Moksleivių klubas lėšas naudoja ne pagal paskirtį

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-05-06
Peržiūrėta
320
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės Kontrolierų tarnybos auditorės, atlikusios Palangos moksleivių klubo finansinį auditą bei įvertinusios biudžetinės įstaigos finansų valdymą, nustatė trūkumus, kurių esminis – viršijami patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos asignavimai darbo užmokesčiui ir tampama skolininkais už tiekiamą šilumą.

 

Išlaikoma iš biudžeto

Palangos miesto moksleivių klubas yra neformaliojo švietimo biudžetinė įstaiga, kurios steigėja miesto Savivaldybė. Moksleivių klubo pagrindinė funkcija – vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, sudarant sąlygas mokiniams pagal saviraiškos poreikius lavintis bei padėti tapti aktyviais visuomenės nariais. Pernai šioje įstaigoje dirbo 11 studijų ir būrelių, kuriuos lankė vidutiniškai 210 kurorto moksleivių.

 

Pinigai atlyginimams

Moksleivių klubui finansuoti pernai skirta 349 tūkst. 500 litų. Tai – Savivaldybės biudžeto lėšos ir pajamos, gautos už patalpų nuomą. Be to, klubui 2008 metais iš Valstybės privatizavimo fondo pervesta 11 tūkst. 300 litų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti.

Savivaldybės kontrolierių tarnyba, ištyrusi bei atlikusi savarankiškas procedūras, nustatė klaidas, kurios turėjo įtakos biudžetui ir turtui naudoti. Konstatuota, kad įstaiga 3 tūkst. 700 litų viršijo Tarybos sprendimu patvirtintus maksimalius asignavimui darbo užmokesčiui. Taip pat suplanuotos lėšos programoms vykdyti buvo panaudotos darbuotojų atlygiams. Todėl,  panaudojus ne pagal paskirtį asignavimus, Moksleivių klubas liko skolingas bendrovei „Lietuvos dujos“ už šildymą 4 tūkst. 900 litų.

 

Įdarbino sutuoktinį

Kontrolierės atkreipė dėmesį ir į darbo apmokėjimo tvarką. Direktorės Rūtos Gecienės nedarbingumo laikotarpiu jos pavaduotojai buvo išmokėtas 50 proc. – per 3 tūkst. litų – darbo užmokesčio priedas. Nors pagal patvirtintus klubo nuostatus yra numatyta, kad direktorei nesant darbe, pavaduotoja atlieka jos pareigas ir jokie priedai neskiriami. Taip pat, nesilaikant Darbo kodekso nuostatų, kuriose yra apribojimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ryšiai ir tarnyba susijusi su vieno iš jų pavaldumu, Moksleivių klube direktorės pavaduotoju ūkiui puse etato įdarbintas R.Gecienės sutuoktinis, buvęs bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ vadovas Viktoras Gecas.

 

Spręs iš esmės

Palangos miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Laimos Valužienės pasiteiravus, kokių imtasi priemonių dėl direktorės R.Gecienės vyro užimamų pareigų, ji sakė, kad Moksleivių klubo direktorė šiuo metu atostogauja ir jai grįžus klausimas dėl etatų šioje įstaigoje bus sprendžiamas iš esmės. 

 

Nesilaiko įstatymų

Kontrolierės atkreipė dėmesį ir dėl įstatymų nesilaikymo, įsigyjant turtą. Iš mokesčių mokėtojų pinigų buvo nupirkta anglų kalba kompiuterinė licencija, kainuojanti 353 litus, nors šių lėšų biudžete nebuvo numatyta. Be to, įstaiga nėra sudariusi žemės sklypo, kuriame stovi pastatas ir kiti statiniai, panaudos sutarties su Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Šiandien, vasario 4-ąją, įvyko Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis. Tarybos pirmininkas ir miesto meras Šarūnas Vaitkus jo pradžioje perskaitė Tarybos narės Renatos Surblytės, kuri posėdyje nedalyvavo, pareiškimą, kuriuo ji Tarybai pranešė apie pasitraukimą iš Socialdemokratų partijos, taip pat iš miesto Tarybos jungtinės...


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos moksleivių klubas (Virbališkės takas 4) spalio 30 d. 16 val. kviečia į Moliūgų dekoravimo šventę.


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


  Trečiadienį kelininkų poilsio namai priešais miesto savivaldybę tapo miesto savivaldybės nuosavybe. Pastato perdavimo sutartį pasirašė Palangos savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius Petras Kaučikas. Tikimasi, kad savivaldybės jėgomis parengus pastato renovacijos projektą ir...


Savivaldybės Kontrolierų tarnybos auditorės, atlikusios Palangos moksleivių klubo finansinį auditą bei įvertinusios biudžetinės įstaigos finansų valdymą, nustatė trūkumus, kurių esminis – viršijami patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos asignavimai darbo užmokesčiui ir tampama skolininkais už tiekiamą šilumą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius