Naujovės bendraujant su pastatų administratoriais

Marius ANDRIUŠKA, 2010-03-31
Peržiūrėta
355
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Nuo kovo 10-osios įsigaliojo naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pataisos. Jos turėtų pagerinti bei supaprastinti ypač daugiabučių namų savininkų ir administruojančių įmonių tarpusavio santykius.

 

Pagal Vyriausybės nutarimą, nuo šiol butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais nebegali būti fiziniai asmenys, nors ir turintys teisę teikti nekilnojamojo turto administravimo paslaugas. Kaip teigiama naujoje nuostatų pataisoje, „butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais gali būti skiriami juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys teisę teikti turto administravimo paslaugas, atrinkti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba, nustatydama administratorių atrinkimo tvarką, vadovaujasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais“.

Kurorte dažniausiai butų savininkų nepasitenkinimas administratoriais kyla dėl pinigų. Žmonės skundžiasi nežinantys, už kokias paslaugas jie turi mokėti administravimo mokestį, o labiausiai dėl to, kad nežino, kam ir kaip administruojančios įmonės UAB „Palangos butų ūkis“ surinkti pinigai išleidžiami.

Pataisytų nuostatų dalyje, reglamentuojančioje administratoriaus uždavinius bei funkcijas, numatyta, jog administruojanti įmonė „apskaičiuoja (pagal nuostatų punktus) mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia patalpų savininkams ir (ar)valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams (jeigu nustatyta valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojų ir nuomininkų santykius reguliuojančiuose teisės aktuose) informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ar įmonėse, internetu, tiesioginių debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą“.

Taip pat administratorius įpareigojamas „pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti duomenys apie šių nuostatų punktuose nurodytus sumokėti mėnesinius mokesčius ir kaupiamąsias įmokas, įsiskolinimus, sukauptų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti panaudojimą ir likutį, informacija apie darbų planų įvykdymą. Kartu su ataskaita pateikiami kitų metų darbų planai, nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Gali būti pateikta ir kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu. Ataskaita skelbiama administratoriaus interneto tinklapyje, jeigu jis tokį turi, pateikiama patalpų savininkams į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu. Ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar savo iniciatyva administratorius šią ataskaitą ir darbų planus pateikia patalpų savininkų susirinkime“.

Nuo šiol patalpų savininkai galės išsirinkti savo įgaliotąjį atstovą, kuris atstovaus jiems santykiuose su administratoriumi. Anksčiau nuostatuose buvo teigiama, jog „patalpų savininkams (ne mažiau kaip ¼ visų patalpų savininkų) pateikus rašytinį prašymą ir išdėsčius jame pasiūlymus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo, atnaujinimo ar rekonstravimo, jeigu tai nesusiję su jų priežiūros ir naudojimo privalomaisiais reikalavimais, administratorius per mėnesį nuo šių pasiūlymų pateikimo organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba patalpų savininkų balsavimą raštu, kad būtų priimtas sprendimas“. Naujoji pataisa nustato, kad „patalpų savininkai susirinkime ar balsuodami raštu gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo, balsų skaičiavimo komisijose, tikrinant šilumos ir kitų matavimo prietaisų rodmenis, gauti informaciją apie planuojamus ir atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, kitas suteiktas paslaugas, mėnesinių mokesčių, kaupiamųjų įmokų apskaičiavimą ir panaudojimą“.

Kurorte daugiabučius namus administruojančios UAB „Palangos butų ūkis“ direktorius Raimondas Juodzevičius „Palangos tiltui“ teigė, jog naujosios nuostatų pataisos supaprastina darbą, aiškiau reglamentuoja daugelį bendravimo su patalpų savininkais santykius. „Tikiuosi, kad vadovaujantis naujaisiais nuostatais išvengsime daugelio nesusipratimų, o iškilusias problemas išspręsti bus galima daug greičiau,“ – sakė R.Juodzevičius.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Savo kaltės niekada nepripažinęs, bet septyneriems metams nuteistas buvęs faktinis Palangos kredito unijos (PKU) vadovas Evaldas Petrauskas po devynių ir pusės mėnesio bausmės atlikimo Kybartų pataisos namuose prieš Kalėdas išvydo laisvę. Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) nutarė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 metų sausio 12 dienos nuosprendis turi būti...


Sakoma, kad nauja šluota gerai šluoja. Jau daugiau kaip pusmetį vadovaujantis UAB „Palangos butų ūkis“ Vaidas Barakauskas šypteli išgirdęs klausimą, ar jam tinka toks priežodis, bet diplomatiškai pastebi, kad ne visi buvusių įmonės vadovų sprendimai jam yra suprantami. „Sieksiu profesionalumo – tiek vadyboje, tiek įmonės darbuotojų...


Rugpjūčio 12 dieną sukaks lygiai metai, kai iki tol didžiąją daugumą kurorto daugiabučių administravusi bendrovė „Palangos butų ūkis“ pradėjo teismų procesus prieš jos paslaugų atsisakiusius ir kitą savo turto administratorių pasirinkusius palangiškius bei kitų miestų gyventojus, turinčius butus kurorte. Įkaitais paversti 35 namuose gyvenantys 905 žmonės, kurie kaip...


Palangoje startuoja daugiabučių namų renovacijos antrasis etapas

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2014 03 24 | Rubrika: Miestas

Palangoje startuoja antrasis daugiabučių namų renovacijos etapas – penktadienį pasirašyta Savivaldybės administracijos ir UAB „Terma Consult“ sutartis dėl 58 kurorto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo.


Kurorto daugiabučių gyventojų nenorinti iš savo glėbio paleisti ir nepaisydama jų valios perduoti namus administruoti palangiškių pasirinktam naujam administratoriui „Palangos komunaliniam ūkiui“, UAB „Palangos butų ūkis“ ir toliau bando žmonių bei teismo kantrybę. Praėjusį antradienį turėję įvykti trys Palangos miesto apylinkės teismo posėdžiai buvo...


Senų, nenaudojamų automobilių savininkų dėmesiui

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 11 21 | Rubrika: Miestas

Pasibaigus vasaros sezonui ir ištuštėjus Palangai daugiabučių kiemuose ryškiai pasimato palikti, seni, nenaudojami automobiliai, kurie sezono ir ne tik sezono metu kelia pasipiktinimą čia gyvenantiems ir poilsiaujantiems žmonėms. Klaipėdos AVPK Palangos miesto policijos komisariatas ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius...


Jeigu pastatas apleistas ir neprižiūrimas, Viešosios tvarkos skyriaus skirtas baudas privalo mokėti visi – ir bankrutavusių įmonių turtą administruojantys bankroto administratoriai. O konkrečiai – administruojančių įmonių vadovai. Tokia neskundžiamos nutarties, kurią birželio 21 d. priėmė Klaipėdos apygardos teismas, esmė.


Miesto savivaldybei jau mąstant apie kurhauzo atstatymo darbus - Vyriausybė yra pažadėjusi kurhauzo restauracijai skirti 1 milijoną litų kitais metais – kurhauzo padegimas iki šiol kursto aistras. Nors Klaipėdos apylinkės teismas baudžiamojoje byloje dėl kurhauzo padegimo nuosprendį paskelbė prieš daugiau kaip keturis metus, 2007-ųjų spalį, tačiau tik šiomis...


Kokie žmonės valdys Palangą ateinančius ketverius metus? „Palangos tiltas“ paprašė visų naujos Tarybos narių atsakyti į 10 pateiktų klausimų. Šiandien į klausimus atsako Tarybos narys Mindaugas Skritulskas, išrinktas pagal Tėvynės Sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą.


Naujovės bendraujant su pastatų administratoriais

Marius ANDRIUŠKA, 2010 03 31 | Rubrika: Miestas

Nuo kovo 10-osios įsigaliojo naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pataisos. Jos turėtų pagerinti bei supaprastinti ypač daugiabučių namų savininkų ir administruojančių įmonių tarpusavio santykius.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius