Moksleivių klubas lėšas naudoja ne pagal paskirtį

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-05-06
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Savivaldybės Kontrolierų tarnybos auditorės, atlikusios Palangos moksleivių klubo finansinį auditą bei įvertinusios biudžetinės įstaigos finansų valdymą, nustatė trūkumus, kurių esminis – viršijami patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos asignavimai darbo užmokesčiui ir tampama skolininkais už tiekiamą šilumą.

 

Išlaikoma iš biudžeto

Palangos miesto moksleivių klubas yra neformaliojo švietimo biudžetinė įstaiga, kurios steigėja miesto Savivaldybė. Moksleivių klubo pagrindinė funkcija – vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, sudarant sąlygas mokiniams pagal saviraiškos poreikius lavintis bei padėti tapti aktyviais visuomenės nariais. Pernai šioje įstaigoje dirbo 11 studijų ir būrelių, kuriuos lankė vidutiniškai 210 kurorto moksleivių.

 

Pinigai atlyginimams

Moksleivių klubui finansuoti pernai skirta 349 tūkst. 500 litų. Tai – Savivaldybės biudžeto lėšos ir pajamos, gautos už patalpų nuomą. Be to, klubui 2008 metais iš Valstybės privatizavimo fondo pervesta 11 tūkst. 300 litų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti.

Savivaldybės kontrolierių tarnyba, ištyrusi bei atlikusi savarankiškas procedūras, nustatė klaidas, kurios turėjo įtakos biudžetui ir turtui naudoti. Konstatuota, kad įstaiga 3 tūkst. 700 litų viršijo Tarybos sprendimu patvirtintus maksimalius asignavimui darbo užmokesčiui. Taip pat suplanuotos lėšos programoms vykdyti buvo panaudotos darbuotojų atlygiams. Todėl,  panaudojus ne pagal paskirtį asignavimus, Moksleivių klubas liko skolingas bendrovei „Lietuvos dujos“ už šildymą 4 tūkst. 900 litų.

 

Įdarbino sutuoktinį

Kontrolierės atkreipė dėmesį ir į darbo apmokėjimo tvarką. Direktorės Rūtos Gecienės nedarbingumo laikotarpiu jos pavaduotojai buvo išmokėtas 50 proc. – per 3 tūkst. litų – darbo užmokesčio priedas. Nors pagal patvirtintus klubo nuostatus yra numatyta, kad direktorei nesant darbe, pavaduotoja atlieka jos pareigas ir jokie priedai neskiriami. Taip pat, nesilaikant Darbo kodekso nuostatų, kuriose yra apribojimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ryšiai ir tarnyba susijusi su vieno iš jų pavaldumu, Moksleivių klube direktorės pavaduotoju ūkiui puse etato įdarbintas R.Gecienės sutuoktinis, buvęs bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ vadovas Viktoras Gecas.

 

Spręs iš esmės

Palangos miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Laimos Valužienės pasiteiravus, kokių imtasi priemonių dėl direktorės R.Gecienės vyro užimamų pareigų, ji sakė, kad Moksleivių klubo direktorė šiuo metu atostogauja ir jai grįžus klausimas dėl etatų šioje įstaigoje bus sprendžiamas iš esmės. 

 

Nesilaiko įstatymų

Kontrolierės atkreipė dėmesį ir dėl įstatymų nesilaikymo, įsigyjant turtą. Iš mokesčių mokėtojų pinigų buvo nupirkta anglų kalba kompiuterinė licencija, kainuojanti 353 litus, nors šių lėšų biudžete nebuvo numatyta. Be to, įstaiga nėra sudariusi žemės sklypo, kuriame stovi pastatas ir kiti statiniai, panaudos sutarties su Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Pirmadienį, balandžio 20-ąją, posėdžiavusi Savivaldybės darbo grupė Pasiūlymams dėl priemonių, susijusių su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo sukeltų ekonominių pasekmių mažinimu, rengti, numatė priemones, kurios padės kurorte sušvelninti karantino sukeltas neigiamas pasekmes Palangos gyventojams ir verslui. Darbo grupės siūlymus svarstys ir galutinius sprendimus kitą...


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos moksleivių klubas (Virbališkės takas 4) spalio 30 d. 16 val. kviečia į Moliūgų dekoravimo šventę.


Trečiadienį, balandžio 24 d., vykusio Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu paskirta savivaldybės administracijos direktorė. Ja tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Akvilė Kilijonienė. Slapto balsavimo metu A. Kilijonienės kandidatūra palaikyta vienbalsiai.


Nepaisant didelio krūvio mokyklose, daugiau kaip pusė Palangos senosios gimnazijos moksleivių užsiima popamokine veikla. „Yra tokių vaikų, kurie suspėja visur. Jie eina dainuoti, lipdyti ar muzikuoti, šokti – jie kaip vijurkai sukasi visur“, – nuomonę išsakė Palangos moksleivių klubo direktorės pavaduotoja ugdymui Vanda Juodikienė.


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


  Trečiadienį kelininkų poilsio namai priešais miesto savivaldybę tapo miesto savivaldybės nuosavybe. Pastato perdavimo sutartį pasirašė Palangos savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius Petras Kaučikas. Tikimasi, kad savivaldybės jėgomis parengus pastato renovacijos projektą ir...


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Savivaldybės Kontrolierų tarnybos auditorės, atlikusios Palangos moksleivių klubo finansinį auditą bei įvertinusios biudžetinės įstaigos finansų valdymą, nustatė trūkumus, kurių esminis – viršijami patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos asignavimai darbo užmokesčiui ir tampama skolininkais už tiekiamą šilumą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas