Palangiškiai šauliai pagerbė V. Montvydo – Žemaičio atminimą

Palangos tiltas, 2013-09-02
Peržiūrėta
2149
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangiškiai šauliai prie paminklo V. Montvydui – Žemaičiui.
Palangiškiai šauliai prie paminklo V. Montvydui – Žemaičiui.

Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo iškilmėse.
Į iškilmes buvo pakviesti Žemaitijos rajonų šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, LR Krašto apsaugos ministerijos, savivaldybių atstovai, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos nariai, kiti garbūs svečiai.

Už žuvusiuosius Varnių bažnyčioje Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Po Mišių vėliavomis nešinų šaulių ir kitų iškilmių dalyvių eisena nužygiavo prie buvusios Varnių NKVD būstinės, kurios teritorijoje stovi naujai iškilęs paminklas Vladui Montvydui – Žemaičiui. Ant jo iškaltas partizanų šūkis: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“.
Paminklą atidengė buvę partizanai, LLA laisvės kovų sąjūdžio partizanų štabo viršininkas Vytautas Balsys ir Žemaičių apygardos partizanų vadas Steponas Grybauskas. Paminklą pašventino vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Už žuvusiuosius, kurių atminimas pagerbtas tylos minute, nugriaudėjo trys patrankų salvės, sugiedotas Lietuvos himnas.
Minėjimą pradėjo V. Montvydo – Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė, kartu su ja dalyvavo ir kiti partizanų vado vaikai – dar viena dukra ir trys sūnūs. Ji plačiai nušvietė tėvo veiklą, priminė, kad jis ir jo adjutantas Bronius Alūza žuvo 1953 m. rugpjūčio 23-osios vakare, kai jų apsilankymo vieta buvo išduota. Iš aplinkinių rajonų surinkti čekistų ir stribų pulkai surengė pasalą. Žuvusių partizanų kūnai buvo išniekinti Varniuose prie stribų būstinės.
Liudininkai prisimena, kad ant žuvusiųjų dėvėtų Lietuvos kariuomenės uniformų nebuvo nei vienos šautinės skylės, tik abiejų partizanų smilkiniuose matėsi didelės šautinės žaizdos. Tikėtina, kad jie, likę ištikimi partizano priesaikai, iššaudę visus šovinius, paskutinį pasiliko sau...
Minėjimas prie paminklo truko apie porą valandų: buvo daug kalbančių, kanklėmis gedulingas melodijas kankliavo Varnių moksleiviai. Vėliau iškilmių dalyviai vaišinosi kareiviška koše.
Iš Varnių Palangos šauliai išvažiavo į Mažeikių rajone vykusį visos Lietuvos šaulių sąjungos sąskrydį.

Adolfas Sendrauskas
Kuopos vadas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Šiemet švenčiame 105-ąjį Lietuvos šaulių sąjungos gimtadienį. LŠS įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. 


Rugpjūčio 19 d. Palangos šauliai vyko į Šilalės rajoną, netoli Medvėgalio piliakalnio, į memorialinio paminklo Žemaitijos apygardos vadui Vladui Montvydui atidengimo iškilmes.


Rugpjūčio mėnesį, pakviesti Žemaičių apygardos 3-ios rinktinės savanorių, Palangos generolo J. Žemaičio šaulių choro grupė nuvyko į Mažeikius.


Palangos šauliai gavo kvietimą rugsėjo 26 d. Medvėgalio kalno papėdėje paminėti Lietuvos laisvės armijos 80-ties metų jubiliejų ir Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 110-ąsias gimimo metines.


Palangos jūros šauliai, tęsdami tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, savo pageidavimą pareiškė 3-iosios jūros šaulių rinktinės vadui atsargos majorui Rolandui Lukšui. Jis pasirūpino transportu, ačiū jam už tai. Į kelionę vykome kartu su Klaipėdos šaulių delegacija.


Vis dar tebesiautėjant COVID – 19 šmėklai, palangiškiai vis vien surado ir laiko, ir entuziazmo tinkamai pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31 - ąsias metines. Pirmiausia prie nepriklausomybės signataro Jono Basanavičiaus paminklo rinkosi Lietuvos šaulių sąjungos Palangos kuopos nariai, kurių pagrindą tądien sudarė miesto kultūros ir jaunimo centro vyrų...


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Praėjusį šeštadienį Kelmėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 25-ečio minėjimas-sąskrydis, kuriame dalyvavo ir grupelė Palangos šaulių.


Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo...


Kovo 23 dieną Klaipėdos apskrities jūros šaulių sąjunga savo būstinėje Klaipėdoje šventė neeilinę sukaktį – šiemet sukako 90 metų nuo sąjungos įkūrimo. Iškilmėse dalyvavo ir Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės Palangos šaulių 6-osios kuopos šauliai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius