Palangiškiai šauliai pagerbė V. Montvydo – Žemaičio atminimą

Palangos tiltas, 2013-09-02
Peržiūrėta
744
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangiškiai šauliai prie paminklo V. Montvydui – Žemaičiui.
Palangiškiai šauliai prie paminklo V. Montvydui – Žemaičiui.

Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo iškilmėse.
Į iškilmes buvo pakviesti Žemaitijos rajonų šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, LR Krašto apsaugos ministerijos, savivaldybių atstovai, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos nariai, kiti garbūs svečiai.

Už žuvusiuosius Varnių bažnyčioje Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Po Mišių vėliavomis nešinų šaulių ir kitų iškilmių dalyvių eisena nužygiavo prie buvusios Varnių NKVD būstinės, kurios teritorijoje stovi naujai iškilęs paminklas Vladui Montvydui – Žemaičiui. Ant jo iškaltas partizanų šūkis: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“.
Paminklą atidengė buvę partizanai, LLA laisvės kovų sąjūdžio partizanų štabo viršininkas Vytautas Balsys ir Žemaičių apygardos partizanų vadas Steponas Grybauskas. Paminklą pašventino vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Už žuvusiuosius, kurių atminimas pagerbtas tylos minute, nugriaudėjo trys patrankų salvės, sugiedotas Lietuvos himnas.
Minėjimą pradėjo V. Montvydo – Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė, kartu su ja dalyvavo ir kiti partizanų vado vaikai – dar viena dukra ir trys sūnūs. Ji plačiai nušvietė tėvo veiklą, priminė, kad jis ir jo adjutantas Bronius Alūza žuvo 1953 m. rugpjūčio 23-osios vakare, kai jų apsilankymo vieta buvo išduota. Iš aplinkinių rajonų surinkti čekistų ir stribų pulkai surengė pasalą. Žuvusių partizanų kūnai buvo išniekinti Varniuose prie stribų būstinės.
Liudininkai prisimena, kad ant žuvusiųjų dėvėtų Lietuvos kariuomenės uniformų nebuvo nei vienos šautinės skylės, tik abiejų partizanų smilkiniuose matėsi didelės šautinės žaizdos. Tikėtina, kad jie, likę ištikimi partizano priesaikai, iššaudę visus šovinius, paskutinį pasiliko sau...
Minėjimas prie paminklo truko apie porą valandų: buvo daug kalbančių, kanklėmis gedulingas melodijas kankliavo Varnių moksleiviai. Vėliau iškilmių dalyviai vaišinosi kareiviška koše.
Iš Varnių Palangos šauliai išvažiavo į Mažeikių rajone vykusį visos Lietuvos šaulių sąjungos sąskrydį.

Adolfas Sendrauskas
Kuopos vadas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos jūros šauliai, tęsdami tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, savo pageidavimą pareiškė 3-iosios jūros šaulių rinktinės vadui atsargos majorui Rolandui Lukšui. Jis pasirūpino transportu, ačiū jam už tai. Į kelionę vykome kartu su Klaipėdos šaulių delegacija.


Vis dar tebesiautėjant COVID – 19 šmėklai, palangiškiai vis vien surado ir laiko, ir entuziazmo tinkamai pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31 - ąsias metines. Pirmiausia prie nepriklausomybės signataro Jono Basanavičiaus paminklo rinkosi Lietuvos šaulių sąjungos Palangos kuopos nariai, kurių pagrindą tądien sudarė miesto kultūros ir jaunimo centro vyrų...


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių....


Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.


Palangos šauliai savaitgalį Plateliuose kartu su atvykusiais iš visos Lietuvos minėjo Lietuvos karininko, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vado Jono Semaškos – Liepos 70-mečio žūties metines.


Palangos šauliai Vėlinių dieną tradiciškai pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus, visus laisvės kovų dalyvius. Šauliai šiemet žygį pradėjo nuo paminklo Jonui Žemaičiui, prie kurio pirmiausia padėjo gėlių, uždegė žvakutes ir pagerbė generolo atminimą tylos minute.


Praėjusį šeštadienį Kelmėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 25-ečio minėjimas-sąskrydis, kuriame dalyvavo ir grupelė Palangos šaulių.


Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo...


Kovo 23 dieną Klaipėdos apskrities jūros šaulių sąjunga savo būstinėje Klaipėdoje šventė neeilinę sukaktį – šiemet sukako 90 metų nuo sąjungos įkūrimo. Iškilmėse dalyvavo ir Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės Palangos šaulių 6-osios kuopos šauliai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius