Jubiliejiniais žemaičių krikšto metais Palangos bažnyčia kvies atnaujinti krikšto pažadus

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-01-25
Peržiūrėta
2097
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos klebonas dekanas M.Venskus ir Telšių vyskupas J.Boruta kviečia prasmingai  ir dvasingai paminėti jubiliejinius žemaičių krikšto metus.
Palangos klebonas dekanas M.Venskus ir Telšių vyskupas J.Boruta kviečia prasmingai ir dvasingai paminėti jubiliejinius žemaičių krikšto metus.

„Žemaičių žemės krikščionys šiais 2013 metais mini mūsų protėvių krikštijimo pradžios – 1413-aisiais – 600 metų sukaktį“, – savo ganytojiškame žodyje skelbia Telšių vyskupas Jonas Boruta. Mini jubiliejų ir Palangos krikščionys – paantrina vyskupui Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Marius Venskus.

Ne vien tradicinė apeiga
„Krikštas yra ne praeities ritualas, bet susitikimas su Kristumi, formuojančiu visą pakrikštytojo egzistenciją, suteikiančiu jam dieviškąjį gyvenimą ir kviečiančiu nuoširdžiam atsivertimui, pradėtam bei palaikomam malonės ir leidžiančiam pasiekti Kristaus pilnatvės amžiaus saiką“, – šia popiežiaus Benedikto XVI citata, kuri lydi visus Telšių vyskupijos jubiliejinius renginius, pokalbį pradėjo klebonas dekanas M. Venskus, priminęs, jog renginiai prasidėsiantys sausio 26-ąją palamintojo Jurgio Matulaičio, Telšių vyskupijos įkūrėjo, paminėjimu visose bažnyčiose, o baigsis rugsėjo 8-10 dienomis žemaičių piligrimine kelione į Šiluvą, kur bus Dievui dėkojama už jubiliejinių metų malonę.
„Popiežiaus žodžiai atskleidžia, kas yra krikštas. Tai – ne vien tradicinė apeiga. Šiuo sakramentu mes pakeičiame savo gyvenimą, nes susitinkame su Kristumi. Krikštas – ženklas, kad mes tampame krikščionimis, ir visi mūsų gyvenimo sprendimai bei planai, visa kiekvieno mūsų egzistencija turėtų būti formuojama sekant Kristaus mokymu“, – sakė M. Venskus.

Katekizmas, Šventas raštas ir Brevijorius
Palangos bažnyčioje tiek jubiliejiniai žemaičių krikšto metai, tiek šiemet visame krikščioniškajame pasaulyje minimi Tikėjimo metai pažymimi parapijine katacheze kiekvieną trečiadienį po vakaro Mišių, kurią veda kunigas Sigitas Žilys.
„Šiame informacijos srautų pasaulyje mes dažnai pasiklystame, beieškodami atsakymų į kylančius klausimus. O ir tie atsakymai, kuriuos randame, iš ryto gali pasirodyti teisingi, popiet imame jais abejoti, vakare manome, jog tai – netiesa. Katekizmas – šaltinis, kuriame galime rasti atsakymus į daugybę klausimų, net apie eutanaziją ar burtus. Tikėjimo ir jubiliejinius žemaičių krikšto metus mes pradėjome studijuodami Katekizmą, ir labai džiugu, kad kiekvieną trečiadienį, nepaisant to, kad tiek lauke, tiek bažnyčioje nėra itin šilta, susirenka kaskart vis daugiau parapijiečių“, – sakė M. Venskus.
Ketvirtadieniais nuo 16 valandos vyksta Švenčiausiojo sakramento adoracija.
„Adoruodami mes klausomės Dievo žodžio. Nuo sausio pirmosios pradėjome skaityti Šventąjį raštą – nuo pat pirmojo jo žodžio, ir skaitysime iki paskutiniojo. Dabar dar tebesame Pradžios knygoje. O penktadieniais studijuojame Brevijorių, kurį studijuoti yra kunigų, vienuolių ir visų kitų dvasiškių pareiga. Tačiau kadangi jis vadinamas „Dievo tautos liturginės valandos“, pamanėme, jog visiems pakrikštytiesiems galėtų būti įdomios ir naudingos čia esančios psalmių maldos. Beje, psalmėse žmogus kartais net pykstasi su Dievu, prikerštauja jam: kodėl netikintieji klesti, o aš, sekdamas Tavo žodžiu ir mokymu – ne? Ir Dievas jam duoda atsakymus, kuriuos perpratęs žmogus suvokia, kas yra tikrosios vertybės, ir taria: „Tebūnie, viešpatie, Tavo valia“, – pasakojo klebonas.

Atlaidai bei piligriminės kelionės
Kalbant apie atskiras šventes, M. Venskus paminėjo kovo pradžioje rengiamą piligriminę tikinčiųjų kelionę į Romą. Palangos parapijiečiai galės prisijungti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos tikinčiųjų.
„Gegužės pirmąją dieną prie Birutės kalno papėdėje esančio Lurdo jau nebe pirmi metai pradedame Gegužines pamaldas. Šiemet prie Lurdo suvažiuos visų Lietuvos kunigų seminarijų klierikai ir dvasiškiai melstis bendroje maldoje“, – sakė klebonas.
Vasarą, kai į Palangą suvažiuoja turistai iš visos Lietuvos ir ne tik jos, tarp kurių esama didelės dalies katalikų, Palangos bažnyčioje galvojama šeštadienių vakarais rengti konferencijas, skirtas krikščionybės bei krikšto temoms.
Be to, visi tikintieji kviečiami prisijungti prie kitose Telšių vyskupijos parapijose vyksiančių atlaidų, piligriminių kelionių, eucharistinių jubiliejinių kongresų dekanatų centruose. Palangos dekanate, apimančiame Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko, Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos, Kalnalio-Kūlupėnų Šv. Lauryno, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Kretingalės, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus, Mikoliškių Šv. Juozapo, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bei Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijas, vyks balandžio 28 dieną.

Kvies atnaujinti krikšto pažadus
„Nuo Gavėnios pradžios visi, kurie buvo pakrikštyti mūsų bažnyčioje – kokioje Lietuvos vietoje ar už jos ribų begyventų – kviečiami atnaujinti krikšto pažadus. Tai bus galima padaryti Sumos metu, tuo pačiu pelnant visuotinius atlaidus“, – sakė M. Venskus.
Klebonas paminėjo, jog visi, atnaujinusieji krikšto pažadus, bus įregistruoti specialioje parapijos knygoje.
„Dažnai žmonės kalba: kaip gaila, kad neatsimenu, kaip mane krikštijo, – pasakojo M. Venskus. – Juolab kad mažą vaikelį krikštyti atneša tėvai, kurie, norėdami vaikui perduoti visa, kas geriausia, perduoda ir savąjį tikėjimą. Krikšto metu pažadus kartoja tėvai bei krikštatėviai, įsipareigojantys padėti tėvams vaiką užauginti krikščioniškoje dvasioje. Manome, kad bus labai gražu, jeigu krikšto pažadus – kaip ir Velyknakčio pamaldose – galės pakartoti pats jau suaugęs žmogus. Ir juolab kad jis galės juos pakartoti ten, kur jį mažą krikštijo, prie to paties altoriaus“.
M. Venskus, kuris yra ir Palangos dekanato dekanas, sakė, jog žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui rengiasi ir Šventosios parapija. Jos klebonas Vidmantas Gricius dar 2011-ųjų gruodį yra minėjęs, jog būtų labai gražu ir simboliška, jeigu vyskupas Jonas Boruta, 2003-ųjų birželio dvidešimtąją, pašventinęs duris tikintiesiems atvėrusią mūsų bažnyčią, galėtų jubiliejiniais metais ją konsekruoti.

Jūsų komentaras:

Pinigai, pinigėliai... 2013-01-31 08:02 (IP: 86.100.60.112)
Vyskupo atvykimas baigiasi nesibaigiančiais pinigų rinkimais....Bažnyčioje betkurios apeigos - labai brangu! -Kai senatvės pensijos neužtenka mokesčiams, -tai iš kur gauti paprastoms bendrinėms mišioms užsisakyti- net 50 Lt? ir t.t.

Ilona 2013-01-28 13:59 ([email protected] / IP: 78.62.186.252)
Taip pritariu iškrypimas ,mūsų Tautos PAVERGIMAS -SUKLAIDINIMAS...todėl uždegime savo AUKURUS ,prikelkime PROTĖVIŲ DVASIĄ ,neatiduokime savo žmonių galutiniam nukvailinimui

Zemaitis 2013-01-28 13:45 ([email protected] / IP: 78.61.225.163)
ISkrypeliai...

Taip pat skaitykite

„Šio vakaro šv. Mišios Šventosios bažnyčioje buvo ypatingos – parapijos klebonas Zenonas Degutis šiandien mini savo asmeninį jubiliejų – 70-metį. Kurorto bendruomenės vardu pasveikinau gerbiamą kleboną gražios sukakties proga ir padovanojau simbolinę dovaną – iš paukščio skrydžio įamžintos Šventosios bažnyčios nuotrauką,“ – Palangos meras skelbia savo Meta (Facebook) įraše ketvirtadienio...


Sekmadienį Palangos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus aukojamos išskirtinės šv. Mišios – maldos namai mini 110 metų sukaktį. Ta proga palangiškiams ir kurorto svečiams bus atvertas ir bažnyčios bokštas, kuriame jau įrengta apžvalgos aikštelė.


1824-aisiais statyta ir tais pačiais metais pašventinta Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia, šiemet minės 190-ąsias savo įkūrimo metines. Ilgiausią amžių skaičiuojantys Palangos savivaldybės teritorijoje esantys į Kultūros vertybių registrą įrašytieji maldos namai į jubiliejų žengia prašyte prašydamiesi remonto – stogo būklė tiesiog apverktina....


1824-aisiais statyta ir tais pačiais metais pašventinta Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia, šiemet minės 190-ąsias savo įkūrimo metines. Ilgiausią amžių skaičiuojantys Palangos savivaldybės teritorijoje esantys į Kultūros vertybių registrą įrašytieji maldos namai į jubiliejų žengia prašyte prašydamiesi remonto – stogo būklė tiesiog apverktina....


1824-aisiais statyta ir tais pačiais metais pašventinta Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia šiemet minės 190-ąsias savo įkūrimo metines. Ilgiausią amžių skaičiuojantys Palangos savivaldybės teritorijoje esantys į Kultūros vertybių registrą įrašytieji maldos namai į jubiliejų žengia prašyte prašydamiesi remonto – stogo būklė tiesiog apverktina. Norų...


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias mūsų miesto akcentas: tobulo grožio neogotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad...


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias mūsų miesto akcentas: tobulo grožio neogotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad...


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias miesto akcentas: tobulo grožio negotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad ji būtų...


Ar žemaičiai turi švęsti šešių šimtų metų Žemaitijos krikšto jubiliejų? „Ne“, – atsako žemaičius vienijančio sambūrio „Būkime vieningi“ nariai Vaidas Želvys, Vaidas Lekstutis ir Olegas Titorenko. Paminėti jį reikia – tai istorinis faktas. Tačiau tikrai nesą ko švęsti bei džiūgauti.


„Žemaičių žemės krikščionys šiais 2013 metais mini mūsų protėvių krikštijimo pradžios – 1413-aisiais – 600 metų sukaktį“, – savo ganytojiškame žodyje skelbia Telšių vyskupas Jonas Boruta. Mini jubiliejų ir Palangos krikščionys – paantrina vyskupui Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Marius...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius