat siekiama, kad projektuojamas pastatas būtų maksimaliai naudojamas Palangos miesto gyventojų poreikiams tenkinti, tuo pačiu turint galimybę pastatą panaudoti Palangos miesto reprezentacijai ir taip į Palangą pritraukti kiek galima daugiau įvairių kultūros renginių“, – rašoma užduotyje.


Pagrindiniai reikalavimai

Projektuojamo daugiafunkcinio kultūros pastato ar pastatų grupės numatomas bendrasis plotas – apie 6500,00 kv. m, pastato aukštis nuo esamo žemės paviršiaus iki 15 m, užstatymo plotas – apie 3000 kv. m.
Architektūrinius pastato sprendinius nurodoma projektuoti kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją, apdailai naudoti ilgaamžes medžiagas ir spalvas, būdingas Palangos miesto architektūrai, derančias prie aplinkos kraštovaizdžio.
Projektavimo užduotyje daug dėmesio skiriama privalomiems būsimosios salės akustikos, garso izoliacijos, apšvietimo, įgarsinimo, vaizdo, kėlimo ir uždangos sistemų bei sceninės draperijos reikalavimams.
Šalia projektuojamo daugiafunkcinio kultūros pastato ar pastatų grupės architektai privalės suprojektuoti aikštę, pritaikytą miesto šventėms bei kitiems renginiams, spręsti mažosios architektūros elementų, apšvietimo, suoliukų ir kitus klausimus, numatyti ūkinį privažiavimą iš J. Simpsono g. bei įvažiavimą koncertų įrangai pristatyti 18 m ilgio sunkvežimiais iš Vytauto g.
Automobiliams prie naujosios koncertų salės numatyta tik 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Kitus gi automobilius bus privalu statyti tam numatytose Palangos mieste aikštelėse.
Architektams taip pat nurodoma atsižvelgti į nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, susidedančio iš teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto, sprendinius.


Trys etapai

Pirmasis darbų etapas, kuriam ir skirti pirmieji 2 mln. Lt, numato suprojektuoti ir pastatyti iki 2500 sėdimų vietų amfiteatriniu ar kitokiu išdėstymo principu suplanuotą salę viename ar dviejuose projektuojamo pastato aukštuose, kuri būtų pritaikyta gyvo garso koncertų, teatro trupių, muzikinių, televizinių šou ir kitų renginių organizavimui bei būtų lengvai transformuojama į konferencijų salę.
Šalia pagrindinės salės bus suprojektuotos dvi iki 40 vietų salės, skirtos repeticijoms, seminarams, kurios būtų pritaikytos ir kultūros namų ansamblių, muzikos mokyklos auklėtinių repeticijoms, pasirodymams ir pan.
Pagrindinis įėjimas ir bilietų kasos projektuojami iš Vytauto g. pusės. Pagalbinės patalpos projektuojamos atsižvelgiant į higienos normas ir kitus reikalavimus, keliamus teatrinėms salėms, numatant galimybes jas panaudoti ir kultūros namų bei muzikos mokyklos poreikiams (pvz., dalis mokyklos ar kultūros namų patalpų gali būti lengvai transformuojamos į rūbines ar kitas tuo metu reikalingas patalpas, vykstant dideliems renginiams).
Antrasis projekto etapas – Menų mokykla, kurios pastatas ar pastato dalis projektuojama pagal neformaliai mokymo įstaigai keliamus reikalavimus, nurodant, kad tai nėra pagrindinė mokymo įstaiga. Projektuojama atsižvelgiant ir numatant, kad mokiniai ir jų personalas galės naudotis tame pačiame pastatų komplekse esančia koncertų sale ir jau suprojektuota infrastruktūra, buitinėmis, bendrosiomis erdvėmis. Planuojama, kad šioje mokykloje mokysis apie 300 mokinių.
Trečiasis etapas – Kultūros centras, skirtas Palangos miesto bendruomenės, Palangos miesto savivaldybės įkurtiems kultūros ansambliams repetuoti ir koncertuoti. Jis, kaip ir Menų mokykla, turi būti projektuojamas atsižvelgiant ir numatant, kad Kultūros centro bendruomenė galės naudotis viskuo, kas bus įrengta ir pritaikyta koncertų salei. Numatyta, kad Kultūros centre vienu metu galėtų būti 50 žmonių, planuojama, kad jame dirbs iki 10 darbuotojų.
 

Jūsų komentaras:

Pavarot 2012-10-25 08:59 (IP: 82.135.197.57)
Paskaičius komentarus, galima pagalvoti, kad čia ne laikraščio, o mero asmeninis tinklalapis. Pavarot, palangiškiai

Palangos Juzė 2012-10-25 07:21 (IP: 193.219.12.52)
Sėkmės mere. Tokio mero Palanga iki šiol lyg ir neturėjo. Paprastumas visada buvo žmogaus puošmena, linkiu išlikti paprastu žmogumi ir nepasiduoti puikybei.Duok Dieve sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems :)

pukas 2012-10-23 07:57 (IP: 82.135.197.57)
Saulius jau ruosiasi atsideti bokso trenerio karjerai po dveju metu-:)politikoje nebus ka jam daryti

Palangiškis 2012-10-22 20:48 (1234 / IP: 78.61.214.75)
Ačiū merui ir Premjerui.

Emigrantas 2012-10-22 20:44 (emis / IP: 78.61.214.75)
Kas atsitiko Palangai ? Vien puikios naujienos ? Gal Palanga jau valdžią turi? Sėkmės

Taip pat skaitykite

Rugsėjo 6 dieną keleiviams ir orlaiviams vartus užvers Palangos oro uostas – nuo tos dienos jo teritorijoje darbuosis statybinė technika (generalinis rangovas „A.C.B.“). Vos per maždaug pusantro mėnesio bus atnaujintos visos esminės oro uosto aerodromo dalys.


Gimnazija gavo 20 200 eurų atletinės gimnastikos salei įrengti

"Palangos tilto" informacija, 2019 09 03 | Rubrika: Miestas

Palangos senoji gimnazija gavo 20 200 eurų įrengti atletinės gimnastikos salei. "Labai smagi žinia iš Švietimo ir Mokslo ministerijos mokslo metų pradžioje, Didžioji dalis pinigų - europiniai. Pirmas toks mūsų bandymas gauti tokį finansavimą nebuvo sėkmingas. Iki metų pabaigos salė jau turėtų būti įrengta, nupirkti visi reikalingi įrengimai," - "Palangos...


Palangiškiai iš taupyklių išpurtė milijonus litų

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2015 02 09 | Rubrika: Miestas

Palangoje esančiuose Lietuvos paštų skyriuose ir bankų filialuose jau baigėsi gyventojų, norinčių išsikeisti litus į eurus, apgultis. Pirmąsias dvi sausio savaites būriais plūdę žmonės į paštą atnešė daugiau nei šešis milijonus litų, o trijuose bankų filialuose iškeista apie 17 mln. 600 tūkst. Lt.


Kurhauzo restauracijai – papildomi 500 tūkst. litų

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 11 04 | Rubrika: Miestas

Palangos Kurhauzo restauracijos ir vidaus pritaikymo darbams Kultūros ministerija papildomai skyrė pusę milijono litų – tokią  žinią kultūros ministras Šarūnas Birutis telefonu pranešė Palangos merui Šarūnui Vaitkui. „Tai – puiki žinia Palangai ir palangiškiams“, – sakė kurorto vadovas.


Pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Palangos koncertų salės rekonstrukcijos

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 17 | Rubrika: Miestas

Palangos koncertų salės rekonstrukcijai uždegta žalia šviesa – ketvirtadienį Savivaldybėje pasirašyta rangos darbų sutartis. Dokumentą pasirašė Palangos savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir UAB „Conresta“ direktoriaus pavaduotojas komercijai vadovas Ernestas Šeženis.


Praėjusios savaitės pabaigoje Palangą pasiekė džiugi žinia: ūkio ministras Rimantas Žylius pasirašė įsakymą, kuriuo pirmajam darbų etapui Vasaros koncertų salei Palangoje rekonstruoti ir daugiafunkciniam kultūros pastatui įrengti skiriami du milijonai litų.


Gintaro muziejui restauruoti – 4,5 milijono litų  1

"Palangos tilto" informacija, 2012 09 24 | Rubrika: Miestas

Praėjusios savaitės pabaigoje Palangą pasiekė džiugi žinia – Ūkio ministerija iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skyrė finansavimą – 4 mln. 558 tūkst. Lt projektui „Palangos Gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams“.


Kita vasara, nauja savivaldybės valdžia, bet prakaitu sulipę kurorto svečiai ir miestelėnai, panorę nusiplauti purvus, kaip ir iki šiol, turi pėdinti tai padaryti į viešbutį, nuomojamą būstą ar savo namus. Ten, kur prie paplūdimio jau įrengti dušai, jie užrakinti. Skandalingiausia atrodo dušų istorija Gelbėjimo stotyje, kurios rekonstrukcija valstybei ir savivaldybei kainavo apie tris...


Paplūdimio ruože netoli Botanikos parko burzgia galinga technika, dėmesį traukia įspūdingo dydžio vamzdžiai, o visą darbų aikštelę saugo pasamdyti akylūs saugos tarnybos vyrukai. Jie, beje, tik po derybų leido trumpai šnektelėti su paplūdimyje dirbančiais belgais - ruošiamasi paplūdimio maitinimo darbams. Paplūdimių maitinimas smėliu – itin brangus malonumas. Laimei, Palangos savivaldybės...


Jau nuo seno visi svečiai, atvykę į Klaipėdą ar Palangą, apsilanko ir Smiltynėje įsikūrusiame jūrų muziejaus delfinariume. Delfinai jau atsisveikino su Lietuva ir išvyks į Graikijos Atikos zoologijos sodą. Kaip  „Palangos tiltui“ sakė jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė kartu su delfinais – Gabija, Glorija, Premija, Arga, Lima, Gile ir Nojumi – į Graikiją išvyks ir jų  keturi...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius