Biudžetas: prie pilnesnio katilo – griežtesnė dieta

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-03-07
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Biudžetas: prie pilnesnio katilo – griežtesnė dieta

Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas šių metų kurorto biudžetas. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei pernai. Be to, Būtingės terminalui susimažinus savo turėto vertę, į miesto piniginę įkris 1 mln. 135 Lt mažiau nei praėjusiais metais nekilnojamojo turto mokesčių. Lyg to būtų maža, miestui gali tekti sumokėti per milijoną litų už anksčiau padarytas klaidas.

Taupyti teanka kasmet
Palangos savivaldybės 2013 metų biudžete numatoma, jog miesto pajamos sudarys 59 mln. 528,9 tūkst. Lt, o biudžeto asignavimai – 61 mln. 449,8 tūkst. Lt išlaidoms bei turtui įsigyti. Asignavimai viršija pajamas 1 mln. 920,9 tūkst. Lt, kuriuos sudaro praėjusiais metais gautų ilgalaikių paskolų nepanaudotas likutis.
„Taupyti tenka kasmet, teks ir šiais metais, nors, palyginti su praėjusiaisiais, į biudžetą planuojama surinkti puse milijono daugiau, nei pernai, – pastebėjo Palangos vicemeras Saulius Simė. – Tačiau, kaip matyti iš skaičių, asignavimai išlaidoms bei turtui įsigyti viršija pajamas beveik dviem milijonais. Tam, kaip pristatydama biudžeto projektą minėjo A. Kilijonienė, įtakos turi padidėjusi minimali alga bei tai, kad reikės nemažai lėšų skirti vykdomiems projektams, prie kurių įgyvendinimo, be valstybės bei ES fondų, prisideda ir Savivaldybė“.
Tačiau, pasak S. Simės, miestas pastaraisiais metais biudžeto planus įvykdo ir net viršija. Vienintelė išimtis – 2010-ieji, kai buvo surinkta tik 97,8 proc. planuotųjų pinigų. Tad nugąstaujančius, ar pakaks lėšų, pavyzdžiui, biudžetinių įstaigų darbuotojų algoms metų pabaigoje, galima nuraminti. Juolab, kad Palangoje nebuvo taip, kad atlyginimai bent kiek vėluotų.

Teks mokėti už klaidas?
„Jeigu ne trys, sakyčiau, ekstremalūs atvejai, dėl kurių į biudžetą gali nepatekti per 2 mln. litų, situacija būtų gana gera“, – paklaustas apie šių metų miesto piniginę, sakė Ekonomikos ir finansų komiteto narys Eimutis Židanavičius.
Politiko minėtieji atvejai – visų pirma tas, kad Būtingės terminalui susimažinus savo turėto vertę, į miesto piniginę įkris 1 mln. 135 Lt mažiau nei praėjusiais metais nekilnojamojo turto mokesčių.
„Be to, teismo sprendimu miestui teks grąžinti 550 tūkst. Lt už neįvykdytus įsipareigojimus dėl buvusio vaikų darželio „Saulutė“ privatizavimo. Ir dar nežinia, ar neteks susimokėti dėl neatsakingų veiksmų už blogai pravestą konkursą Meilės alėjai rekonstruoti. Tai gali kainuoti apie 600 tūkst. Lt“, – įvardijo skaudžiausias vietas E. Židanavičius.
Tad, kaip sakė Ekonomikos ir finansų komiteto narys, kai kurioms programoms teko lėšas mažinti, o ir turimas šiais metais reikės naudoti labai atsakingai.

Surinks daugiau nei pernai
Peržiūrėkime skaičius. Palyginti su 2012-ųjų metų patvirtintu biudžetu, šių metų Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos didesnės 571,5 tūkst. Lt, arba 1 proc. (pernai – 58 mln. 957,4 tūkst. Lt) bei 1 mln. 990,9 tūkst. Lt, arba 3,5 proc., palyginti su patvirtintu 2011 metų biudžetu, siekusiu 57 mln. 538 tūkst. Lt.
Pernai patvirtintojo biudžeto išlaidos viršijo pajamas beveik puse milijono litų. 2011-aisiais asignavimai viršijo pajamas 1 mln. 842 tūkst. Lt.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, Palangos miesto savivaldybei šiems metams nustatytos biudžeto pajamos – 29 mln. 67 tūkst. Lt, kurias sudaro mokesčių ir kitos pajamos. Šis rodiklis 1 mln. 135 tūkst. Lt mažesnis už nustatytąjį 2012 metams, sudariusį 30 mln. 202 tūkst. Lt.
„Tam turėjo įtakos žymiai sumažintas nekilnojamojo turto mokestis, todėl Savivaldybės biudžeto pajamų sumažėjimo padengimui skirta 455 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija“, – prieš mėnesį, pristatydama šių metų kurorto biudžeto projektą, sakė Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė.
Mažiau pajamų iš turto mokesčio
Prognozuojamos mokesčių ir turto pajamos iš viso sudarys 28 mln. 669 tūkst. Lt, arba 48,2 proc. visų biudžeto pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio 2013 metams planas nustatytas 13 mln. 61 tūkst. Lt, arba 10,3 proc. didesnis palyginti su 2012 metais (2012 m. – 11 mln. 843 tūkst. Lt).
„Šio mokesčio planas padidintas, atsižvelgiant į didėjančias išlaidas dėl  nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos didinimo. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, nustatyta tik 57,34 proc., kuri yra mažesnė 3,98 proc. punkto nei buvo 2012 metais bei 4,26 proc. punkto nei buvo 2011 metais“, – aiškino direktorė.
Be to, 191 tūkst. Lt mažiau nei pernai bus skirta Finansų ministerijos pervedamo gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – šiemet 7 mln.858  tūkst. Lt, pernai – 8 mln. 49 tūkst. Lt). Bendros gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 20 mln. 919 tūkst. Lt, arba 35,1 proc. visų biudžeto pajamų.
Turto pajamos sudaro 7 mln. 750 tūkst. Lt, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 3 mln. 500 tūkst. Lt, žemės mokestis – 1 mln. 800 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2 mln.400 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 50 tūkst. Lt.
„Šios pajamos sudaro 13 proc. visų biudžeto pajamų, kurios bus 2 mln. 200 tūkst. Lt, arba 22,1 proc. mažesnės, palyginti su pernai planuotais 9 mln. 950 tūkst. Lt. Tai sąlygojo planuojamos 41,7 proc. mažesnės nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos“, – aiškino A. Kilijonienė.

Dotacijų – 16 proc. daugiau
Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei 2013 metams skirta 20 mln. 995,2 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, arba 16,1 proc. daugiau palyginti su 2012 metais (18 mln. 83,3 tūkst. Lt), iš kurių: mokinio krepšeliui finansuoti – 10 mln. 931 tūkst. Lt (2012 m. – 11 mln. 188 tūkst. Lt), valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti – 4 mln. 946,5 tūkst. Lt (2012 m. – 5 mln. 619,5 tūkst. Lt), Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 319,1 tūkst. Lt (2012 m. – 275,8 tūkst. Lt),  „Baltijos“ pagrindinės mokyklos klasėms, kuriose mokomi specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai, finansuoti – 41,6 tūkst. Lt.
Valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms šiais metais numatoma 4 mln. 757 tūkst. Lt, iš jų: miesto universalios sporto salės statybai – 4 mln. Lt (2012 m. – 1 mln. Lt), Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimui – 500 tūkst. Lt, Palangos Kurhauzo pastato pritaikymui visuomenės poreikiams – 257 tūkst. Lt.
„Mokinio krepšelio dydis nustatytas 3 tūkst. 310 litų, t. y. tokio pat dydžio kaip ir 2012 metais, tačiau lėšos mokinio krepšeliui skiriamos mažesnės 257 tūkst. Lt, atsižvelgiant į sumažėjusį mokinių skaičių nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Kurorto mokyklose šiemet bus 78 mokiniais mažiau nei pernai, bet 56 vaikais daugiau nei praėjusiais metais lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, – pastebėjo A. Kilijonienė.                  
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybių 2012 m. nepanaudotos biudžeto lėšos, išskyrus tikslinės paskirties lėšas, gali būti naudojamos tik 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už paslaugas, darbus ir prekes padengti. Todėl miesto savivaldybės 2012 m. nepanaudotas biudžeto lėšų laisvas likutis – 3 mln. 593,4 tūkst. Lt – paskirstomas susidariusiems 2012 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti.

Didesni asignavimai
Miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai planuojami didesni 2 mln. 97,3 tūkst. Lt, palyginti su praėjusiais metais (59 mln. 352,5  tūkst. Lt), iš jų išlaidoms – 53 mln. 210,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčiui bus skirta 21 mln. 1,4 tūkst. Lt, o turtui įsigyti – 8 mln. 239,7 tūkst. Lt. 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1000 Lt, kuri padidinta 150 Lt (2012 m. – 850 Lt). Atsižvelgiant į tai, buvo pakeisti socialinių ir kitų sferų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, kurie padidėjo apie 25 proc. Taip pat dėl padidėjusio ikimokyklinio amžiaus vaikų daugiau steigiama šio ugdymo vaikų grupių.  Todėl 2013 metams tik darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms papildomai reikalinga apie 1 mln. 500 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, palyginti su praėjusiais metais, o visi asignavimai įstaigų išlaikymui bus didesni 22 proc.“, – sakė direktorė.
Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus „Palangos tiltui“ yra minėjęs, jog kalbant apie aukščiau išvardintas išlaidas, biudžetinėms įstaigoms gali tekti sutilpti į maždaug 10 proc. mažesnį biudžetą nei praėjusiais metais.

Vieniems daugiau nei pernai, kitiems – mažiau
Palyginimui – keletas skaičių. Šiais metais miesto veiklos programoms planuojama: „Bendroji programa“ – 7 mln. 224,8 tūkst. Lt (2012 m. – 10 mln. 426,5 tūkst. Lt), „Ūkio ir turto programa“ – 10 mln. 231,1 tūkst. Lt (2012 m. – 10 mln. 646,8 tūkst. Lt), „Šventosios seniūnijos programa“ – 1 mln. 340,6 tūkst. Lt (2012 m. – 1 mln. 381,3 tūkst. Lt), „Ekonominės plėtros programa“ – 4 mln. 983 tūkst. Lt (2012 m. – 1 mln. 530,9 tūkst. Lt), „Statybos programa“ – 2 mln. 582 tūkst. Lt (2012 m. – 842,9 tūkst. Lt), „Kultūros programa“ – 3 mln. 420,4 tūkst. Lt (2012 m. – 2 mln. 971,7 tūkst. Lt), „Švietimo programa“ – 24 mln. 969,1 tūkst. Lt (2012 m. – 24 mln. 357,9 tūkst. Lt), „Socialinės apsaugos programa“ – 5 mln. 329,2 tūkst. Lt (2012 m. – 6 mln. 53,3 tūkst. Lt), „Architektūros ir teritorijų planavimo programa“ – 724 tūkst. Lt (2012 m. – 594 tūkst. Lt), „Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa“ – 54,2 tūkst. Lt (2012 m. – 49,2 tūkst. Lt).

Jūsų komentaras:

to to to pritariu 2013-03-14 07:52 (IP: 213.164.106.220)
tamstos paaiskinimas, zinoma,daug ka sudeliojo i vietas, todel atsiprasau uz savo neteisinga ikarsti. Isties Palangoje daug neteisybes. As daug kartu maciau, kaip kokiuose Palangos kabinetuose, suvarge, paprasti zmones laukia valandomis (nes ir paciam teko), o kazkokie ponuliai su blizganciais lagaminais ir laikrodziais lyg peilis skrosdavo per viska. Zodziu, kaip visada, yra lygus ir yra lygesni. Todel taip jautriai ir reaguoju. Mano manymu, ypac siuo sunkmeciu valdzia turetu padeti zmonems kazkaip issilaikyti, o ne juos vaikyti, pasiremiant policininkais keiniais ir formalios teises formuluotemis. Ir kokia tragedija, kad paprasti zmones pardavineja ceburekus, skareles, keramika, teikia kokias vaiku masineliu paslaugas ir t.t. BASANAVICIAUS gatveje? Ar Palanga neturi daugiau problemu???????

Konservams NE 2013-03-13 12:34 (IP: 194.176.60.225)
Ne vienas esame girdėję, jog klysti žmogiška. Tačiau kai kalbama apie klaidas viešajame sektoriuje, tokių klaidų negali būti, nes gi čia dirba įvairaus plauko "specialistai" dažnai ne pagal išsilavinimą ir patirtį. Man įdomu ar bus nubausti kaltininkai už brangiai kainavusias Palangai klaidas??? Leiskite man ir atsakti, NE... Valdininkai savęs nenubaus, o ir įstatymo nėra, kuris juos persekiotų už nevietoj ir daug žalos pridarytus parašus. Tarnautojams ir politikams trūksta atsakomybės jausmo. Užuojauta biudžetininkams, kurie tiesiogiai nukentės nuo sumažėjusio biudžeto, tačiau tai neliečia valdžios nuolankių tarnų, kurie parodė savo toleranciją per rinkimus ir taip "užsidirbo" aukštesnius postus ir patrauklesnius atlyginimus ir priedus.

To Skareliniui 2013-03-13 10:58 (IP: 204.124.83.133)
Iš tokios tavo rašliavos leidi suprasti esantis visiškas bukaprotis bei žemo intelekto žmogus, visiskai nieko nenutuokiantis apie situacija Basanaviciaus gatveje.

Pastebejimas 2013-03-13 10:18 (IP: 204.124.83.133)
Jeigu pries keleta menesiu visi, tiek palangiskiai, tiek Palangos politikai aukstino p. Vaitku, tai dabar vis daugiau zmoniu pamato tikraji jo veida - jam daugeliu atveju nelabai idomi kitu nuomone. Atsiranda nepalankiu straipsniu mero atzvilgiu, ko anksciau nebuvo. Belieka tik spelioti, kodel visa tai vyksta. Galbut nebeliko noro dalintis su koalicijos partneriais ir atsiranda vis didesne trintis. Tikekimes, kad nauji STT vadai atkreips ypatinga demesi i tokiu projektu kaip autobusu stoties perkelimas ir kitus, kurie vykdomi be vieso konkurso, o VMI pasidomes is kokiu pajamu gyvena Palangos tarybos nariai. Neabejoju, kad Dockus gyvena saziningai ir is atlyginimo, todel ir tebenesioja tuos pacius rubus, su kuriais atvaziavo i Palanga, o daugelis kitu kelia labai dideliu abejoniu.

to "to pritariu 2013-03-12 11:45 (IP: 78.61.104.50)
gerbiamasis , oi kaip nesupratai mano komentaro , visiskai atvirksciai perskaitei , labai jau uzsikarsciavai ,Paskaityk ramiai ir suprasi , kad as UZ tuos paprastus tikrai vargstancius cebureku pardavejus ir PRIES tuos turtuolius , kurie chamiskai stato visureigius tiesiog pajuryje prie tinklo aiksteles , pabrezdami , kad mes turtuoliai - viska galim .O del cebureku , tai jus esat verslininkams konkurentas , todel jus naikina . Jei as nenoriu , tai neperku , bet man patogu , kad pliaze i vieta atnesa . Negi geriau , kad tie vaikai eitu vagiliaudami , jie sunkiai uzsidirba , o ceburekus kepa tikroj su leidimais veikiancioj kepykloj , bet tie stambieji rykliai jus vistiek sues , nes jus - uz ju istatymo ribos ...

SKARELINIUI 2013-03-11 21:08 (IP: 78.61.214.75)
Prekiavo tik vienas skarelinis tai NESTECKIS, kuriam beje labai gerai seniau klestejusi betvarke. Beje ir jo komentarai rasomi pries valdzia todel kad karaliukui niekas nebeleidzia daryti is Palangos gariunus.

Zinanciam 2013-03-11 15:50 (IP: 213.164.106.220)
Zinote, gerbiamasis, nemazai. Pritariu, kad svarbu rezultatas, kuris atnestu naudos visam miestui ir nesvarbu kokios spalvos valdzia prie vairo butu. Bet nesutinku, kaip ir pries tai rasiusieji, kad ta gerove butu kuriama buldozerio keliu. Ar Jus suvokiat kaip yra pildomas biudzetas? Kuriamos darbo vietos? Gal Jus galvojat, kad kiekvienas gali investuoti i kavines, retoranus, viesbucius ir spa? gal Jus manote, kad smulkiam verslininkui Palangoje ne vieta, o Basanaviciaus gatve tik turtuoliu ir tik turtuoliams? Jus isivaidujate , kad ten vaziuos ir vaikscios B.Pitas ir A.Jolie? o gal atvaziuos Briuselio ponai pasizmoneti Basanaviciaus gatveje ir jie joje ieskos Mishelin zvaigzduciu restoranu bei Armani parduotuviu?? Nenoriu as garsiai, juoktis, bet gerai pagalvotik apie tai. Kita vertus, tie patys kioskai, atrakcionai Basanaviciaus gatveje puikiai tiktu ir senai viskas butu sutvarkyta, jei ne apsileidusi ir didziausia netvarka daranti valdzia (tame tarpe ir sita). Kiek as girdziu is zmoniu, kurie Basanviciaus gatveje dirba, o tai absoliuti tiesa, nei prie vienos valdzios ebuvo leidimai isduodami laiku ir ilgesniam laikui (visada viskas paskutine sekunde arba dar veliau). Jie klausia, koks sveikas zmogus investuos savo santaupas i versla, kur kiekvienais metais valdzia daro problemas?? Jus investuotumet? Nemanau. Todel nelaikykit tu zmoniu "nusizengeliais" , jei nezinot tikros situacijos. Esu pats buves keleta susirinkimu su valdzia del Basanaviciaus gatves. Zmones prekiaujantys skarelemis, juvelyriniais, dirbiniais, karoliais, spurgomis, visi labai aiskiai ir vieningai sake , padarykit vieninga dizaina kioskeliu, padarykit ta padarykit ana... ir zinot rezultatas- nulis!!!!! valdzia dare cirka, vaidino, kad klauso zmoniu, bet is tikruju is ju tyciojosi. Ar tokia valdzia Jus vadinate gera? demokratija ir laisve tik turtuoliams? Jei taip, gerbiamasis, jus esate eilinis svajotas ir nesigaudote, kas vyksta Palangoje. P.S. As tikiu, gal kas kada padarys koki viesa tinklapi apie Palangos savivaldybes darba, kurioje kiekvienas gales sudeti savo skundus, savo visa turima medziaga apie valdzios elgesi su jais. As manau, kad daug kas bus "apsale", kad tai vis delto vyksta Palangoje.

to to pritariu 2013-03-11 15:27 (IP: 213.164.106.220)
pabandysiu apginti tuos, kuriuos jus cia puolate t.y. ceburekus, kioskus ir pan., bet kuriuos, kurie nesedi ranku sudeje ir nepraso ismaldos ar atlyginimo is valstybes, kaip jus gerbiamasis ponuli ar ponule. matyt, nedaug pasaulyje esate buves/usi, kad cia apie hamerius, istatymo raides ir panasias nesamones. tik del tokiu, kaip jus, briedu nesiotoju (geriau jau ceburekus nesioti, nei tokius briedus), ir gali buti tokia neatjaucianti, zmones ujanti valdzia. ka ceburekais prekiaujantys ne zmones??? ka kioske dirbantys ne zmones?? isties, man geda uz tokius "teisuolius" kaip jus. prie ko cia ceburekai ir hameriai?? ka tie ceburekininkai tuos hamerius atsivaro??? pas jus viskas gerai galvoje, gerbiamasis?? zodziu, tikiuosi, kad Palangoje yra daugiau sveikai protaujanciu..

to pritariu 2013-03-10 22:38 (IP: 78.61.104.50)
branguti , esi uz istatymo raides , jei prekiauji ceburekais... Tamstytes sues kiti palapininiai ir kt verslininkai ...Bet krepsini kai zaidzia prie juros , tai ir visureigiai GALI stoveti prie vandens . Prizadu juos visus fotografuoti ir siusti i reikiama atstovybe

Žinantis 2013-03-10 22:35 (IP: 78.61.214.75)
Gaila, kad žmonės yra labai pikti ir nepakantūs vieni kitiems. Gaila, kad nemokame pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais. Na pagalvokime kartais, o ką aš pats padariau, ar galėjau padaryti savo miestui? Žinau kaip merui yra sunku kai nėra palikymo.Žinau tik tiek, kad jis labai stengiasi ir nori išjudinti Palangą, nori, kad mums visiems čia būtų gerą gyventi ir nesvarbu konservatoriai, socdemai, liberalai svarbu yra noras ir pastangos. Būkime tolerantiški vieni kitiems ir mums pradės sektis.Kalbama apie baseino staybas, kurios 6 metams buvo sustabdytos, bet ar čia Palangos tarybos ar Vaitkaus kaltė jeigu jas sustabdė prokurorai? Priešingai po didelių šios kadencijos savivaldybės vadovų ir Tarybos pastangų bus pasirašyta taikos sutartis ir prasidės statybos. Dėl Basanavičiaus gatvės sprendimų panaikinti baisius kioskus sprendimas sveikintinas (mes esame kurortas, o ne CHARKOVO (Rusijos) geležinkelio stotis). Tai kas svarbiau ar ištisus metus Basanavičius gatvėje veikiančios ir palangiškius darbuotojus išlaikančios kavinės. Tie kioskai Palangos nepuošia ir palangiškiai juose nedirba. Kioskus stato atvyke iš Kauno ir kt.

to nieko gero nebus 2013-03-10 09:07 (IP: 213.164.106.220)
manau, kad ne visi biudzetininkai uz vaitku nebalsuos. Manau, kad uz Vaitku balsuos nemaza dalis biudzetininku ir pensininku, kadangi jis kuria mielo, "savo biciuko" ivaizdi, visgi reikia pripazinti, yra pajudines ne viena projekta (nors, budamas taryboje, tuos darbus jis galejo daug anksciau ir efektyviau padaryti). Taigi, pakalbeti tu apie ka, taciau uz vaitku, neturetu balsuoti smulkieji verslninkai, savininkai ypac Basanaviciaus gatves, papludimio rajonuose, ju artimieji ir darbuotojai, nes jis savo buldozerio sprendimais tiesiogiai griauna tu zmoniu teises ir gerove. Uz Vaitku neturetu balsuoti alis stambesnio verslo atstovu (kaip antai, pavyzdys Sventojoje su viesbuciais ir restoranu, kitas pavyzdys Pinus proprius, kur baseino statybos sustabdytos 6 metams ir tik dabar paleistas, galu gale, i gyvenima- o tai tik ir irodo tos valdzios neigaluma, kad visgi projektai gali buti priimti, bet nepriimami, vilkinami, stabdomi, kitas juokingas pavyzdys - apzvalgos ratas- kai del savivalybes gobsumo ir nesusivokimo (ji norejo is savininku 100000 lt nuomos, o gavo snipsta), o kiek zmoniu prarado darba ir biudzetas nebegavo pajamu del atrakcionu isvaikymo??? pernai metais toje dideleje aiksteje prie Basanaviciaus maciau kazkoki skarmaluota krepsinio zaidima bei bedygstancias dilgeles). Cia turbut galima butu rasyti be galo ir be krasto, kas bus uz , kas bus pries, bet gyvenimas savo parodys, kai ateis laikas. p.s. svarbu kad butu kalbama ne tik kas padaryta, bet ir kas nepadaryta, prarasta, sugriauta ir kad zmones netyletu.

nieko gero nebus 2013-03-09 21:56 (IP: 86.100.11.141)
tai, kad patvirtino biudžetą jau su nukarpytais pinigais.Kas nedirba biudžetinėje įstaigoje, apie sumažintus biudžeto pinigus nieko ir neraukia.Oi patikėkite, mokytojai labai supykę. Ir artėjančiuose rinkimuose tikrai biudžetininkai nebalsuos už ŠVaitkų. Ir čia yra faktas ir čia yra tiesa.

pritariu to:"jeigu"... 2013-03-09 12:00 (. / IP: 86.100.60.112)
O ką daryti tiems,kurie neturi milžiniškų pinigų klerkams susimokėti? *Gal rėplom rėplioti po kabinetus ? *Ar vilko balsu kaukti nes neturim iš ko milžiniškų mokesčių sumokėti, ypač už žemę, šildymą? * Nebesuvokiama protu mokesčius JŪS užneriate žmonėms ant kaklo,-tai pasakykit iš kokių lėšų sumokėti JUMS, išlaikytiniai mūsų !? *O gal JŪS pamėginkit šią vasarą patampyti po pliažo karštą smėlį sunkų konteinerį su čeburėkais (prieš tai atsikelkit 4 val išsikepkit) *Pelną mes padėsim suskaičioti!

Bus viskas gerai 2013-03-08 12:01 (ty / IP: 78.61.214.75)
Niekas biudžetinių įstaigų nekarpys. Visada per biudžeto perskirstymus yra dadedama ir dar daugiau negu norima. O laikraštis raso netikslią info, kad apkarpys. Ir nedarykit iš to politikos Židanavičiai ir kiti panašūs į jį.

Kažin 2013-03-08 11:34 (xyz / IP: 88.119.253.63)
kiek sau biudžetą „apsikarpė" patys savivaldybės šulai.Ar biudžetinės įstaigos turi būti atpirkimo ožiais, kad valdžios įgeidžaiai būtų vykdomi. Jie matai ir priedus prie atlyginimo gali mokėtis, o jūs taupykite, taupykite, taupykite......................

jeigu 2013-03-08 10:16 (IP: 78.61.104.50)
dirbtu daugiau vietiniu savo mieste , tai ir mokesciu butu daugiau surenkama . Bet cia svarbiausia draugai , pazystami ir tt

del "Saulutes" 2013-03-08 10:09 (IP: 78.61.104.50)
privatizavimo - manyciau , bus kaip bauda tas pinigu grazinimas del to zmogaus , kuris norejo pirkti pastata,visokeriopo niekinimo , persekiojimo ( net vandens parodymus istaigoje tikrino , kad prie ko prikibti , kad tik suesti verslininka ... Bumerangas kartais praskrenda

R. 2013-03-08 02:28 (IP: 94.197.146.86)
Palanga - Lietuvos kultūros sostinė, o pinigų kultūrai tik 0,5mln daugiau. Hm...

Taip pat skaitykite

Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma...


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Palangos miesto biudžetas 2018 m. įvykdytas 102,3 proc. – gauta 628,5 tūkst. eurų viršplaninių pajamų. Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjos Reginos Garadauskienės, palyginti su 2017 m., praėjusiųjų metų pajamos buvo penktadaliu, arba 4,8 mln. eurų, didesnės.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Palangos miesto savivaldybės biudžeto planas 2014 m. buvo įvykdytas 102 procentais – viršplaninių pajamų praėjusiais metais gauta 1,6 mln. litų. Šios lėšos pateko į 2015 m. miesto biudžetą bei bus panaudotos Savivaldybės paimtų paskolų investiciniams projektams finansuoti grąžinimui.    


Nuo pirmadienio žemės savininkus pasiekia elektroninės ir popierinės deklaracijos, kuriose pateikta informacija apie žemės mokestį. Klaipėdos AVMI duomenimis, šiais metais žemės mokesčio mokėtojai į Palangos m. savivaldybės biudžetą turėtų sumokėti apie 2 mln. 784 tūkst. litų žemės mokesčio - 70 tūkst. Lt mažiau nei pernai.


Trečiadienį vykusiame miesto tarybos posėdyje skambėjo politikų aplodismentai. Jie pasigirdo po to, kai buvo patvirtintas šių metų Palangos miesto savivaldybės biudžetas. Į jo katilą planuojama surinkti 60 mln. 529,4 tūkst. Lt pajamų, o išgriebti – 71 mln. 196,6 tūkst. Lt asignavimų. Pastarieji viršija pajamas skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti: tam prireiks 6 mln. 820,6...


Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas šių metų kurorto biudžetas. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei pernai. Be to, Būtingės terminalui susimažinus...


Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė pristatė šių metų kurorto biudžeto projektą. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei...


2010 m. miesto biudžeto svarstymo peripetijos

Mindaugas Skritulskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, 2010 03 03 | Rubrika: Miestas

Vasario 19 d. Palangos miesto taryba patvirtino 2010 m. miesto biudžetą, kurį parengti  buvo kaip niekada sudėtinga. Lyginant su praėjusiais metais, savivaldybės biudžeto apimtis sumažėjo apie 14 mln. litų, o išlaidos, dėl kurių paprastai daugiausia diskutuojama - nuo 52 mln. iki 40 mln. litų, kitaip tariant - daugiau kaip 20 proc. Kas blogiausia, kad realiai išlaidos mūsų...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas