10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2024-02-14
Peržiūrėta
1758
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. vasario 15 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3. Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

4. Dėl pritarimo projekto „Sporto infrastruktūros plėtra Palangoje“ paraiškos teikimui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė Urbonienė.

5. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Žiedų gatvė ir jos bei Kregždžių gatvės geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

6.Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Paulinos Mongirdaitės gatvė ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

7.Dėl Sveikatos centro steigimo Palangos miesto savivaldybėje. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

8.Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Milda Gedvilienė.

9.Dėl įgaliojimo suteikimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

10.Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėja – Reda Kairienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

12. Dėl 2017 m. liepos 19 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-116-(14.16.55.) nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

13.Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

14.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

16.Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Palangos miesto savivaldybėje taisyklių ir Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

17.Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Palangos miesto savivaldybėje. Pranešėjas – Nerijus Stasiulis.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

To jūrosdūmui 2024-02-17 20:27 (IP: 162.158.222.87)
Jūrosdūmas neberūkyk tiek daug

Šarūnas 2024-02-15 13:12 ([email protected] / IP: 172.70.247.109)
Kaip galima viešinti tokį straipsnį, kuriame niekas ABSURDAS

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius