10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

Palangos tiltas, 2023-06-13
Peržiūrėta
1045
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

10-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
3-IOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2023 M. BIRŽELIO 15 D. 9 VAL. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖJE, GINTARO G. 33A, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

2023 m. birželio 8 d. Nr. DAR T-9
Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. birželio 15 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

Dėl vaikų iš Ukrainos, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau nukentėjusių dėl Rusijos karinės agresijos, laikino apgyvendinimo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl akreditavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Palangos kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Šventosios pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl narių delegavimo į asociaciją Palangos vietos veiklos grupė. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl finansavimo iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto, kai nevykdomas savivaldybės biudžetas, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius