10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2023-12-16
Peržiūrėta
1054
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ taikant atvejo vadybos modelį Palangos miesto savivaldybėje. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

3.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Jūratė Mitkevičiūtė.

4.Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kultūros centre patvirtinimo. Pranešėjas – Jūratė Mitkevičiūtė.

5.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

6.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis ir jų nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

7.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

8.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

9.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos vandenys“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

10.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

12.Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės Kristinos Vaitilavičės kadencijos skaičiavimo ir pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.

13.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo T2-182 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

14.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

15.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.

16.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Esu čia ir dabar“. Pranešėja – Laima Valužienė.

17.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.

18.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.

19.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai. Pranešėja – Laima Valužienė.

20.Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2024–2025 metų ikimokyklinio ugdymo programai „Padėkime augti vaikui“. Pranešėja – Laima Valužienė.

21.Dėl Centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

22.Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės priėmimo–perdavimo aktus suteikimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

23.Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo Palangos miesto rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėja – Reda Kairienė.

24.Dėl pavedimo organizuoti maisto ir (ar) virtuvės atliekų, surinktų iš Palangos miesto gyventojų, apdorojimą ir dėl pritarimo projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ įgyvendinimui. pranešėja – Reda Kairienė.

25.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise BĮ Šventosios jūrų uosto direkcijai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

26.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

27.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto globos namams valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

28.Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

29.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

30.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

31.Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

32.Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo P2 rajone koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

33.Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo M1 rajone koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

34.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Domininkas Jurevičius.

Meras                                                                                                Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius