Bažnyčios varpų gaudesys = įkyrus triukšmas rytmetį?

Linas JEGELEVIČIUS, 2012-04-23
Peržiūrėta
619
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Bažnyčios varpų gaudesys = įkyrus triukšmas rytmetį?

Prieš šimtą metų gaudžiantys parapijos bažnyčios varpai visiems pranešdavo, kad į aną pasaulį iškeliavo parapijietis. Kai kuriose bažnyčiose varpais buvo pranešama apie pasaulinius karus ar šalies prezidento mirtį. XXI-ojo amžiaus pradžioje, radikaliai pasikeitus Katalikų bažnyčios vaidmeniui pasaulyje, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia elektroniniu bažnyčios varpų gaudesiu žadina miestelėnus kiekvieną darbo dieną prieš aštuonias ir tokiu pat metu sekmadieniais, kai rytmečio miegas – pats saldžiausias. Kai kurie palangiškiai pasiryžę tai pakeisti.

 

Tradicijos turi keistis

Nepatenkinti miestelėnai žada reikalauti savivaldybės ir Vyskupijos rytais užtikrinti ramybę. Bažnyčios klebonas Marius Venskus sako, kad bažnyčios tradiciją keis, jei bus nustatyta, kad skambinimas varpais pažeidžia miesto taisykles ar viršija leistinų decibelų normą.

„Ne tik man, bet ir kitiems palangiškiams iki gyvo kaulo įgriso varpų gaudesys. Suprantu, kad skambinimas varpais daugeliui palangiškių, ypač katalikų, yra itin jautrus klausimas, dėl kurio jie, vardan šventos ramybės, nelinkę prašyti katalikų kunigų, kad rytmečiais nebūtų trikdoma tyla. Tačiau negalima ilgiau nepastebėti šios problemos“, – sakė į redakciją užėjusi palangiškė Kunigunda Galminienė.

Moteris, kaip ji sako, nepatenkintų palangiškių vardu, bėdą surašė ir laiške redaktoriui.

„Aš esu katalikė, bet jau seniai baigėsi laikai, kada kunigėliams bučiuodavome rankytes ir jų kartais nuodėmingoms ausims patikėdavome savo asmenines paslaptis. Tradicijos per šimtmečius pasikeitė, kaip ir katalikų bažnyčia – užuot įpareigojusi zakristijoną padaužyti varpais per didžiausias katalikų šventes, nepigiai įrengia „kompiuterinius“ elektroninius varpus... Kas kunigams leidžia skleisti mieste tokius decibelus? Yra dainos žodžiai – „varpų garsai, varpų garsai, kai išgirsti, susimąstai“, – bet kurorte, gyvenant Kretingos, J.Biliūno, Vytauto ar M.Valančiaus gatvėse, užsikimšus ausis, norisi sprukti nuo bažnyčios varpų gaudesio. Tą, beje, ir daro vasarą mano kieme tokios „muzikos“ neapsikentę poilsiautojai...“ – skundėsi moteris.

 

Palangoje gyvena įvairių konfesijų žmonės

Ji pabrėžė, kad bažnyčia jai netrukdo, bet atkreipia dėmesį, kad Palangoje, ypač centre, gyvena įvairių religinių konfesijų žmonės, kuriems varpų gaudesys nėra prie širdies.

„Juk Palangoje gyvena ne vien tik katalikai, bet ir pravoslavai, liuteronai, žydai ir laisvamaniai“, – sako K. Galminienė. Ji priduria: „Net lankydamasi Vatikane, negirdėjau, kad Šv. Petro bazilikos varpai drebintų visą šventą miestą“.

Moterį stebina, kad net per didžiausias katalikų šventes Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigai pasikliauja elektroniniu varpų gaudesiu.

„Kodėl gerbiant tradiciją, nebūtų galima per jas paprašyti zakristijono paskalambyti varpais rankiniu būdu?“ – klausia palangiškė.

K. Galminienė pasiryžusi surinkti nepatenkintų varpų skambesiu gyventojų parašus ir įteikti juos savivaldybei ir naujajam Telšių vyskupui. Moteris taip pat ketina pagalbos prašyti ir mero Šarūno Vaitkaus.

Dėl garsaus varpų skambesio K. Galminienė praėjusių metų rudenį nuėjo pasikalbėti ir su bažnyčios klebonu M. Venskumi, bet iš jo išgirdo, kad sprendimas – ne jo valioje.

„O kieno tada? Gal Dievo?“ – stebisi palangiškė.

Moteris siekia, kad varpais nebūtų skalambijama nors darbo dienomis.

„Kažin ar skambinimas varpais yra geriausias būdas priminti apie katalikybę ir Katalikų bažnyčią. Ar kunigai nesupranta, kad dėl Katalikų bažnyčios skandalų ir kunigų luomo elgesio patys kunigai baigia atimti iš mūsų tikėjimą bažnyčia ir jais pačiais?“ – laišką baigia K. Galminienė.

Redakcijos žurnalistams dėl varpų gaudesio katalikų ir pravoslavų bažnyčiose yra skundęsi ir daugiau gyventojų, bet žmonės pabūgo apie nepatogumus rytais kalbėti viešai.

„Su kunigais ir Dievu geriau nesipykti“, – apsisprendimą aiškino kurorto senjorai.

Moteris, gyvenanti už miesto stadiono, netoli Klaipėdos plento, sakė, kad varpų gaudesį rytais ir ji gerai girdinti.

„Galiu įsivaizduoti, kad gyvenantiems arčiau bažnyčios tie garsai kelia galvos skausmą, ne malonumą. Gal bent sekmadieniais kunigai galėtų rytais nežadinti miestelėnų?“ – svarstė palangiškė.

 

Klebonas sutinka matuoti decibelus

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas M. Venskus sako, kad „pirmąkart girdįs“, kad varpų skambėjimas kai kuriems palangiškiams kelia rūpesčių.

„Palanga, kaip ir visa Lietuva, yra katalikiškas kraštas, kuriame skambinimas varpais yra viena seniausių bažnyčios tradicijų. Vilniaus senamiestyje katalikiškų bažnyčių yra labai tankiai, ir jos visos skambina varpais, bet niekada negirdėjau, kad tai keltų vietos gyventojų nepasitenkinimą“, – sakė „Palangos tiltui“ M. Venskus.

Anot jo, tradicinius, rankomis skambinamus bažnyčios varpus praėjusių metų rugsėjį pakeitė elektroniniai varpai. Jie bažnyčiai kainavo 16 tūkstančių litų. Didžiąją pinigų dalį paaukojo viena religinga Palangos šeima.

Kunigas stebisi, kad varpų melodija kai kuriems palangiškiams nepatinka ar net trukdo:

„Kai aš vasarą einu miegoti, pavyzdžiui, devintą valandą vakare, ir mano poilsį trikdo iš netoliese esančio Rąžės baro sklindanti garsi muzika ir triukšmas, man irgi tai labai nepatinka, bet aš nelabai kam turiu dėl to pasiskųsti. Visame pasaulyje varpų muzikos koncertai pritraukia minias tokios muzikos gerbėjų. Keista girdėti, kad Palangoje ji kelia kitus jausmus“, – stebėjosi M. Venskus. Jis pridūrė: „Aš nematau problemos. Gaila, kad yra žmonių kurorte, kurie vasarą kovoja su kavinių savininkais, o žiemą – su bažnyčia“.

Klebonas sakė, kad varpų skleidžiamų decibelų garsumas niekada nebuvo išmatuotas, bet dvasininkas įsitikinęs, kad jis neviršija leistinos normos.

„Kai tik pastatė elektroninius varpus, išgirdau vienos parapijietės būgštavimus, kad jie gaudžia pernelyg garsiai, bet kai pasiūliau išmatuti decibelus, ji atsisakė“, – pasakojo Dievo tarnas.

Anot jo, bažnyčios varpai darbo dienomis skamba 7 val. 45 min. ir, kviesdami į Mišias, 17 val.  45 min., o savaitgaliais – tik sekmadieniais, bet 4 kartus. Pirmąjį kartą – 7 val. 45 min.

„Sunku rasti sprendimą, kad visiems patiktų. Teks kalbėtis su Vyskupijos kurija dėl varpų“, – sakė klebonas.

 

Valdininkai bijo burnoti prieš bažnyčią

Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Palangos skyriaus vyr. specialistė Jolita  Vaznonytė sakė, kad centras tiria tik triukšmą, sklindantį iš ūkinių, komercine veikla besiverčiančių objektų, taip pat iš stacionarių objektų.

„Bažnyčios varpų gaudesys nepakliūna į šią kategoriją“, – sakė ji.

Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Petras Keinys nusistebėjo, kad atsirado palangiškių su tokiu skundu.

„Pirmąsyk girdžiu, kad kas nors prieš Dievo namus ir jo tarnus, kunigus, skųstųsi! Gal kas nors piktybiškai siekia pakenkti bažnyčiai?“ – domėjosi P. Keinys.

Jis patarė dėl palangiškės skundo kreiptis į savivaldybės Sanitarijos inspekcijos inspektorių Rolandą Martinkų.

Jis žurnalistui prisipažino, kad anksčiau tokių skundų negirdėjęs.

„Jeigu yra tokia bėda, tegul žmonės kreipiasi į mane, kviesime Visuomenės sveikatos centro nacionalinę laboratoriją ir atliksime varpų skleidžiamo triukšmo matavimus. Tuomet ir priimsime sprendimą“, – sakė R. Martinkus.

Jūsų komentaras:

Deja bažnyčios kaimynė 2013-02-15 20:09 (IP: 78.61.88.19)
O kam į ją eiti,jei mes aplinkiniai kiekvieną rytą jaučiamės kaip bažnyčios varpinėj.

Dažniau 2013-02-14 17:00 (IP: 82.135.209.244)
reikia nueiti ir būtų ramesni

Tikrai 2013-02-11 21:21 (IP: 84.15.183.22)
Manau , kad bažnyčia niekam nemaišo

Ramybės 2013-02-11 19:35 (IP: 84.15.185.189)
Ramybės ir dar kartą visiems ramybės

Vilija 2012-12-03 16:08 ([email protected] / IP: 193.219.169.173)
Atsakymas tai,kuri mane pavadino DAVATKA.O pati,matau,neblogai ivaldžius kompą.Bažnyčia Palangos NESIKIŠA Į MIESTIEČIŲ REIKALUS,JI NUOSTABI.Savo pretenzijas reikškite Telšių vyskupui,o ne palangos kunigams.O aš ne davatka,o,deja mokytoja.Bažnyčia jus,Palangiškius ugdo dvasiškai.Jei jums trukdo varpų gaudesys,tai jau jūsų dvasios problemos,o tai jau yra blogai.Tai tiek.

to viljia davatka 2012-12-01 14:51 (IP: 86.100.102.231)
O kodel bažnyčia kišasi i mūsų reikalus?

Davatkoms 2012-10-21 19:14 (IP: 78.61.88.19)
Kauno šv.apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko koncertas MAIRONIUI paminėti.Pats kunigas eiles skaitė,bažnyčia nuo susikaupusių žmonių lūžo.O mūsų bažnyčiai nuodėmė pasivaideno./Kas bijo šešėlių,šešėlius temato.Maironis./Ačiū TV kad tiesiogiai transliavo.O kad už iš bandito gautus pinigus Palangos bažnyčia varpus pirko ir kasdien mums tai primena, viskas gerai.

Vilija 2012-10-18 20:14 ([email protected] / IP: 78.58.50.180)
Norisi paklaust-o kiek palangiškių iškeliavo anapilin nuo varpų gaudesio ir kiek dar ruošiasi,ką.Jaučiu,kad greitai visai nebeliks palangiškių,juos visus teks įrašyt į Raudonąją knygą,nes jie jau ant išnykimo ribos nuo varpų gaudesio.Cha,cha,cha....

Atsakymas mandruoliui 2012-10-18 18:02 ([email protected] / IP: 78.58.50.180)
O tu esi beviltiškiausias davatkininkas.Aš taip pat pasirašau tiesiai šviesiai kas esu.Jums Palangoje čia visiems užkliūva bažnyčios varpai.Nuo jų gaudesio Jūs vargšeliai baigiat išmirt.Aš Jums patariu-jei kliūva varpų gaudesys,išmontuokit juos ir problemos pasibaigs.Vis dėl to,tie Jūsų debiliški samprotavimai man primena KGB LAIKUS,kai skambinimas varpais buvo griežtai draudžiamas.Nieko nepadarysi,Palanga,matau,pasiilgo tarybinių laikų.Tai gal,sakau,grįžtam į pirmykštę bendruomeninę santvarką...Turėsim iš vis kapų tylą.Pagalvokit,a.Kituose miestuose varpų gaudesys neužkliūva,tik,matot,Palangoje pasidarė opi problema.Gyvenat pajūry,o nervai dėl bažnyčios varpų gaudesio pasidarė palaidi.Čia yra Jūsų kaip mažų vaikų kaprizai-užsikaprizinom ir turi būti įvykdyta.O aš davatka ar ne-tai ne Jūsų reikalas.Man labai gaila,kad Jūsų dvasinis pasaulis žemo lygio.Kelis kartus į dieną varpai pagaudžia ir jau tragedija.Nebejuokinkit nei žirgų,nei savęs,nei į Palangą atvykstančių poilsiautojų dėl to varpų gaudesio.Pasirodysit,kad esat žemo lygio.Nenumirėt iki šiol girdėdami varpų gaudesį,nenumirsit ir toliau.Čia yra didelis triukšmas dėl niekų.Žiūriu,kad neturit savų problemų ir dabar tik varpai,varpai ir dar kartą varpai...Baikit vieną kartą šią bereikalingą diskusiją ir pradėkit gyvent savus gyvenimus,o ne lįskit į bažnyčios reikalus.Tuo labiau į Dievo namų gyvenimą.

vietinis to Vilijai 2012-09-13 09:52 (IP: 78.61.245.244)
Mums bažnyčios nemaišo, męs kalbame apie varpų keliama triukšmą. Nesinervink rašyk komentarus mažosiomis.

Vilijai 2012-09-05 19:25 (IP: 78.61.88.19)
Tamsta matyt esat buka beviltiška davatka,nes manot,kad visus prieštaraujančius komentarus rašo tik Kunigunda.Nors tai vienintelis žmogus,kuris drįso savo vardu ir pavarde prisistatyti redakcijoj,o ne komentaruose.Bet paskutiniam komentare prieštaraudama pati sau pripažįstat,kad daugiau kaip pusė palangiškių padėkos už tylą???

Vilija 2012-09-05 00:52 ([email protected] / IP: 78.58.50.180)
To VIETINIAM.TAI PAIMK IR NUGRIAUK ABI BAŽNYČIAS.KOKIOS DAR PROBLEMOS.TURĖSI KAPŲ TYLĄ.PIRMYN.DAUGIAU NEI PUSĘ PALANGOS PASAKYS AČIŪ.IR BULVINĮ MEDALĮ GAUSI BEI PADĖKOS RAŠTĄ.NEDELSK,NES LAIKAS-PINIGAI.

Vietinis 2012-09-03 10:16 (IP: 78.61.245.244)
O mūsų šeimynai nepatinka varpų gaudesys ir dar iš abiejų bažnyčių.

Vilija 2012-08-20 21:06 ([email protected] / IP: 78.58.50.180)
Klausyk,Kunigunda.Tu gyvenk nors ir 10.000 metų,bet mums varpų gaudesys neužkliūva.Priešingai,jų malonus elektroninės muzikos skambėjimas groja gražią melodiją.Na ir kas,kad kitomis dienomis jie pakviečia tikinčiuosius melstis.Taip turi būti ir nė vienas nuo to dar nenumirė ir neišėjo anapilin.Tai jei jie pačiai trukdo-keisk gyvenamą vietą.Eik gyvent į dykumą ir ten turėsi šv.ramybę.O Dievo namus palik ramybėje ir jų neliesk,nes žinok,vienam nueinant-kitam pereinant.Jie skamba visam pasauly,o pati nesi visagalė jų gaudesį uždraust.Jauskis per atlaidus,mišias,ar dar ten kaip nori-bet neiskišk į bažnyčios reikalus.Tavo poilsiautojai nuo to nenumirs,o turės nori ar ne išklausyt jų gaudesio ten 10 min.ar mažiau.Per daug dabartiniai žmonės nutolo nuo DIEVO.Varpai juk negaudžia nuo 24val nakties per visą dieną iki sekančios nakties 24val.Tai yra ištisai.Nekoruok DIEVO,NES GALI SKAUDŽIAI NUKENTĖT.Galų gale paskambink į dangų Dievui ir paprašyk,kad jis visam pasauly uždraustų varpų gaudesį,jei jie jau taip pačią veikia,bet,manau,kad jis Tavęs neišgirs.Nebejuokink Palangiškių,nes Palangoje vieni kitus pažįsta,Paskui bus gėda išeit į miestą.Geriau paklausyk jų gaudesio ir tapsi dar labiau dvasingesnė.

Vilijai 2012-08-16 18:02 (IP: 78.61.88.19)
Gyvenu šalia bažnyčios ne 13m.o 50m.,nuo gimimo.Ir buvo gerai.Gerbiu kitų ramybę,poilsiautojų taip pat neleidžiu.Bet paskutiniais metais jaučiuosi kaip bažnytkaimy per atlaidus.Negana varpų,bet dar reikia klausytis švetoriuje rėkiančių garsiakalbių.BET MAIRONIO POEZIJOS SKAITYMO VAKARĄ UŽDRAUDĖ!MAT NEATITIKO BAŽNYTINIŲ KANONŲ.AR NEGRYŽTAM Į VIDURAMŽIUS?

Vilija 2012-08-06 23:04 ([email protected] / IP: 78.58.50.180)
Atsibusk,tu Kunigunda.Mes 13 metų gyvename Palangoje ir mums bažnyčios varpai nė kiek netrukdo.Priešingai-malonu jų klausytis.Jei pačiai trukdo-apsiversk ant kito šono,įsikišk ausų kištukus ir keliauk pas miego karalių.Mes pačią pažįstame,nes pačios pijokai neleidžia naktimis miegoti.Skaičiau čia esamus kitų komentarus apie pačios poilsiautojus-atleiskit,bet mes tokių kaimynų nenorėtume turėt.Jei bus renkami parašai apie varpų išjungimą,mes nepasirašysime,o pasirašysime kad varpai išliktų.O aplamai,jei jie trukdo-kraustykis gyvent į dykumą.Tada turėsi amžiną ramybę ir nebereiks ašaroti dėl varpų.Antra.Jei esi tokia šustra,eik užkišk jūrą,kad turėtumei absoliučią ramybę.Be to,nepamiršk užtildyti mašinų,gelbėtojų keturračių,laivo GIRULIAI,lėktuvų gausmo.Tada būsi pirmoji moteris Palangoje nutildžiusi visus.Pirmyn.

....rimante... 2012-07-25 21:39 (IP: 188.69.227.227)
esame kaunieciai, kiekviena vasara ir po keleta kartu ilsimes palangoje gyvename netoli baznycios, bet , kad trukdytu varpai ,net nepagalvojam, jie skambedami tarsi laimina visus zmones cia gyvenancius ir atvykusius naujai dienai be nelaimiu .laimingai ir gerai bepraeinanciai,juk yra kur kas blogiasniu dalyku su kuriais tikrai reikia kovoti, atsipeikekit mieli palangiskiai tai juk jusu miesto simbolis,o taip pat ir baznycios laikrodzio signalai skaiciuojantis valandas o kartu ir musu gyvenimo tekme........

rita 2012-07-11 22:28 ([email protected] / IP: 188.69.225.194)
gyvename valanciaus gatveje. Nuo 4 iki 6 val ryto girtu staugimas issiskirscius is naktiniu klubu.Paryciais prisnudus is proto varo baznycios varpai. Palanga tampa beprotnamiu. O juk gyvenamos pastoviai vietos nepakeisi..........

Patarejas 2012-06-03 08:25 (IP: 86.100.46.182)
Klebone, del triuksmo "Rąžėje" galite pretenzijas pareikšti savininkui p. merui Šarūnui Vaitkui.

Grupė kaimynų 2012-05-06 20:37 (IP: 78.61.88.19)
Jei jau paskelbtas balsavimas internete,tai tūrėtų būti galima tik vieną kartą,o ne kiek nori.Tai davatkos ir pribalsavo "už" po kelioliką kartų.Nes kalbantis tarpusavyje,daugiau besiskundžiančių.Kai kas net juokauja,kad po vasaros iš Basanavičiaus gatvės tas siaubo namas persikraustė į bažnyčią.Kaip žemaičiai sako"velnias kaulinyčioj".

to As 2012-05-02 14:21 (IP: 194.176.47.106)
Kai būdavo tikri varpai tai tikrai buvo skambesys dabar tik triukšmas. Jūros nenutildysim, bet pavuždžiui lėktuvus galime nes tikrai baugu darosi kai pagal namų stogus leidžiasi ir dar naktį, beje vokietijoje vienam iš didžiausiu orouostu naktį uždraudė skrydžius, teismų praktika jau yra :)

2012-05-01 23:13 (IP: 78.61.161.160)
Aš kiekvieną rytą vežu savo dukrelę į mokyklą. Man nei karto neužkliuvo varpų skambesys. Malonu širdžiai. Tokiu laiku miestas jau atsibudęs. O kas miega tai jau jų reikalas. Tegul paklauso varpų, sukasi ant kito šono ir toliau sau į akį deda. Beje, brangioji ponia, jei jus rinksite parašus dėl uždraudimo, tai aš rinksiu parašus, kad pro mano namą nekiltų ir nesileistų lėktuvai, nes jie labai triukšmauja, ir jūra labai garsiai ošia:)))

Palangišiks 2012-04-30 16:10 (IP: 194.176.47.106)
O man atrodo, kad skalambyti kiekviena ryta ant viso miesto negalima, gyvenu juratės gatvėje 56 tai čia girdisi ir viena ir kita bažnyčia o vakarais dar ir "Luiza" kada savivaldybė pradės kovoti su keliamu triukšmu ? Martinkau gal pradėsi dirbti ar tik atkatus skaičiuoji ?

Palangiškis 2012-04-29 12:20 (IP: 78.57.158.44)
Man bažnyčios varpai netrukdo, o tiesiog jų skambesys mane atpalaiduoja, nuotaiką pakelia. O ta kūno gundytoja KUNIGUNDA tegu pasirūpina kitais reikalais ir nesikiša į dievo namus. Mes tikintieji už kleboną Marių

Nusivylusi 2012-04-28 19:32 (IP: 78.61.88.19)
Jau senai Palangoj sklanda kalbos kalbos kas tuos "metalistinius"varpus dovanojo.Jei tai tiesa,gal geriau būtų kurchauzo dalį palangiškiams dovanoję.O varpais savo nuodėmių neišpirksi.Ne visiems tokia dovana priimtina.Nemalonus jausmas apima išgirdus.Myliu mūsų miestą,todėl neabejinga.O klebonui patarčiau vadovaitės ne "raide",o širdimi.

smikis 2012-04-27 23:58 (IP: 78.61.89.140)
ponia Kunigunda,kai paduosite i teisma kunigus informuokit visuomene,tikrai ateisim palaikyt.aciu Jums

Kunigunda 2012-04-27 21:19 (Kunigunda / IP: 78.61.57.197)
Gyvenime esu rinkusi tik vieną kartą parašus, nes niekada nepriklausiau jokiai partijai ir nemėgstu agitacijų. Rinkau kaimynų parašus, kad uždarytume Kretingos gatvėje naktinę gėrimų parduotuvę. Dabar nei triukšmo, nei butelių daužymo mūsų gatvėje nebegirdėti. Dėl varpų triukšmo, nors jau ne sezono metu t.y. devynis mėnesius leistų pailsėti. Aš nerinksiu parašų. Manęs varpai nežadina, nes aš jau seniai būnu atsikėlusi. Toks beprasmis gaudesys yra paprasčiausias viešosios tvarkos pažeidimas. Tarp kitko, aš puikiai pažįstu tą „religingą šeimą“ kuri nupirko mums „Varpus“. Jei klebonas nenori mūsų išgirsti – paduosime jį į teismą. Prieš Dievą ir prieš įstatymą esame visi lygūs. Visiems ačiū už palaikymą Kunigunda.

Mindaugas 2012-04-26 18:02 (IP: 90.130.137.28)
Jus giriate varpu muzika. Teisingai, bet butent varpu!Pvz: Kaune sunaus ir tevo Kupreviciu muzika, o ne "metalika".

Iskaudinti senbuviai 2012-04-26 18:00 (IP: 90.130.137.28)
Mielas Kleboneli,ar labai laimingas jautiesi vaiksciodamas kitu zmoniu sukurtais namais? Ar 9 val. vakare(idomu, kas tuo metu eina normalus zmogus miegoti?)nepasiklystate "palociuose"?Viesai laikrastyje pazeidete Dievo isakyma "nemeluok".Meluojat per akis. Seniai zinojot, kad zmones pasiurpo prarade tikrus varpus.(Ne duok Dieve, jei pardavete i spalvota metala!)

palangiskiai 2012-04-26 13:45 (IP: 78.61.57.197)
nesitikekite , kad mes dabar ar kada nors pamiršau kaip jūs atemete mūsų ligoninę ir išmetėte mus už miesto tam , kad visi Lietuvos kunigėliai mėgautusį mūsų kurortu ne gramo niekur neprisi , o tik griebdami ir grebdami iš savo plačios sutames.

nusivyles 2012-04-25 22:42 (IP: 90.130.149.194)
nueis Martinkus pas kunigą, paprašys , kad garsą prisuktų, padarys tyrimus ir pareikš, kad viskas ok. jaunam kunigėliui reik daug šviesų, daug garso.

smikis 2012-04-25 21:26 (IP: 78.61.89.140)
anksciau krikscionybe nese kryziuociai kapodami zmoniu galvas,dabar nuo kunigu keliamo triuksmo plysta galva,kada tai baigsis? greiciau jau ponia Kunigunda pradetu rinkti parasus pries tuos triuksmadarius,as as meniskai surinkciau koki 30 parasu

palangiškis bičas 2012-04-25 18:46 (IP: 78.61.56.200)
Kai moterėlė paseno ir prasigėrė,kai "varpos" apleido,tada užkliūna ir bažnyčios varpai .TAIP jau būna,kai kūną gundo, apleidžiama siela.

Mindaugas 2012-04-25 18:09 (IP: 78.61.57.197)
Palangos varpai tiek save nusipigino, kad tapo ne varpais o darbo dienų žadintuvais.

Elena 2012-04-25 18:02 (IP: 78.61.57.197)
Jaučiasi, kad pagaliau Palangoje įvyks tikras sprogimas "Katalikybėje". Pasipils apie Palangos ir Šventosios Kunigėlių nuotykius. Juk daug kas ir ką esame pastebėję ir matę "dalykėlių". Gal pradėkime drąsiai pasakoti?

Marius 2012-04-25 17:59 (IP: 78.61.57.197)
Menkystos tie, kas bando apjuodinti gerb. Kunigundą. Nes ji išdrįso, daugelio mūsų prašoma, parašyti apie bažnyčios dirbtinių varpų gaudesį. Mes ją apginsime. Kunigai! Jūs tik esate mūsų bažnyčios ūkvedžiai! Jumis keitė Palangoje ir keis, o mes čia buvome ir būsime.

to klausimas 2012-04-25 17:13 (IP: 78.61.57.197)
Išlysk iš urvo, kuriame jau turbūt ilgokai tūnai ir pamatyis, kad tos sekso reikmenų parduotuvės jau daug mėnesių kaip nebėra.

ra 2012-04-25 16:47 (IP: 90.130.136.76)
pats gyvenu Klaipedoj netoli baznycios, kartais paskambina, bet kazkaip net malonu. Na, atvaziaves savaitgali i palanga tikrai pakraupau nuo to gausmo-elementariai susikalbeti negalima. Kunigas kaip didzejus-knopke spaudzia, garsas-dugnas. Ar cia tiksline auditorija is pliazo kviecia, kad basanke perektu?

Jurgita 2012-04-25 14:18 ([email protected] / IP: 85.206.11.70)
Manau,kad varpų skambesys gerai nuteikia naujos dienos pradžią,labai džiaugiuosi,kad skamba varpai.juolab gi ne valanda o keletą minučių.Drįsčiau paprieštarauti,kad tai trukdo kito tikėjimo žmonėms,pati esu liuteronė ir man prie širdies varpų skambėjimas.

ARUNAS 2012-04-25 14:09 (ARUNAS / IP: 78.61.234.131)
Ponia naslele Kunigunda.Ujauciu tamstos poilsiautojus,kurie per nakti gere Luizoje,paryciais kriokavo Palangos gatvese ir vare savo slapima patvoeiuose,o ne ankstu rytmeti,kai skamba baznycios varpai knarkia sugriuve su visais batais i Kunigundos viesbucio migius.Varpai jiems trukdo per diena parpti,nes nakti vel tures gerti ir seiliotis.Kunigunda,gal kartais patapai blaivininke,kad pradejai rupintis palangiskiu gerove...

irena 2012-04-24 17:04 ([email protected] / IP: 89.117.240.216)
gyvenu Kretingos g. Mane erzina apvalia para vazinejantys automobiliai, triuksmaujantys p. Kunigundos poilsiautojai, beldziantys i langus, besislapinantys ant namo sienos, kartais ir apvemiantys siena. Geriau tegu skamba varpai, nei pijoku balsai , barniai, baime ir itampa, kad tik neisdauzytu langu, kad vaiku neisgazdintu.

Bažnyčios kaimynė 2012-04-24 16:24 (IP: 78.61.88.19)
Toks pat atvejis buvo N.Akmenėj.Tai neapsikentę žmonės užprotestavo,dabar skambina tik per šventes.Ir kiti atvykę į svečius,stebisi,kad tylim.

Vida 2012-04-24 16:18 (IP: 78.61.88.19)
Esu tikinti,bet nemaišau tikėjimo su bažnyčios varpų keliamu triukšmu.Daugelis šalia gyvenančių skundžiasi,kad gyvenam kaip varpinėj,sveikatai kenkia.Ir nemaišykim bažnytčios triukšmo("artimo meilę")su chuliganėlių triukšmu.Skaudžiausia,kad nuo tokios"meilės"taip pavargau,kad į bažnyčią užeiti nebeįstengiu.Švelniai tariant,keistas toks klebono požiūris,kai jau buvo skundų rudenį,tik reikėjo pasiskaityti komentarus po straipsnio internete.Gerai kad atsirado žmogus,kuris netyli.Tuoj pat pasirašyčiau.

Jonas 2012-04-24 13:43 (IP: 78.61.83.134)
Gyvenu visai šalia bažnyčios ir kasdienis varpų gausmas tik suteikia gerą nuotaiką ir jausmus. Niekada nežadu pasirašyti po prašymu išjungti varpų gausmą, atvirkščiai pasirašysiu prieš išjungimą. Ačiū klebonui M.Venskui už tikrai originalią įdėją varpų gausmo klausytis per garsą stiprinančią aparatūrą.

nuomonė 2012-04-24 12:06 (IP: 89.249.83.181)
dėl vienos nepatenkintos gyvenimu moteriškės kelti vajų ir rašyti straipsnius - mažų mažiausiai nerimta

vincas 2012-04-24 11:24 (IP: 82.135.197.57)
o as esu zydas ir mane varpai erzina, kaip ir mano kaimyna Jona, kuris netiki.

klausimas 2012-04-24 09:31 (IP: 78.61.56.200)
Nejaugi sekso reikmenų parduotuvei trukdo bažnyčios varpai...Ar klientų sumažėjo?

palangiškė 2012-04-24 09:26 (IP: 78.61.56.200)
Varpų gaudesys manęs neerzina, tuo labiau,kai jis ryte,tik 7val 45 min.Mane erzina girtuokliai,tuo metu grįžtantys "iš naktinių šėlionių" ,vėl su pilnais bambaliais.Čia,matyt,žmonių "neerzina tik dalykai",prie kurių žmonės pripratę nuo jaunystės.Taigi nieko nuostabaus...Kartais net senatvėje erzina normalūs dalykai ir "širdį glosto" prie ko esame pripratę...

Juonis 2012-04-23 22:17 ([email protected] / IP: 78.61.166.42)
Varpų gaudesys man malonus. Mane erzina visą naktį kaukiančois autosignalizacijos, šunų ir kačių staugimas, jų pjautynės, po langais snarglinių "razborkės".

Taip pat skaitykite


Kiekvieną advento sekmadienį Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčios gale Caritas savanoriai lauks jūsų su akcijos "Gerumas mus vienija" žvakutėmis, kurių galėsite įsigyti už auką. Susitinkame sekmadienį prieš ir po 8val, 10 val. , 12 val. ir 18 val. Šv. Mišias.


Šie metai ypatingai prasidėjo 65-erių metų sukaktį sausio 15-ąją minėjusiam Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenės pirmininkui Edvardui Brigmanui. Tačiau tikrais stebuklų metais jis pavadino praėjusius – 2017-uosius – metus, kai buvo pradėta renovuoti Būtingės bažnyčia.


Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto remonto darbai artėja link pabaigos – apžvelgti kurortą iš daugiau nei dvidešimties metrų aukštyje įrengtos apžvalgos aikštelės bus galima jau ankstyvą rudenį.


Praėjusią savaitę Palangoje vyko kasmetinis respublikinis paveldosaugininkų seminaras, kurio metu buvo aptariamas ir Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios restauracijos klausimas. Buvo susitarta dėl Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento finansinės paramos. Remonto darbus tikimasi pradėti jau kitais metais.


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias mūsų miesto akcentas: tobulo grožio neogotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad...


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias mūsų miesto akcentas: tobulo grožio neogotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad...


Iš tolo atvykstančius į Palangą pasitinka aukščiausias miesto akcentas: tobulo grožio negotikinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštas. 1897-1909 metais statytoji bažnyčia pernai baigta atnaujinti iš išorės. Tačiau, kaip sako jos klebonas Marius Venskus, antrąjį šimtmetį skaičiuojančiai bažnyčiai reikia dar nemažai, kad ji būtų...


Prieš šimtą metų gaudžiantys parapijos bažnyčios varpai visiems pranešdavo, kad į aną pasaulį iškeliavo parapijietis. Kai kuriose bažnyčiose varpais buvo pranešama apie pasaulinius karus ar šalies prezidento mirtį. XXI-ojo amžiaus pradžioje, radikaliai pasikeitus Katalikų bažnyčios vaidmeniui pasaulyje, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į...


Vyksta bažnyčios restauravimo darbai

Ugnė RAUDYTĖ, 2011 04 13 | Rubrika: Miestas

Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia pasipuoš nauju stogu. „Toliau bus tęsiami stogo ir fasadų restauravimo darbai. Jau šiais metais didžioji restauravimo darbų dalis bus atlikti, o tuo labai džiaugiasi visa parapija“,- kalbėjo Palangos bažnyčios klebonas Marius Venskus.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius