Miesto politikų veidai: nuo statistų iki lyderių

Linas JEGELEVIČIUS, 2012-05-28
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Miesto politikų veidai: nuo statistų iki lyderių

Jau daugiau kaip metus dirba naujoji miesto savivaldybės Taryba. Tiesą pasakius, jau sunkiai apsiverčia liežuvis ją vadinti tokia. Nors miesto reikalai – net tokie „įšalę“, kaip kurhauzo restauracija, biokuro katilinių statyba, savivaldybės naujo pastato paieškos, prokurorų, paveldosaugininkų prašymu, sustabdyti dideli investiciniai projektai – pajudėjo iš mirties taško, bet vargu ar tai yra... Tarybos nuopelnas. Ar galima įvertinti kiekvieno Tarybos nario indėlį miestui? Kokie miesto politikų portretai? Įsimintiniausi jų bruožai per metus? „Palangos tiltas“ įvertino miesto politikus dešimtbalėje sistemoje.

 

Aleksandras Jokūbauskas, „tvarkietis“ – 8

Tarybos opozicijos lyderis, kolegų draugiškai pravardžiuojamas „Tarybos garsiakalbiu“.

Kaip opozicijos lyderis iki šiol nesugebėjo suburti opozicionierių „šešiukės“. Neatrodo, kad opozicija yra aptarusi bendrą strategiją Taryboje. Opozicijos pasisakymai – padriki, individualūs, dažniau šnekučiuojamasi tarpusavyje, negu dalyvaujama klausimų svarstyme. Opozicijos silpna vieta, kad abu politikos naujokai socialdemokratai, ir valdžios ragavę socialliberalai-darbiečiai Krasauskai ir „tvarkiečiai“ iki šiol neįgavo Taryboje tokio politinio svorio, kad, jų partijoms palankiai susiklosčius Seimo rinkimams, galėtų būti įdomūs didžiausioms koalicijos partijoms šiek tiek kitokiai politinei dėlionei.

Keistai atrodo, kai opozicijos „tvarkiečių“ A. Jokūbausko ir G. Valinevičiaus nuomonės tais pačiais klausimais kardinaliai išsiskiria ir balsuojama skirtingai.

Neadekvačiai atrodo, kai A. Jokūbauskas balsuoja prieš kai kuriuos strateginius miesto projektus, pavyzdžiui, kurhauzo restauraciją.

Galėtų būti didesnis įdirbis su miesto žiniasklaida. Politiškai pasielgė protingai, kai po negatyvaus straipsnio „Palangos tilte“ atsistatydino iš Tarybos Etikos komiteto pirmininko pareigų.

Vis tik yra stiprus politikas su aiškia pozicija visais klausimais.

 

Remigijus Alvydas Kirstukas, liberalcentristas – 9

Tarybos narys, kurio klausoma ir įsiklausoma. Kalba taupiai, bet svariai ir dalykiškai. Vienas iš keleto žmonių, kurio nuomonė itin svarbi merui Š. Vaitkui. Būtent su R. A. Kirstuku, o ne su V. Stalmoku, kaip buvusiu meru, linkęs pasikonsultuoti dabartinis meras.

Nepiktnaudžiauja pasisakymo ir replikos galimybe, bet svariai išsakė nuomonę už socialinių paslaugų Dienos centro finansavimą, svariai parėmė Palangos muziejaus kūrimą ir finansavimą jam.


Edmundas Krasauskas, „darbietis“ – 7

Kandžių pastabų ir pašaipų meistras. Kaip buvęs vienas miesto vadovų, puikiai orientuojasi miesto reikaluose, bet nesulaukia paramos iš kitų opozicijos narių, todėl individualios pastangos, siūlymai retai pasiekia tikslą.

Buvęs socialliberalas. Papildžius socialliberalams Darbo partiją, ši gali tapti rimta politinė atsvara konservatoriams ir liberalcentristams.


Genoveita Krasauskienė, „darbietė“ – 8

Gera švietimo reikalų žinovė. Ryškiausias pėdsakas Taryboje – nepavykusios pastangos suformuoti papildomą penktokų klasę V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje, nepaisant Tarybos sprendimo dėl teritorinio mokyklų klasių formavimo principo.

Dėl to kilo įtarimų, ar nesumaišė privačių ir viešų interesų.

Su vyru Edmundu – neabejotinai stipriausia opozicijos dalis, bet neišnaudoja savo potencialo dėl mažos kitų opozicinių partijų, ypač socialdemokratų, paramos.

Stipri lyderė. Prisijungus socialliberalams prie darbiečių, sugebėjo paskui save išvesti nemažą būrį bendrapartiečių.

Kaip Palangos darbiečių naujoji lyderė jau išsikovojo Darbo partijos vadų palaikymą – yra partijos kandidatė Pajūrio vienmandatinėje apygardoje.

 

Sondra Kulikauskienė, liberalcentristė – 5

Tarybos veteranė, bet tenkinasi statistės vaidmeniu. Vienas dažniausių miesto aktyvistės A. Rakauskienės taikinių Taryboje dėl sanitarijos normų ir paciento kortelės mokesčio S. Kulikauskienės bendrosios praktikos gydytojo centre.

 

Elena Kuznecova, konservatorė – 8,5

Stipri lyderė, buvusi savivaldybės kontrolierė, viena didžiausių buvusio mero V. Stalmoko „rakščių“ savivaldybėje, neseniai tapo VMI Klaipėdos apskrities Palangos skyriaus viršininke.

Keliskart išsiskyrė jos nuomonė su valdančios daugumos – siūlė skirtingus sprendimo projektus.

Tiesmuka ir „nevyniojanti į vatą“ žodžių, kaip kai kurie kiti valdančiosios koalicijos nariai, bendraujanti su žiniasklaida, dėl to mėgstama žurnalistų.

Buvo aptariama kaip galima savivaldybės administracijos vadovė po savivaldybių rinkimų praėjusiais metais, bet tam pasipriešino liberalcentristai.

 

Arvydas Dočkus, liberalsąjūdietis – 5,5

Ramus, tylus, geras žmogus, sveiko gyvenimo ir sporto propaguotojas, bet kažin ar to užtenka būti lyderiu – vadovauti liberalsąjūdiečiams ir dirbti Taryboje?

Pirma kadencija Taryboje, kol kas jos statistas. Kaip iš partijos skyriaus lyderio, norėtųsi susilaukti aiškesnės pozicijos, miesto reikalų išmanymo demonstravimo ir lyderystės.

Kita vertus, ilgai besipešusiems kurorto liberlsąjūdiečiams jis – su didele žmogiška patirtimi ir sportininko charakteriu – kol kas gera (laikina?) išeitis, Taryboje išskyrusi du nesutaikomus politinius priešininkus E. Židanavičių ir T. Žulkų.

 

Danas Paluckas, socialdemokratas – 8

Energingai ėmėsi darbo Taryboje ir, kaip pirmininkas, partijos Palangos skyriuje.

Nuolat pabrėžia socialinį svarstomų klausimų aspektą, mėgsta retoriškai klausti: „O kaip žmonės?..“ Nekart, kaip alternatyvą sprendimų projektams, pateikė savo siūlymus. Kai kurie jie net sukėlė Tarybos diskusijų, bet dažniausiai buvo neparemti valdančiosios daugumos.

Tarybos darbo pradžioje „išlysdavo“ Tarybos reglamento neišmanymas ar svarstomų klausimų priešistorės ir sprendimų mechanizmo, bet „šaudymus pro šalį“ kompensuoja jaunatviškas entuziazmas ir energija.

Po metų darbo Taryboje jų mažiau. Politikas jaučiasi Taryboje pastebimai užtikrinčiau, jaučiasi, kad ruošiasi Tarybos posėdžiams – analizuoja sprendimų projektus ir t.t., bet dėl jauno amžiaus ir nedidelės politinės patirties yra kartais ignoruojamas vyresnių opozicijos kolegų –nesusilaukia jų paramos.

Galėtų būti opozicijos lyderis ateityje ir turėti neblogų politinių perspektyvų.

Bet derėtų tobulinti lietuvių kalbos žinias – ausis rėžia netaisyklingi išsireiškimai, žargonas.

Socialdemokratų partija parodė didelį pasitikėjimą – D. Paluckas yra partijos kandidatas Pajūrio vienmandatėje apygardoje.

 

Artūras Sabaliauskas, socialdemokratas – 4

Tarybos statistas. Per metus, skirtingai nei D. Paluckas, nepadarė jokio progreso kaip politikas. Kyla abejonių, ar socialdemokratai nepadarė klaidos, eidami į savivaldybių rinkimus su A. Sabaliausku antroje rinkiminio sąrašo vietoje.

 

Antanas Sebeckas, konservatorius – 5

Ko gero, vienintelis Tarybos narys, kuris, kaip buvęs ilgametis Botanikos parko direktorius, galėtų būti labiausiai gerbiamas dėl savo profesinės patirties.

Labai inteligentiškas, diplomatiškas ir gerbiamas žmogus, bet kaip Tarybos narys yra statistas ir stebėtojas.

 

Saulius Simė, liberalcentristas – 8

Boksininkas partijos skyriaus pirmininkas ir vicemeras? Ar skyriaus pirmininkas ir vicemeras boksininkas? Kai vicemeras ramina plepančią opoziciją, atrodo, kad jis skalambija ne į varpelį, o į „kriaušę“... Dažniausiai perskaito „už“ balsavusių Tarybos narių pavardes, bet sportininko mentalitetas ir savijauta padeda suvaldyti ne tik Tarybą, bet ir bendrapartiečius skyriaus viduje.

Turi lemiamą žodį, kai kalbama apie miesto sporto reikalus.

 

Mindaugas Skritulskas, konservatorius – 9

Stiprus teisinis išsilavinimas jam labai praverčia ir Taryboje. Keliskart, pateikiant klausimą, pataisė merą. Vienintelis iš konservatorių, kuris gali savo partiniam bosui ir paprieštarauti.

Laikomas realiausiu kandidatu tapti kurorto konservatorių lyderiu, ateityje Š. Vaitkui nusprendus siekti Seimo nario mandato. Turi visas lyderio savybes, bet kai kuriems atrodo arogantiškas.

 

Vytautas Stalmokas, liberalcentristas – 6

Buvęs meras, į kurį pasišaipydamas opozicijos lyderis A. Jokūbauskas kartais nevengia kreiptis: „Mere...“ Regis, nelengvai susitaikė su eilinio Tarybos nario vieta. Keliskart aštriai nesutiko su valdančiosios koalicijos pateiktais sprendimo projektais ir balsavo kaip opozicija.

Vienas labiausiai Tarybos posėdžių nelankančių narių.

 

Albinas Stankus, centristas – 8,5

Miesto politikos veteranas, puikiai žino Tarybos darbo užkulisius. Geras oratorius. Kalba retai, bet įtaigiai ir įtikinamai, labai inteligentiškas. Ir nenuostabu: A. Stankus – mokslininkas.

Stipriai parėmė idėją įkurti Palangos muziejų, aršiai kritikavo autobusų stoties vadovus dėl neveiklumo.

 

Nerijus Stasiulis, centristas – 7,5

Palangos kultūros ramstis, renginių vedėjas, šiltas žmogus ir įžvalgus jaunas politikas. Tai – N. Stasiulis. Su A. Stankumi sudaro stiprų tandemą Taryboje, sutvirtino centristų pozicijas Palangos politiniame žemėlapyje.

 

Giedrius Šatkauskas, konservatorius – 7

Nepamainomas „Litesko“ reikalų žinovas buvusioje Taryboje, kai konservatoriai sudarė labai stiprią opoziciją.

Dabartinėje Taryboje mėgaujasi valdančiosios koalicijos nario statusu, mažai girdimas. Yra komisijos dėl „Litesko“ investicijų narys.

 

Šarūnas Vaitkus, konservatorius, miesto meras – 9,5

Stiprus kurorto konservatorių lyderis; įvairiais vertinimais, vienas stipriausių miesto vadovų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją.

Sugebėjo per metus, daugiausiai asmeninėmis pastangomis ir ryšiais su konservatorių partijos vadovais Seime ir Vyriausybėje, išjudinti „įstrigusius“ strateginius Palangos klausimus – tokius kaip kurhauzo restauracijos, naujo savivaldybės pastato, strateginių projektų, reikalaujant paveldosaugininkams ir prokurorams, „įšaldymo“ ir kitus.

Miesto patriotas, nes, užuot kandidatavęs į Seimą šį rudenį, nusprendė dirbti miesto labui kaip meras.

Gerokai pagerino kurorto viešuosius ryšius šalies žiniasklaidoje, suteikė miestui daugiau jaukumo, pasiūlydamas naujų idėjų, kurios buvo įgyvendintos.

Labai vertinamas daugelio miestelėnų dėl šilto, asmeniško bendravimo, įsiklausymo į miesto gyventojų nuomonę.

Nuolat pasisako klausimais, sukeliančiais Taryboje daugiausiai diskusijų, bet reikšmingai nutylėjo, kai Taryba karštai ginčijosi dėl kai kurių miesto verslininkų atleidimo nuo miesto administruojamų mokesčių.

Dėl didelio užimtumo apleido partinius reikalus – įveikė nedidelį „maištą“ partijos skyriaus viduje.

Gerai vertinamas konservatorių viršūnėse.

Didžiausias išbandymas laukia rudenį, jei kardinaliai pasikeis naujojo Seimo ir Vyriausybės sudėtis. Tuomet bus galima geriausiai spręsti apie mero sugebėjimus laviruoti laivą ir audrose.

 

Gediminas Valinevičius, „tvarkietis“ – 6

Tarybos statistas, neretai balsuodamas neparemia bendrapartiečio A. Jokūbausko, bet G. Valinevičiaus balsavimas atrodo labiau nuoseklus ir logiškas, atitinkantis miesto interesus negu kitų opozicijos narių, kurie balsuoja prieš vien dėl to, kad pozicija balsuoja už.

Inteligentiškas ir malonus žmogus, o tai irgi daug.

 

Dainius Želvys, konservatorius – 6

Buvo stiprus opozicijos politikas praėjusioje Tarybos kadencijoje. Mėgaujasi valdančiosios koalicijos nario statusu dabartinėje.

 

Eimutis Židanavičius, liberalsąjūdietis – 8

Daugelio prieštaringai vertinamas Tarybos narys dėl savo „išsišokimų“ – tai yra, skirtingos negu valdančiosios koalicijos, pozicijos. Kelia daug abejonių kai kurie jo pasiūlymai, pavyzdžiui, nustatyti metinę rinkliavą atrakcionams Gedimino gatvėje 100 tūkstančių litų. Akivaizdu, kad tai sukelia „lengvą“ kai kurių pozicijos kolegų susierzinimą. Kita vertus, siekis parodyti savo „stuburą“, o ne mechaniškai kilnoti ranką balsuojant yra sveikintinas dalykas.

Derėtų tobulinti lietuvių kalbos žinias – rėžia ausis politiko darkyta kalba.


Tomas Julius Žulkus, liberalsąjūdietis – 6

Pastebimai aptilo išverstas iš partijos skyriaus pirmininko pareigų, nors užkulisiuose lieka svarbiausias liberalsąjūdiečių žmogus, derinant koalicijos partnerių sprendimus.

Kai kam kyla abejonių Tarybos valdančiosios koalicijos sprendimas jo vadovaujamam Palangos vandens motociklų klubui išnuomoti didelę erdvę vasaros prekybai – restorano veiklai...

 

Mieli miestelėnai, o kaip jūs vertinate Tarybos narius? Ar jie pateisina jūsų lūkesčius? Kurie jus nuvylė? O kuriems esate dėkingi? Skambinkite 8460 40004, rašykite [email protected]gostiltas.lt, „Palangos tiltas“, Vytauto g. 85a, Palanga.

Jūsų komentaras:

Olesiai 2012-05-30 15:46 (IP: 82.135.197.57)
Sis neuzsakytas, o labai objektyvus.

Olesia 2012-05-30 10:36 (pppp / IP: 80.243.30.12)
TAI PAPRASČIAUSIAI KAŽKIENO UŽSAKYTAS STRAIPSNIS

Vita 2012-05-29 15:02 (IP: 78.61.218.139)
As palaikau S. Vaitku-mera. Tikras Palangos patrijotas. Vaiksto, ziuri kur ka padaryti, daro. Sveikinasi su zmonemis,nepasikeles. Kad dar patvarkyru plytu gatve, kitoj pusej maksimos, butu labai gerai.Kelis metrus paklojo, bet toliau ir nebesugebejo. Aisku reikia daug kur dar, bet meras ,,maladec,,Linkiu optimizmo, geros kloties grazinant musu Palanga.

verslininkas 2012-05-29 11:22 (IP: 88.119.253.63)
Kažin ar nepakorė dar žulkaus pirožnikas už praloštą terasą. Nepavyko šį kartą žulkui, oi nepavyko...

palangiškis 2012-05-29 11:10 (dddd / IP: 88.119.253.63)
tik švaitkus apie save taip gražiai parašyti gali

Nijolė. Volskienė 2012-05-28 23:28 (IP: 78.61.214.75)
Aš už ir mano šeima už dabartinį merą ir jo pastangas sugrąžinti Palangą palangiškiams.

Taip pat skaitykite

Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Šiandien įvykusiame miesto Tarybos posėdyje daugiausiai klausimų sulaukė "Palangos klevas", valdančios kurorto ir Šventosios turgus, direktorius Andrejus Byčkovas ir Palangos TIC direktorė Rasa Kmitienė.


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Trečiadienį, balandžio 24 d., vykusio Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu paskirta savivaldybės administracijos direktorė. Ja tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Akvilė Kilijonienė. Slapto balsavimo metu A. Kilijonienės kandidatūra palaikyta vienbalsiai.


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


„Šie metai Palangai buvo išties sėkmingi: nepaisant iškilusių sunkumų, įvykdysime Savivaldybės biudžeto planą, gausu tiek pradėtų, tiek įgyvendintų projektų. Labai sklandžiai dirbo miesto Taryba: dauguma posėdžių neužtrukdavo visos dienos. Tai rodo, jog mes per šiuos metus subrendome ir, vieningai priimdami sprendimus, išties pateisiname mūsų...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Jau daugiau kaip metus dirba naujoji miesto savivaldybės Taryba. Tiesą pasakius, jau sunkiai apsiverčia liežuvis ją vadinti tokia. Nors miesto reikalai – net tokie „įšalę“, kaip kurhauzo restauracija, biokuro katilinių statyba, savivaldybės naujo pastato paieškos, prokurorų, paveldosaugininkų prašymu, sustabdyti dideli investiciniai projektai –...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas