10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val.

"Palangos tilto" informacija, 2023-11-16
Peržiūrėta
1061
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val.

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai:

1.Dėl Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-245 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3.Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

4.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

5.Dėl Tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2024 metams“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

6.Dėl Palangos moksleivių klubo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

7.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

8.Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

9.Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

10.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės koncesijos suteikimo procedūros organizavimo bei koncesijos sutarties vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas. 

12.Dėl pritarimo poilsio namų „Auska“ komplekso koncesijos tikslingumo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

13.Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

14.Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės garbės ženklo suteikimo ir premijos skyrimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

16.Dėl reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

17.Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

18.Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

19.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

20.Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

21.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

22.Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

23.Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kęstučio g. 17, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Antano Mončio meno muziejui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

24.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Eimutis Židanavičius. 

Meras                                                                         Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius