10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2024-02-14
Peržiūrėta
1512
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

4. Dėl pritarimo projekto „Sporto infrastruktūros plėtra Palangoje“ paraiškos teikimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė Urbonienė.

5. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Žiedų gatvė ir jos bei Kregždžių gatvės geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

6.Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Paulinos Mongirdaitės gatvė ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

7.Dėl Sveikatos centro steigimo Palangos miesto savivaldybėje. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

8.Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.

9.Dėl įgaliojimo suteikimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

10.Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėja – Reda Kairienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

12. Dėl 2017 m. liepos 19 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-116-(14.16.55.) nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

13.Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

14.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

16.Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Palangos miesto savivaldybėje taisyklių ir Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

17.Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Palangos miesto savivaldybėje. Pranešėjas – Nerijus Stasiulis.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

To jūrosdūmui 2024-02-17 20:27 (IP: 162.158.222.87)
Jūrosdūmas neberūkyk tiek daug

Šarūnas 2024-02-15 13:12 ([email protected] / IP: 172.70.247.109)
Kaip galima viešinti tokį straipsnį, kuriame niekas ABSURDAS

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius