Biudžetas: iš krizės išlipta, tačiau ikikrizinio lygio dar nepasiekta

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2014-02-06
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

www.santarve.lt

www.santarve.lt

Pirmajame šių metų Savivaldybės tarybos posėdyje pristatytas šių metų Palangos biudžeto projektas. Nors miesto piniginė pilnesnė nei pernai – šiemet planuojama į ją surinkti 60 su puse milijono litų, pernai gi planuota milijonu litų mažiau, – ikikrizinio lygio dar nepasiekta: 2009-ųjų pradžioje į kurorto biudžetą tikėtasi surinkti kiek per 70 mln. Lt., tačiau iki metų pabaigos planai susitraukė iki 66 mln. 667 tūkst. Lt. Tiesa, šiais metais įvairioms programoms bus skirstoma daugiau lėšų nei juodžiausiais 2010-aisiais – apie 56 su puse milijono litų, 2011-aisiais skyrė 57 su puse milijono bei 2012-aisiais – beveik 59 milijonai litų.

 Daugiau pajamų, daugiau išlaidų

Pagrindiniai Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės pristatytame biudžeto projekte užfiksuoti skaičiai: planuojama, jog Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetas sudarys 60 mln. 529,4 tūkst. Lt biudžeto pajamų ir 66 mln. 396,6 tūkst. Lt biudžeto asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti.

Biudžeto asignavimai viršija pajamas 5 mln. 867,2 tūkst. Lt, kuriuos sudaro: 2 mln. 20,6 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų lėšos bei 3 mln. 846,6 tūkst. Lt – 2013 metų biudžeto lėšų laisvas likutis.

Šiemet į miesto piniginę turėtų įkristi vienu milijonu litų – arba 1,7 proc. – daugiau lėšų nei pernai (2013 m. – 59 mln. 528,9 tūkst. Lt) bei 2,7 proc. daugiau nei užpernai (2012 m. – 58 mln. 957,4 tūkst. Lt).

Daugiau nei pernai ketinama ir išleisti: šių metų biudžeto asignavimai planuojami 66 mln. 396,6 tūkst. Lt, – tai 4 mln. 946,8 tūkst. daugiau nei 2013 metais (61 mln. 449,8 tūkst. Lt). Išlaidoms planuojama skirti 54 mln. 669,3 tūkst. Lt (iš jų 21 mln. 430,5 tūkst. Lt numatyta darbo užmokesčiui), o turtui įsigyti – 11 mln. 727,3 tūkst. Lt.

 Pajamų – pusketvirto milijono litų daugiau

Pagal Seimo patvirtintus 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius prognozuojama, jog šiemet Palanga turėtų surinkti 32 mln. 610 tūkst. Lt pajamų. Tai 3 mln. 543 tūkst. Lt daugiau nei 2013 metais (29 mln. 67 tūkst. Lt).

Prognozuojamos mokesčių ir turto pajamos iš viso sudarys 32 mln. 175 tūkst. Lt, arba 53,2 proc. visų biudžeto pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio šiųmetinis planas nustatytas 16 mln. 136 tūkst. Lt, arba 23,5 proc. didesnis palyginti su 2013 metais (2013 m. – 13 mln. 61 tūkst. Lt).

„Mokesčio planas didesnis dėl padidintos gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, – aiškino A. Kilijonienė. – Tokį žymų mokesčio plano padidinimą sąlygoja tai, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo naujas nuostatas nuo šių metų savivaldybėms perduodamas socialinių pašalpų ir išmokų mokėjimas gyventojams, ir šioms išlaidoms nurodyta skirti beveik 2 mln. Lt. Taip pat numatytos lėšos atlyginimų atkūrimui – 307 tūkst. Lt bei iki šių metų pradžios esamų pradelstų įsiskolinimų padengimui – kiek per 1 mln. Lt“.

Finansų ministerija numato pervesti 7 su puse milijono litų gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, ir tai yra 269 tūkst. Lt mažiau nei pernai. Bendros gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudarys 23 mln. 725 tūkst. Lt, arba 39,2 proc. visų biudžeto pajamų.

Turto pajamos planuojamos 8 mln. 450 tūkst. Lt, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 4 mln. Lt, žemės mokestis – 1 mln. 800 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2 mln. 600 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 50 tūkst. Lt. Šios pajamos sudarys 14 proc. visų biudžeto pajamų ir kurios bus 9 proc. didesnės, palyginti su 2013 metais (2013 m. – 7 mln. 750 tūkst. Lt), kadangi prognozuojamos didesnės nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos.

Miesto savivaldybės biudžeto kitos savarankiškos pajamos prognozuojamos 9 mln. 726,3 tūkst. Lt, iš jų: vietinės rinkliavos – 7 mln. 110 tūkst. Lt (iš jų rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 2 mln. 500 tūkst. Lt), biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos – 2 mln. 486,3 tūkst. Lt (iš jų: už prekes ir paslaugas – 923,3 tūkst. Lt, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1 mln. 116,9 tūkst. Lt bei patalpų nuomą – 446,1 tūkst. Lt) bei kitos. Šios pajamos planuojamos 714,6 tūkst. Lt didesnės nei 2013-aisiais.

 Mažiau valstybės dotacijų

Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei 2014 metams skirta 18 mln. 193,1 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų. Daugiau nei pusė jų – 10 mln. 653 tūkst. Lt – skirta mokinio krepšeliui finansuoti. Beje, tai beveik 300 tūkst. Lt mažiau nei pernai.

Šiųmetinis mokinio krepšelio dydis – 3 tūkst. 348 litų, ir tai yra 38 litais daugiau nei 2013-aisiais. Tačiau Palanga gaus 278 tūkst. Lt mažiau, nes nuo 2013 m. rugsėjo 1-osios sumažėjusį mokinių skaičius – jų 86 mažiau nei buvo 2012-aisiais mokslo metų pradžioje. Tiesa, 34 vaikais daugiau nei prieš tai buvusiais metais atėjo į kurorto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Mažiau nei praėjusiais metais lėšų skirta valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti – 3 mln. 670 tūkst. Lt (2013 m. – 4 mln. 946,5 tūkst. Lt), Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 290,6 tūkst. Lt (2013 m. – 319,1 tūkst. Lt). Mokyklų klasėms bei grupėms, turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, finansuoti šiemet skiriama: „Baltijos“ pagrindinei mokyklai – 77,4 tūkst. Lt ir lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ – 153 tūkst. Lt.

Taip pat 3 mln. 349 tūkst. Lt skirta valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms. Miesto universalios sporto salės statybai numatyta 2 mln. 556 tūkst. Lt, Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimui – 293 tūkst. Lt, Palangos kurhauzo pastato pritaikymui visuomenės poreikiams – 500 tūkst. Lt.

„Valstybės dotacijų lėšos sudarys 30 proc. visų biudžeto pajamų, tačiau dotacijų šiemet gauta 13,4 proc. mažiau nei pernai: 2013 metais buvo skirta 20 mln. 995 tūkst. Lt, šiemet, kaip minėta, 18 mln. 193,1 tūkst. Lt, – sakė A. Kilijonienė. – Dotacijų mažiau, nes nebeskiriamos lėšos socialinėms pašalpoms ir išmokoms“.

Tačiau nuo šių metų iš valstybės biudžeto bus finansuojama visuomenės sveikatos priežiūros funkcija – tam skirta 153,7 tūkst. Lt, iš kurių 77,3 tūkst. Lt teks mokinių sveikatos priežiūrai ir 76,4 tūkst. Lt visuomenės sveikatos stiprinimui.

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, miesto savivaldybės 2013 m. biudžeto lėšų laisvas likutis – 3 mln. 846,6 tūkst. Lt – bus panaudotas iki šių metų pradžios susidariusiems įsiskolinimams dengti.

 Vieniems daugiau, kitiems mažiau

Šių metų biudžeto asignavimai planuojami 66 mln. 396,6 tūkst. Lt. Tai 4 mln. 946,8 tūkst. Lt daugiau nei pernai (2013 m. – 61 mln. 449,8 tūkst. Lt). Išlaidoms bus skirta 54 mln. 669,3 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 21 mln. 430,5 tūkst. Lt, o 11 mln. 727,3 tūkst. Lt – turtui įsigyti.

Miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti biudžeto projekte numatyta 39 mln. 850 tūkst. Lt, arba 60 proc. visų biudžeto asignavimų. Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama 3 mln. 913 tūkst. Lt daugiau palyginti su 2013 metais (2013 m. – 35 mln. 937 tūkst. Lt). Tačiau įvertinus, kad 2013 m. biudžeto lėšų likutis 3 mln. 846,6 tūkst. Lt bus naudojamas esamiems įsiskolinimams dengti ir paskoloms grąžinti, tai iš viso savivaldybės biudžeto asignavimai sudarys 43 mln. 696,6 tūkst. Lt, arba 65,8 proc. visų biudžeto asignavimų.

Kiek gi lėšų numatoma skirti miesto veiklos programoms ir kaip šie asignavimai atrodo palyginti su praėjusiais metais?

Biudžeto projekte gerokai daugiau lėšų nei pernai numatoma skirti „Bendrajai programai“ – 11 mln. 522,2 tūkst. Lt (2013 m. – 7 mln. 224,8 tūkst. Lt), daugiau numatyta ir „Ūkio ir turto programai“ – 11 mln. 353,4 tūkst. Lt (2013 m. – 10 mln. 231,1 tūkst. Lt), „Sveikatinimo programai“ – 510,7 tūkst. Lt (2013 m. – 282 tūkst. Lt), „Socialinės apsaugos programai“ – 5 mln. 869 tūkst. Lt (2013 m. – 5 mln. 329,2 tūkst. Lt), „Architektūros ir teritorijų planavimo programai“ – 1 mln. 10 tūkst. Lt (2013 m. – 724 tūkst. Lt).

Šiek tiek daugiau pinigų numatoma skirti „Šventosios seniūnijos programai“ – 1 mln. 451,3 tūkst. Lt (2013 m. – 1 mln. 340,6 tūkst. Lt), „Kultūros programai“ – 3 mln. 587,9 tūkst. Lt (2013 m. – 3 mln. 420,4 tūkst. Lt).

Mažiau nei pernai biudžeto asignavimų numatyta „Ekonominės plėtros programai“ – 4 mln. 514 tūkst. Lt (2013 m. – 4 mln. 983 tūkst. Lt), „Aplinkos apsaugos programai“ – 130 tūkst. Lt (2013 m. – 309,4 tūkst. Lt), „Švietimo programai“ – 24 mln. 487,9 tūkst. Lt (2013 m. – 24 mln. 969,1 tūkst. Lt). Gerokai susitraukė „Statybos programa“ – šiemet jai numatoma skirti 1 mln. 960,2 tūkst. Lt, pernai buvo per pustrečio milijono.

Kaip ir kiekvienais metais daugiausia biudžeto asignavimų numatyta švietimui – 36,9 proc., miesto ir aplinkos tvarkymui –19,3 proc., ekonomikai ir investicijoms – 10 proc., sveikatai ir socialinei apsaugai – 9,6 proc.

Miesto investiciniams projektams vykdyti planuojama panaudoti 594 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų ir 2 mln. 20,6 tūkst. Lt skolintų lėšų.

Suskaičiuota, kiek šiemet miesto pinigų teks kiekvienam palangiškiui: biudžeto asignavimai vienam miesto gyventojui sudarys 4 tūkst. 325 Lt.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Į visos Lietuvos žmonių pamėgtą istorinę Kurhauzo koncertų salę sugrįžta profesionalios muzikos renginiai. Per metus ši salė transformuojasi įvairiausiais pavidalais – tai klasikinės muzikos menė, konferencijų holas ar paslaptinga šiuolaikinio šokio erdvė...


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Palangos miesto biudžetas 2018 m. įvykdytas 102,3 proc. – gauta 628,5 tūkst. eurų viršplaninių pajamų. Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjos Reginos Garadauskienės, palyginti su 2017 m., praėjusiųjų metų pajamos buvo penktadaliu, arba 4,8 mln. eurų, didesnės.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Nuo pirmadienio žemės savininkus pasiekia elektroninės ir popierinės deklaracijos, kuriose pateikta informacija apie žemės mokestį. Klaipėdos AVMI duomenimis, šiais metais žemės mokesčio mokėtojai į Palangos m. savivaldybės biudžetą turėtų sumokėti apie 2 mln. 784 tūkst. litų žemės mokesčio - 70 tūkst. Lt mažiau nei pernai.


Pirmajame šių metų Savivaldybės tarybos posėdyje pristatytas šių metų Palangos biudžeto projektas. Nors miesto piniginė pilnesnė nei pernai – šiemet planuojama į ją surinkti 60 su puse milijono litų, pernai gi planuota milijonu litų mažiau, – ikikrizinio lygio dar nepasiekta: 2009-ųjų pradžioje į kurorto biudžetą tikėtasi surinkti kiek per 70 mln. Lt....


Palangoje įvyks aukšto lygio tarptautinis susitikimas?

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 07 29 | Rubrika: Miestas

Praėjusį ketvirtadienį Palangoje lankėsi bei su miesto meru Š. Vaitkumi susitiko Seimo kancleris J. Milerius bei Seimo kanceliarijos Bendrųjų reikalų departamento Paslaugų ir materialiojo aprūpinimo skyriaus vedėjas A. Milkevičius. Susitikimo metu buvo aptartos galimybės Palangoje 2014 m. rugpjūtį rengti Baltijos ir Šiaurės šalių Parlamentų Pirmininkų susitikimą.


Ne tik klaipėdiečiai, tačiau ir aplinkinių miestų bei kaimų gyventojai galės lengviau pasitikėti VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine, nes čia vyksta itin didelės permainos ES struktūrinių fondų lėšomis. Ypatingai atsinaujins Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialas. „Šiuo metu yra vykdomi penki ES lėšomis vykdomi projektai, susiję su psichiatrijos filialu. Viskas bus...


Savivaldybės valdžia krizės nepajuto

Šarūnas VAITKUS, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, 2010 02 06 | Rubrika: Miestas

Iki šiol palyginus prašmatniai gyvenusi Palangos miesto savivaldybė šiemet pajus tikrosios ekonominės krizės nagus: lyginant su praėjusiais metais, apie 14 mln. litų mažėja miesto biudžetas, atsisakoma naujų projektų, katastrofiškai mažinamas finansavimas švietimo, socialinės apsaugos, miesto tvarkymo sritims.


Miesto biudžetas bus „suvalgytas“

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 31 | Rubrika: Miestas

Ketvirtadienį posėdžiavusi kurorto valdžia svarstė pateiktą šių metų Palangos miesto savivaldybės biudžeto projektą. Konstatuota, jog beveik visi jame numatyti pinigėliai bus... „suvalgyti“.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas