Kiek už darbą Taryboje ir kanceliarinėms išlaidoms susižeria kurorto politikai?

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-08-05
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Kiek už darbą Taryboje ir kanceliarinėms išlaidoms susižeria kurorto politikai?

Rinkėjų išrinkti Palangos miesto savivaldybės Tarybos nariai nedirba veltui. Jiems yra sumokama už darbo laiką atliekant Savivaldybės tarybos narių pareigas, o taip pat kompensuojamos vadinamosios kanceliarinės išlaidos. Galimybe atsisakyti kompensacijų už vadinamąsias kanceliarines išlaidas nuo kadencijos pradžios pasinaudojo kurorto meras Šarūnas Vaitkus. Atlyginimo už darbo laiką atliekant Savivaldybės tarybos narių pareigas yra atsisakęs Mindaugas Skritulskas. Dirbti Taryboje tik visuomeniniais pagrindais nusprendė neseniai į ją grįžęs Vaidas Šimaitis. O Tarybos narė Sondra Kulikauskienė, pasirodo, per visą laiką teigia negavusi nė lito už vykdomas pareigas.

Buhalterija: „Žiūrėkit į reglamentą“
Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama – atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama reglamente nustatyta tvarka.
Palangos politikų išlaidas apskaičiuoja bei kontroliuoja Savivaldybės administracijos Buhalterija.
Šis Savivaldybės padalinys yra itin paslaptingas. Išgauti atsakymus iš šio padalinio – didelis išbandymas. Juolab, kad atsakymų skyrius dažniausiai nesiteikia duoti.
Dar liepos viduryje skyriaus specialistai paprašyti informacijos apie Tarybos narių atlygį bei vadinamąsias kanceliarines išlaidas paprašė pateikti klausimus per mero patarėją kuruojančią viešųjų ryšių klausimus Jurgitą Vanagę.
„Palangos tilto“ klausimynas buvo nesudėtingas: koks atlygis yra mokamas Tarybos nariams už Tarybos bei komitetų posėdžiuose atidirbtą laiką; kokia suma buvo sumokėta per 6 šių metų mėnesius, ir kam konkrečiai kokie vadinamieji atlyginimai išmokėti; kokia suma kas mėnesį skiriama Tarybos nariams kanceliarinėms išlaidoms; ar Tarybos nariai privalo pateikti ataskaitas už tai, kam jie panaudojo kanceliarinėms išlaidoms skirtas lėšas; ar visi Tarybos nariai laiku pateikia ataskaitas; jei galima sužinoti, kokioms reikmėms Tarybos nariai naudoja šias lėšas; galbūt yra Tarybos narių, atsisakiusių gauti atlygį už darbą Taryboje bei atsisakiusių išmokų kanceliarinėms išlaidoms?
„Viskas surašyta Tarybos reglamente, žiūrėkite į jį“, – toks atsakymas į visus klausimus buvo perduotas per mero patarėją. Galop pavyko atsakymus gauti: absoliuti dauguma politikų atlygį ima.
Reglamentas numato, kad Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį išmokama (kompensuojama) – 0,4 VMDU. Tarybos narys gali atsisakyti kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidų kompensavimo.

Išleidžia tik transportui
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Remigijus Kirstukas „Palangos tiltui“ sakė, jog už darbo laiką, atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, kas mėnesį gauna ne vienodą atlyginimą – jo dydis priklauso nuo to, kiek būta įvairių posėdžių ir kiek laiko tam sugaišta. Į rankas gaunama suma svyruoja nuo 300 iki 400 Lt.
Kalbant apie vadinamąsias kanceliarines išlaidas, kurių kompensuojamoji suma „perlipa“ per 700 Lt, visos jos išleidžiamos transporto paslaugų išlaidomos kompensuoti.
„Automobilio priežiūra, remontas, plovykla ir, žinoma, kuras – pagrindinės mano, kaip Tarybos nario, išlaidos, kurias aš deklaruoju. Kodėl nesinaudoju kitomis pozicijomis? Todėl, kad, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, kaip galėčiau imti kompensaciją už interneto ryšį ar pokalbius telefonu: kaip sudėlioti, kada aš skambinu kaip Tarybos narys Kirstukas, o kada – kaip privatus asmuo ar tiesioginio darbo reikalais“, – pasirinkimą aiškino R. Kirstukas.

Reikėtų kompensacijos spaudai
Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas Tomas Žulkus taip pat sakė, jog mėnesio atlyginimas svyruoja, o vidutiniškai jis siekia 400 Lt. Tiesa, už birželį gauta suma kiek didesnė, nes buvo komandiruotė į Kaliningradą, o šias išlaidas kompensuoja bei dienpinigius taip pat sumoka Buhalterija.
„Vadinamosios kanceliarinės išlaidos ir išeina visiems dalykams, kurie išvardinti reglamente – nuo popieriaus iki transporto priemonių remonto ir kuro. O jeigu pasvarstytume, kokių dar pozicijų reikėtų, manau, vertėtų Tarybos nariams kompensuoti spaudos prenumeravimą – turime du vietinius laikraščius, būtina skaityti abu. Ir „Lietuvos rytą“ – o jo prenumerata tikrai brangi“, – pasidalijo pastebėjimais T. Žulkus.
Pasak politiko, už vadinamąjį atlyginimą Tarybos narys, jeigu jis iš tiesų dirba, atidirba trigubai. Ir lėšų kurui, juolab, kad Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas važinėjasi po visus Palangos objektus, apie kuriuos eina kalba komitete bei Taryboje, ar telefono pokalbiams su rinkėjais bei kolegomis tarybos nariais išeina daugiau, nei yra kompensuojama.

Už pieštukus neatsiskaito
Ekonomikos ir finansų komiteto narys Edmundas Krasauskas sakė iki lito neskaičiuojantis, kiek atlyginimo kas mėnesį į banko sąskaitą perveda Buhalterija – tarp dviejų ir trijų šimtų litų. O kalbant apie kompensacijas, didžioji dalis lėšų skiriama degalams kompensuoti, apmokama dalis telefono pokalbių, interneto prieiga – nes daug dirbama namie prie kompiuterio.
„Gal ir būtų galima daugiau pozicijų į kompensuojamas išlaidas pridėti – ta pati spauda, arba, jeigu kaip Tarybos narys į kokį priėmimą eini, damai gėlių puokštę nupirkti, – nusišypso E. Krasauskas. – Tačiau ar tikrai reikia? Visi pamename, kokie skandalai Seime buvo kilę, kai parlamentarai panoro kompensacijų už kostiumus ir servizus. Tačiau nereikia pamiršti, kad už kiekvieną pirkinį privalu atsiskaityti Buhalterijai, kuri kiekvieną kapeiką suskaičiuoja. O atsiskaitoma pateikus sąskaitą-faktūrą. Negi pirkdamas kad ir tą puokštę gėlių, sąskaitos-faktūros prašysi? Kaip ir pieštukams ar tušinukams. Manau, kad didžioji Tarybos narių dalis atsiskaito už daugiausiai lėšų „suvalgančias“ išlaidas – tą patį kurą automobiliui ar jo remontą“.  

Vertėtų kompensuoti
išlaidas pozicijos
paviešinimui

„Kiek Tarybos nariai gauna atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, tiesą sakant, nežinau – kas mėnesį jis skiriasi, o apskaičiuojamas pagal posėdžių protokolus. O aš pats esu parašęs oficialų raštą ir atsisakęs atlyginimo, kuris skaičiuojamas už laiką, atidirbtą Tarybos bei komitetų ir komisijų posėdžiuose“, – sakė Statybos ir miesto ūkio komiteto narys Mindaugas Skritulskas.
Politikas, kaip ir jo kolegos, teigė, kad liūto dalis kompensuojamųjų išlaidų eina transportui – konkrečiai degalams, mat jis dirba Klaipėdoje, ir atstumai susidaro nemenki.
„Ar pakanka pozicijų, kurios išlaidos yra kompensuojamos, reikėtų pasvarstyti. Aš manau, kad vertėtų pagalvoti apie Tarybos nario veiklos ataskaitos ar jo pozicijos paviešinimo spaudoje kompensavimą, reglamentuojant, kas kiek laiko tai būtų galima daryti – tarkim, kas ketvirtį, – nes toks viešinimas yra išties brangiai kainuojantis“, – svarstė M. Skritulskas.
Paklaustas, kaip vertina kolegų sprendimus atsisakyti atlygio, M. Skritulskas sakė, jog tai esąs kiekvieno Tarybos nario apsisprendimo reikalas. Gal merui pakanka, kad didžiąją dalį, tarkim, transporto išlaidų kompensuoja pati Savivaldybė, tad jis atsisakęs šių išmokų. Gal ir V. Šimaičiui lėšų pakanka – jis taip nusprendė, ir sprendimą reikia gerbti.

Iniciatyva sektina
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Eimutis Židanavičius sakė kas mėnesį gaunantis apie 400 Lt – kartais ir kiek didesnį – atlyginimą. O daugiausia išlaidų, už kurias atsiskaito ir gauna kompensacijas, patiria važinėdamas į susitikimus su rinkėjais, nes Palangos geografija ypatinga: nuo Būtingės iki Nemirsetos atstumai nemenki. Ir telefoninių pokalbių daug būna, ir to paties popieriaus pirkti reikia.
„Manau, kad tų paslaugų, už kurias galima gauti kompensaciją, visiškai pakanka. Aš kartais pagalvoju, kad gal geriau vertėtų kiek daugiau už patį Tarybos nario darbą apmokėti – gal tada kai kurie politikai daugiau dirbtų ir sąžiningiau savo pareigas atliktų. Tačiau, kita vertus, juk ne dėl atlyginimo į Tarybą dirbti ėjome“, – sakė E. Židanavičius.

Taupymas ar
politikavimas?

Palangos meras Šarūnas Vaitkus, kuris nesinaudoja galimybe gauti kompensacijas, sakė, jog jam pakanka ir gaunamų pajamų, ir to, kad nemenka dalis jo, kaip miesto vadovo, išlaidų dengiama Savivaldybės. Tačiau kolegų Tarybos narių neragino sekti savo pavyzdžiu.
„Tarybos nariai tikrai patiria daug išlaidų, susijusių su jų veikla. Ir tų išlaidų, jeigu politikas sąžiningai dirba miestui ir rinkėjams, yra daugiau, nei galima kompensuoti. Žinoma, kiekvieno laisva valia yra apsispręsti, atsisakyti ar ne atlyginimo bei kompensacijų. Tačiau demonstratyvūs žingsniai, man atrodo, labiau kelia norą papolitikuoti net tokiu klausimu“, – kalbėjo Palangos meras.
Pats Vaidas Šimaitis savo iniciatyvą aiškina noru taupyti Palangos biudžeto lėšas.
„Kiek pamenu, praėjusios kadencijos Taryboje buvo tik kompensuojamos vadinamosios kanceliarinės išlaidos, dabar gi ir kažkokios algos pasiskirtos. Mano nuomone, šias lėšas, kurių per metus ne viena dešimtis tūkstančių susidarytų, galima būtų sutaupyti. O kur panaudoti? Įvairiems nenumatytiems atvejams. Tarkim, praėjusiame posėdyje buvo ieškoma lėšų „Bočiams“. Galų gale, juk ir įvairiausių ekstremalių situacijų būna – neduok Dieve, trenks žaibas, kils gaisras, būtų  iš ko žmogų paremti ir jo patirtus nuostolius bent kiek kompensuoti“, – aiškino V. Šimaitis.
Pasak politiko, juk į Tarybą einama ne algos ar kompensacijų gauti, o atstovauti bendruomenės interesams, kad visiems būtų geriau. O šie atlyginimai, anot V. Šimaičio, „kelių litų pasižiurkiavimas“.
„Geriau pataupykime nenumatytiems atvejams, kad galėtume reikalui esant padėti, juk mūsų biudžetas gan skylėtas. O atėjus geresniems laikams, kai viskas „susireguliuos“, bus galima pagalvoti ir apie atlyginimo ėmimą“, – ragino V. Šimaitis.

„Aš galiu pragyvent
ir be to“

Tokius pat klausimus, kaip ir kitiems kalbintiems Tarybos nariams – kokį atlyginimą jie gauna kas mėnesį, kaip panaudoja lėšas, už kurias galima gauti virš 700 Lt kompensacijos, ar neketina atsisakyti to atlygio, uždavėme ir Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkei Sondrai Kulikauskienei. Politikės atsakymas, švelniai tariant, nustebino: „Kaip Tarybos narė nesu gavusi nė vieno lito. Aš Buhalterijai neteikiu jokių ataskaitų, jie man nieko ir nemoka, – sakė politikė. – Yra kelios priežastys. Viena – ką jau aš ten gausiu. Man užtenka atlyginimo darbe. Antra – tuo pačiu internetu aš dažniausiai naudojuosi irgi darbe, telefonu skambinu ne vien Tarybos ir rinkėjų reikalais – kaip dabar atskirti, kur kiek išleidau. Transporto išlaidos? Važinėjuos savo automobiliu, kurui pakanka“.
Paklausta, ar yra oficialiai atsisakiusi atlygio, S. Kulikauskienė sakė to nepadariusi.
„Man nereikia jokių oficialių ir juolab garsių atsisakymų. Neimu to atlygio, ir tiek. Galbūt, jeigu tos vadinamosios kanceliarinės išlaidos būtų labai jau didelės, pasinaudočiau galimybe gauti kompensaciją. O dabar – aš galiu pragyventi ir be to“, – sakė S. Kulikauskienė. 

Jūsų komentaras:

rutai 2013-08-10 20:45 (IP: 78.61.104.50)
o kiek pati skiri miesto grazinimui !!! Bepigu skaiciuoti svetimus

ruta 2013-08-09 10:55 (IP: 78.61.27.187)
Pagarba merui ir tarybos nariams, kurie atsisako atlyginimo, visi taip elgtis turėtų, kad taupytų biudžeto lėšas ir jas paskirtų miesto gražinimui

Ar ne gėda? 2013-08-06 20:39 (IP: 86.100.60.112)
vargšelė kulikauskienė aprauda negavusi nė lito...bet jai bėdžiai bei pensininkai sunešė didelius turtus...net bėgiškas lupikavimas po tuos 3 Lt...Jei vis mažai, tai pasėdėk kojas sukryžiavusi prie bažnyčios ... vis prisidursi, jei gėdos nejautė per televiziją, kai žmonės apskundė už "3" Lt, tai čia paprasčiau...

Kas taupesnis? 2013-08-06 12:36 (IP: 78.61.175.229)
Savivaldybės buhalterijos vadovė V.Ž. neteikia jokios informacijos, nes bijo, kad žurnalistai nepasidomėtų jos vadovaujamo padalinio darbuotojų papildomais atlyginimais už įvairius Europos sąjungos ir kt projektus.

cha 2013-08-06 09:52 (IP: 78.61.104.50)
ponia Kulikauskiene galetu laaabai placiai aprasyti, ka gero yra nuveikusi kaip tarybos nare, niekur neteko nieko skaityti apie jokius jos pasiekimus, nebent kuklius atsakymus i zurnalistu klausimus ir isivesta 3 litu mokesti savo istaigoje...

Taip pat skaitykite

Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, tęsdami tradiciją artėjant Vėlinėms pagerbti į Amžinybę iškeliavusius kolegas, ketvirtadienį, spalio 31 d., aplankė Palangos kapinėse amžinojo poilsio atgulusių Savivaldybės tarybos narių kapus.  


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


Trečiadienį ir penktadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš rinkimų sąrašų išbraukė 280 kandidatų į savivaldybių tarybų narius, nuslėpusius, kad buvo teisti. Penki kandidatai – trys iškelti Darbo partijos ir po vieną partijos Tvarka ir teisingumas bei Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinių palangiškių sąjūdis”...


Nors iki rinkimų į savivaldybių tarybas dar daugiau nei pusmetis, ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje klausantis kai kurių tarybos narių pasisakymų galėjo susidaryti įspūdis, jog jie jau rengiasi būsimoms rinkiminėms batalijoms. Pasisakymų, replikų ir šiaip pasikandžiojimų buvo tiek, kad net pasėdy dalyvavę visuomenės atstovai pastebėjo, jog sulig...


Miestui pradėta kenkti stabdant tarybos darbą

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2014 03 20 | Rubrika: Savaitės komentaras

Ar palangiškių išrinkti politikai dar benori būti miesto tarybos nariais? Ar tarybos posėdžiai jiems nevirto nepakeliama našta? Tokie klausimai iškilo praėjusį ketvirtadienį, kai į iš anksto paskelbtą tarybos posėdį iš 21 tarybos nario tesusirinko vos 10 politikų.


Paskutiniąją lapkričio dieną vykęs Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-asis posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 27 klausimai, ko gero, būtų pasibaigęs dar iki pirmosios kavos pertraukėlės ryte, jei ne arši diskusija, įsiplieskusi svarstant dešimtąjį  klausimą – dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties. Diskutuota aistringai, bet...


Rinkėjų išrinkti Palangos miesto savivaldybės Tarybos nariai nedirba veltui. Jiems yra sumokama už darbo laiką atliekant Savivaldybės tarybos narių pareigas, o taip pat kompensuojamos vadinamosios kanceliarinės išlaidos. Galimybe atsisakyti kompensacijų už vadinamąsias kanceliarines išlaidas nuo kadencijos pradžios pasinaudojo kurorto meras Šarūnas Vaitkus....


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas