Parapijos kronika

Palangos tiltas, 2015-07-02
Peržiūrėta
577
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Parapijos kronika

▪ Tuo metu, kai daugelis parapijų baigia pastoracinius metus bei parapijų grupės stabdo savo veiklą iki rudens, Palangos parapija pradeda vasaros sezono, turistų ir poilsiautojų pastoracinę tarnystę.
Šiemet Palangos parapija įgyvendina naują pastoracinę iniciatyvą – poilsiaujantiems tikintiesiems suteikiama galimybė dalyvauti sekmadienio išvakarių šv. Mišiose, kurios aukojamos vasaros šeštadieniais, 21 val.
▪ Pirmasis birželio sekmadienis tradiciškai – Tėvo diena, kai pagerbiami ir sveikinami tėvai, lankomi mirusių tėvų kapai. Visų šv. Mišių pabaigoje, dalyvaujantiems tėvams buvo teikiamas specialus Bažnyčios palaiminimas.
▪ Birželio 7 d. sekmadienį buvo švenčiamos ir Devintinės – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po Sumos šv. Mišių vyko iškilminga Eucharistinė procesija prašant Dievo palaimos mūsų miestui ir visam pasauliui. „Nesivadovaukime išankstinėmis nuostatomis, bet paprasčiausiai pakluskime Jam, ateikime su visais šeimynykščiais švęsti sekmadienio Eucharistijos. Šv. Mišių metu suvokto Dievo žodžio prasmė įsismelks į mūsų vidaus gelmes, o per Šv. Komuniją priimsime Tą, kuris žadins mus už viską Jam dėkoti bei ragins ištvermingai Jį garbinti kasdienybėje“, – šventės proga kvietė tikinčiuosius parapijos vikaras kun. Romas Starkutis. Jis priminė Velykų vakarienę, kurios metu Viešpats Jėzus mums dovanoja pats save – savo Kūną ir Kraują, o iš žmogaus adekvačiai tikisi tikėjimu grindžiamo tęsinio, tai yra, kad Jam viską – savo gyvenimą, reikalus, rūpesčius ir džiaugsmus patikėtų ir drauge su Juo Eucharistiją švęstų, Jo žodžio prasmės ir Jo artumos ieškotų.
▪ Birželio 13 ir 14 dienomis parapija šventė katechetinių metų pabaigą, kai mūsų ir Vydmantų parapijų vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų Švenčiausiame Sakramente. Apibendrindamas metus klebonas Marius Venskus padėkojo katechetams ir visai parapijos bendruomenei už bendrą visų katechetinių metų maldą ir tikėjimo liudijimą. „Katechetinių užsiėmimų metu vaikai ne vien išmoksta atmintinai pagrindines tikėjimo tiesas ir maldas (tai puikiausiai galima padaryti ir asmeniškai namuose), bet, svarbiausia, išmoksta kaip tuo tikėjimu gyventi konkrečioje kasdienybėje, pažįsta parapijoje veikiančias organizacijas, susipažįsta su kitais bendraamžiais“, – pabrėžė klebonas. Džiugu, kad ir šiais metais buvo tėveliai gražiai bendradarbiavo ruošiant vaikus Pirmajai komunijai. Tėveliai supranta, kad lankant parapijinę katechezę dažnai vaikų širdyse gimsta didžiulis noras gyventi tikėjimo gyvenimą, melstis, lankyti šv. Mišias. Jie nori, kad tai, ką išmoksta ir sužino, būtų įdomu ir tėveliams. Tėveliai kiek galėdavo palaikydavo savo vaikus, ateidavo kartu į sekmadienio Šv. Mišias.
▪ Tradiciškai birželio 14 d. buvo paminėta Gedulo ir vilties diena, per šv. Mišių maldą išreikšta pagarba visiems, kurie patyrė skaudžią tremties dalią.
▪ Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas į Kristų, gimimo iškilmė. Šia proga Vydmantų parapijoje, kurią aptarnauja Palangoje besidarbuojantys kunigai, vyko atlaidai.
▪ Birželio 29 dieną švenčiama šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Petras ir Paulius yra laikomi apaštalų vadovais bei kunigaikščiais, tarp apaštalų, jie užima svarbiausią vietą. Tądien Palangoje vyko Pasieniečių šventė, minint Valstybės sienos apsaugos sistemos 95-metį. Šia proga buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant svarbią misiją atliekantiems žmonėms.
▪ Liepos 2-12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyks didieji atlaidai. Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos šventovė yra viena pagrindinių Lietuvos dvasinių centrų. Didžiųjų atlaidų metu kiekviena diena skiriama paskiriems dekanatams ir paskirų profesijų, luomų ir amžiaus žmonėms. Kiekvieną atlaidų dieną susirinkę piligrimai meldžiasi vis kitokia svarbia intencija – už tėvynę, už blaivybę, už Bažnyčią, už pašaukimus ir kt. Liepos pradžioje į Žemaičių Kalvariją suplaukia visa Lietuva ir, su giesmėmis eidama Kalvarijos kalnus, kartu su Dievo Motina Marija dar kartą apmąsto Kristaus kančios slėpinį. Palangos dekanato tikintieji kviečiami ten vykti, ypatingai liepos 4 d. (šeštadienį), kur melsis už jaunimą ir šeimas. Parapija kviečia piligriminei kelionei autobusu.
▪ Liepos mėn. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje vyksta ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių nuo 20 iki 22 val. Penktadieniais, vakaro šv. Mišių metu, kalbamas brevijorius, psalmių malda.
▪ Liepos mėn. prasideda tradicinis sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“, skirtas Palangos Švč. Mergelei Marijai, Palangos parapijos globėjai. Festivalio koncertų dienos ir repertuaras bus paskelbtas atskirai.
▪ Primename, kad nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Palangos bažnyčia yra atidaryta lankymui nuo 10 iki 20 val.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kiekvieną advento sekmadienį Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčios gale Caritas savanoriai lauks jūsų su akcijos "Gerumas mus vienija" žvakutėmis, kurių galėsite įsigyti už auką. Susitinkame sekmadienį prieš ir po 8val, 10 val. , 12 val. ir 18 val. Šv. Mišias.


Daugelio palangiškių simpatijas Dievo skleidžiama meile užkariavęs Marius Venskus palieka Palangą. Telšių vyskupijos vyskupo Kęstučio Kėvalo sprendimu Palangos parapijos klebonasatleidžiamas iš pareigų ir skiriamas į Tauragę. „Su mielu noru priimu tokį vyskupo sprendimą. Jis man paskambino ir paklausė: „Ar gali eiti?“ Atsakiau, kad taip, nes...


Kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir kunigai kviečia vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kūčių vakarienei į parapijos namus gruodžio 24 d. 16.00 val.


Ilgėliau nebuvus Šventojoje, žvilgsnį sušildė ir kai kurie vietos Horizontą labai atšviežinantys akcentai. Tai, visų pirma, neeilinės asmenybės, idealisto kunigo Antano Valiuškos alėja, kurią įrengiant, ąžuolus saulei keliant, labai prisidėjo Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir savivaldybės administracija, miesto tarybos nariai. Tai vadinamojo Alkalnio...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Parapijos kronika

2015 07 02 | Rubrika: Miestas

▪ Tuo metu, kai daugelis parapijų baigia pastoracinius metus bei parapijų grupės stabdo savo veiklą iki rudens, Palangos parapija pradeda vasaros sezono, turistų ir poilsiautojų pastoracinę tarnystę.


Parapijos kronika

2015 06 01 | Rubrika: Miestas

▪Gegužės 5 d. parapijos klebonas Marius Venskus lankė tuos žmones, kurie rūpinasi mūsų saugumu. Šv. Florijono, gaisrininkų globejo dienos proga buvo aplankyti miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Visos parapijos bendruomenės vardu klebonas perdavė sveikinimus jiems ir jų šeimos nariams, palinkėjo Šv. Florijono globos bei pareigūnų šeimoms nuo...


Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius lėmė, kad pirmaisiais pavasario mėnesiais katalikų bendruomenė gyveno gavėnios ir Velykų ritmu. ▪ Kovo 14 d., IV Gavėnios sekmadienio, vadinamojo „Laetare“ (Džiaugsmo sekmadienio) išvakarėse, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyko pasaulinė eucharistinė adoracija „24 valandos Viešpačiui“, prie kurio...


Tikriausiai ne kiekvienas palangiškis žino, kad Vidmantas Gricius, Šventosios parapijos klebonas, taip nuoširdžiai rūpinęsis Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios statyba, yra ir Laukžemės parapijos klebonas. Sekmadieniais ar švenčių dienomis, po šv. Mišių Šventosios bažnyčioje, klebonas skuba į Laukžemę, kur...


„Keiskimės kartu, būkime aktyvūs, kurkime parapijos bendruomenę ir tradicijas: juk parapija – jūsų, palangiškiai, o ne Mariaus, Jono ar Antano, juolab, kad nei vienas klebonas negyvens čia amžinai. Nors, tiesą sakant, kai kur nors nuvykstu ir pasakoju apie Palangą, neretai išsprūsta: „Mano parapija“, – prie tradicinio antradieninio puodelio...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius