Kurorto švietimo įstaigose – etatai pagal mokinių skaičių

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-04-28
Peržiūrėta
1854
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl miesto mokyklų pedagoginių pareigybių, dėl bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijos, mokyklos-darželio, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų etatų normatyvų.

 

Etatai pagal mokinių skaičių

Sprendimo  projektą rengusios Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Vargonienės teigimu, atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos mokinio krepšelio lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, buvo peržiūrėti visų miesto švietimo įstaigų etatai. Taip pat, pradėjus Smilčių pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą bei išanalizavus Klaipėdos ir Kretingos savivaldybėse švietimo įstaigų etatų normatyvus, buvo parengta nauja pedagoginių pareigybių bei etatų tvarka. Jei, specialistės teigimu, miesto Taryba patvirtins, pastaroji turėtų įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Pasak N.Vargonienės, siūlomiems etatams, kurie finansuojami iš mokinio krepšelio ir iš aplinkai skirtų lėšų, nustatyti svarbiausias rodiklis – ugdymo įstaigose esantis mokinių skaičius. Jei ankstesniais metais, anot specialistės, vadovai turėjo duomenis pristatyti iki spalio, tai šiemet prašoma vaikų sąrašus pateikti pasibaigus mokslo metams.

 

Atliko patikrinimus

Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės aiškinimu, atlikus visose Palangos miesto švietimo įstaigose kruopštų patikrinimą, nustatyta, kad laisvų ir neužimtų etatų yra „Baltijos“ vidurinėje bei mokykloje-darželyje „Pasaka“. Yra atvejų, kai vienas žmogus dirba net keturiose pareigose. Patikrinus prailgintos darbo dienos grupių veiklą rasta, kad vaikų nėra, tačiau auklėtojos pareigybė yra. Pasak N.Vargonienės, tenka pripažinti, kad etatų skaičius mokymo įstaigose buvo „išpūstas“. Konkretizavus, kiek ir kokių darbuotojų reikia, nustatytas  optimalus darbuotojų švietimo įstaigose skaičius.

 

Panaikintas etatas

Kalbant apie etatų sumažinimą, N.Vargonienė atkreipė dėmesį, jog mokykloje-darželyje „Pasaka“ neliko direktoriaus pavaduotojo neformaliam ugdymui. Minėtam etatui išlaikyti buvo skiriami pinigai iš mokinio krepšelio. Tačiau bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijoje ši pareigybė išliko.

 

Tartasi su vadovais

Pasiteiravus, ar pakoregavus etatus nekyla grėsmė kai kuriems kurorto pedagogams likti be darbo, N.Vargonienė sakė, jog dėl šios pertvarkos neturėtų baimintis švietimo sistemos dirbantieji, nes mokinių skaičius labai nesikeičia. „Buvome pakvietę į pasitarimą švietimo įstaigų vadovus, kurių kiekvienas išsakė savo pasiūlymus bei pageidavimus. Mokyklų vadovai prašė padidinti bibliotekoms ir profesijos patarėjų etatų skaičių. Taip pat atkreiptas dėmesys į susiklosčiusią situaciją dėl mokinių maitinimo. Atsižvelgta į ne viename pasitarime su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais nurodytas pastabas. Numatyta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbs dietistas ir sveikatos priežiūros specialistas, kuriems etato apmokėjimas nustatytas priklausomai nuo vaikų grupių skaičiaus. Ketvirtis etato trims ikimokyklinio ugdymo grupėms ir pusė etato, kai šešios ir daugiau grupių. Taip pat numatomas duomenų bazių tvarkytojo ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus etatas. Šiems darbuotojams finansuoti pinigai bus skiriami iš kitų mokyklos lėšų lėšų. Iš minėtų lėšų bus išlaikoma ir skalbėja, nes įstaigai, turinčiai specialiųjų poreikių vaikų grupes, tenka ne tik šiuos vaikus mokyti ir lavinti, bet ir skalbti drabužius,“ – kalbėjo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Etatai nesikeičia

Bendrojo lavinimo mokykloms ir gimnazijai nustatyti etatų normatyvai ne itin keičiasi. Išlieka direktorių pavaduotojų neformaliam ugdymui, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų bei ūkinio personalo darbuotojų pareigybės. Etato apmokėjimo dydis taip pat priklauso nuo mokinių skaičiaus. Pavyzdžiui, psichologo etatas numatytas, kai mokykloje mokosi nuo 300 iki 600 mokinių. Jei ugdymo įstaigoje mažiau nei 300 mokinių, tai skiriama tik pusė psichologo etato.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Su Tarybos sprendimo projektu galite susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto tinklapyje www.palanga.lt . 


Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis” jau daugelį metų įsijungia į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos organizuojamą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės”. 


Penktadienį, lapkričio 19 d., Palangoje lankėsi bei aktualius švietimo klausimus su Savivaldybės atstovais bei miesto ugdymo įstaigų vadovais aptarė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. 


Birželio 8 dieną Kurhauzo salėje dvidešimt septyniems Palangos sporto centro ugdytiniams iškilmingai įteikti Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo baigimo pažymėjimai.


Vakar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir aptarė maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijas...


Praėjusią savaitę miesto Taryba pritarė miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui. Progimnazija norėjusiai tapti Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, vietos šiame plane neliko. „Nesijaučiame nei nusivylę, nei liūdni. Yra kaip yra. V. Jurgučio mokykla iki 2015 metų bus pagrindinė mokykla“, – laikraščiui sakė V....


Forume išrinktas Palangos miesto mokyklų savivaldų informavimo centro pirmininkas

Palangos Senosios gimnazijos Parlamento narys Antanas Mikalauskas, 2011 04 03 | Rubrika: Miestas

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) yra paruošusi projektą mokinių savivaldų stiprinimui.  Mokyklų savivaldos informavimo centras (toliau-MSIC) - tai miesto mokinių savivaldų susibūrimas, kuris turi atsirasti kiekviename mieste, visoje Lietuvoje. MSIC tikslas - vienyti mokyklų savivaldas, stiprinti jų struktūrą, didinti mokinių dalyvavimą ir aktyvumą savivaldų veikla. Toks mokyklų...


Nors mokslo metai prasidėjo rugsėjį, tačiau miesto savivaldybės taryba buvo priversta tikslinti  klasių komplektų skaičių miesto švietimo įstaigose. Nepaisant to, jog rugpjūtį valdžia patvirtino mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, tačiau pastarąją tiek Švietimo skyriaus tarnautojai, tiek bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ignoruoja.


Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengtame bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plane apibūdinta esama švietimo būklė bei pristatytos raidos prognozės 2010-2014 metams.


Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl miesto mokyklų pedagoginių pareigybių, dėl bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijos, mokyklos-darželio, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų etatų normatyvų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius