Palangos tikinčiųjų žodis

Palangos tiltas, 2016-02-22
Peržiūrėta
506
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos tikinčiųjų žodis

Parapijos kronika

√ Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo šv. Agotos kankinės dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės. Na, o įmonė „Klaipėdos duona“ ryte pakvietė miestiečius į duonos palaiminimo ir pasidalinimo šventę, kurios metu buvo dalijama duona.
√ Vasario 10 d. Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje minėjo Pelenų dieną, nuo kurios prasidėjo gavėnia – septynių savaičių trukmės atgailos, susitelkimo ir dvasinio atsinaujinimo laikotarpis prieš Velykas.
Gavėnios metu tikintiesiems siūloma nuosaikiai maitintis, vengti alkoholio ir pramogų. Per gavėnią katalikai raginami atlikti metinę išpažintį, dalyvauti dvasinėse pratybose (rekolekcijose), aukoti vargstantiems, daugiau laiko skirti maldai, Biblijos skaitymui ir savišvietai.
Popiežius Pranciškus savo gavėnios laiške tikintiesiems priminė Bažnyčios tradicijoje vadinamų gailestingumo darbų kūnui ir sielai svarbą.
„Tokie darbai primena mums, kad mūsų tikėjimas reiškiasi konkrečiais ir kasdieniais poelgiais, kuriais siekiame padėti artimo kūnui bei sielai ir pagal kuriuos būsime teisiami: pamaitinti, aplankyti, paguosti, pamokyti“, – rašo pontifikas.
√ Vasario 14 d., 14 val. parapijos namuose vyko Šv. Valentino meilės dienos popietė, kurios metu buvo galima pasižiūrėti M. K. Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės meilės istorijos ekranizaciją „Laiškai Sofijai“. Renginio dalyviai galėjo pasidalinti mintimis apie tai, ką jų gyvenime reiškia meilė žmogui, gamtai, kūrybai ir Dievui.
√ Vasario 20-21 d. mūsų parapijoje vyko rekolekcijų savaitgalis, per kurį pamokslavo kunigas Kęstutis Dvareckas. Kunigas K. Dvareckas šiuo metu Vilniuje vadovauja „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomenei „Aš esu“. Ją pats įkūrė, o joje kartu gyvena keliolika įvairiomis priklausomybės formomis sergantys žmonės. Čia stengiamasi padėti kitiems pajudėti sveikimo keliu. Per rekolekcijas kun. K. Dvareckas, be kita ko, kalbėjo: „Žmogus visur ir įvairiais būdais ieško tikros laimės ir džiaugsmo patirties. Kuo labiau šios paieškos tampa tikslu, tuo stipriau nuolatos jis save alina, taip naikindamas save ieško laimės netikruose dalykuose.
Kaip Abraomui Dievas rodė nesuskaičiuojamą žvaigždžių daugybę, taip tokią neįrėminamą, neapskaičiuojamą laimę jis yra paruošęs kiekvienam mūsų. Jis yra paruošęs stebuklą mūsų gyvenimui. Jo planas mūsų gyvenimui yra tikrosios laimės radimas. Ilgas kelias būna jos ieškant. Tik kai tampame nuolankiais, kai gyvenimo aplinkybės sako: „Dabar veik tu“, kai apkarpomas mūsų išdidumas, tada prasideda tikroji kelionė link savęs. Eiti link savęs, išgirsti ir patikėti, kad esi mylimas – visa ko pradžia.“

Gavėnios pamaldos mūsų bažnyčioje
Ketvirtadieniais nuo 16 iki 17.50 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija.
Penktadieniais 9 val. parapijos salėje (klebonijoje) giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Tai nuoširdi malda, apmąstant Kristaus išganingąją kančią, už mūsų brangius artimuosius. Visus galinčius jungtis į šią maldą kviečiame ateiti.
Prieš vakaro šv. Mišias (17.30 val.) bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys, o vakaro šv. Mišių metu meldžiamos „Dievo Tautos liturginės valandos“ – brevijorių, psalmių malda. Tai mūsų bendra malda su visa Bažnyčia ir už visą Bažnyčią. Lapelius su šios maldos tekstais galima rasti išdėliotus suoluose prieš šv. Mišias.
Sekmadieniais – prieš ir per Sumos šv. Mišias (12 val.) yra giedami „Graudūs verksmai“, kuriais apmąstoma Jėzaus kančia.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu kunigai meldėsi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Visų šv. Mišių metu mamoms buvo teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.  


Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė išskirtinio svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana.


√ Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo šv. Agotos kankinės dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės. Na, o įmonė „Klaipėdos duona“ ryte pakvietė miestiečius į duonos palaiminimo ir pasidalinimo šventę, kurios metu buvo dalijama duona.


Parapijos kronika √ Kiekvieną advento sekmadienį parapijos namuose vyko advento popietės. Gruodžio 6 d. svečias iš Klaipėdos, filosofijos lic. kun. Virgilijus Poškus parapijiečiams ir miesto svečiams (kurių susirinko virš 60) priminė, kad šventes reikia švęsti su džiaugsmu. Tada, anot svečio, ir galvoje šviesiau, ir širdyje...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Renginiai ir įvykiai √ Spalio 28 d. Parapija prisijungė prie respublikinės akcijos „Sugriaukime sienas!“ Parapijos namų salėje veikė vėjų malūnėlių dirbtuvės ir vyko neįgalių vaikų koncertas, o vakare – bendra malda šv. Mišiose su neįgaliais vaikais ir jaunimu. √ Spalio 29 d. Palangos parapijos salėje įvyko Šeimų maldos grupės...


Sausio 1 dieną sukako 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Ta proga 2014-ieji LR Seimo sprendimu paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą. Šią jubiliejinę datą kartu su visa Lietuva paminėjo   ir Palangos bendruomenė. Palangos senoji gimnazija tarptautiniu projektu...


Trečiadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užregistravo Palangoje besiburiančio judėjimo, siekiančio dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose, rinkimų komitetą.


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Politikų, bendruomenės lyderių žodis.


Į Rimanto Buivydo kvietimą – jungtis buvusiems miesto tarybos nariams į organizaciją, kuri miesto tarybai padėtų spręsti problemas, atsiliepė 5 palangiškiai. „Idėja sukurti naują organizaciją sudarytą iš buvusių miesto tarybos narių gimė seniai. Mūsų tikslas – papulti į miesto tarybą bei būti jai tarsi patariamasis žodis“, - akcentavo R. Buivydas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius