Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą

Palangos tiltas, 2024-02-06
Peržiūrėta
1055
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.

Projektai remiami pagal šias Kultūros projektų finansavimo prioritetines kryptis:

Palangos miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrines veiklas, pasitelkiant kūrybą, kultūros edukaciją, kūrybines partnerystes;tarptautinių kultūros ir meno projektų įgyvendinimas;Palangos kultūros paveldo įveiklinimas, aktualizavimas, skatinant naujas kultūros raiškos formas;projektų, kuriais siekiama paminėti 200-ąsias metines, grafams Tiškevičiams įsigijus Palangą, įgyvendinimas.

Projektus konkursui gali teikti asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas, kurios gali būti projekto partnerėmis), fiziniai asmenys, kuriems yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Paraiškos iki 2024 m. vasario 26 d. turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Kultūros bei meno projektų atrankos konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data;siunčiama elektroniniu laišku, adresu [email protected], elektroninio laiško temoje nurodant „Kultūros bei meno projektų atrankos konkursui“. Paraiška turi būti pateikta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kartu su paraiška privaloma pateikti priedus, nurodytus paraiškos 10 punkte (1 priedas).

  Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Palangos miesto savivaldybės kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T2-23.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 34 156, el. p. [email protected].

Paraiška

Tvarkos aprašas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sporto projektų rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų (toliau – Projektai) konkursą. 


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius