Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ paminėjo veiklos 40-metį (DIDELĖ FOTO GALERIJA)

Palangos tiltas, 2021-06-04
Peržiūrėta
5493
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Visos nuotraukos: Justo Kasparavičiaus
Visos nuotraukos: Justo Kasparavičiaus

Laiko upės tėkmė – nevaldoma, bet praeitis pulsuoja gyva. 

1980 metų gruodžio 26 d. Palangos mieste duris atvėrė nauja ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuriai vėliau buvo suteiktas „Gintarėlio“ vardas. Praėjusią savaitę  „Gintarėlis“ paminėjo savo veiklos 40-metį. 

Anuomet ugdymas vyko pagal vieningą Lietuvos švietimo sistemos programą todėl visų įstaigų veikla buvo suvienodinta, be ypatingų naujovių. Bėgant metams įstaigos vadovai, mokytojai, visa bendruomenė, kad prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų, ieškojo būdų ir metodų, kad ugdymas taptų inovatyvus, patrauklus ir kokybiškas. Pasirinkta vaikų sveikatos stiprinimo veiklos kryptis sudarė galimybę įstaigai išsiskirti iš kitų ugdymo įstaigų. 

 1994 metais įstaiga buvo įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Mokytojai aktyviai dalyvavo respublikinėje pedagogų asociacijos veikloje „Sveikatos želmenėliai“, įgyvendino tuo metu netradicinius projektus „Sveikatos keliu“, „Kartų išmintis auginant sveiką vaiką“, vaikams buvo sudarytos papildomos galimybės neformaliajam ugdymui: judesių lavinimo ir ritminės gimnastikos valandėlės, sveikatos ugdymo studija – „Kodėlčiukų būrelis“, kūrybinės raiškos būrelis, sporto būrelis, ankstyvojo anglų kalbos mokymo pamokėlės. 

Birutė Janušauskienė, pirmoji įstaigos  vadovė, sumaniai ir nepailstamai kūrė, siekė, ragino visus atsigręžti į didžiausią žmogaus vertybę – sveikatą. Mokė pažinti jos paslaptis ir saugoti nuo vaikystės.

Šiandien, užsukus į Palangos lopšelį-darželį „Gintarėlis“, galite sutikti ir pakalbinti seniausiai įstaigoje dirbančius darbuotojus – Ireną Tamušauskienę, Žibutę Kubilienę, Vandą Tarvydienę, Robertą Kuprį, Lukreciją Gabrėnienę, Marytę Beniušienę, Jadvygą Koveckienę.

Per 40-ties metų laikotarpį keitėsi ir darbuotojai, ir ugdymo proceso organizavimo metodai ir būdai. Keitėsi  įstaigos veiklos organizavimas – įstaiga turi savo viziją, misiją, filosofiją, tačiau vaiko sveikatos stiprinimo priemonės išliko, kaip viena iš prioritetinių veiklos sričių.

Įtaką įstaigos veiklos pokyčiams turėjo informacinės komunikacinės technologijos, kabinetų ir ugdymo grupių kompiuterizavimas, pokyčiai švietime. Šiuo metu įstaigoje veiklą vykdo 10 ugdymo grupių, lanko 180 ugdytinių, dirba 51 darbuotojas, iš jų: 23 pedagogai. Vaikų ugdymas organizuojamas pagal Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą „Esu čia ir dabar“, sveikatos ugdymo programą „Augu sveikas ir saugus“. Kasmet į ugdymo turinį integruojama prevencinė ugdymo programa „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“, tarptautinė „Zipio draugai“ programa priešmokyklinio ugdymo grupėse, teikiama švietimo pagalba vaikams turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų. Rengiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai: pilietinio ugdymo „Mano delne Lietuva“,  „Pažink savo kraštą“, saviraiškos, sveikatingumo ir sporto „Vaikystė gamtoje“, „100 dienų – sportuokim su džiaugsmu“, „Aš – Eko kūrėjas, išradėjas“ ir kt. 2021 metais įrengta naują patiriminio ugdymo erdvė „Žiniukų laboratorija“.

Ugdytiniai, jų mokytojai atstovauja ir reprezentuoja įstaigą dalyvaudami respublikiniuose konkursuose „Tramtatulis“, „Laumės juosta“, „Augu ir dainuoju Lietuvai“, „Skambiausios dainos tau, gražuole Palanga“, kūrybinių darbų parodose: „Rudens mozaika 2020 –Esu čia“ (Šiauliai), „Antrasis daiktų gyvenimas“ (Joniškis), „Mano stebuklingas skėtis“ (Aistuvos gimnazija) ir kt. 

Mokytojai dalijasi gerąja darbo patirtimi su Palangos miesto, šalies mokytojais ir pristatė pranešimus: „Ugdymo metodų ir būdų panaudojimas ugdymo(si) procese“ (2019, Šilutė), „Tyrinėjimai ir eksperimentai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ (2018, Klaipėdos valstybinė kolegija), „Inovatyvus, patirtinis ugdymas“ (2021, Šiauliai), „Vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (2021, Šiauliai).

Įstaiga turi tradicijas, savo kultūrą ir tai atsispindi įvairių renginių, kalendorinių švenčių bei kitų veiklų metu. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje, tėvai dažnai yra grupių veiklų savanoriai, jie remia mokytų sumanymus, organizuoja netradicines veiklas, ekskursijas ir išvykas. 

 Įstaigos interjere yra vieta skirta padėkoms, diplomams, taurėms. Jų gausa pažymi, kad Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“  yra nuolat besimokanti ugdymo įstaiga, siekianti kokybiško ugdymo, bendravimo ir bendrystės Palangos miesto ir šalies mastu. Apdovanojimai skiriami už mokytojų, vaikų ir jų tėvų dalyvavimą veiklose, kurios skatina ugdyti ir ugdytis, plėtoti  saviraiškos, meninio, estetinio suvokimo, sveikatos, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis ir kitas vaiko kompetencijas, kurios yra būtinos socializacijai visuomenėje ir pasirengimui mokytis mokykloje.

Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau 40-metį yra neatskiriama Palangos miesto bendruomenės dalis, kuri  kasmet į mokyklą palydi apie 40 vaikų, o kiekvieną rugsėjį pasitinka iki 180 mažųjų Palangos miesto vaikų. 

Pagal Konstantiną Paustovskį, „Nėra didžių ir mažų darbų, jeigu žmogus visa širdimi siekia didžio, teisingo kelio“, tad Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ kartu su bendruomene drąsiai žengs kito jubiliejaus link,  siekdamas bendradarbiavimo ir bendrystės, ugdymo kokybės ir komandinio darbo rezultatų. 

Birželio 4 d. Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“  paminėjo veiklos 40-metį.  Skambios vaikų dainos, jų šypsenos nuotoliniu būdu buvo skirtos įstaigos bendruomenei ir gimtajam miestui – Palangai. 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  bendruomenė

Nuotraukos Justo Kasparavičiaus

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Sveikinu visą Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštuko’’ bendruomenę su gražiu gimtadieniu. 49 metai nėra daug, kai lyginu juos su kitomis miesto įstaigomis, kurios jau skaičiuoja virš šimto savo veiklos metų. Bet jei kalbėsime apie sukauptą patirtį, atliktus darbus ir pasiekimus, ne visada metų skaičius apsprendžia jų kiekį ir kokybę. 


Švietimo mainų paramos fondas, programos „eTwinning“ nacionalinė paramos organizacija Lietuvoje, organizavo projektų konkursą, skirtą paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ profesinį tobulėjimą, kuriame dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės projektas „Mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas“.


Penktadienį, birželio 11 dieną, Palangos kurorto Jūros šaulių choras šventė savo veiklos 40 – metį. „Palangos bendruomenės vardu pasveikinome ir palinkėjome dar daug metų  savo dainomis džiuginti palangiškius ir miesto svečius,“ – tokį sveikinimą savo „Facebook“ paskyroje paliko Palangos meras Šarūnas Vaitkus.


Palangos lopšelis darželio „Sigutė“ vaikučiai birželio 1-ąją, „Vaikų gynimo dieną“, pasitiko aktyviai sportuodami lauke.


 Laiko upės tėkmė – nevaldoma, bet praeitis pulsuoja gyva. 1980 metų gruodžio 26 d. Palangos mieste duris atvėrė nauja ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuriai vėliau buvo suteiktas „Gintarėlio“ vardas. Praėjusią savaitę  „Gintarėlis“ paminėjo savo veiklos 40-metį.  


Palangiškiai ir kurorto svečiai Baltijos kelio 30-metį nuotaikingo minėjo, rugpjūčio 23 d. už rankų susikibdami pajūryje. Gyvoji grandinė nusidriekė ant jūros tilto, Šventojoje – prie skulptūros „Žvejo dukros“.  


„Su gimtadieniu, Sigute!” – nuo pat ryto džiaugsmingai skambėjo vaikų lūpose. Spalio 28-tos dienos rytas buvo pilnas šventiško jaudulio, vaikų šypsenų ir magiško laukimo. Visi žinojome – šiandien lopšeliui-darželiui „Sigutė“ jau 30-imt! Per šį tikrai nemažą laikotarpį keitėsi vaikai, tėvai, darbuotojai, tačiau...


Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ praėjusį penktadienį Palangos sporto centre organizavo respublikines ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada" II-etapo varžybas. Varžybose dalyvavo 9 ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos iš Klaipėdos, Telšių, Plungės ir Palangos miestų. Išrinktos 3 komandos-nugalėtojos: Palangos lopšelis...


Praėjusią savaitę Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ šventė 35-ių metų sukaktį. Su gražia švente darželio kolektyvą ir vadovę Iloną Milkontę sveikino Palangos miesto savivaldybės mero patarėja Jurgita Vanagė, kuri perdavė mero Šarūno Vaitkaus padėkas ilgametę patirtį turinčioms pedagogėms, jų padėjėjoms ir kitiems kolektyvo nariams.


Praėjusį šeštadienį Kelmėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 25-ečio minėjimas-sąskrydis, kuriame dalyvavo ir grupelė Palangos šaulių.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius