Įsteigta Palangos miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba

Palangos tiltas, 2024-03-14
Peržiūrėta
777
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Luko Balandžio  nuotr.
Luko Balandžio nuotr.

Siekiant užtikrinti asmenų su negalia teisių socialinės integracijos politikos įgyvendinimą bei sklandų įstaigų ir institucijų, dirbančių asmenų su negalia integracijos srityje, bendradarbiavimą, Savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Palangos miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba (pirmininkas – Andrius Bajoras). Ši taryba pakeitė anksčiau veikusią Neįgaliųjų reikalų komisiją ir užtikrins spartesnį bei kokybiškesnį asmenų su negalia integracijos bei prieinamumo problemų sprendimą Palangos miesto savivaldybėje.

Skatinti bendradarbiauti

Vienas iš svarbiausių Asmens su negalia gerovės tarybos tikslų – bendradarbiaujant su Savivaldybės administracija ir institucijomis spręsti asmenų su negalia socialinės integracijos visose srityse problemas. Taip pat – atstovauti ir ginti asmenų su negalia teises bei teisėtus interesus, užtikrinti jų dalyvavimą sprendžiant asmenų su negalia integracijos klausimus.

Ne mažiau svarbu stiprinti institucijų ar įstaigų ir asmenų su negalia organizacijų, veikiančių socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant asmenų su negalia teisėtų interesų užtikrinimu susijusias programas, aktyvinti bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas teikti asmenims su negalia socialines, švietimo, kultūrines ir kt. paslaugas bendruomenėje.

Didinti paslaugų prieinamumą

Siekdama užtikrinti asmenų su negalia galimybes aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime bei gauti įvairias paslaugas, Taryba skatina paslaugas teikiančius juridinius ir fizinius asmenis gerinti infrastruktūros bei aplinkos prieinamumą individualios pagalbos poreikių turintiems asmenims.

Nors asmenų su negalia socialinę atskirtį mažinančios priemonės vykdomos aktyviai ir šioje srityje matoma pažanga, tačiau vis dar susiduriama su nepakankamu ir neatitinkančiu asmenų su negalia poreikių viešosios aplinkos pritaikymu. Siekdama spręsti esamą problemą, Taryba jau kreipėsi į viešąsias paslaugas teikiančias institucijas, prašydama užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų prieinamumą ir asmenims su negalia, sudarant galimybę jiems savarankiškai patekti į pastatą ir pasinaudoti reikiamomis paslaugomis.

Taryba rūpinasi ir rinkimų apylinkių pritaikymu individualiųjų poreikių turintiems asmenims – šį mėnesį aplankytos rinkimų apylinkės, įvertintos jų sąlygos bei galimybė į patalpas pateikti asmenims su fizine ir (ar) regos negalia, teikti patarimai, kaip pritaikyti balsavimo vietas asmenims su negalia, kaip viešinti aktualią informaciją ir kt.

Gerinti paslaugų kokybę

Taryba dėmesį skiria ne tik Palangoje gyvenančių asmenų su negalia poreikiams, bet ir atvykstančiųjų iš kitų miestų ar šalių interesams. Atsižvelgdama į tai, kad vienas iš Palangos traukos objektų yra Baltijos jūros paplūdimys, Taryba kreipėsi į atsakingas institucijas dėl prieinamumo prie Baltijos jūros bei paplūdimyje įrengtų viešojo maitinimo įstaigų gerinimo asmenims su fizine bei regos negaliaBeje, įrengtais privažiavimo iki jūros takais naudojasi ne tik asmenys su negalia, bet ir kiti gyventojai, pvz., senyvo amžiaus asmenys ar tėvai su vaikiškais vežimėliais.

Vasarį vykusio Tarybos posėdžio metu su Palangos miesto viešbučių ir restoranų asociacija sutarta dėl bendradarbiavimo, siekiant gerinti paslaugų teikimą asmenims su negalia. Taryba įsipareigojo ne tik suteikti informaciją viešbučių ir restoranų darbuotojams apie bendravimo su asmenų su negalia etiketą, bet ir surengti kontaktinius mokymus.

Teikti siūlymus

Asmens su negalia gerovės tarybai skirtus siūlymus, kaip didinti viešųjų erdvių ir teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims su negalia, kviečiame teikti šios komisijos narei, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Rasa Piekienė, tel. 0 460 3164, el. p. [email protected].

Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Ši taryba pakeitė anksčiau veikusią Neįgaliųjų reikalų komisiją ir užtikrins spartesnį bei kokybiškesnį asmenų su negalia integracijos bei prieinamumo problemų sprendimą Palangos miesto savivaldybėje.


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Palangos miesto savivaldybėje steigiama Asmens su negalia gerovės taryba.  


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Palangos miesto savivaldybės taryba 2023-2027 metais

"Palangos tilto" informacija, 2023 03 23 | Rubrika: Miestas

Skelbiame naujosios, 2023-2027 metų, Palangos miesto savivaldybės Tarybos sudėtį. Ji dar gali keistis, nes neaišku, ar į Tarybą išrinkti politikai neužims vicemerų postų.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Palangos centre esančio obelisko su sovietine simbolika greitu laiku turėtų nelikti – ketvirtadienį, balandžio 28 dieną, vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje neeiliniu klausimu bus svarstomas sprendimo projektas, kuriuo numatoma šį obeliską demontuoti. Karių palaikai nebus iškelti. 


Palangos savivaldybės taryba posėdyje ketvirtadienį, balandžio 29 d. priėmė sprendimą, kuriuo apmokestino automobilių stovėjimą Nemirsetoje.


Pirmadienį, balandžio 20-ąją, posėdžiavusi Savivaldybės darbo grupė Pasiūlymams dėl priemonių, susijusių su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo sukeltų ekonominių pasekmių mažinimu, rengti, numatė priemones, kurios padės kurorte sušvelninti karantino sukeltas neigiamas pasekmes Palangos gyventojams ir verslui. Darbo grupės siūlymus svarstys ir galutinius sprendimus kitą...


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius