Skelbiamas patalpų, esančių pastate Vytauto g. 112, Palangoje, viešasis nuomos konkursas

Palangos tiltas, 2023-04-22
Peržiūrėta
1440
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Skelbiamas patalpų, esančių pastate Vytauto g. 112, Palangoje, viešasis nuomos konkursas

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia  patalpų (174,64 kv. m), esančių pastate Vytauto g. 112, Palangoje, viešąjį nuomos konkursą

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Nuo 2023-08-28 išnuomojamas turtas – 174,64 kv. m ploto patalpos, pažymėtos indeksais nuo 1-30 iki 1-40 ir nuo 1-44 iki 1-54, esančios pastate (unikalus Nr. 4400-2510-4102, pažymėjimas plane 3B3p, bendras plotas 2825,99 kv. m) Vytauto g. 112, Palangoje (toliau – Turtas).Turto nuomotojas– Palangos miesto savivaldybės vardu Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.Turto naudojimo paskirtis–komercinei (viešojo maitinimo) veiklai vykdyti.Pradinis metinis nuompinigių dydis– 8620,00 Eur be PVM (arba 718,33 Eur per mėnesį be PVM).Nuompinigių ir mokesčių bei įmokų už komunalines ir kitas paslaugas mokėjimo tvarka:

                  5.1. Nuomos sutartyje nustatyti nuompinigiai mokami kas mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas. Turto nuomos konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į sumokėtų nuompinigių sumą.

                   5.2. Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas(jeigu tokios susidaro) pagal nuomotojo ar paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.

Delspinigiai už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą- nuomininkas, nuomos sutartyje nustatytu terminu nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.Turto nuomos terminas, turto perdavimo ir priėmimo terminas:

7.1. turto nuomos terminas – penki metai nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. su galimybe atnaujinti nuomos sutartį (bendras nuomos terminas, įskaitant nuomos termino pratęsimus ne ilgesnis kaip dešimt metų nuo nuomos sutarties įsigaliojimo datos);

                  7.2. turtas konkurso laimėtojui perduodamas nuomos sutarties įsigaliojimo dieną pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023 m. gegužės 8  d. 8.00 val. iki 2023 m. gegužės 19 d. 10.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyriuje (priimamasis, I aukštas), Vytauto g. 112, Palangoje.

                  Klientų informavimo tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, patikrinęs, ar vokas su pasiūlymu užklijuotas ir nepažeistas, užrašo ant voko paraiškos gavimo datą ir laiką.

                  Paraiškos dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki skelbime apie konkursą nurodyto laiko. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.

                  Informacija apie savivaldybės turto viešą nuomos konkursą skelbiama interneto svetainės http://www.palanga.lt skiltyje „Naujienos“ ir laikraščio „Palangos tiltas“ 2023 m. balandžio 21 d. numeryje.

        Informacija apie konkursą teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 34 173, (8 460) 34 175, el. paštu [email protected]

9. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti viešajame nuomos konkurse, iki šio skelbimo 8 punkte nurodyto termino pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Patalpų (174,64 kv. m ploto), esančių pastate Vytauto g. 112, Palangoje, viešajam nuomos konkursui“ bei konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

9.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, konkurso dalyvio banko sąskaita, į kurią nelaimėjus konkurso bus pervestas grąžinamas pradinis įnašas, kt. rekvizitai, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Paraiškoje turi būti nurodytas nuomojamo turto pavadinimas, siūlomas konkretus metinis nuompinigių dydis be PVM, paaiškinama, kokiam tikslui konkurso dalyvis nuomosis turtą, išvardinami pridedami dokumentai;

9.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

9.3. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje asmuo registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkamai patvirtintos kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

9.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio suma, tai yra 2155,00 Eur be PVM. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas sumokamas su PVM – 2607,55 Eur. Konkurso dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Palangos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT74 7180 6000 0014 2289, esančią AB Šiaulių banke prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.Išnuomojamo turto apžiūra – 2023 m. balandžio 21–28 d., iš anksto suderinus konkretų apžiūros laiką tel. (8 460) 34 173, (8 460) 34 175 (turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios).Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2023 m. gegužės 19 d. 10 val. 30 min. (II a. pasitarimų kabinete prie Juridinio ir personalo skyriaus), Vytauto g. 112, Palanga.Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, laimėtoju pripažįstamas anksčiau registruotas konkurso dalyvis.Su viešojo nuomos konkurso laimėtoju sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis pagal Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-246 1 punktu, 1 priede nustatytą sutarties pavyzdinę formą.

_____________

                      Savivaldybės turto viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-246.   

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiamas naujas Palangos kino teatro „Naglis“ pastato rangos viešasis pirkimas. Pasiūlymų laukiama iki šių metų gegužės 15 d. Nuo 2024 m. sausio 1 d. viešasis transportas visame Kretingos rajone bus nemokamas. Tokiam sprendimui ketvirtadienį (lapkričio 30 d.) pritarė Kretingos rajono savivaldybės taryba.Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia  patalpų (174,64 kv. m), esančių pastate Vytauto g. 112, Palangoje, viešąjį nuomos konkursą


Palangoje renovuojamame pastate rastas žmogaus kūnas.


Unikalioje vietoje – pušynų apsuptyje ir visai šalia jūros – esanti garsioji vila „Auska“ bei jai priskirta teritorija tarnaus bendruomenės poreikiams – čia bus teikiamos sveikatinimo ir socialinės paslaugos. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė sakė „Palangos tiltui“, kad tikisi, kad detalusis „Auskos“ žemės sklypo planas bus patvirtintas pirmoje 2022 metų...


Palangos miesto Rinkliavų centras skelbia 1000 kv.m. (iš 5504,4 bendro ploto) automobilių stovėjimo aikštelės (unikalus Nr. 4400-1850-0915), esančios Taikos g. 2, Palangoje, viešą nuomos konkursą.


Populiari miesto interneto svetainė www.palangoje.info ieško pirkėjo - parduodama už 2 500 eurų.


Besitęsiant Palangos kempingo Nemirsetoje koncesininko parinkimo procedūroms, Savivaldybės taryba apsisprendė skelbti viešą trumpalaikės kempingo nuomos konkursą. Taip siekiama, kad kurorto poilsiautojai jau šią vasarą galėtų ilsėtis moderniame ir europinius standartus atitinkančiame kempinge.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius