Dėl Savivaldybės Tarybos narės Svetlanos Grigorian paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos apie Palangos baseiną

***, 2021-03-03
Peržiūrėta
1851
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Dėl Savivaldybės Tarybos narės Svetlanos Grigorian paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos apie Palangos baseiną

2021 m. vasario 25 d. vykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje ir 2021 m. vasario 26 d. išleistame Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas” Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian viešai paskelbė tikrovės neatitinkančią ir tendencingą informaciją apie BĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdomą Palangos baseiną.
BĮ „Palangos investicijų valdymas“ reputaciją pažeidžia šis Tarybos posėdyje S. Grigorian išsakytas ir laikraštyje išspausdintas teiginys: „Paskatoms verslui kurti darbo vietas 2021 m. Palangos miesto biudžete numatyti 2000 eurų, tuo tarpu nerentabiliam Palangos baseinui, išlaikomam iš mokesčių mokėtojų̨ pinigų, biudžete numatyta skirti 150 tūkst. eurų.“.
Tarybos narė S. Grigorian teigia, kad Palangos baseinas yra nerentabilus. Vadovaujantis Lietuvių kalbos žodynu, žodis „rentabilus“ reiškia „pateisinantis išlaidas, duodantis pelno“, taigi akivaizdu, kad Tarybos narė teigia, jog Palangos baseinas yra nuostolingas, pelno neduodantis objektas.
Šis teiginys yra neatitinkantis tikrovės, nes, atsižvelgiant į 2019 m. VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ finansinės būklės ataskaitą, įstaigos pelnas 2019 m. buvo 12367,53 Eur, o 2020 m. per I ir III ketvirtį įstaigos pelnas siekė 21407,81 Eur (2020 m. II ir IV ketvirtyje šalyje buvo įvestas karantino režimas ir įstaiga negalėjo vykdyti veiklos).
2019-2020 m. baseine įvyko apie 4039 užsiėmimų, iš jų apie 2019 nemokami, sulaukta per 180 tūkstančių lankytojų apsilankymų, iš baseino veiklos gauta apie 1,3 milijono eurų pajamų.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-216, pasibaigus baseino su sveikatingumo centru statybos darbams, nuspręsta perduoti Įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis statomą objektą – baseino su sveikatingumo centru pastatą, esantį Kretingos g. 23, Palangoje. 2019 m. kovo 1 d. Palangoje duris atvėrė visuomenės ilgai lauktas modernus baseinas su sveikatingumo centru.
Baseinas, įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, tapo populiariu sveikatinimo objektu ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp mažųjų kurorto gyventojų. Didelis dėmesys Palangos baseine skiriamas moksleivių sveikatinimui – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu, šiame baseine vyko nemokamos kūno kultūros pamokos. Vaikai buvo mokomi saugiai elgtis vandenyje bei plaukti, o vyresni mokiniai – tobulinti plaukimo įgūdžius.
Palangos baseine vyko daug įvairių sporto ir sveikatinimo užsiėmimų: plaukimo pamokos, sveikatingumo aerobika vandenyje, kineziterapinės mankštos, kūdikių mankštos, pirties programos, vaikų mankštos, stovyklos ir varžybos.
Eksploatuojant baseiną, laikantis eksploatacijos reikalavimų, buvo siekiama išnaudoti visas turimas galimybes, kad objektas nebūtų nuostolingas, stengiamasi pritraukti kuo daugiau sporto renginių, skiriamas dėmesys bendruomenės aktyvaus poilsio ir kūno kultūros poreikiams tenkinti.
Palangos baseinas sukūrė palankias sąlygas vykdyti mokymosi plaukti programą įvairių amžiaus grupių asmenims. Sukomplektavus mokymosi plaukti įrangą ir inventorių, buvo užtikrintas mokymo plaukti paslaugos teikimas ne tik Palangos, bet ir aplinkinių miestų gyventojams.
2019-2020 m. didinant mokymo plaukti paslaugų prieinamumą, kai baseinas galėjo vykdyti veiklą, įgyvendinome Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos priemonių planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-195 „Dėl Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo“.
2019-2020 m. nemokamose plaukimo pamokose Palangos baseine moksleiviai apsilankė apie 33 tūkstančius kartų. Tačiau vien nemokamomis kūno kultūros pamokomis neapsiribojama – baseinui atvėrus duris, Palangos sporto centre 2019 m. įsteigta plaukimo sekcija. Tad sportiški Palangos vaikai turėjo galimybę ne tik mokytis plaukti, bet ir nemokamai siekti sportinių aukštumų. Palangos sporto centro rengiamų nemokamų plaukimo treniruočių metu baseine jaunieji palangiškiai apsilankė beveik 4 tūkstančius kartų.
Nors dėl 2020 m. įvesto karantino režimo buvo uždrausti visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai, Įstaiga sugebėjo savarankiškai išlaikyti valdomus objektus be papildomo Palangos miesto savivaldybės finansavimo.
Atsižvelgiant į šiuos įstaigos duomenis, nekyla abejonių, kad įstaigos valdomas Palangos baseinas yra valdomas tinkamai ir nėra nuostolingas, todėl akivaizdu, kad S. Grigorian teiginiai neatitinka tikrovės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, šie S. Grigorian duomenys yra laikytini dezinformacija, t. y. tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
Ši informacija negali būti laikoma nuomone, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 33 dalimi, nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų. Viešosios informacijos skleidėjai, skleisdami informaciją visuomenei, negali iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti to savanaudiškiems tikslams.
Atsižvelgiant į tokį teisinį reguliavimą, akivaizdu, kad 2021 m. vasario 25 d. vykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje ir 2021 m. vasario 26 d. išleistame laikraštyje „Palangos tiltas“ S. Grigorian paskelbė informaciją, kuri nėra paremta jokiais faktais ar objektyviais kriterijais, o priešingai – žinodama ir būdama susipažinusi su VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ ir BĮ „Palangos investicijų valdymas“ finansinės būklės ataskaitomis skleidė dezinformaciją, taip galimai siekdama gauti naudos sau – politinio pripažinimo.

BĮ „Palangos investicijų valdymas“ direktorius
Egidijus Palevičius

 

Jūsų komentaras:

Ilona 2021-03-04 00:03 (IP: 162.158.183.173)
Šlovė visų laikų geriausiam Lietuvos nu ką jau čia Europos advokatui aleksandrui. Tegyvuoja per amžius tokia didybės ir teisingumo galybė :):):)

aleksandras 2021-03-03 19:13 (IP: 162.158.202.247)
Svetlana, gal reikia gero advokato?

Senjorė 2021-03-03 18:32 (IP: 141.101.105.43)
Gėda SG

Taip pat skaitykite

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo pripažino, kad atsakovo paskleista informacija buvo ne nuomonė, o žinia ir dėl to tokią informaciją paskleidusiam asmeniui taikytina civilinė atsakomybė.


2021 m. vasario 25 d. vykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje ir 2021 m. vasario 26 d. išleistame Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas” Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian viešai paskelbė tikrovės neatitinkančią ir tendencingą informaciją apie BĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdomą Palangos baseiną.


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Tarybos narės paklausimas  1

"Palangos tilto" informacija, 2019 08 09 | Rubrika: Skundų dėžutė

Miesto savivaldybės Tarybos narė Svetlana Grigorian kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę, prašydama, be kita ko, informuoti, kada bus sutvarkytas šaligatvis prie Saulėtekio takas 15. Gyventojai teigia, kad dar 2018 m. kreipėsi į Palangos m. savivaldybės turto ir ūkio skyrių, asmenys savivaldybės darbuotojo informuoti žodžiu, kad problema greitu...


Trečiadienį ir penktadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš rinkimų sąrašų išbraukė 280 kandidatų į savivaldybių tarybų narius, nuslėpusius, kad buvo teisti. Penki kandidatai – trys iškelti Darbo partijos ir po vieną partijos Tvarka ir teisingumas bei Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinių palangiškių sąjūdis”...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


„Poilsiautojų pagausėjimas jaučiamas nuo liepos pradžios“, – Palangos turizmo informacijos centre (TIC) sakė jo vadybininkė Ilona Česnaitė. Jos teigimu, prastas oras apsunkina poilsiautojų laisvalaikio galimybes, tada dažniausiai sulaukiama klausimų, ką veikti Palangoje. Dėl prastų oro sąlygų itin išaugo ekskursijų į Klaipėdą ir Neringą paklausa.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius