Į pirmąjį posėdį rinkosi Palangos miesto savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Palangos tiltas, 2023-08-08
Peržiūrėta
1213
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Į pirmąjį posėdį rinkosi Palangos miesto savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas bei pradėjo veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Įsigaliojus šiam orderiui, esant smurto artimoje aplinkoje rizikai, pilnametis smurto pavojų keliantis asmuo bus įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurto pavojų patiriančiu asmeniu, nesilankyti šio asmens gyvenamojoje vietoje, nesiartinti prie jo ir kartu su juo gyvenančių asmenų. 

Sudaryta komisija

Už Apsaugos nuo smurto orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Savivaldybės įpareigotos teikti visokeriopą pagalbą tiek smurtą patiriantiems, tiek ir pavojų keliantiems asmenims. 

Atsižvelgiant į tai, mero potvarkiais birželio 28 d. patvirtinti Palangos miesto savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatai, liepos 7 d. – šios komisijos sudėtis. Į komisiją įtraukti Palangos miesto savivaldybės administracijos, Palangos miesto socialinių paslaugų centro, Lietuvos probacijos tarnybos, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos, Palangos miesto policijos komisariato, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro“, VšĮ „Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centro“, Palangos miesto bendruomeninių šeimos namų bei labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ specialistai. Birželio 30 d. patvirtintas sąrašas įstaigų,  į kurias gali kreiptis smurtą artimoje aplinkoje patiriantys ar pavojų keliantys asmenys. Jį galite rasti www.palanga.lt.

Aptarta situacija

Rugpjūčio 3 d. į pirmąjį posėdį susirinkusi naujai sudaryta Palangos miesto savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija aptarė apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimą Palangoje, atsakingų institucijų ir socialinių tarnybų tarpusavio bendradarbiavimo klausimus, išsirinko komisijos pirmininką ir pavaduotoją. Posėdį sušaukė ir jam pirmininkavo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Violeta Staskonienė. 

Komisijos pirmininke tapo VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė Dalia Puidokienė, pavaduotoja – Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė. 

Posėdžio metu buvo aptariamas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimas Palangoje, institucijų atstovai pasidalino pasiūlymais, kaip tarnybų bendradarbiavimas galėtų vykti greičiau ir efektyviau.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė Dalia Puidokienė pristatė bendrą smurto artimoje aplinkoje situaciją Klaipėdos regione, o Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Jurgita Rinkevičienė – situaciją Palangoje. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos mieste patarėja Ilona Lingytė apžvelgė vaiko teisių pažeidimų tendencijas Palangoje. 

Palangos socialinių paslaugų centro direktorė Daiva Dekontaitė pristatė šio centro galimybes teikti laikinojo apnakvindinimo paslaugą smurto aukoms bei galimybę gauti šiame centre dirbančių specialistų teikiamą intensyvią krizių įveikimo pagalbą. 

Posėdyje pasisakęs Darius Docus, VšĮ „Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centro“ smurtinio elgesio keitimo programų vedėjas, informavo apie suplanuotus mokymus, kuriuose dalyvauti kviečiami vyrai, pripažįstantys savo netinkamą elgesį bei norintys jį pakeisti. Nors ši programa skirta klaipėdiečiams, prie jos jungtis galės ir norintys palangiškiai. Pasak D. Docaus, rudenį planuojama burti savitarpio paramos ir pagalbos grupę vyrams, veikia ir emocinės paramos vyrams linija – į ją gali kreiptis ne tik patyrusieji smurtą, bet ir tie, kurie patys sukėlė pavojų kitiems, tačiau yra pasiryžę keistis. 

Didelis latentiškumas

Palangos policijos komisariato duomenimis, nuo šių metų pradžios iki rugpjūčio 1 d. Palangoje gautas 171 pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje, pradėti 43 ikiteisminiai tyrimai, 28 atvejais priimti nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Vien nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. gauti 42 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje, pradėti 9 ikiteisminiai tyrimai, 4 atvejais priimti nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Paskirta 13 apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių, šiuo metu galioja 4 orderiai. Orderis skirtas 2 moterims (15,3 proc.) ir 11 vyrų (84,7 proc.), iš jų Palangos gyventojams skirti 5 orderiai, likę 8 – į Palangą laikinai atvykusiems kitų savivaldybių gyventojams. 

Posėdžio metu konstatuota, jog smurtas artimoje aplinkoje pasižymi dideliu latentiškumu. Siekiant kuo labiau padėti į tarnybas dėl smurto artimoje aplinkoje besikreipiantiems žmonėms, būtina pirmiausia pelnyti jų pasitikėjimą – specialistams atsiveria ir atvirai apie kylančias problemas kalbėti gyventojai pradeda neretai tik po keleto susitikimų. Taip pat labai svarbu atsakingoms institucijoms, socialinėms tarnyboms bendradarbiauti tarpusavyje, keistis turima informacija, kad būtų galima kuo greičiau ir efektyviau suteikti pagalbą dėl smurto artimoje aplinkoje besikreipiantiems gyventojams. 

Tikslas - padėti

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija nagrinėja specializuotos kompleksinės pagalbos, socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimo Savivaldybėje klausimus, kai šios paslaugos teikiamos smurtą (ar jo pavojų) artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims, taip pat – smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims. Esant poreikiui, komisija teikia pasiūlymus dėl nacionalinės apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims teikimo politikos įgyvendinimo tobulinimo.

Komisija taip pat nagrinėja, kaip Savivaldybėje yra įgyvendinama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ar pavojų keliantiems asmenims politika, teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei specializuotos kompleksinės pagalbos centrams dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims politikos įgyvendinimo, smurtinio elgesio keitimo programų ir tyrimų regiono lygmeniu atlikimo.

Komisija į posėdžius rinksis reguliariai, kartą per ketvirtį, o esant poreikiui – ir dažniau.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykiteAptarė padėtį Vakarų Lietuvoje, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio taikymo aktualijas.


Nuo liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas bei pradėjo veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis.


Tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje Klaipėdos apskrityje nuosekliai mažėja – 2022 m. pradėti 537 ikiteisminiai tyrimai, arba 89-niais tyrimais mažiau nei 2021 m. ir tai yra didžiausias mažėjimas šalyje.


Visoje Klaipėdos apskrityje ikiteisminių tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje pradedama mažiau, pažymima Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio atstovų ketvirtadienį paviešintame pranešime.


Smurtas artimoje aplinkoje vis dar yra itin opi problema – policijoje tokio pobūdžio pranešimai yra registruojami bene dažniausiai.


Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras lapkričio-gruodžio mėnesiais Palangos specialistams, dirbantiems socialinėje srityje veda mokymus smurto artimoje aplinkoje tema. Iki pat gruodžio 10 dienos vyks aktyvizmo prieš smurtą prieš moteris dienos. Kur ir kokios pagalbos gali kreiptis Palangos moterys, patiriančios smurtą? Į ką atkreipti dėmesį? Klaipėdos Pagalbos moterims linijos...


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Antradienį vykusiame Palangos miesto savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarnybos posėdyje buvo diskutuojama apie įstatymo dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimą Palangos mieste. Posėdyje dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pareigūnai Julita Razmantienė ir Aidas Šlečkus...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius