Spalio 5 dieną Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje įvyks miesto Tarybos posėdis

"Palangos tilto" informacija, 2023-09-28
Peržiūrėta
761
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Spalio 5 dieną Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje įvyks miesto Tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. spalio 5 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1. Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė. 

2. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė. 

3. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

4. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

5. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo“ 1.1 papunkčio pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

6. Dėl viešosios įstaigos Palangos jaunimo ir savanorystės centras steigimo. Pranešėja – Laura Janušienė.

7. Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankoje. Pranešėja – Laura Janušienė.

8. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

9. Dėl pritarimo Palangos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

10. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įstojimo į Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

11. Dėl Palangos miesto savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas. 

12. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų kainų ir maksimalių socialinės priežiūros ir globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

13. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

14 .Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

15. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

16. Dėl Palangos miesto savivaldybės budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto socialinių paslaugų centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos sporto centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

19. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

20. Dėl valstybės turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

21. Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

22. Dėl pastato Jūratės g. 11, Palangoje, kapitalinio remonto darbų perdavimo didinant jo balansinę vertę bei naujos statybos statinių perdavimo Palangos švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.  

23. Dėl Palangos miesto rinkliavų centro patikėjimo teise valdomo Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

24. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

25. Dėl buto – patalpos Ganyklų g. 69-27, Palangoje, padalinimo į du turtinius vienetus. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

26. Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ teikiamų autobusų stoties atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

27. Dėl Palangos miesto bendrojo plano dalies „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste“ koregavimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis. 

28. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

29. Dėl žemės sklypo Šventosios g. 13B (kadastrinis Nr. 2501/0005:71), Palangoje, naudojimo būdo keitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis. 

30. Dėl žemės sklypo Medvalakio g. 27 (kadastrinis Nr. 2501/0023:62), Palangoje naudojimo būdo keitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

31. Dėl pavedimo Merui vykdyti įgaliojimus. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

Meras                                                                          Šarūnas Vaitkus

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


2023 m. rugsėjo 20 d. vyko pirmasis Palangos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-185, posėdis. 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius