10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

Palangos tiltas, 2023-06-21
Peržiūrėta
986
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

10-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
4-OJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2023 M. BIRŽELIO 27 D. 9 VAL. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖJE, GINTARO G. 33A, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

2023 m. birželio 20 d. Nr. DAR T-9
Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovų delegavimo į XII pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo darbo grupę. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto botanikos parkui“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Šventosios jūrų uosto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl vaikų iš Ukrainos, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau nukentėjusių dėl Rusijos karinės agresijos, laikino apgyvendinimo“, papildymo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.Dėl Dainiaus Želvio komandiruotės. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.Dėl viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.Dėl Palangos kurorto muziejaus nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl žemės mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl ilgalaikės paskolos 2023 metais paėmimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Vidžemės gatvė ir jos geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl dengto futbolo maniežo Sporto g. 3, Palangoje statybos ir Palangos miesto bendrajame plane nustatytų rodiklių patikslinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl Gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo specialusis plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius