Įstatymo pažeidėjų gretos gausėja

Aistas MENDEIKA, 2010-02-06
Peržiūrėta
929
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) akiratin sausio mėnesį pateko ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Salomėja Slaboševičienė. Komisija nusprendė, jog palangiškė politikė, dalyvaudama klausimų, susijusių su Palangos „Baltijos“ pagrindine mokykla, kurioje ji eina direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, sprendimo procedūrose, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeido šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas. Taip pat S.Slaboševičienė, nedeklaravusi galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, galėjusio kilti ir kilusio jai dalyvaujant klausimų, susijusių su „Baltijos“ pagrindine mokykla, sprendimo procedūrose, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 2 dalies bei 7 straipsnio 2 dalies nuostatas.

 

Kilus įtarimui, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narė S.Slaboševičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją kreipėsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai Eugenijus Simutis ir Arvydas Martinkėnas. Politikai komisijai teigė, jog S.Slaboševičienė galimai nesilaikė įstatymo nuostatų dalyvaudama praėjusių metų vasario 26 dieną, gegužės 7 dieną ir spalio 8 dieną įvykusiuose Tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl „Baltijos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos, etatų normatyvų bei papildomo finansavimo. Taip pat politikė dalyvavo ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėtas „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos D.Kuzmickienės skundas dėl mokyklos reorganizacijos.

Išnagrinėjusi posėdžių protokolus, VTEK nustatė, jog S.Slaboševičienė posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas klausimas „Dėl pritarimo „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektui“, teikė pastabas dėl sprendimo projekto. Taip pat ji aktyviai dalyvavo posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas klausimas „Dėl etatų normatyvų“. Politikė pasisakė dėl sprendimo projekto trūkumų, pateikė pataisas. Šiuo sprendimu buvo siekiama parengti naujus švietimo įstaigų etatų normatyvus, kurie atitiktų teisės aktų reikalavimus ir mokyklos tipą, tuo pačiu peržiūrėti visų Savivaldybės mokyklų etatų normatyvus, finansuojamus iš Savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio lėšų (sumažinti kai kuriuos etatų normatyvus arba iš viso panaikinti kai kurias pareigybes, taip pat ir „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.

Tarybos narė S.Slaboševičienė dalyvavo ir Tarybos bei komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas klausimas „Dėl Savivaldybės turto privatizavimo fondo lėšų 2009 metų pajamų ir išlaidų sąmatos pakeitimo“. Privatizavimo fondo sąmatoje buvo numatyta 160 tūkst. litų Savivaldybės administracinio pastato techniniam projektui rengti. Tačiau, trūkstant lėšų „Baltijos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos projektui, 40 tūkst. litų perkelta mokyklai.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose, kuriuose dalyvavo ir S.Slaboševičienė, buvo svarstomi klausimai dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos specialiajam ugdymui D.Kuzmickienės pranešimų. Nustatyta, jog D.Kuzmickienė akcentavo, kad S.Slaboševičienė neturėtų dalyvauti svarstant jos skundą, tačiau į pastabą nebuvo atsižvelgta. „Pažymėtina, kad iš D.Kuzmickienės pranešimų turinio matyti, kad ją galimai nesilaikant teisės aktų reikalavimų ketinama atleisti iš pareigų (dėl etatų mažinimo, savivaldybės Tarybai patvirtinus naujus normatyvus), o jos funkcijas perimtų S.Slaboševičienė“, - teigiama VTEK sprendime.

Paaiškinime raštu VTEK S.Slaboševičienė teigė esanti įsitikinusi, kad dalyvaudama svarstant ir priimant nurodytų bendro visuomeninio pobūdžio sprendimų projektus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė. Tačiau komisijos nuomonė buvo kitokia, todėl politikė papildė Palangos miesto savivaldybės tarybos narių, nepraleidžiančių progos pažeisti įstatymą, gretas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vienbalsiai nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Elena Kuznecova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovė Laura Nalivaikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytą draudimą atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose vienerius metus po to, kai...


Palangos savivaldybės Tarybos nario Tomo Juliaus Žulkaus troškimas patvirtinti bendrapartiečio, liberalsąjūdiečio Susisiekimo viceministro Arūno Štaro žmonai Nijolei priklausančio sklypų kvartalų detalųjį planą buvo toks stiprus, kad, nuo balsavimo nusišalinus net partijos bendražygiams E. Židanavičiui ir A. Dočkui, įžvelgusiems viešųjų ir privačių konfliktų...


Įstatymo pažeidėjų gretos gausėja

Aistas MENDEIKA, 2010 02 06 | Rubrika: Miestas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) akiratin sausio mėnesį pateko ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Salomėja Slaboševičienė. Komisija nusprendė, jog palangiškė politikė, dalyvaudama klausimų, susijusių su Palangos „Baltijos“ pagrindine mokykla, kurioje ji eina direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, sprendimo procedūrose, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų...


Tarybos narė prašovė pro šalį

Aistas MENDEIKA, 2009 11 01 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Sondra Kulikauskienė ryžosi apskųsti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) šių metų gegužės 11 dienos sprendimą, kuriame teigiama, jog ji nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos vengti interesų konflikto, ir... prašovė pro šalį. Spalio 19-ąją Vilniaus apygardos administracinis teismas...


Miesto poliklinika – interesų verpete

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 03 21 | Rubrika: Miestas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl kurorto Savivaldybės tarybos narių Sondros Kulikauskienės ir Remigijaus Alvydo Kirstuko veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Tyrimas pradėtas gavus Tėvynės sąjungos frakcijos miesto Taryboje narių prašymą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius